Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » TAEVAMANNAPalve alus
Helen Eskor

"Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile" Jh 15:7

Mida enam sa tunned Püha Vaimu ja Sõna, seda vägevam sa palves oled. Jumal elab sinu südames ja sealt lähtub ka tõeline palve. Su palve ei jõua kuskile, kui sa ei õpi seda tegema südamest ja see ei baseeru Sõnal, sest Jumal on alati nõusolekus oma Sõnaga.

Palve algab Jumala ette minekuga. Valmista oma süda ette:
“Ometi leidub su juures ka head, sest sa oled maalt kõrvaldanud Ašera kujud (ebajumalad, välise vormi) ja oled oma südant valmistanud Jumalat otsima.” 2Aj 19:3

Iga kord kui sa tuled Jumala ette, otsusta sirutuda kogu südamest ausalt Jumala poole. Teadvusta endale, et sa seisad elava Jumala ees, kes sind kuulab ja vaatab, kes on ISIK, mitte vormelid ja printsiibid. Palve on lihtsalt suhtlemine Jumalaga. Eesmärk on Tema tundmine. Võta aega, et leida, mis on su südames. Ja siis lihtsalt hakka väljendama oma südant. Inimese vaim on nagu sügav kaev ja tark inimene oskab sellest ammutada.

Miks nii suure hulga palve kohta nii vähe vastuseid on? Tihti puudub meie palvetes SÜGAVUS, mida taevas nõuab. Su suhe Jumalaga võib olla nagu pinnavirvendus, aga võib olla ka väga sügav. Meie probleem on see, et tihti tulevad meie palved peast, mitte südamest. Meil puudub PALVEVAIM. Meil puudub Temaga elav osadus.

"Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast." Sk 12:10

Nendel aegadel osaduses Temaga, Teda oodates, Teda vaadates ja tundma õppides, Teda ülistades tulevadki esile ELAVAD palved, palved, mis on kantud Tema elust.
Palve algab osadusest Jumalaga, kus sa kuuled Tema käest. Mis on Tema südames, mida Ta tahab, et sa palvetaksid? Sellest saab ka aru selle järgi, mis teema sind erutab, mis paneb sind põlema? Palve on lihtsalt see, et sa kuulad Jumala südant ja palud Tal teha seda, mis Ta juba nagunii teha tahab. Kui sa jääd Temasse, on Su palvetele vastused tagatud, sest need on Tema südamest tulnud palved. Me järgime Jumalat palves.
See sõna “paluge” omab sügavamat tähendust, kui inimesed arvavad, see räägib sellest, et sina ja Jumal on nii üheks saanud, et kui sa midagi palud, siis ei ole see enam ainult sina, kes palud, vaid Tema ka.

Sa lähed Jumala ette, Tema trooni ette tänuga.

"Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! Sest Isand on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve." Ps 100:4

"Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika - selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu - ja et meil on suur preester Jumala koja üle, siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega! Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud." Hb 10:19–23

Tee Tema pühasse paika kulgeb vaid läbi Jeesuse, mitte läbi vormelite. Sinna viib süda, mis on siiras, näljane, tänulik, täis usku ja usaldust Tema vastu, kes on elav Sõna.

Õpi olema juhitud palves. Õpi kuulama milline HÄÄLTEST on Püha Vaimu hääl, sest kõik üleloomulik pole Jumalast. Jumala häält õpid sa tundma esiteks läbi Tema Sõna.

"Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja." Hb 4:12

Jumala Sõna teeb vahe ja muudab sind tundlikuks ja aitab eristada pead ja südant. Eristamine on oluline, sest Jumal otsib neid, kes suhtlevad Temaga vaimust vaimu ehk südamest südamesse.

"Jeesus ütles talle: «Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas! Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama." Jh 4:21–24

Ja teiseks läbi kogemuste Temaga.

"... kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja." Hb 5:14

Palvekoda

"Ja võõrad, kes on liitunud Isandaga, teenivad teda ja armastavad Isanda nime, et saada tema sulaseiks, kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja kes peavad kinni mu lepingust – needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja tapaohvrid
on mu altari peal meelepärased; sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele." Js 56:6,7

Palve ei ole mitte ainult see, mis sa teed, vaid see, kes sa oled.
Jumal kutsub meid PALVEKOJAKS. See tähendab, et palvetamine on meile loomulik olek.

Tihti on õpetatud inimestele, et palve on kohustus, mitte rõõm. Inimesed alustavad palvet juba vale suhtumisega. Seega nad ei tule Jumala ligi ja Jumal ei tule ka nende ligi ja palve jääb kuivaks ja elutuks ja varsti nad kaotavad huvi selle vastu. Tõeline palve on rõõm, sest see viib meid Jumala ligiollu. Seal saavad rahuldatud meie kõige sügavamad igatsused. Seal algavad seiklused! Palvekogemus võib olla iga kord erinev, sest meie Jumal on nii loov! Ajad ja hooajad muutuvad ja meie palved peaksid muutuma koos nendega, selleks et liikuda koos Tema plaaniga.

Tundes oma positsiooni Jumalas, ei pea sa pingutama ega ronima, vaid olema ja lubama Tal end viia – hakkad lihtsalt väljendama oma südant Jumalale, oled aus ja avatud.

"Tõstkem oma südamed ja käed Jumala poole taevas!" Nl 3:41
"Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks (ja taastatud)! Õige inimese mõjuvõimas (tuline, südamest ja püsiv) palve saadab palju korda (toob esile kirjeldamatu ja jõulise väe). Eelija oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal." Jk 5:16,17

Eelija on meile antud kui eeskuju inimesest nagu meie, kes oleme nõrgad iseenesest, ometi oli tema palves veendumus ja vägi. Miks? Vastuse leiame allolevast kirjakohast:
"Tisbelane Eelija, Gileadi Tisbest, ütles Ahabile: «Nii tõesti kui elab Isand, Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan: neil aastail ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale!" 1Kn 17:1

Ta elas pidevas Jumala ligiolus. Jumala ligiolu toob väe lihtsa inimese palvesse. Ta sai oma käsud Tema käest, mitte ei mõelnud asju ise välja. Kuna ta oli (seisis) selles PAIGAS võis ta rääkida ja palvetada maailma raputavas väes. Meil on aga parem leping läbi Jeesuse vere!
Südamest, mitte peast tulev palve toob esile kirjeldamatu väe. Palved südamest on inspireeritud Püha Vaimu poolt. Efektiivne palve tuleb südamest. Isegi arusaamisega palve peab tulema südamest – selles on vahe.
Kui asi oleks vaid sõnades, siis me võiksime ju lihtsalt palvetega kassetti käiata. Aga see ei toimi. Sest see pole vaid suu ja mõistus, mis palvetab. See on meie elu, mis palvetab. Sest igavene, Jumala liiki elu, zoe-elu tuleb esile meie südame igatsusest tunda Jeesust. See panebki ELU meie palvetesse.

Palvetaja ja palveõpetaja Lynne Hammond on öelnud: "Kui ma palvetan, siis mu süda teeb ära enamuse tööst." Suured asjad sünnivad kui õpime oma südant väljendama palves. Hanna valas oma südame välja Jumala ees (1Sm 1).

"Tõuse, karju öösel vahikordade alguses! Vala oma süda välja kui vesi Isanda palge ette! Tõsta oma käed tema poole oma laste elu pärast, kes on näljast nõrkemas igal tänavanurgal!" Nl 2:19

Oma hinge väljavalamine on vahel nagu segamini kapi koristamine. On asju, mida tuleb tunnistada, on asju, mis tuleb andeks anda, "Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. Kui te aga ei anna andeks, siis ei anna ka teie Isa, kes on taevas, teie eksimusi teile andeks" Mk 11:25,26. On asju, mis tuleb Jumalale üle anda, on asju, mis tuleb selgeks rääkida. Tuleb tegeleda asjadega, millele Püha Vaim osutab. Ja tihti juhtub see just palve alguses, enne kui saame edasi minna. Ja siis tuleb see kõik panna tagasi korra järgi (seda nimetatakse ka pühendumispalveks). Vahel tuleb "uks" lahti teha ja kõik lasta Jumala ees välja kukkuda, muutuda täiesti tühjaks. Seda võib ka võrrelda sisemise "tubade koristamisega" ja seda tuleb teha pidevalt, kui tahad Jumalaga edasi minna. Tuleb maha panna kõik ja minna Tema ette kui puhas leht, panna maha ka kõik eelnevad palvekogemused, sest ka need võivad takistuseks saada.

