Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » TAEVAMANNAMõtte olemus: sa saad selliseks, mida sa mõtled
Cindy Trimm

Jumal räägib sinuga mõttekiirusel. Mõtted liiguvad valgusekiirusel. Sama kiirelt kui valgus valgustab tuba, võib üks mõte valgustada su elu. Sa oled alati ainult ühe mõtte kaugusel sellest, et elada oma unistuste elu - ühe otsuse kaugusel saatusest.

James Allen kirjutas oma ajatus klassikaks muutunud raamatus “Nii kuidas inimene mõtleb”: “Kõik, mida inimene saavutab või jätab saavutamata, on otseselt tema enda mõtete tulemus.” Su elu liigub su mõtete suunas. Mõtted on igavesti ligiolevad väärtused, mis viivad sind su parimale saatusele kas lähemale või eemaldavad sellest.

Nii nagu raadio lühilainesignaal, nii ka sinu mõtted saadavad kindlal sagedusel välja sõnumeid ja need tulevad sinu juurde tagasi kas siis kogemusena või juhusena sinu elus. Su mõtted loovad sinu ümber magnetvälja – tõmmates ligi kas positiivseid või negatiivseid kogemusi. See, millele sa mõtled, omab sõna otseses mõttes elumuutvat väge.

Su elu on selline, milliseks su mõtted selle vormivad. James Allen pani tähele ka seda, et viis, kuidas inimene suunab oma mõtteid asjade ja isikute suhtes, nii need asjad ja isikud mõjutavad teda vastu. See on külgetõmbeseaduse alus.

Külgetõmbeseadus baseerub printsiibil, et me tõmbame oma ellu seda, millele me keskendume ja seda tulenevalt energiast, mida selles protsessis vahetatakse. Kuna kogu mateeria – nii nähtav kui ka nähtamatu – koosneb energiast, siis energia, mida toodetakse meie nähtamatute mõtetega, kas siis tõmbab ligi või tõukab eemale energiat, mida me selle lõpptulemusena näeme ja kogeme.

Selle fenomeni juured peituvad kvantfüüsikas – on leitud, et mittemiski siin universumis ei ole staatiline, vaid kõik koosneb võnkuvast energiast – see on puhas energia, mis reageerib meie mõtete võngetele vastavalt nii, et selle tulemusena “see, mida me näeme, ei ole tulenenud sellest, mida nähakse” (He 11:3). See ongi usu olemus: aine loodetavate asjade jaoks, tunnistus asjadest, mida ei nähta (He 11:1).

Kõik, mida sa näed, on saanud alguse nähtamatust maailmast. Piibli esimene raamat räägib meile, et Jumal rääkis maailma olemisse – “maailmad raamiti Jumala Sõna läbi“ (He 11:3). Ent enne kui Jumala sõnad said iial olemisse, olid olemas Jumala mõtted. Kogu energia allikas ja kogu mateeria on Jumala meel. Looja – suur Ettekujutaja –, kelle kuju mööda sind loodi.

Su mõtted on väelised. Kui sa tahad oma elu muuta, pead sa muutma oma mõtteid. Kui sa tahad oma elu lahti haakida ja korda seada, siis sa pead kõigepealt lahti haakima ja korda seadma oma mõtted.

“See, kuhu sa investeerid oma mõttejõudu, selle külge sa seod oma hinge, seda nii heas kui halvas.”

Kuidas üleüldse luuakse ebatervislikke toksilisi ja kurnavaid hingesidemeid? Kuidas on võimalik lõpetada lihtsalt mõtete muutmise kaudu oma hinge segipaiskamine? See tuleneb energiavahetusest, mis tekib, kui sa annad millelegi oma tähelepanu, mõlgutad neid mõtteid oma peas, mediteerid nende üle ja räägid sellest. Kuhu sa investeerid mentaalset energiat, selle külge seod sa oma hinge, seda nii heas kui halvas.

Kui elektrilained loovad elektromagnetilisi välju, mis ühendavad kas positiivseid või negatiivseid laenguid, siis su mõtted loovad samasuguseid välju. Su positiivsed mõtted tõmbavad ligi positiivset. Su negatiivsed mõtted tõmbavad ligi negatiivset. Mida iganes su hing suudab ette kujutada, siis selles on potentsiaali tõmmata seda ligi. Nii nagu ema vormib endas eostatud elule vormi, nii kujundab su hing kõike seda, mida oled ellu kutsunud.

