Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Palve lahinguvli
Kenneth Copeland

Lppeks, mu vennad, olge vgevad Isandas ja ta tugevuse jus! Varustage endid kogu Jumala sjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rnnakute vastu!

Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja vimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.

Selleprast vtke ktte kik Jumala sjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal peval ja jda psima, kui te kik olete sooritanud.

Siis seiske nd ja teie niuded olgu vtatud tega ja teil olgu seljas igsuse soomusr ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks.

Kige selle juures haarake usukilp, millega te vite kustutada kik tigeda tulised nooled!

Ja vtke enesele pstekiiver ja vaimumk, see on Jumala sna, iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus ...


Efeslastele 6:10-18

Iga usklik on kaasatud vaimsesse stta. Meie ette kerkivaid probleeme phjustavad saatanlikud jud - valitsused, vimud, selle maailma pimeduse valitsejad ja taevaaluste kurjad vaimud. Meie vastutuseks on kasutada oma vitluse relvi, vitlemaks head usuvitlust. Millised on need relvad? Jeesuse nimi, Jumala Sna, Pha Vaim ja Vaimu annid.

Palve on lahinguvli. Palves veedetud aeg on aluseks meie varustatusele. Efesose kirja kuuendas peatkis kirjeldatud sjavarustus on palve sjavarustus. See teenib ht olulist eesmrki: videlda Saatanaga ja vita!

Sinu vaenlaseks ei ole teised inimesed. Saatan on kigi su hdade allikas. Mned inimesed usuvad, et Jumal saadab raskusi ja katsumusi. Aga Jumal on varustanud meid hoopis relvade ja sjavarustusega, mis aitavad meil hdast vlja pseda! Saatan on hdade phjustaja! Mitte Jumal! Mitte sinu naaber! Mitte sinu tkaaslane!

Hea strateegia tundja teab, milline thtsus on sjas vaenlase varustuse ralikamisel ja ta veksuste killustamisel. Kaotus muutub seega vltimatuks. Ilma toidu, vee ja laskemoona varudeta on ksnes aja ksimus, mil vaenlane ta ktte langeb. Ta ei pea tegelikult midagi muud tegema, kui istuma ja ootama. Kui me ei veeda aega palves, videldes aktiivselt Saatanaga, siis suudab ta meid kergesti vita.

Saatana strateegia on tulla ja ra ligata meie varustus. Palju meie ebannestumisest minevikus on olnud Saatana edu koguduse lhestamisel. Aga tnu Jumalale, Kristuse ihu on kikjal le terve maailma taas kokku tulemas. Inimesed kiksuguste uskkondlike tagaphjadega on hinemas Pha Vaimu ves. Usklikud on iga pev avastamas ha rohkem ja rohkem Jumala vge, mis on neile kttesaadav. Nad varustuvad palve sjavarustusega, valmistudes pidama vaimumaailma lahinguid. Piirid uskkondade vahel on varisemas nagu Jeeriko mrid!

Tnu Jumalale, meil on meelevald Saatana ja tema jukude le. Me peame olema tugevad Isandas ja Tema tugevuse jus. Me peame valdama oma sjariistu ja neid efektiivselt kasutama. Kui me loodame sda vita, siis me peame veetma aega, et palve lbi oma vehulkasid tugevdada.

Kogu Jumala sjavarustus

Usklikuna oled sa Jumala armee sdur. Kujutle ennast lahinguvalmiduses seismas, Jumala sjavarustus sind kaitsmas - su niuded tega vtatud. igsuse soomusr on oma kohal. Jalas rahuevangeeliumi kuulutamise valmisoleku kingad. KIGE SELLE JUURES hoiad sa usukilpi, et kustutada KIK vaenlase tulised nooled. Sul on pstekiiver peas ja Vaimumk - Jumala Sna - kes.

Sa oled pealaest jalatallani kaetud Jumala vimsa sjavarustusega. See on tugev ja peab vastu kik vaenlase gedad rnnakukatsed. Luba ma nitan sulle nd, kuidas see toimib.

... ja jda psima, kui te kik olete sooritanud. Siis seiske nd ja teie niuded olgu vtatud tega. Kui Saatan tleb sulle su mistuses, et sa ei ne oma palvetele mitte kunagi vastuseid, siis see on aeg end tega vtada. Jeesus tles: Sinu (Jumala Sna) sna on tde (Jh. 17:17). Saatan on valetaja ja kigi valede isa. Otsusta oma sdames, et kui sa oled teinud kik, jmaks psima, siis sa ka seisad kindlalt Jumala Snal. Sa ei lase end liigutada sellest, mida sa ned, kuuled vi mtled. Sind liigutab vaid Jumala Sna.