Variseridel oli ilus "fassaad" kuid Jeesus ütles, et te olete lubjatud haudade sarnased, mis väljastpoolt on küll kenad vaadata aga seestpoolt täis surnud luid ja igasugust rämpsu. Nad olid silmakirjatsejad (näitlejad). Kuid Jumala ees sa ei pea näitlema. (Fassaadid tekitavad pingeid ja stressi ja lõpuks teevad inimese ka haigeks ja siis arvatakse, et tuleb hoopis deemonid välja ajada.)

„...kellel on küll jumalakartuse nägu (form of godliness – jumalakartuse väline vorm), aga kes on salanud selle väe (tõelise sisu).“ 2Tm 3:5
"Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis on silma ees, aga Isand näeb, mis on südames." 1Sm 16:7
"Ja sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ja teeni teda siira südamega ja sõnakuuleliku hingega, sest Isand uurib läbi kõik südamed ning mõistab kõiki mõtteid ja püüde." 1Aj 28:9
"Ja Isand ütleb: Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk, siis vaata, ma teen sellele rahvale veel imet – imelikul ja kummalisel viisil: tema tarkade tarkus kaob ja tema arukate arukus peidetakse" Js 29:13-15. Allikas lõigatakse sellega läbi.
"Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu." Mt 6:7

Igavik on su südames ja see on unikaalne, sellepärast väline vorm ei toimi. Me oleme Jumala poolt disainitud elama oma südamest, mitte välisest (olemuse pinnalt). Ära pane automaatpilooti peale kui palvetad ka keeltes. See solvab Püha Vaimu.

Ära püüa olla keegi, kes sa ei ole. Ära püüa palvetada nagu keegi teine, palveta nii nagu Sina seda koos Püha Vaimuga teed. Noored kristlased teevad selle vea, et nad näevad kedagi teatud viisil palvetamas ja otsustavad, et selline ongi vaimne palve ning hakkavad ka nii tegema. Teevad kolm telki, teevad sellest õpetuse. Tõde on see, et see palvetaja palvetas vaid sel hetkel nii, sest Püha Vaim juhtis teda nii palvetama sellel momendil. Ahvijad loovad lihaliku imitatsiooni ja mängivad seda, mis see palvetaja tegi loomulikult oma OSADUSE TULEMUSENA JUMALAGA.

Kui kaua tuleks iga päev palvetada? Mõni ütleb, et kaks tundi palvetada on vaimne. Ma usun, et vaimne on palvetada nii, kuidas Jumal sulle ütleb, ka selles peame olema juhitud. Tihti me kuuleme või näeme inimest, kes on midagi suurt saavutanud, näiteks tõuseb kell neli hommikul ja palvetab tunde ja siis me püüame tema meetodeid kopeerida. Kuid kõik mis pole südamest, on teod, teod produtseerivad uhkust, uhkus toob langemise ja süütunde ja lõpuks on see ka avatud uks äärmustesse.Sellised asjad peavad algama seestpoolt.

Kuid need inimesed palvetasid teatud viisil või tunde või koguni kogu öö, sest Püha Vaim õhutas ja liikus nende üle seda tegema. Ta juhtis neid ja andis neile armu ja väe seda teha. Ja mis veelgi tähtsam, ei lugenud vaid see viis või tundide arv, vaid fakt, et nad alistusid Pühale Vaimule, kes tõi tulemused. Sellised asjad peavad kasvama välja südamest, need ei tule üleöö.

