Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "livga nnistatud. Koge Jumala erakordset headust". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Arusaamine Jumala headusest usu alusest
Gloria Copeland

[Mis, oh mis, oleks minust saanud], kui ma ei oleks uskunud, et ma saan nha Isanda headust elavate maal!
Laulud 27:13 Amp

Mned aastad tagasi rkis Isanda Vaim vga selgelt mu sdame vastu. Ta tles: Jutlusta Jumala headusest ja ra karda inimeste etteheiteid.

Jumala headus

Tollal tundus see lihtsa teemana. Aga kui ma hakkasin otsima, mida on Piiblil Jumala headuse kohta elda, leidsin ma, et see on teema, mis kulgeb 1. Moosese raamatust Ilmutusraamatuni vlja. Mida rohkem ma seda uurisin, seda rohkem ma leidsin. Ma olen tielikult hmmastunud, nhes, kui palju rgib Piibel Jumala headusest.

Mis sa arvad, miks rhutab Piibel nii tugevalt seda lihtsat tde, et Jumal on hea algusest lpuni, lbi terve Vana ja Uue Testamendi?

Selleprast, et see on meie usu alus Temasse.
Mida rohkem me tunneme Jumala headust, seda rohkem me usaldame Teda. Mida rohkem me Teda usaldame, seda kergem on meil anda oma elu Tema ktesse. Ja ksnes oma elu Tema ktesse andmise lbi me teeme vimalikuks selle, et Ta saab meid psta ja nnistada ja tegutseda meie lbi ja et Ta imeline tahe vib sndida maa peal, nii nagu see snnib taevas.

Ma ngin seda oma silmaga tervenduskoolis. Kui ma hakkasin tervenduskoosolekutel petama Jumala headusest, ngin ma rohkem imesid ja tervenemisi kui varem. Kui inimesed mistsid Jumala headust, leidsid nad, et Teda on kerge usaldada. See usaldus vimaldas neil avada oma sdamed Tema tervendavale vele. Kui nad ngid Snas, et Isa on heaks arvanud anda neile kuningriigi (Luuka 12:32) ja et Isand ei keela head neile, kes laitmatult elavad (Laulud 84:12), mistsid nad, et Jumal on nende poolt ja mitte nende vastu. Nende sdames sai selgeks tde, et Jumal ei hoia nende eest midagi tagasi. Ta ei pdnud tervenemist neist eemal hoida. Selle asemel pdis Ta neid aidata, kuna Talle meeldib head teha. Seda mistes suutsid nad lgastuda ja vtta usu kaudu vastu seda, mida nad Tema kest vajasid.

Minu palveks on see, et seda raamatut lugedes juhtuks sinuga seesama. Ilmutus Jumala headusest aitab sul Tema kest vastu vtta seda, mida sa iganes vajad.
Vib-olla ei ole sa veel astunud oma usuteekonna esimest sammu, sest sa ei ole kunagi vastu vtnud Jeesust Kristust oma isikliku Isanda ja Pstjana. Vib-olla oled sa Temast kuulnud ja isegi usud, et need asjad, mis sa oled kuulnud, on iged. Sa usud, et Ta on Jumala Poeg, et Ta elas tiuslikku elu ja suri ristil, maksmaks kogu inimkonna patu hinda. Sa usud, et Ta tusis surnuist les ja elab tnapeval. Sa usud seda, mis Ta tles Johannese 14:6: Mina olen tee ja tde ja elu, kski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!

Vib-olla sa usud kiki neid asju, aga sa ei ole kunagi avanud Talle oma sdame ust. Sa ei ole kunagi elnud: Jeesus, ma vtan Su vastu kui oma isikliku Pstja ja Isanda. Ma annan tna oma elu Sulle!
Kui see on nii, siis ei ole sa ainus. Paljud inimesed (isegi head inimesed, kes kivad kirikus) on praegusel hetkel selles olukorras. Nad teavad Jeesusest, aga neil puudub Temaga elav osadus. Hoolimata kirikus kimisest ja isegi tsiasjast, et nad teavad seda, mida tleb Piibel, on nende patud neil ikka alles. Nad ei ole hakanud usaldama Teda, kes vib neid psta. Kui kne alla tuli isiklik phendumine Jeesusele, ei teadnud nad, mida teha vi tmbusid oma elu kige thtsama otsuse tegemisest tagasi.

Ma suudan ette tuua vaid he phjuse, miks peaksid inimesed khklema Jeesuse Isandaks vastuvtmisel miks kardaksid nad anda oma elu Talle.

Nad ei tea, kui hea Ta on.
Nad kardavad, et kui nad annavad end Talle, vtab Ta neilt ehk ra need head asjad, mida nad tahavad ja vajavad. Hirm paneb nad tagasi tmbuma, sest nad ei ole pris kindlad, et Jumalal on sdames nende heakekik. Nad ei saa aru lihtsast tsiasjast, et Jumal on hea Jumal.