Psalm 112:6-8 tleb inimese kohta, kes tunneb Jumala Snast rmu ja peab seda lplikuks autoriteediks:

Sest ta ei kigu iialgi;
igaveseks mlestuseks jb ige!
Ei ta karda nnetuse snumit, tema sda on kindel,
ta loodab Jehoova peale!
Tema sda on toetatud, ta ei karda mitte,
kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi!


Kinnita oma thelepanu Jumala Snale. Looda ainult Isanda peale, mitte aga halbadele snumitele, mida kuuled. Las Jumala Sna toetada su sdant!

igsuse soomusrl on sinu kui uskliku jaoks eriline thendus. Ei olnud juhus, et Jumala Vaim valis soomusr igsust esindama. Ilma soomusrta on sduri keha elulised piirkonnad vaenlase ees jnud kaitsetuks. Ilma igsuseta on su palveelu elulised osad Saatana ees kaitsetud.

Tiesti vimalik, et igsus on kige enam valesti mistetud teema Uues Testamendis. Religioossele mtteviisile thendab igsus head moraalset kitumist. Ent teline thendus on hoopis erinev. igsus on lihtsalt ige vahekord Jumala ees. Tnu sellele igele vahekorrale on sul Tema kuningriigis igused ja eesigused.

Kui sa mistad seda, mis juhtub, kui sa vtad Jeesuse vastu oma elu Isandaks, siis saad sa enam teadlikumaks nendest igustest ja eesigustest. On olemas kaks vaimset perekonda: Jumala perekond ja kuradi perekond. Sest ma arvan, et sellesinase aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama (Ro. 8:18). Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude jrele te tahate teha! Tema on inimese tapja olnud algusest peale ega ole jnud psima tesse, sest tde ei ole tema sees. Kui ta rgib valet, siis ta rgib omast, sest ta on valetaja ja vale isa! (Jh. 8:44) ... milledes te kisite enne selle maailma ajastu jrele, huvalla vrsti jrele, vaimu jrele, kes nd on tegev snakuulmatuse laste sees, kellede seas ka me kik enne kisime oma liha himudes ja tegime liha ja mtete tahtmist mda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki (Ef. 2:2,3). Sinu usk Jeesusesse annab sulle ve saada Jumala lapseks. Kui sa vtad Jeesuse vastu oma elu Isandaks, snnib su vaim uuesti. Sa ei kuulu enam Saatana riiki. Sind on asetatud Jumala Poja riiki (Kl. 1:12,13). Sa oled nd Jumala prija ja Jeesuse Kristuse kaasprija! Mis kuulub Temale, kuulub ka sinule. Sul on Tema igsus. See on su soomusr! See teeb sind Jumala silmis vrt olevaks.

Niikaua, kui sa ned end vrituna, ei koge sa just eriti suurel mral palvevastuseid. igsuse mistmine asetab sind edu teele. Sul on igus seista vastu Saatanale ja eeldada, et ta pgeneb.

Usklikud le kogu maailma on ppimas oma igusi. Nad muutuvad ha enam ja enam teadlikumaks oma seisundist Jumala lastena ja Jeesuse kaasprijatena (Ro. 8:17). Nad kasutavad ra igsuse soomusrd!

Jrgmine osa su sjavarustusest on jalgade jaoks. Need peavad kandma rahuevangeeliumi kuulutamise valmisoleku kingi. Jeesus tles: Minge kike maailma ja kuulutage evangeeliumi kigele loodule. Evangeelium on hea snum sellest, et meil on rahu Jeesuse Kristuse lbi. Jesaja 52:7 tleb: Kui armsad on mgede peal snumitooja sammud, kes kuulutab rahu, kes toob hid snumeid, kes kuulutab pstet ... Evangeeliumi jagamine teistega on osa su sjavarustusest.

Sna tleb: Kige selle juures haarake usukilp. Su kilp kustutab kik vaenlase tulised nooled! 1. Johannese 5:4 tleb: ... ja see ongi see vit, mis on ra vitnud maailma: meie usk! Sinu usk teeb sinust vitja ja veel rohkem kui vitja! ige elab usust (Ro. 1:17). See thendab, et kogu su elu on kantud sinu usust Jumalasse.