Ärgu keegi olgu seotud teise inimese praktikaga, me kõik peame palvetama, aga me kõik ei pea palvetama samamoodi. Ära võrdle oma palveelu teiste omaga, vaid küsi Isandalt, mida Tema tahab, et SINA teeksid, kuidas SINA allud Pühale Vaimule ja lähed vaimu paremini.
Nii ka lapsed armastavad endale selga panna täiskasvanu riideid (ema kõrge kontsaga kingi) ja imestavad, miks kõik neid naeravad. Taavetile ei sobinud Sauli sõjavarustus. Mis Jumal SULLE ütleb? Leia oma aeg ja viis Jumalaga.

Ära palveta selleks, et inimestele muljet avaldada, see tähendab sa ütled sõnu aga su süda on kaugel. See ongi aus olemine Jumalaga, kui sa jääd oma südame juurde.
"Kui sa oled aus ja otsekohene, siis Ta hakkab nüüd tõesti liikuma sinu pärast ..." Ii 8:6

Kui sa ei oska palvetada, siis ütle Jumalale – ma ei oska palvetada, aita mind! Seegi on aus olemine. Ta aitab. Väikelapse vanemad rõõmustavad igast lalinast, mida laps esile toob, peaasi, et ta suhtleb, olgugi, et mitte täiuslikult. Samal moel, nagu kasvab väikese lapse võime oma vanematega suhelda, kui ta vanemaks saab ja jätkuvalt praktiseerib suhtlemist, nii kasvab ja areneb meie võime palvetada, mida rohkem me seda teeme.

Kui su süda on külm, siis õhuta end ise üles, kuni tõeline tõuseb su südamest üles. Olgu õhutuseks siis kirjakoht, muusika, mõni lõik mõnest raamatust, mis iganes sinus õhutab nälga ja igatsust. Ja see on erinev erinevatel aegadel erinevatel inimestel.
“Ei ole ühtegi, kes hüüaks appi sinu nime, kes ennast õhutaks sinust kinni haarama ...” Js 64:6

„Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud, teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna? Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite Vaimu Seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu. Kas te olete nii mõistmatud? Te alustasite Vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas?“ Gl 3:1–3

Väline vorm on kõik muu, mis ei tule südamest, see püüab kopeerida seda, mis oli kunagi tõeline. Kui sa teed midagi vaid välises vormis, kaob ka efektiivsus. See on ka põhjus, miks palvenimekirjad ei toimi, sest äkki Jumal tahab täna hoopis midagi muud palvetada, kui seal kirja sai pandud eile, nädal, kuu või aasta tagasi.

Inimloomusel on tendents teha asju, mis on harjumuspärased, parkida millegi juurde, mis oli edukas ja toimiv minevikus, püüda matkida midagi väliselt, mis originaalselt voolas välja südamest. Me jääme kinni õpetusse, sõnade õigsusse, välisesse.
Miks? Sest seda saab haarata meeltega ja on lihtsalt kontrollitav, see on mugav. See ei nõua ka julgust, et edasi minna. Liha on kärsitu ja ei taha oodata Jumala juhtnööre.

Sellelsamal põhjusel tegid ka Iisraeli lapsed kuldvasika, sest nad tahtsid midagi, mida saab katsuda, mis ei käitu ootamatult ja on mugav. Jumal aga kutsus seda ebajumalateenistuseks. Me mõtleme, et kuidas nad küll nii rumalad olid, aga me teeme ise Jumalaga igakord sama, kui me palvetame ilma, et meie süda oleks asjaga kaasas.

Teine hea näide on vaskmadu (4Ms 21:4). Jumal andis neile lahenduse, kuid nemad hakkasid seda hiljem kummardama, nii et kuningas Hiskija pidi selle koos teiste ebajumalatega purustama (2Kn 18:4).

Kolmas näide on Ananias ja Safiira. Nende tegu oli õige, aga nende süda oli vale. Ükskõik kui õiged su teod väliselt on, siis kui süda selle taga on vale, siis Jumala jaoks on kogu asi vale.