Mõtteseeme, nagu ka eluseeme, toob pärast istutamist alati esile energiavahetuse ja selle läbi tuleb midagi esile. Olenemata sellest, kas see hüljatakse või sünnib enneaegsena, energiavahetus on igal juhul toimunud.

Energiavahetus toimub läbi selle, kui me investeerime aega, energiasse, tähelepanusse ja tegevusse. Investeerida saab läbi mõtete, tegude või sõnade. Energiavahetused võivad olla nii tahtlikud kui ka tahtmatud. Vahetevahel võime olla täiesti teadlikud asjadest, mida me oleme oma hinge külge haakinud – miski võib olla võtnud maad meie mõtetes, sest me pühendasime sellele liiga pikaaegselt oma tähelepanu. Ma usun, et just sel põhjusel Jesaja ütles: “See, kes topib kõrvad kinni, et mitte kuulda veretööst, ja kes suleb silmad, et mitte näha kurja, ... see elab kõrgustikel” (Jesaja 33:15-16).

Sa pead olema ettevaatlik selle suhtes, millele sa tähelepanu pöörad – millele mõtlemise peale sa aega ja energiat kulutad ja milles sa elad. See elu liigub suunas, millest sa mõtiskled. Nagu on öeldud õpetussõnades: “Hoia oma südant üle kõige, sest see määrab su elu suuna” (New Living Translation piiblitõlge, Õpetussõnad 4:23). See, mis valdab su mõtteid, annab hea pildi sellest, mis seob su hinge.

Millel iganes sa lased randuda oma elu sisemistes mõttekoridorides, ilmutab varem või hiljem ennast su elu välistel areenidel.

Meie mõtted, kavatsused, motiivid ja püüdlused – olgu nad mõeldud salajas meie südames või avalikult kuulutatud igatsuste või ametlikult kirjapandud eesmärkidena –, need kõik vormivad ja kujundavad meie isiklikku universumi kas millekski suureks ja ilusaks või madalaks ja naeruväärseks. Mis iganes on randunud sinu sisemise mõttemaailma sadamatesse, avaldab varem või hiljem ennast sinu elu avalikus pooles. Mis iganes on peidus, tuleb lõpuks päevavalgele. Korintlastele 4:5 ütleb, et Jumal “toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused”. Just nagu seeme on teatud aja maa sees peidus, aga siis tungib pinnale ja tema tõeline olemus saab lõpptulemusena avalikuks.

Kõik, mida sa maailmas näed, on alguse saanud vaimsest seemnest – mõttest. Maise maailma juured on vaimses maailmas. Haarates kinni sellest põhjapanevast vaimsest tõest, võid sa luua mõned otsustavad sidemed, mis muudavad su elu. Kui sa ükskord mõistad, et vaimne maailm on kõige põhjuseks, hakkad sa aru saama mõtete, ideede, sõnade ja palvete ulatuslikust väest – vaimsetest asjadest, mis panevad aluse ja kujundavad sinu ajutise eksistentsi praegust ja tulevast olukorda.

Õpetussõnad ütlevad meile: “Nii nagu ta oma südames mõtleb, selline ta on” (Õpetussõnad 23:7). Sinu väline maailm on otsene tulem sisemisest. Iga elu olukord on otsuse tulemus – ja iga otsus on mõtte tagajärg. Kõik need asjad, mis täidavad su mõtteid, hoiavad endas võtmeid sinu reaalsuse jaoks. Muuda harjumuseks kontrollida seda, mida su mõtted taga ajavad.

Me peame õppima oma mõtteid talitsema, kui me soovime siin maal kuningate ja preestritena valitseda. Me peame mõistma, kelleks meid Jumala lastena loodi ja mõistma meelevalda, mis meil on Kristuses. Me oleme pärinud kuningriigi ja meile on antud valitsus kõigi meie vastaste üle.

Esimene asi, mida tuleb teha selleks, et saada kätte Jumala tõotused, on hakata valitsema oma mõtete üle.

Meile on öeldud Efeslastele 6:12, et meie sõda ei käi mitte liha ja verega, vaid vägede ja valitsustega – see on lahing, mida ei saa võita kätega, vaid ainult mõistusega. Sa pead muutuma oma mõtete käsitlemises sama osavaks, kui vehkleja on osav mõõka käsitsema. Kui sa võtad oma mõtted kontrolli alla, saavutad sa sellega kontrolli oma elu üle. See ongi Jumala sõjavarustusega riietumine (Efeslastele 6:14–17).