Lpuks, vta pstekiiver. Kiiver on kaitse su peale. Roomlastele 12:2 tleb: Ja rge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meeleprane ja tieline tahtmine. Saatana lahinguvljaks on su mttemaailm. Hoides oma mttemaailma Jumala Snaga uuendatuna, kaitsed sa seda Saatana rnnakute eest kahtluse ja uskmatuse nol. See on vga lhedalt seotud sellega, et me oma niuded vtaksime tega. Vabadus peitub tes. Jeesus tles: Kui te jte minu snasse, siis te olete testi minu jngrid ja tunnetate te, ja tde teeb teid vabaks! Vti on jmises. Seda ei ole vimalik lihtsalt proovida. Sa pead vastu vtma kindla otsuse teha seda. Alles siis koged sa vabadust Saatanast, mis sulle Jumala lapsena igusega kuulub.

Sinu sjavarustus on seesama vaimne sjavarustus, mida kandis Jeesus oma maise teenistuse ajal. Tema ngi, et ei olnud htki meest, ja imestas, et ei olnud htki vaheleastujat! Siis aitas teda ta oma ksivars ja teda toetas tema iglus! Ta pani enesele selga igsuse, otsekui soomusr, ja pstekiivri phe; ta riietus kttemaksuriietesse ja kattis ennast pha vihaga, otsekui likuuega! (Jesaja 59:16,17).

Tema proovis seda enne, kui Ta selle sulle andis. Tema jaoks toimis see suurepraselt. Miks? Selleprast, et Ta oli siin hel eesmrgil - tita Jumala tahet maa peal. Jeesus tegutses maa peal kui Aabrahami lepingu aegne prohvet. Filiplastele 2:8 tleb, et Jeesus alandas iseennast. Kreeka algtekstis on eldud sna-snalt, et Ta thjendas iseenda oma jumalikest eesigustest. Ta elas siin kui inimene, kes oli Pha Vaimuga tidetud. Jeesus tles: Mina ei vi iseenesest htki teha. Nagu ma kuulen, nnda ma mistan kohut ja minu otsus on ige, sest mina ei nua oma tahtmist, vaid selle tahtmist, kes mind on lkitanud (Jh. 5:30). Ta kandis seda sjavarustust inimesena ja seejrel andis Ta selle kogudusele!

Jumal on maa peal sisse seadnud he kaitsessteemi. Selleks ssteemiks on palve. See sisaldab endas kogu Jumala sjavarustust ja meie vitluse relvi. Selles peituvad phimtted on mratud tabaluku panemiseks Saatana jududele. See annab Jumala Vaimule kanali, mille kaudu ta vib teostada Jumala tahet oma rahva elus.

Meie vitluse relvad

Sjavarustus, millest me oleme rkinud, on olnud kaitseiseloomuga. Vaatame nd oma rnderelvi! Efeslastele 6:17 tleb, et Jumala Sna on Vaimumk. Selleks, et oma mka osavalt ksitleda, pead sa teadma, kuidas Sna toimib. See annab tulemusi. Saatan taganeb hirmuga ta hoopide ees!

Markuse neljandas peatkis vrdleb Jeesus Jumala Sna maha klvatud seemnega. Kui sa klvad seemne, siis annab see saaki. Sa ei klva vilja, oodates, et see kasvataks unu vi banaane. Kui klvatu on teravili, siis kasvab ka teravili. Nii on ka Jumala Snaga. Kui sa klvad Sna oma sdamesse, siis see kasvab ja annab tagajrgi.

Sinu elu - nagu maapindki - annab sellist saaki, milline seeme sinna klvati. Kui sa klvad kahtluse, hirmu, uskmatuse ja ebannestumise seemneid, siis vid sa loota oma elus ka ligata kahtluse, hirmu, uskmatuse ja ebannestumise saaki. Sa ei saa klvata kahtluse seemneid, oodates, et see annaks saagiks usku. Nii see lihtsalt ei toimi.

Sna on teravam kui kski kaheterane mk, tungides lbi ja lhestades hinge ja vaimu, liikmed ja di (He. 4:12). Sna lheb su intellektist kaugemale. Ta tungib vaimsesse sfri. Vaid kahtlus ja uskmatus vivad takistada Snal sinu kasuks toimimast. Kui sa klvad oma sdamesse Sna tervenemise kohta, siis likad sa ka tervenemissaaki, KUI kahtlus ja hirm ei tungi su sdamesse ega riku su saaki.

Jeesus tles: Klvaja klvab sna...ja kui nad on kuulnud, tuleb kohe Saatan ja vtab sna ra, mis nendesse oli klvatud. Saatan tuleb kohe, et sna ra varastada. Sa pead end tema manvrite vastu kaitsma. Parim viis vaenlase vitmiseks on tema taktikaga tutvumine. Kui sa kord tead, kuidas Saatan tegutseb, oled sa vimeline teda vitma.

