Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » MAAILMSõnum 2007. aastaks
Rick Joyner

Sellel eelseisval aastal annab Isand oma rahvale taas armu kinni pidada uue aasta lubadustest. Paljud kogesid sel aastal läbimurdeid ja hakkasid mõnedes valdkondades pärast aastaid kestnud lüüasaamist maitsma tõelist võitu. Paljud ei võtnud seda Isanda armu omaks, aga see kestab ka veel 2007. aastal. Need, kes haaravad sellest usu ja kannatlikkusega kinni, kogevad võitu ja alustavad uut elu, mida tähistavad kaotuste asemel võidud. Eelseisval aastal hakkavad paljud kristlased käima võidumeelsuses, mis toob kaasa läbimurdeid ja mis omakorda vabastab ka paljusid teisi. Võiduelust saab varsti kristlasi iseloomustav tunnus.

See Isanda eriline arm võita meid tagasihoidnud kindlustusi, mille kestvust pikendatakse, ei tähenda, et me ei peaks ennast ise enam distsiplineerima. Enesekontroll on Vaimu vili ja annab tunnistust sellest, et inimene tahab tõeliselt Isandale kuuletuda ja Teda järgida.

Sellepärast vöötage oma meele niuded ja olge kained; ja lootke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Kui sõnakuuulelikkuse lapsed ärge anduge endistele himudele, nagu siis kui teil puudus õige teadmine; vaid nõnda nagu see, kes teid on kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides; sest on kirjutatud: "Olge pühad, sest mina olen püha!" (1 Peetruse 1:13–16).

Isanda arm saab nõtruses täiuslikuks ja Ta tunneb meie nõtrusi ning annab armu neile, kes tõepoolest igatsevad vabad olla. Sellest soovist annavad tunnistust pühendumine, otsusekindlus ja distsipliin, millele Isand lisab oma armu, kuni käes ei ole mitte ainult võit, vaid täielik võit.

See eelseisev aasta võib olla sinu jaoks rohkem kui vaid võiduaasta, see võib olla su elu parim aasta.
Võidus on rõõm ja rahu, mida eelseisval aastal hakkab kogema palju rohkem inimesi ja see kandub edasi üha enam ja enam: “Sest Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigsus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus” (Roomlastele 14:17). Kui me pühendame ennast õigesti elamisele, mis seisneb selle tegemises, mis on Isanda silmis õige, siis me kogeme üha kasvavat rahu ja rõõmu, mida maailmas, mis on vajumas hirmu ja piina sisse, peetakse üleloomulikuks. Need, kes tõeliselt järgivad Isandat, näitavad välja teistsugust vaimu, mille tagajärjel nad hakkavad taas välja paistma viisil, mis on nende jaoks, kes Teda ei teeni, muljetavaldav ja veenev.

Sellel aastal kasvab jätkuvalt ilmutus Pühakirjast ning ka prohvetlik sõna, unenäod ja nägemused. Paljud leiavad end äkki teise sfääri viiduna ning näevad nägemusi Tema riigist ja nendest asjadest, mis on maa peale tulemas. Ta prohvetitele ja ustavatele sõpradele ilmutatakse paljud Ta saladused, aga veel olulisem on see, et paljud Ta rahva seast otsivad Teda ja leiavad Ta.

Ma nägin, kuidas Ta troonist voolas maa peale vedela hõbeda ja kulla jõgi. Need, kes leidsid selle jõe ja jõid sellest, muutusid kustutamatult janusteks Jumala järele. See pani neid liikuma mööda jõge selle Allika – Tema juurde, kes istub aujärjel. Need, kes vaid pöördusid Tema suunas, hakkasid nägema rohkem valgust ja nende tee muutus selgemaks.

Hõbe räägib lunastusest. Hõbe selles jões räägib lunastusest, mis voolab meie suunas ja mis hakkab lunastama meie elus kõike, kui me sellest osa saame, kaasa arvatud suhted, eksimused, isegi õnnetused ja vaenlase rünnakud, mis haavasid meid või meile kalleid inimesi. Ta pöörab kõik need heaks nende jaoks, kes Teda armastavad ja on kutsutud Tema kavatsuse järgi. Need, kes Teda tõeliselt armastavad, otsivad Teda.

Kuld räägib Tema jumalikust loomusest. Neid, kes joovad sellest jõest, muudetakse joomise ajal Tema loomuse sarnasteks. Need, kes on jäänud kinni vaimsesse rutiini, hakkavad sellest välja tulema, võidavad isiklikud kindlustused, mis on neid pikka aega tagasi hoidnud ja hakkavad tõeliselt välja näitama Vaimu vilja. Kristlasi tuntakse nende armastuse järgi. Suurim and, mis inimesel võib olla, on nälg ja janu Jumala järele ja sügav igatsus tunda Ta teid – see kasvab neis, kes Teda otsivad. Kui sa reageerid sellele näljale, õpid sa Isandat palju paremini tundma, tundma Ta häält paremini ja järgid Teda palju lähedasemana kui kunagi varem. Sinu peal on Isanda rahu ja soosing, mistõttu algab su elu kõige produktiivsem, viljakam aeg.