Et saada kätte Jumala tõotusi, tuleb esimese asjana saada kontrolli alla oma mõtted. Võib tunduda, et see ei nõua erilist pingutust, rääkimata treenimisest või praktikast, aga tegelikult on olemas vaid üks asi, mida on mõtetest raskem kontrolli alla saada, ja see on su keel! (vt Jakoobuse 3:8)

Et saavutada võitu oma mõtteelus, tuleb igapäevaselt mediteerida tõdede üle, mida me leiame pühakirjast, tuleb hoolikalt õppida, tõestamaks, et oled heakskiidetud ning tuleb hakata tõsimeelseks elupõliseks vaimse sõjapidamise õpilaseks.

Läbi kogu Uue Testamendi räägitakse meile, et meie lahingud ei toimu mitte ajalikus maailmas, vaid vaimses maailmas. Peaaegu igas kirjas öeldakse meile: “Ära karda, usu vaid” (Vaata Markuse 5:36), “vöötage oma mõistuse niuded” (1 Peetruse 1:13), “uuendage oma meeli” (Roomlastele 12:2) ja “riietuge Kristuse meelega” (1 Kr 2:16). Meid õpetatakse kirjas roomlastele, et lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu” (Rm 8:6).


Iga lahingu võit või kaotus otsustatakse su mõtete areenil. Kui sa ei võta oma sisemisi mõtteid kontrolli alla, siis saab sinust väliste olukordade ori, nende olukordade, mis on loodud su mõtete märatsevates tormides.

Meile on antud juhend “võtta vangi iga mõte ja kuuletuda Kristusele”, kuna “meie sõjapidamise relvad ei ole lihalikud, vaid neil on jumalik vägi hävitada kindlustusi ... ja igat lodevat arvamust, mis on tõstetud Jumala tundmise vastu” (2 Korintlastele 10:4–5).

Kõik lahingud võidetakse või kaotatakse mõttetasandil. Kui sa ei saavuta kontrolli oma sisemiste mõtete üle, saab sust su tormiselt märatsevate mõtete loodud väliste olukordade ori. Sinus olev Jumalik vaim ei ole siis enam su elu juht, vaid selleks on su mõtete tormid ja muutuv ilmastik. Sa pead andma oma mõtetele korraldusi, nii nagu Jeesus andis korraldusi järvele (Vaata Luuka 8:24).

Ära alahinda oma mõtete väge

See, millele sa paned oma valdava tähelepanu – sellele annad sa loa oma elus eksisteerida. Jabes otsustas keskenduda oma tulevikuunistustele, selle asemel et vaadata oleviku olukordadele. Tihti inimesed keskenduvad negatiivsele ja elavad selletõttu negatiivsuse oravarattas. Sa pead otsustama, et keskendud positiivsele. Sa pead treenima oma mõistust, et ta mõtleks sellele, mis on aus, mis õige ja kiitust väärt (vt Filiplastele 4:8). Mis iganes läheb su elus viltu, on su keskendumise tulemus. Kui see sulle ei meeldi, siis muuda oma tähelepanu keset.

1. Moosese 13:14–18 õpetas Jumal Aabrahamile keskendumist. Ta käskis tal vaadata seda territooriumi, mida Ta oli talle andmas, käia sellel maal igas suunas ja visualiseerida oma valduste kujutis oma silme ette. Ta viis ta mereranda, lasi tal jooksutada liiva läbi sõrmede ja ütles: “Iga liivatera kohta saab sul olema üks järglane.” Mida Jumal sellega treenis? Ta treenis teda keskenduma suurematele mõtetele. Ta õpetas teda oma saatust ette kujutama.

Esimese asjana tuleb sul muuta mõtteid selles osas, mida Jumal tahab sinu jaoks. Ta tahab, et sul oleks elu ja seda ülirohkesti. Tema tahe on anda sulle teada jumalikke, universaalseid saladusi, kuidas jõuda edu ja jõukuseni.

Kui sa kavatsed oma tulevikku muuta, siis ära keskendu inimestele ega olukordadele, mis on väiksemad kui see, mida sa tõeliselt igatsed. See, millele sa keskendud, kas toidab su usku või kinnitab su kahtlusi. Õpi mõtlema nii, nagu Aabraham tegi. Mõtle tahtlikult, põlvkondadeüleselt, isegi ülemaailmselt. Sa ei suuda kunagi Jumala jaoks liiga suurelt mõelda!