Kui keegi klvab seemne maha, siis ei lhe ta mne peva prast ega kaeva seda vlja, et nha, kas see kasvab. Selliselt ei anna seeme kunagi vilja. Klvajal peab olema usk seemne vimesse kasvada ja saaki anda.

Usk Snasse toimib samamoodi. Kui sa usud Jumalalt tervenemist saavat, aga smptoomid psivad, siis sa ei loobu ega tle: Noh, ma arvan, et minu jaoks see ei toimi. See on see, mida Saatan soovib, et sa teeksid. Sa pead pinnast pidevalt kastma ja seda Snaga harima, kuni seeme on vimeline vrsuma ja kasvama. ra kaeva oma seemet vlja!

Kui farmer paneks oma seemne riiulile, siis ei annaks see mitte kunagi saaki. Ta peab panema seemne tema igesse keskkonda, et temas leiduv elu esile tuleks. Sna tuleb kohelda tpselt nagu seda seemetki. Kui sa vajad tervenemist, siis klva Jumala Sna seeme tervenemise kohta igesse keskkonda - oma sdamesse. Kui su Piibel on jnud kusagile raamaturiiulile vedelema, siis ei ole sul sellest mingit kasu.

See, kui sa vaimset lahingut pidades ei veeda aega Sna juures, sarnaneb olukorraga, kus sa lahinguvljal olles jtad oma mga tuppe. Vta oma Piibel riiulilt alla ja toida Snaga oma sdant. Veeda aega Sna le mediteerides, et tervenemise seeme saaks kasvada ja areneda, toomaks su elus esile soovitud vilja.

Kui seeme on maha klvatud ja haritud, siis ta juurdub. Vsu rajab endale tee maapinnale. Kui taim itseb, siis selle tagajrjel tekib palju temasarnast elu. Snal, nii nagu seemnelgi, on eneses vgi kasvada ja kanda vilja.

Kaitse Sna, kuni tal on aega juurduda ja kasvada. Valitse oma mtteelu le, hvitades kik mistuse targutused ja lkates mber kik krgistused, mis tstetakse Sna vastu. Olla lihaliku mtteviisiga vi meelte poolt valitsetav, thendab surma (Ro. 8:6). See tapab su. Aga vaimumeelsus thendab elu ja rahu. Hoia oma mtted Snal. See on vastus sinu probleemile. Hoides lpptulemust oma mtetes, koged sa elu ja rahu ja kaitsed seega Jumala Sna seemet. Jumala Sna toimib ainult siis, kui see on toimima pandud. Alistu Jumalale (Jakoobuse 4:7). Seisa vastu kuradile ja ta pgeneb su juurest!

Jumal on varunud vaimse sjapidamise jaoks tugeva arsenali. Sna ei ole su ainus relv Saatana vastu.

Esimeses peatkis me rkisime lhidalt, et igal usklikul on eesigus kasutada palves Jeesuse nime.

Kui sa palvetad Jeesuse nimel, pad sa otsekohe Jumala thelepanu. Samal ajal prdub sinule ka Saatana thelepanu.

Jeesuse nimi on vaimumaailmas lplikuks autoriteediks. Filiplastele 2:9,10 tleb: Selleprast ongi Jumal tema lendanud krgele ja andnud temale nime le kigi nimede, et Jeesuse nimes ntkuksid kik plved, niihsti taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad. Jeesuse nimes on usklikul meelevald astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kige ve peale (Luuka 10:19). Saatan teab, millist vge see nimi sisaldab ja ta taandub, kui seda usus on kasutatud (Jakoobuse 4:7). ks tlge ksib kuradile vastu seista ja siis too prab ringi ja jookseb minema!

Vaatame Heebrealastele 1:3,4 ... kes, olles tema aupaistus ning ta olemuse kuju ja kandes kike oma vgeva snaga, prast seda kui ta iseenese lbi oli toimetanud meie pattude puhastuse, istus Ausuuruse paremale kele krguses ning sai seda lemaks inglitest, mida krgema nime ta on prinud kui nemad. Kui Jeesuse nimi on palju krgem kui Jumalaga heas vahekorras olevatel inglitel, kui palju krgem peab ta siis olema Saatana nimest? Too on ju langenud ingel!

Enne kui Ta tusis taevasse, kskis Jeesus oma jngritel minna kike maailma. Ta tles: Kik meelevald on antud mulle nii taevas kui ka maa peal. Seeprast, minge TEIE kike maailma. MINU NIMEL pange ked haigete peale ja need saavad terveks. MINU NIMEL ajage vlja kurje vaime. Tpselt nii, nagu naisel on volitus oma mehe nime kasutamiseks, on meilegi antud Jeesuse nimi, mida me vime kasutada Saatana vastu vitlemiseks. Meil on meelevald kasutada Tema nime Tema asemel.