Me vahetame kulla vase vastu, vask näeb VÄLISELT välja nagu kuld, kuid ometi ei ole kuld:
„Aga kuningas Rehabeami viiendal aastal tuli Egiptuse kuningas Siisak Jeruusalemma vastu ja võttis ära Isanda koja varandused ja kuningakoja varandused; ta võttis kõik ära. Ta võttis ära ka kõik kuldkilbid (tõeline, mis tuleb südamest), mis Saalomon oli teinud. Siis tegi kuningas Rehabeam nende asemele vaskkilbid (teha asju väliselt õigesti) ...“ 1Kn 14

Lihas palvetamine, pressimine ilma võidmiseta on nagu valeraha. Ära pressi, vaid alistu oma sisemistele õhutustele. Kõik vastused ja lahendused on sinu sees. Me võime ajapikku muutuda nii proffideks, et oskame imiteerida isegi tuline olemist, kuigi me seda ei ole.

See on sama, kui mees ütleks oma naisele südamest, kuidas ta teda armastab ja hindab. Naine on sellest muidugi liigutatud ja vastab mehele omalt poolt millegagi, mis meest rõõmustaks, näiteks teeb talle tema lemmiksööki. Sellepeale mees mõtleb, et ahhaa, see toimis ja hakkab talle iga päev nõnda ütlema, kuid teeb seda vaid sellepeale, et see toimis esimene kord, aga ta ei tee seda enam südamest. Naine ei reageeri sellele, kui öeldakse asju rutiinist, mitte südamest. Ja lõpuks mõjub see naisele lausa ärritavalt. Kuigi ükski mees ei tee seda oma naisele, siis ometi me teeme seda Jumalale! Tihti.

Kui me avastame, et mingi teatud käitumine toob teatud hetkel esile Jumala väe, siis me püüame seda käitumist korrata. Kuid Jumal reageerib vaid meie siirale südameigatsusele. Jumal on isik, mitte masin, millel on nupud, millele vajutades saame tulemusi. Vahel võib isegi palve ärkamise pärast muutuda rutiiniks. Lahendus: ära fokusseeri palvele, vaid Jumalale. Tema on meie inspiratsiooniallikas. Pöördu alati oma südame juurde tagasi.

Austa Püha Vaimu võidmist enda sees, anna sellele koht. Sirutu enda sisse.
Õpi teda tundma (tunnusta Teda) kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! Õp 3:6

Kui siis Jumal ütleb sulle (tavaliselt annab mõista, vihjab õrnalt), mida sina pead tegema, siis hoia sellest kinni nagu vägivaldne, kes kisub taevariiki endale.

„Ja nad tulid Jeruusalemma. Ja Jeesus läks pühakotta. Ja ta tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad, ning hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid, ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja. Ja ta õpetas ja kõneles neile: “Eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele? Aga teie olete selle teinud röövlikoopaks!”
Mk 11:15 ja Jh 2:13

Üks väeline palvenaine on öelnud: „Kogu sinu elu jooksul esinevad takistused, mis üritavad sind eemale meelitada Kõigekõrgema salajasest paigast. Kogu sinu elu esinevad sul segajad ja takistused, mis tõmbavad sind eemale osadusest Jumalaga. Kuid ära anna neile järele. Võta Jeesuse vere piits ja aja need asjad oma elust välja! Sel päeval ja tunnil oleme mina ja sina palvekoda ja me peame seda kaitsma hästi!“

Kaitse oma südant, sest on nii palju suundi ja kohti kuhu minna, jää oma südame juurde.
"Hoia (kaitse, valva) oma südant (hoolikalt) enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu (otsustab su elu suuna)!" Õp 4:23

Kurat püüab pidevalt röövida osadust Jumalaga, sellepärast tuleb võidelda.
Kui ma palvetan, siis on see kõige tähtsam asi mu elus!
Aga alga sellest tasemest, kus sa oled, ära ole ajendatud hukkamõistust. Jumal naudib seda, mida sinagi naudid. Mõnedel on aeg kõndida, mõnedel joosta ja mõnedel lennata.

Ela ja palveta oma südamest.
Ole aus, ole sina ise.
Kaitse oma südant.
Kaitse oma palvekoda.
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (4)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (4)


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.