Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » MAAILMMis sünnib aastal 2006 ja pärast seda
James Goll

“Aga kui tema, tõe Vaim, tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju ta kuulutab teile. Tema austab mind, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile. Kõik, mis Isal on, see on minu päralt; sellepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile.” – Johannese 16:13–15

Seda kirjakohta silmas pidades tooksin ära mõned asjad, mida ma kogen Püha Vaimu rääkivat, mis puudutavad 2006. aastat ja aega pärast seda.

1) Esile tuleb uus tervendusevangelistide põlvkond

Ülemaailmses palve-, prohvetlikus ja apostellikus liikumises toimub pööre evangelismi poole. Taas hakkab kostma karje hingede järele. Sellega seoses toob Püha Vaim esile värskelt võitud tervendusevangelistid, kes tegutsevad nii koguduse ringkonnis kui ka väljaspool seda – misjoniüritustel ja tööpaikades asetleidvatel kogunemistel. Põhja-Ameerikas avaldavad kõige suuremat mõju tööpaikadele suunatud teenistused, kus kuulutatakse evangeeliumi ja kus haiged saavad terveks.

[Nn ‘marketplace ministry’ viitab tavaliselt evangelismile või teistele kristlikele tegevustele, mis on vastupidiselt kodudele, kogudustele või selleks ettenähtud kogunemispaikadele (näiteks krusaadid) suunatud ilmalikele töökohtadele. See võib viidata ka erilistele kirikuvälistele organisatsioonidele, mis keskenduvad sellisele teenistusele. Termin tuli kõige tõenäolisemalt esimest korda kasutusele 1980-ndatel, kuigi sarnase rõhuasetusega organisatsioonid (näiteks kristlike ärimeeste osadused) on eksisteerinud palju kauem. – Tõlkija märkus, definitsioon võetud Wikipediast.]

Prohvetlik evangelism saab sellega sisse uue hoo, et prohvetlik liikumine läkitatakse koguduste keskelt ja konverentsidelt välja kaubanduskeskustesse ja tööpaikadesse, kus tehakse Jeesuse tegusid. Nii nagu Johannese 21. peatükis on kirja pandud, ütleb Jeesus taas: “Heitke võrk välja teisele poole paati!”

2) Jeruusalemm on raske kivi!

"Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile rahvaile. Niihästi Juudat kui Jeruusalemma hakatakse piirama! Ja sel päeval ma teen Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad, rebivad endile haavu ...” – Sakarja 12:2–3

Me oleme vaimus ületanud piiri tagajärgede suhtes, mis tulevad rahvaste ja juhtide üle, kes võtavad ennatliku seisukoha Jumala eesmärkide vastu, mis puudutab Jeruusalemma, Iisraeli ja juudi rahvast. Sellel tunnil ei ole enam poliitiliselt kasulik olla Jumala silmatera (Sakarja 2:12) suhtes vales liidus. Jumala püha viha on viidud selle piirini, kus Ta hakkab tegutsema.

Seepärast me peame palvetama oma rahva juhtide eest, et nad joonduksid Jumala Sõna järgi ega annaks järele kompromissi vaimule. Käes on aeg, kus taeva poole peab tõusma ühispalve Jeruusalemma rahu eest!

3) Üleloomulikud nähtused on tõusuteel!

Üleloomulikud nähtused tõusevad suuresti esile, nii deemonlikul võltsareenil kui ka tõeliste Püha Vaimu andide osas. Usklikud, kellel ei ole korralikku õpetuslikku alust, võivad saada ise ebapiibellikesse kogemustesse kaasa haaratud, kui Jumala Sõna kehtestatud piirid ei ole nende jaoks õigesti paigas.

Seetõttu vajatakse õpetust ja selgust vaimude eristamise anni suhtes. Hädatarvilikuks muutuvad need arusaamad vaimsest sõjapidamisest, mis rõhutavad õpetust pettuse vaimu, koduvaimude, vaimude väljakutsumise, põlvkondliku nõiduse, kohanemisvõimelise pettuse ja Iisebeli mõju paljastamise kohta.

Kuigi see on tõsi, siis teiselt poolt on meil ka häid sõnumeid! Üleloomulik on tõusuteel! Inimesed tõmmatakse Kristuse Jeesuse juurde, kuna kogetakse kohtumisi Jumalaga, ingellikku tegevust, interaktiivseid nägemusi ja makedoonia misjonikutseid.

4) Palve- ja ülistuse keskused

Püha Vaim rõhutab palve- ja ülistuse keskuseid Ühendriikide geograafilistes tekkepaikades. Järgmise rohkem kui kahe aasta jooksul hakkab Ühendriikide idarannik terves ulatuses palvepaikadest kubisema. Kui surve kasvab, peetakse avalikul poliitilisel areenil maha lahing Iisebeli ja Eelija vahel – Ühendriikides, Kanadas, Prantsusmaal, Hispaanias, Iisraelis, Iraanis, Kolumbias ja teistes võtmeriikides.