Kui Peetrus ja Johannes tervendasid Ilusa vrava juures oleva mehe, siis knetasid nad teda Jeesuse nimel. Peetrus tles: Hbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel, tuse les ja knni! Hiljem selgitas ta, mis oli juhtunud. Peetrus tles: Iisraeli mehed, miks te panete seda imeks vi miks te ksisilmi vaatate meie peale, otsekui oleksime meie oma ve vi vagadusega selle pannud kndima? Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobi Jumal, meie esiisade Jumal, on austanud oma sulast Jeesust... Ja usu lbi tema nimesse on tema nimi teinud tugevaks selle, keda te nete ja tunnete; ja usk, mis tuleb temalt, on sellele andnud tie tervise teie kikide nhes (Ap. teod 3:6,12,13,16).

Peetrus kasutas lihtsalt seda meelevalda, mille Jeesus talle vaid mned pevad tagasi oli andnud. Varastel apostlitel ei olnud iseendis mingit eri vge, et teha vgevaid tegusid. Nende phadus ei teinud neid eriliseks. Neil ei olnud isegi mitte kirjapandud Uut Testamenti. Ainus, mida nad teha said, oli kasutada usus Jeesuse nime ja Pha Vaim tegi vgevaid tegusid. Algkoguduse fantastiline maadraputav rkamine sttis hestainsast ksust: Minge Jeesuse nimel! Jeesuse nimes peituv vgi ei ole mitte kunagi muutunud.

Enamik usklikke teab, et see on Jeesuse nimi, mis phjustas nende pstetud saamise. Piibel tleb: Sest igaks, kes hab appi Isanda nime, pstetakse. Isand on rikas kikide heaks, kes tema nime appi havad. Kui sa had kellegi nime appi, siis sa esitad nudmise tema vimekusele. Niteks, kui politseinik tleb: Seaduse nimel: Seis!, siis seisab tema selja taga selle linna valitsus. See on vrdne sellega, nagu kneleks kogu selle linna juriidiline struktuur. Ta omab seaduse nime taga olevaid volitusi.

Teadmaks, kui palju sa ht vi teist nime vid usaldada, pead sa olema vimeline mtma tema taga olevat vge. Inimene, kes kirjutab vlja teki, asetab nudluse oma nimele. Kui tal on pangas kllalt suur arve, siis on tal ka kllalt vimu selle nudluse rahuldamiseks.

Jeesuse nime taga seisev vgi on Kikvelise Jumala vgi! 1. Johannese 3:22,23 tleb: ... ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema kske ja teeme, mis on temale meeleprast. Ja see on tema ksk, et me peame uskuma tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastama ksteist, nagu ta meile on ksu andnud. Meil on ksk uskuda Jumala Poja nimesse. Uskuda Tema nimesse thendab esitada nudmine Tema vimekusele. Jeesus tles: ... mida te iganes Isalt palute minu nimel, seda ta annab teile (Jh. 16:23). Jeesuse vimas, veline nimi on sulle kttesaadav. Saa teadlikuks oma igusest ja eesigusest seda kasutada. Palu, et Pha Vaim svitaks selle reaalsuse sinu sdamesse. Tema lesandeks on juhtida sind kige te sisse (Jh. 16:13).

Jeesuse nimi on vti taeva varaaitade juurde. See vib teha kike, mida Jeesuski. Tema nime rkimine on sama, mis Tema kohal seismine. Vastavalt Filiplastele 2:9-11 kummardab kogu eksistentsi spekter - taevas, maa, maa-alune - oma plved ja tunnistab oma suuga, et Jeesus on Isand Jumala Isa auks. Jeesuse nimi on le iga teise nime. Prast surnuist lesratamist pris Jeesus Jumala enda nime (He. 1:4). Et mta Tema nime taga olevat vge, peaksid sa mtma Kikvelise Jumala vge. Seda ei ole aga vimalik teha. Tema vgi on mtmatu ja Ta tahab seda meie heaks kasutada.

Jumala armastus ajendab Teda oma vge kasutama. 1. Johannese 4:16 tleb: Ja me oleme tundma ppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Kui sa usud seda armastust, mis Jumalal on sinu vastu, siis hakkad sa mistma, et sinul on tpselt sama palju igust kasutada Jeesuse nime kui igal teiselgi. Usu seda armastust, mis Jumalal on sinu vastu.