Sa pead harjutama oma mõtteid mõtlema ka olevikuliselt – mõtlema positiivselt olevikus –, näe asju, mida sa soovid, tehinguid, mida sa loodad sõlmida, isikut, kellega sa soovid abielluda jne, nagu sa juba omaksid seda, mida sa igatsed. Sea oma meeled neid asju aktsepteerima ja nii sa tõmbadki need kogemused ja võimalused enda ligi.

Sinu edu ja jõukus sõltub sellest, mis on su meeltes. Esimene asi, mida sa pead muutma, on su mõtted selle osas, mida Jumal sulle soovib. Ta tahab, et sa elaksid külluslikku elu. See on Tema igatsus – anda sulle teada jumalikke, universaalseid saladusi edu ja jõukuse kohta. Tema valdab salajast vaimset retsepti, kuidas saavutada külluslikku elu.

On palju inimesi, kes pole võib olla sama vaimsed kui sina, aga sellegipoolest on nad suutnud lülituda millessegi suurepärasesse. Kas siis kogemata või jumala hoole tõttu elavad nad paremini, kui nad suutsid oma metsikuimates unistustes ette kujutada, ja seda võid teha ka sina. Sa pead endale ütlema, kuni sellest saab su veendumus: “Jumal soovib, et ma elaksin külluses!”

Maailm täis võimalusi ootab, et saada vabastatud sinu tulevikku. Jeesus ütles Markuse 9:23: “Kui sa suudad uskuda, siis kõik on võimalik sellele, kes usub.”

Iga suur saavutus saab alguse mõttest isiku kujutlusvõimes. Iga mõte sünnitatakse vaimus. Seetõttu on saavutus vaimne protsess.

1. Moosese 11 arvasid inimesed, et nad suudavad ehitada torni, mis ulatub taevasse, ja kuna nad suutsid seda torni oma mõtetes ette kujutada, siis nad olid selleks ka võimelised. Jumal peatas nad, luues segaduse ja tehes omavahelise suhtluse võimatuks, sest see torn oli muutunud nende jaoks ebajumalaks. Sellegipoolest räägib see lugu meile mõtte jõust: “Miski, mida nad on ette kujutanud, pole nende jaoks võimatu” (1Ms 11:6 Amplified Bible piiblitõlge).

Inimene alustab mõtetes oleva kontseptsiooniga, millegagi, mida ta arvab, et ta suudab saavutada. Ta liidab ettekujutusvõimega oma tahte ja intellekti ning siis ootuse jõud toob selle ellu. Iga suur saavutus saab alguse isiku ettekujutluse mõttest. Iga mõte sünnitatakse vaimust. Seetõttu on saavutus vaimne protsess.

Olenevalt võimest taltsutada oma ettekujutlusvõimet, su elu võimalused kas kahanevad või laienevad. Albert Einstein ütles: “Ma olen piisavalt kunstnik, et ammutada vabalt asju oma ettekujutlusest. Ettekujutlus on enam kui teadmised. Teadmised on piiratud. Ettekujutlus ümbritseb maailma.” Ettekujutlus paneb tööle innovatsiooni, leiutamise, probleemide lahendamise ja rahusõlmimise mootori.

Kõik, mida me suudame ette kujutada, on juba olemas, see on lihtsalt teises dimensioonis – teisel kujul või teises mateerias – ja see on kogu inspiratsiooni allikas. Jumal sünnitas kõik, mis olemas on ja läbi Püha Vaimu rääkis selle olemisse. Ta tõi selle, mis oli vaimses maailmas juba olemas, ajutisse maailma oma Sõna väe läbi. Ta hingab oma loova väe – oma enda Vaimu – inimolendisse sel hetkel, kui inimene võtab sõna oma südamesse vastu. See on Tema Vaim – Tema Sõna loov vägi – isiku sees, mis annab inspiratsiooni ja arusaamist sellest, mis on juba vaimses reaalsuses olemas. “Aga see on inimese vaim, kõikväelise hingus, mis paneb teda aru saama” (Iiobi 32:8, English Standard Versioni piiblitõlge). See Vaim sinu sees on alati olemas olnud – see on igavene – ja Ta on kogu ilmutuse ja inspiratsiooni allikas.

Inspiratiivseid mõtteid võib võtta kui viisi, kuidas Jumal leiab väljenduse oma tahtele läbi tavaliste inimeste mõtete.

Meie elud ehitatakse üles mõtteist umbes nii, nagu tellistest kerkib sein. Telliskivid on need, mis muudavad paberitüki kolmemõõtmeliseks. Nii nagu inimene enda südames mõtleb – nii nagu ta jätkuvalt mõtleb –, selliseks ta oma elu kivi kivi haaval ehitab.