Nende ellu, kes heidavad kõrvale valitseva leiguse ja otsivad kogu südamest Isandat ning Tema tahet oma elu jaoks, tulevad radikaalsed muudatused. Ent suurem jagu neist radikaalsetest muudatustest algavad väga tagasihoidlikult. Kui sa tunned, et sind kutsutakse veetma tund aega päevas koos Isandaga palves, kuid sul on olnud raskusi selle tegemisega, siis alusta viie minutiga päevas. Pea meeles, et iga ülesanne on täidetav, kui see jagatakse piisavalt väikesteks sammudeks. Paljud löövad kiiresti käega, kui nad püüavad alustada tunni ajaga päevas, aga kõik suudavad palvetada viis minutit. Kui sa võtad vaid viis minutit päevas, siis leiad sa varsti, et võtad kümme ja siis kakskümmend minutit, kuna sa harjud ära palve ja Isanda ligioluga. Aasta lõpus on sul raske veeta palves ainult tund aega päevas.

Samuti peaks iga usklik veetma iga päev mingi aja Piiblit lugedes, ilma selleta on nende vaimne elu parimal juhul verevaene. Ent ära püüa liiga palju lugeda. Alusta ühe peatükiga päevas. Kui su nälg kasvab, siis pikenda seda aega järk-järgult. Püüa kuulda Sõna enda häält, mitte ainult Tema sõnu.

Paljud inimesed on kogenud oma elus põhjalikke muudatusi, võttes ette televiisorist paastumise. Mõned on muutunud nii palju, et nad viskasid televiisori välja. Kui televiisor närtsitab su elu, varastades väärtuslikku aega, mida sa peaksid veetma Isanda või oma perekonnaga, siis pane see lihtsalt üheks õhtuks nädalas kinni ja veeda see aeg Isandaga või oma perekonnaga suheldes – see võib muuta sinu elu ja nende elu. Taas, olles seda teinud ühel õhtul nädalas, tahad sa varsti sellele veel ühe õhtu lisada. Varsti leiad sa, et paned harva televiisori käima ja siis sünnib see mingi eesmärgiga, mitte lihtsalt püüdes huupi leida midagi, mis su meelt lahutaks, mis on tavaliselt tühja, sihitu vaimse elu sümptom.

Need, kes otsivad 2007. aastal Isandat, näevad Teda tegutsemas, et tuua nende elu tagasi kooskõlla oma eesmärgiga. See nõuab paljudelt muudatusi, kaasa arvatud geograafiline muudatus, töökoha muudatus jne. Muudatus võib olla raske, aga see on seda väärt. Palju sellest on osa protsessist, kus Isand teeb meid taas paindlikeks, et me suudaksime olla astjateks Ta Vaimu uuele veinile. Tänu sellele jõele, mille Ta paneb oma aujärjest välja voolama, saavad kuivades paikades alguse paljud uued kogudused, isegi uued liikumised. Jõed hakkavad voolama kõrbetes. Kõik kuivad ja janused hinged, kes otsivad Teda sel aastal, saavad maitsta Ta elu uuel ja värskel viisil.

Ma nägin ka, kuidas Isand jagas välja palju lõputunnistusi neile, kellel on prohvetiand. Paljud, kes on ustavalt töötanud ühel tasandil, tõstetakse otsekohe järgmisele. Peaaegu kõik nad läksid algkoolist põhikooli, aga see on märkimisväärne edasiminek ja prohvetlikku teenistust hakatakse koguduses varsti laialdaselt usaldama. See toob endaga kaasa kasvava vaimustuse ja lootuse suurele hulgale kohalikele kogudustele, mis hakkavad samuti edenema Isanda asjades.

Ma nägin maailma tabavate viletsuste termomeetrit ja selle näit tõusis. Hädad suurenevad, eriti looduskatastroofid, aga ka riikidevahelised konfliktid. Ent Isand hoiab neid vaos ega lase neil minna üle ettenähtud piiri – Ta rahva palvete tõttu, mis samuti kasvavad sel eeloleval aastal. Paljudel hädadel lubatakse sellepärast sündida, et Ta rahvas ei palveta ja see äratab nad mõistma meelevalda, mis neil on palves. Need, kes muudavad oma viljatu kujutlusvõime ja mured eestpalveks, ei muuda mitte ainult oma, vaid ka paljude teiste elud. Järgneva kahe aasta jooksul otsib Jumala rahvas palveaega nii nagu oma igapäevast leiba. Ajal, mis sellele järgneb, saab palvest otsekui hapnik ja Ta rahvas on vaevu võimeline hingama, ilma et nad samal ajal ei palvetaks. Tema kojast saab palvekoda.

Rick Joyner's Word for the Week - Week 52 December 25, 2006

Tõlkinud Hubert Jakobs
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (0)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Lisa kommentaar


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.