Kui sa kord tunned ra Jumala armastuse reaalsuse oma elus, siis mistad sa, et Ta ei ole jtnud sind kurja vastu kaitsetuks ja juetuks. Jeesuse vimsas nimes peituva vega on Jumal katnud Saatana eksistentsi kogu spektri. Kasuta seda oma vaenlase ees vabalt ja veendumusega!

Meie vaimse sjapidamise jrgmine oluline aspekt on Pha Vaim. Enne ristile minekut totas Jeesus Ta saata. Meil on sjavarustus ja relvad, aga see on Pha Vaim, kes teeb meid vimeliseks neid kasutama.

Pha Vaim on Jumala vgi. Sinu palveelu efektiivsus sltub usalduse astmest, mida sa annad Phale Vaimule. Tema on sinu palvete taga olev vgi, mis vimaldab sul elada nii, nagu Jumal on kavandanud - vabana patust, haigustest, murest ja surmast. Ta elab sinu sees. Sa ei pruugi olla Tema ligiolust teadlik, aga Ta on seal. Pha Vaim mngib su palveelus olulist osa. Palu Isa Jeesuse nimel, mitte Pha Vaimu. Ta on sinus - luues, justades, tegutsedes - et teostada Jumala tahe sinu elus. Toimides Jumala Sna phjal saad sa nha Pha Vaimu tegevust. Ta teeb enam kui rohkesti le kige selle, mida me palume vi mtleme vge mda, mis meis on tegev (Ef. 3:20). Pha Vaim on see vgi.

Ta on sinu Abistaja, saadetud sind toetama. Ta on tulnud sulle appi, tegemaks su sisemist inimest tugevaks. Ta on sinus, otsekohe valmis Jumala ksku titma ja toetama Jeesuse nime.

Pha Vaimu tegevus peaks sulle olema reaalsus. Kui sa kutsud Teda oma ellu, siis saad sa rohkem kui vaid pelga kogemuse. Jumala Pha Vaim tuli sinuga elama igaveseks. Ta elab sinu sees pidevalt. Ta on reaalne ja Ta tahab sind su palveelus aidata.

Isa, ma palun, et Sa just praegu tidaksid mind oma kalli Pha Vaimuga. Nii nagu Ta mulle annab, rgin ma uutes keeltes, mis on mu isiklik palvekeel. Ma praktiseerin iga pev keeltes palvetamist, Vaimus palvetamist. Ma teen oma osa, harjutamaks oma uut keelt ja sltun Phast Vaimust, et Ta mind juhiks, kui ma Sinus kasvan.

Tnu Sulle, Isa, et oled mind titnud Pha Vaimuga. Ma olen tnulik, et Ta elab minu sees. Ma ei ole mitte kunagi enam seesama, sest Pha Vaim elab nd minus. Jeesuse nimel. Aamen."

Inimese meelevald palves

Me oleme ninud, et Jumal on andnud meile vaimse sja pidamiseks oma sjavarustuse ja relvad. Miks on Ta seda teinud? Selleks, et me viksime vita!

Sellesse relvastusse kuulub ka Kristuse ihu meelevald. Kui sa tead, miks sul on Saatana le meelevald, siis kasutad sa ka kindlusega seda meelevalda. Sellele alluvad kik Saatana tegevust lbiviivad jud kige madalamatest valitsustest kige krgemate kurjuse jududeni taevaalustes. Mitte kski inimeksistentsi ala ei ole jnud Jeesuse vere katteta. Phjus on jrgmine.

Jumal andis maa inimesele. Ta li Aadama oma no jrele ja andis tema ktte valitsuse (1.Mo. 1:28). Jumal tles: Olge viljakad ja teid saagu palju, titke maa ja alistage see enestele; ja valitsege ... Aadam oli Jumala asevalitseja, meelevallaga kige loodu le. Mtiskledes selle aukartustratava reaalsuse le, kirjutas psalmist Taavet:

... mis on inimene, et sa temale mtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed?
Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega! Sa seadsid ta valitsema oma kte tid; kik sa panid tema jalge alla.


Jumal andis inimesele oma Sna ja oma meelevalla. Aadam oli vaba tahet omav isik, kes ise mras oma saatust. Aadam valis snakuulmatuse Jumala Sna vastu. Ta pani toime reetmise ja andis oma meelevalla le Saatanale. Ta kummardus vabatahtlikult he langenud ingli ette. Jumal oli end oma Sna lbi Aadamale kohustusega sidunud. Ta pidi austama Aadama valikut. Jumala tahte vastaselt sai Saatanast selle maailma jumal (2. Ko. 4:4).

