Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » MAAILM2011
Rick Joyner

REVISJON

Esimene sõna, mis ma sain, oli ‘revisjon’ (inglise keeles sõnamänguline re-vision). Revisjon võib tähendada muutust ja muutus tuleb, aga mulle näidati ka seda, et see tähendab – Tema uuendab meie visiooni. Sellel aastal uuendatakse paljusid sõnu ja tõotusi, mis Ta rahvale on antud. See on teine võimalus siseneda tõotatud maale, mida me oleme kutsutud oma valdusesse võtma.
Paljud inimesed on tundnud, et Isand andis neile numbrid 11-11 uuesti ja uuesti, aga nad ei teadnud, mida need numbrid tähendavad. See on Jesaja 11:11 sõnum, mis räägib Iisraeli teistkordsest tagasikogumisest omale maale. Kui Jesaja seda prohveteeris, ei olnud Iisrael veel omalt maalt ära aetud ega esimest korda tagasi kogutud. Isand oli juba halastanud oma rahva peale ja taastanud nende lootused ja nägemused kaugesse tulevikku – veel enne, kui nad olid eksinud. Ta ei tee vähem neile, kes elavad uue lepingu ajal, kui Ta tegi neile, kes elasid vana ajal.
Me peame minema tagasi ja vaatama üle mineviku tõotused. Paljusid kutsuti aastaid tagasi teenistustesse või ülesannete juurde, aga nad tunnevad, et nad on lasknud oma võimalused käest, aga need äratatakse uuesti ellu, sest nüüd on aeg käes nende täitumiseks. Need, kes on teinud kõrbes vaimseid ringe, suudavad sellel aastal siseneda oma tõotatud maale. Paljud apostlid, prohvetid, evangelistid, pastorid ja õpetajad määratakse ametisse pärast paljusid aastaid ettevalmistust ja ootamist. Sünnivad uued misjoniprojektid, rajatakse kogudusi ja kõikjal uuendatakse sel aastal Isanda rahva visiooni.

LIHTSUS

2. Korintlastele 11:3 öeldakse meile: “Ma kardan aga, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kurikavaluses, nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime.” Püsimaks Isanda kursil, tuleb meil säilitada seda lihtsust. Keerulisus on see, mis meid sageli eksiteele viib. See aasta on selleks, et teha asjad lihtsaks, vabaneda segadusest ja kõigest muust, mis meid peaeesmärgist kõrvale juhib. Seeläbi saavad paljud vabaks ja nende peale tuleb uus ja värske vaimne reipus.

MÕÕDUKUS

Filiplastele 4:5,7 öeldakse meile “Teie leebus (mõõdukus – King James Version) saagu teatavaks kõigile inimestele. Isand on ligidal! Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.” Siin me näeme, et rahu on seotud mõõdukusega. Palju sellest komplitseeritusest, mis meid praegu seob, on selle tagajärg, et me ei ole seda manitsust kuulda võtnud.
Mõned aastad tagasi tehtud huvitav uuring õnne teemal järeldas, et meie varal ei ole absoluutselt midagi tegemist meie õnnega. Võiks ju mõelda, et sellel on vähemasti veidikenegi pistmist sellega, aga see uurimus leidis, et meie varal ei ole mingit positiivset mõju meie õnnele ja et sellel võib olla suur mõju meie õnnetu olemisele. Paljusid Jumala lapsi on petetud taga ajama materiaalseid asju, mõeldes, et nad leiavad rahuldust, aga nad on leidnud vastupidist.
See uuring tuli järeldusele, et maailma kõige õnnelikumad inimesed kaldusid olema ühed kõige vaesemad, sest nende elud olid nii lihtsad. Kuna materiaalsed asjad ei valitsenud sellisel määral nende elu, oli neil aega selle ühe asja jaoks, millel on inimõnnega kõige rohkem pistmist – suhetega. Selle juurde me peame pöörduma tagasi ja sel aastal tuleb selle tegemiseks Isanda käest palju abi. Sel aastal me peame otsustama vabaneda kõigest, mis takistab meie osadust Isandaga ja üksteisega. Sellest tuleb kasu kohe ja see kasu on suur.

KUIDAS ELADA AJASTU LÕPUL?

Mulle anti ka 1. Peetruse 4:7–10: “Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest “armastus katab kinni pattude hulga”. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata! Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.”
Siin me näeme, et ajastu lõpul me peame olema pühendunud järgmisele:
mõistlikkus, arukus (terve otsustusvõime – KJV)
kainus (kaine vaim)
palve
armastus
külalislahkus
vaimuannid.
Neid kõiki rõhutatakse sellel aastal. Koos aitavad need meid juhtida Kristuse ihu suuremasse küpsusesse ja uuenenud koguduse esilekerkimise juurde, millest tõepoolest saab selgesti eristatav “püha rahvas” teiste rahvaste seas ja mis on tõeline valgus maailmale.
Nii nagu Jesaja 11:11 räägib Iisraeli taaskogumisest omale maale, hakatakse ka Kristuse ihu, mis on “vaimne Iisrael”, uuesti koguma tema tõotatud maale. See aasta on suur kogumise ja taaskogumise aasta. Suhted taastatakse ja seejärel taastatakse eesmärgid.
Need, kes on olnud tagasilangenud, pöörduvad tagasi, aga mõned, kes jätkavad ülekohtus ja moraalituses ja kes on teinud oma südamed kõvaks, lähevad sel rajal palju kaugemale sel aastal. Isand on armuline ja halastav, andmaks meile uut võimalust, aga ärgem pangem Isandat proovile, arvates, et võime jätkata oma patuelu ja parandada meelt hiljem. Nende jaoks, kes nii arvavad, on see traagiline viga. See on meie aasta saada taas ühendatud Isandaga, Tema kogudusega ja Tema eesmärgiga meie elus.
Nende jaoks, kes pöörduvad Isanda juurde tagasi ja otsustavad olla ustavad, võib see aasta olla nende parim aasta. Nagu meile öeldakse Roomlastele 14:17: “Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.” Jumala riik ei seisne selles, mis meil on või mis me teeme. Jumala riik algab õigusega, mis on selle tegemine, mis on õige Isanda silmis. See juhib rahu juurde, mida maailm ei tunne ja ei saagi mõista ja see rahu viib tõelise rõõmu juurde. See on kuningriigi kättesaamise aasta.

Ajakirjast The Morning Star e-Journal Vol. 21 No. 2
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (2)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (2)

Harta poes saadaval


Rick Joyner, Võiduelu


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.