Ülelinnalise eestpalve erinevad mudelid rohkenevad. Väljendatakse regionaalseid erinevusi, kui palvesõdurid teevad kindlaks Jumala lunastava anni oma paikkonna jaoks. Ma kuulen, kuidas Püha Vaim kiivalt, aga selgelt ütleb: “Minu koda kutsutakse veelgi palvekojaks kõigi rahvaste jaoks!”

5) Looduslikud olud on rahutud

See on aeg, kus nii kohtumõistmised kui ka Isanda au maa peal kasvavad üheaegselt. Suurem Isanda au ühes Ta avalikuks saanud ligioluga tuleb särades esile. Erinevates maakera piirkondades kogetakse looduskatastroofe, taude, maalihkeid, põuda, tulekahjusid, maavärinaid ja vulkaanilist tegevust.

Aga Jeesus ilmutab ennast Rahuvürstina keset tormi, kui looduskatastroofid võtavad ebanormaalsed mõõtmed.

6) Üleminekumudelid ja majanduslik reform

Loominguliste äriettevõtjate Joosepi kaaskond [The Joseph Company on rühm mehi ja naisi, kellel on Joosepi süda, iseloom ja võidmine – inimesed, kelle Jumal on valmistanud meie põlvkonnale olema need, kes Joosep oli enda põlvkonnale, säilitamaks elu ja olemaks teadlik Jumalast määratud jõukuse ja võimu ülekannetest. – Tõlkija märkus] on jõudnud täisikka. Suured rahasummad, mida senini Kristuse ihust tagasi on hoitud, hakkavad vabanema, et muuta ühiskonda ja eriti halastusteenistusi.

Neile, kes on rahaliselt võimelised, avaneb üha enam seaduslikke investeerimisvõimalusi. Selle tagajärjeks on vajadus rakendada kvaliteedikontrolli ja praktilist tarkust.

Vajadust palvetada kõigi nende eest, kes on võimul, rõhutatakse taas, kaasa arvatud kolm peamist juhtide sektorit: kirikumaailm, ilmalik valitsus ja nüüd ka majandusjuhid. Töökoha eestpalve pannakse paika.

Me elame ajal, kus pööratakse tähelepanu vaeste aitamisele. Tegemist on globaalse võimalusega, et ehtne Jeesuse kaastundeteenistus võiks avalduda. Nendele Joosepi-sugustele juhtidele antakse võimalus olla haldajaks tervete linnade ja rahvaste ümberehitamisel.

7) Vabanemine kurjadest vaimudest

Vabanemine kurjadest vaimudest on tõusuteel, kuna Isand annab uut arusaamist, kuidas murda põlvkondlikud ahelad – eriti, mis puudutab jõuetuse, nõiduse, seksuaalperverssuste ja okultismi vaime. Sajad ja isegi tuhanded inimesed saavad vabaks nii avalikel üritustel kui ka eraviisiliselt, kui Isanda tuul puhub taas meelevalla ja väega Jeesuse nimes.

8) Mini- ja megakogudus

Sünnib uus kodukoguduste liikumine, tuues kaasa nii rõõmu kui pingeid. Näljased hinged, kes igatsevad osadust ja ühtsust, andide aktiviseerimist, isiklikku teenimist ja pühakirja lugemist, tulevad kokku koduses üle terve maakera.

Aga see on aeg, mil kerkivad esile nii mini- kui ka megakogudused. Suured konverentsipaikadena kasutatud auditooriumid muudetakse elava ülistusega megakogudusteks. Aga samal ajal kasutatakse kodusid, tööpaiku ja haiglate kabeleid ning muid selliseid paiku rohujuuretasandil toimuvaks minikogudusliikumiseks. Need mõlemad väljendusvormid on Isandale meelepärased.

9) Järgmise põlvkonna kasvatamine

Me oleme Eelija põlvkonnalt üle minemas Eliisa põlvkonnale (2 Kuningate 1 ja 2). See radikaalsete usklike uus põlvkond käib tõeliselt kahekordses võidmises, nagu seda tegi Eliisa. Imede arv kasvab. Leiavad aset ebatavalised tunnustähed ja imed! Aga selle juurdekasvu aja võtmeks on põlvkondade liitumine.

Nende juhtide südamed, kes on veel alles 1960-ndate, 1970-ndate ja 1980-ndate karismaatilisest, Jeesus-rahva ja kolmanda laine liikumisest, pööratakse järgmise põlvkonna kasvatamise poole, nagu sellest räägib Malakia kiri. Päritolu ja pärand on osa praegusest apostellikust koormast. Praktikumide, jüngerluse koolide, õppekeskuste ning Sõna ja Vaimu koolide arv mitmekordistub, kui Eliisa põlvkond tuleb esile.

Encounters Network
www.jamesgoll.com

Tõlkinud Hubert Jakobs


Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.