Aadam tegi oma valiku. Selle tagajrjed mjustasid tervet inimsugu. Inimene kaotas Jumala elu ja loomuse. Ta kaotas oma meelevalla Saatana le. Vaimse surma loomus tungis ta vaimu (Ro. 5:12).

Aadamast peale on Saatana loomus kandunud helt inimsoo esindajalt teisele. Saatanast sai inimkonna ebaseaduslik vrasisa. Inimene ei kuulunud enam Jumala perekonda.

Lunastamaks inimkonda pidi Jumal hvitama liidu inimese ja kuradi vahel. 1. Moosese 3:15 ennustas Jumal Messia tulekut, kes hvitab kuradi. Jeesus tuli maa peale hel phjusel: hvitama kuradi tegusid ja tagasi vitma inimese meelevalda (1.Jh. 3:8).

Enne Lunastaja tulekut suhtles Jumal inimesega Aabrahami lepingu kaudu. See leping vimaldas Aabrahamil ja ta jrglastel elada nnistuste all, kuni Jeesus, veatu Jumala Poeg, valas oma vere (1. Mo. 17; Ga. 3:16, 17). (Ilma vere valamiseta ei ole pattude andeksandmist olemas.) Aabrahami vastutuseks oli elada veatult ja laitmatult Jumala ees. Tnu vaimsele surmale ei olnud ta suuteline seda tegema. Jumal kattis tema puudujgid sikkude ja hrgade verega. Ent nende vana lepingu ohvrite veri vaid kattis patu (Loe Heebrealastele 9. ja 10. peatkki). Ta ei suutnud teha lppu patuloomusele.

Sna, mille Jumal oli elnud (1. Mo. 3:15), sai lihaks ja elas inimeste keskel (Jh. 1:14). Jeesus sndis neitsist. Tema Isa oli Jumal, andes Talle Ta Vaimu Jumala loomuse. Jeesus titis Aabrahami lepingu. Ta elas veatult ja laitmatult Jumala ees kui inimene. Inimene oli vtmeisikuks langemises ja inimene pidi olema vtmeks ka lunastuses. Jeesus tegi lbi selle proovi, milles Aadam lbi kukkus!

2. Korintlastele 5:21 tleb: Ta (Jumal) on tema (Jeesuse), kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala igsuseks tema sees. Jeesus ei teinud mitte kunagi pattu. Ta sai patuks meie eest.

Kuna Jeesus pidi tehtama meie patuks, siis pidi Ta enese peale vtma ka patukaristuse. Ta pidi surema vaimselt ja fsiliselt, mis viis Ta neetu valdustesse. Ta lks sinna meie asemel. Jesaja 53. peatkis me leiame, et Jumal arvas heaks Tema peale panna kogu meie karistuse - patu, haiguse, vaesuse, kogu needuse (5. Mo. 28:16-68).

Rist oli Saatanale mistatus. Sna tleb meile, et kui ta oleks teadnud, mis toimub, ei oleks ta au Isandat risti lnud (1.Ko. 2:7,8).

Jeesus lks prgusse, et vabastada inimkond karistusest Aadama reetmise eest. Jesaja 53:9 tleb: Temale anti haud elate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri ... Heebrea keeles on siin esinev sna surm mitmuses. Jeesus suri kaks surma. Ta suri fsiliselt ja vaimselt. Kui Ta tehti patuks, lahutati Ta Jumalast. Seepeale hdis Ta valju hlega risti peal rippudes: Mu Jumal, mu Jumal, miks oled sa mind maha jtnud?

Jeesus titis Aabrahami lepingu. Ta kandis meie snakuulmatuse ja sai viimaseks ohvriks, mida ohverdatakse. Tema veri mitte ksnes ei katnud pattu. Ta kustutas meie kohta kiva vlakirja hes selle stetega, mis oli meie vastu (Kl. 2:14). Jeesus veetis kolm hirmsat peva ja d selle maa pues, ostes tagasi inimese igused ja meelevalla, makstes hinna inimese pattude eest. Ta asus meie kohale ...

Sest otsekui Joona oli valaskala khus kolm peva ja kolm d, nnda peab Inimese Poeg olema maapues kolm peva ja kolm d (Matt. 12:40).

Aga et ta on linud les, mis on see muud kui et ta ka enne on linud alla maa alamaisse paikadesse? (Ef. 4:9)

Ta riisus lemustelt ja vimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilke alusteks, vidutsedes nende le Kristuses (Kl. 2:15). Jeesus vitis Saatana ja ta jugud ta enda valdustes!