Iga sinu praeguse hetke mõte on tähendusrikas ehituskivi, mis määrab ära su tuleviku kvaliteedi. Mitmed meist ehitavad oma elusid nagu sarasid, samal ajal kui teised ehitavad häärbereid. Kui su mõtted on alaväärsed, siis ka su elu on alaväärtuslik; kui su mõtted on lopsakad ja auväärsed, siis sa rajad alust, et elada ka vastavalt.

Otsusta mõelda inspireeritud mõtteid. Inspiratsioon on jumalik. Inspiratsioon on see, kui Jumal ise räägib inimolendi südamesse. Inspiratiivseid mõtteid võib võtta kui viisi, kuidas Jumal leiab väljenduse oma tahtele läbi tavaliste inimeste mõtete. Vastavalt Jeremia 29:11 on Jumala mõtted alati head ja mitte kurjad. Ma tahan sulle meelde tuletada, et Jumal planeerib midagi head ja Ta mõtleb seejuures sulle.

Laienda oma territooriumi

On olemas otsene vastavus su mõtete ja elu kvaliteedi vahel. See, mida sa mõtled, määratleb selle, kes sa oled, kuhu sa lähed, mida sa omandad, kus sa elad, keda sa armastad, kus sa töötad, mida sa saavutad, mida sa loed jne.

Sa ei oma iial enamat ning sa ei lähe iial kaugemale ega saavuta midagi suuremat kui su mõtted seda lubavad. Seetõttu pead sa looma üliküllusliku mõttekeskkonna, et luua ülikülluslikku elu. Kui sa muudad oma mõtteid, siis sa muudad ka oma elu. Su elu on su kõige dominentsemate mõtete ja mediteeringute peegeldus. Kui sa mediteerid edust, siis sa elad edukat elu.

Hakka oma tuleviku arhitektiks. Kasuta oma mõtteid nii, nagu arhitekt kasutab jooniseid. Mõtle igale detailile.

Enamiku inimeste viga seisneb selles, et nad ei tea täpselt, milline näeks välja edu nende kui indiviidide jaoks, või mis veegi olulisem, kuidas see isiklikult tunduks. Sellest ei piisa, kui sa mediteerid lihtsalt üldiselt edust, sa pead olema konkreetne. Muutu oma tuleviku arhitektiks. Kasuta oma mõtteid nii, nagu arhitekt kasutab jooniseid ja plaane. Mõtle igale detailile. Arhitekt mitte ainult ei mõtle tubadele majas, vaid ka sellele, millised on aknad, millise suurusega on panipaigad, kus on vannitoa asukoht jne. Miskit pole tähtsusetu. Mõtle suurelt! Mõtle detailselt!

Kui sa tahad elus edasi areneda, siis sa pead mõtlema progressiivseid mõtteid. Et seda teha, peab uus vana välja vahetama. Sa pead mõtlema üle selle, kus sa juba oled. Alexander Graham Bell mõtles kaugemale punktide ja kriipsude piirangutest, mida pakkus morsekood ja leiutas telegraafi asemele telefoni. Muutu visionääriks – ole loov. Eemalda oma mõtetelt piirid!

See on loova mõtlemise väljakutse – sa pead avama oma mõtete vaimsed kanalid selleks, et Jumal saaks su ajusse loovaid mõtteid alla laadida. Kui teised polnud võimelised nägema seda, mida Ta Taevas tegi, siis Jeesus suutis. Veeda koos Jumalaga kvaliteetset aega ja palu Tal laiendada oma mõtlemise ja ettekujutluse piire – palu Talt abi piirangute eemaldamiseks. Seda tegi Jabes.

1. Ajaraamatu 4:10 (New International Versioni piiblitõlge) palvetas Jabes: “Oh et sa ometi õnnistaks mind rohkesti ja laiendaks mu territooriumi!” Jabes ei palunud Jumalalt mitte ainult oma mõttehaarde laiendamist, vaid ta palus sellele ka kaitset. Ta palus Isandat, et: “Su käsi oleks minuga ja hoia mind kurjast, et ma ei põhjustaks valu.” Jabes teadis, et iga kuri mõte, mille ta sigitab, toob lõpuks ilmale valu.

Tee endale – ja maailmale – tohutu teene ja aja oma hingest mürgid välja.
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (33)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (33)

Harta poes saadaval


Joyce Meyer, Mõistuse lahinguväli. Kuidas saavutada võitu mõtete lahingus


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.