Jumal tegi Ta igavese elu lbi elavaks. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu hes temaga maha maetud, et otsekui Kristus on surnuist les ratatud Isa au lbi, nnda meiegi kiksime uues elus (Ro. 6:4). Selles elus peituv vgi katapulteeris Ta kolmest sfrist lbi! Selleprast ongi Jumal tema lendanud krgele ja andnud temale nime le kigi nimede, et Jeesuse nimes ntkuksid kik plved, niihsti taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad (Fi. 2:9,10). Mitte miski ei suutnud peatada lunastusplaani.

Apostlite tegude teises peatkis jutlustas Peetrus, kuidas Jeesuse hinge ei jetud surmavalda. Ta tles, et Taavet ngi lunastusplaani ette ja rkis Ta lestusmisest (Ap. teod 2:31). Surma pded Teda hoida ei nnestunud! Ta oli maksnud hinna patu eest.

Heebrealastele 1:6,8 tleb: Ent sellest, kui ta JLLE toob esmasndinu maailma, tleb ta: Ka kik Jumala inglid kummardagu teda! ... Su aujrg, Jumal, on ikka ja igavesti, su valitsuskepp on igluse kepp! Jeesus oli esmasndinu surnutest (Kl. 1:18). Ta vttis enese peale patuloomuse, maksis hinna ja sndis uuesti pojaseisusse!

Jeesus samastus inimsooga ja Temast sai meie tielik asendaja. Ta maksis meie lunastamiseks tohutu hinna. Kui me samastume Ta surma, mahamatmise ja lestusmisega, saavad meist uuestisndinud Jumala pojad.

Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Isand, ja oma sdames usud, et Jumal on tema surnuist les ratanud, siis sa saad pstetud! Sest sdamega ustakse igsuseks, ent suuga tunnistatakse pstmiseks (Ro. 10:9,10).

Aga Jumal, kes rikas on halastusest, oma suure armastuse prast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud leastumistes, on meid hes Kristusega teinud elavaks - armust olete ndsaks saanud - ja on meid hes temaga les ratanud ja hes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses, et osutada tulevail ajastuil oma armu lemrast rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses (Ef. 2:4-7).

Praegu on Jeesus asetatud istuma Isa paremale kele, oodates, mil Ta vaenlased tehakse Ta jalgealuseks jriks. Jeesus on Pea ja meie oleme Ta ihu. Jalad on ihus. Ta ootab, mil Ta vaenlased pannakse meie jalge alla.

Meelevald kuradi le on antud Kristuse ihu ktte. See meelevald sisaldab endas lemvimu vaimumaailmas. Selle taga seisab terve lunastusplaan!

Need asjad, mida me nd oleme ksitlenud, on asjad, mida sa pead vastu vtma usu lbi Jumala Snasse. Neid ei ole vimalik tavaliste silmadega nha. Sellele vaatamata on nad vaimsed reaalsused.

Aseta end Saatana positsioonile ja ne seda tema vaatepunktist. Kui sina oleksid Saatan, mida sa siis mtleksid? Sinu ees seisab ks sdur, kaetud Jumala sjavarustuse tiskomplektiga - igsuse r, pstekiivri, te v, rahuevangeeliumi kingade, usukilbi ja Vaimumgaga. See sdur rgib meelevallaga Jumala Sna. Kui ta nomask on alla lastud, ei suudaks sa teha vahet tema ja Jeesuse vahel. Kui sa oleksid Saatan, kas ei kaalutleks sa hoolikalt, enne kui kargaksid temaga vitlusesse? Seesama kuju on teda juba kord igaveseks kaotuses haavanud. Saatan tleb: hest korrast on kll, ma parem pgenen!

Ainus viis, kuidas ks usklik endast Saatanale mrku vib anda, on uskmatuse lbi nokatte tstmine. Niikaua, kui ta toimib ja elab usus, ei ole Saatan vimeline teda vitma. Wuesti tlge Jakoobuse 4:7,8-st tleb: Alluge otsekohe ja lplikult vastuvaidlematu kuulekusega Jumalale. Seiske vankumatult kuradi rnnakutele vastu ja ta pgeneb teie juurest. Lhenege Jumalale ja Tema lheneb teile.

Sulle on antud kogu Jumala sjavarustus. Sinu vastutuseks on see les vtta, selga panna ja usus kanda. Sul on Pha Vaim ja Jumala Sna. Sul on meelevald vaimumaailmas. Sind on tielikult varustatud relvadega, mis tagavad palves tulemusi. Sa vid oodata tulemusi iga kord kui palvetad!

Katkend on vetud raamatust "". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.