Kui selline on sinu olukord, siis usun ma, et need ted, mida sa kohe lugema hakkad, annavad sulle selle puuduva usalduse. Nad annavad sulle selle julguse ja kindluse, mida sa vajad usus vlja- astumiseks ja oma elu Talle leandmiseks.

Kui sa oled selleks valmis, siis pstepalve on kesoleva raamatu lpus, kohe prast phiteksti. Vta just praegu Jeesus usu lbi oma elu Isandaks vastu ja otsekohe tekib muutus sinu elus ja olukordades. Milleks oodata, kui Jumala headus on tna kttesaadav!

Sa vid usaldada oma elu Tema ktte

Vib-olla on sinu olukord teistsugune. Vib-olla oled sa palju aas-taid usklik olnud. Sa oled tundnud rmu igavese pste nnistusest. Sa tead, et oled taeva poole teel ja oled juba maitsnud Isanda headust mnedes oma eluvaldkondades.

Kiitus Jumalale selle eest! Aga kas sa ei tahaks oma suhtes Temaga edasi minna? Kas sa ei tahaks oma usus julgem ja kartmatum olla?
Mtle nendele aegadele, mil sa kogesid, et Isand kutsub sind midagi uut tegema, oma elus muudatusi tegema. Nii nagu Peetrus, kuulsid sa Isanda hlt, kes kutsus sind le eluvete uutele tasanditele endas. Sa kuulsid Teda tlevat: Tule! Sa tahtsid vlja astuda oma tillukesest mugavustsoonist ja kia vee peal aga sa ei teinud seda.
Hirm peatas su. Sa ngid tuult ja laineid olukordades enda mber. Sa lksid araks ja tmbusid tagasi.

Kui see on nii, siis ra tunne end sdi. Tugevdagu selle asemel kesoleva raamatu ted su usku. Innustagu need sind uurima Sna ja saama rohkem teada Jumala headusest. Toida oma sdant selle headusega, kuni su kindlustunne kasvab ja sa tead, et vid Teda usaldada, mitte ainult oma igavese pstega, vaid ka oma maapealse elu kikide aspektidega.
Kuni sa ei ole enda jaoks paika pannud tsiasja, et Jumal on hea ja et sa vid usaldada oma elu Tema ktte, ei ole sul kunagi suurt usku, sest sa tmbud alati hirmus tagasi. Sa mtled alati: Aga mis siis, kui Ta mind htta jtab? Mis siis, kui Ta mind ei kuule? Mis siis, kui Ta palub mul midagi sellist teha, mis mind mingil moel kahjustab?

Ent kui su sda on mistnud Jumala headust, ei vaeva sind sellised ksimused. Sa oled veendunud tsiasjas, et Ta ei tee sulle iialgi hda. Ta ei jta sind kunagi maha ega vea sind alt. Niikaua, kui sa Teda jrgid, on Ta alati kohal sind armastades, aidates ja nnistades.
Kui Ta palub sind, oled sa piisavalt julge, et kndida vee peal, sest sa tead, et Ta headus toetab sind ja ei lase sul vajuda.

Jumal ei ole segaduses

Traditsiooniline religioon on muidugi pannud inimesed arvama, et nad ei saa sltuda Jumala headusest. Religioon on petanud, et Jumal vib sind hel peval haigeks teha. Jrgmisel peval vib Ta sind vaeseks teha. Mned jutlustajad on isegi elnud, et Jumal annab sulle selliseid asju, nagu haigus ja vaesus, et sind nnistada.
Aga see on religioosne traditsioon ja see on vastuolus Jumala kirjutatud Snaga. Jumal ei ole hea ja kurja suhtes segaduses. Ta tunneb nnistuse ja needuse definitsioone ja Tema definitsioon on sama, mis meilgi. (Seda selleprast, et meie saime endi oma Tema kest.)

5. Moosese 28. peatkis vid sa lugeda nnistustest ja needustest, nagu Tema neid Iisraeli rahvale kirjeldas. Ta vtab kokku nnistused salmides 1113, eldes:

Ja Jehoova annab sulle klluses head su ihuvilja, lojuste kasvu ja maapinna saagi poolest maal, mille Jehoova, su Jumal, vandega su vanemaile on totanud sulle anda! Jehoova avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su maale vihma igel ajal ja nnistades kiki su kte tid; ja sina vid laenata paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata! Ja Jehoova paneb sind peaks ja mitte sabaks, sa lhed ikka lespoole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad Jehoova, oma Jumala kske, mida ma tna sind ksin pidada ja tita

Hiljem nimetab Isand selles peatkis kiki haigusi, kiki tbesid ja kiksugust puudust ning kutsub neid needuseks. Ta vtab kik selle needuse halvad asjad kokku, eldes:

Su elu ripub nagu juuksekarva kljes, sa vrised d ja pevad ega ole kindel oma elu prast! Sa tled hommikul: Oleks juba htu! Aga htul sa tled: Oleks juba hommik! kartuse prast, mis tidab su sdant, ja vaate prast, mida su silmad nevad! s-d 66, 67

Ilmselt on Jumal ra arvanud, mis on meile hea ja mis mitte. Ta teab, et see on hea, kui meil on rohkem kui piisavalt selle maise elu jaoks vajaminevaid asju. Ta teab, et kui me klvame plluvilja, siis on hea saada suurt saaki. Ta teab, et kui meil on kariloomi, siis on hea, kui need paljunevad. Ta teab, et meie lastele on hea olla nnistatud ja meile on hea olla fsiliselt terve.
Teisest kljest teab Ta, et meie jaoks on paha olla haige, vaene, hirmul ja rhutud.

Tegelikult thendab heebreakeelne sna shalom, mida Isand kasutab nii sageli, et nnistada oma rahvast, elus terviklikkuse omamist terviklikkus vaimus, hinges ja ihus. See thendab, et sul ei ole midagi puudu, midagi pole katki. Jumal teab, et nii peaksid asjad olema ja nii tahab Ta, et nad oleksid mitte ainult mne ksiku jaoks oma rahva seast, vaid kigi jaoks. Nagu Laulud 145:9 tleb: Hea on Jehoova kigile

Viks arvata, et kik on vaimustatud selle kuulmisest, et Jumal on hea, aga tegelikult on nii, et see tihtipeale rritab religioosseid inimesi eriti jutlustajaid. Selleprast tles Jumal mulle, et ma ei kardaks inimeste etteheiteid, kui Ta andis mulle juhtnre Tema headusest jutlustamise kohta. Lbi ajaloo on raskelt taga kiusatud neid inimesi, kes seda on kuulutanud.

1940-ndatel, kui Oral Roberts hakkas kuulutama Jumala headusest, kritiseerisid inimesed teda isegi ta enda uskkonnast selle eest. Teised tlesid, et see on liiga hea, et olla tsi. ks jutlustaja tles teisele Oral Robertsi kohta: Mind vihastab see, kui Oral Roberts tleb, et Jumal on hea Jumal. Teine vastas: Mida sa siis tahad, et ta tleks? Et Jumal on paha Jumal vi?
Ei, vastas esimene jutlustaja, aga inimesed saavad Jumalast vale ettekujutuse!
Sellel jutlustajal oli vale ettekujutus Jumalast, mitte Oral Robertsil!

Teline phjus, miks need religioossed juhid olid rritatud, oli muidugi selles, et nad olid kulutanud aastaid, arendades vlja jutlusi selle kohta, kuidas Jumal kasutab haigust, vaesust ja valu, et meile midagi petada. Nad olid vlja arendanud vgevaid snumeid selle kohta, kuidas Jumal on kigi meie probleemide allikas, et kui me jme haigeks, siis Tema saab au. (See on hullumeelsus. Meie ei saa au, kui ks meie lastest jb haigeks ja samamoodi ei saa seda Jumal. Juba ksnes see mte solvab ja teotab Ta loomust.)

Kui Oral Roberts hakkas jutlustama Jumala headusest, rikkus see ra nende jutlustajate lemmikjutlused. Nad rkisid tema kohta hirmsaid asju. htegi teist meie aja jutlustajat ei ole sellisel mral laimatud kui teda.
hes linnas jutlustas ta telgikoosolekutel ja tolle piirkonna suurima koguduse pastor kritiseeris teda raadio vahendusel. Ta hoiatas inimesi, et nad ei lheks Oral Robertsi koosolekutele. Aga nad ei vtnud teda loomulikult kuulda. Vastupidi, mida rohkem nad kuulsid seda pastorit Oral Robertsit ja ta tervendussnumit kritiseerivat, seda rohkem inimesi tuli telgikoosolekutele, lootes saada terveks.

Lpuks kasvas rahvahulk umbes kmne tuhande inimeseni. Nagu selgus, ei solvanud inimesi see snum, et Jumal on hea ja tahab neile head teha. Nad arvasid, et see on suureprane mte ja nad uskusid seda. Selle tulemusena said paljud pstetud, tervendatud ja vabastatud.

Taaveti julguse vti

Kui ma mtlen Piiblis kellestki, kes teliselt mistis Jumala headust, on Taavet ks neid isikuid, kes mulle alati mttesse tuleb. Jumal nimetab teda meheks, kes on Ta sdame jrgi. (1 Sa 13:14; Apt 13:22.) Taavet suhtles Jumalaga ja ppis tundma Ta loomust noore karjasena, kes hoidis Iisraeli kngastel oma karja. Ta teadis, et Jumal on armastav Jumal. Ta teadis, et Ta on hea, lahke ja kannatlik. Taavet teadis, et Jumal kannab tema eest hoolt, varustab teda ja vabastab ta hdaohu kest.

Sellest ilmutusest lhtuvalt kirjutas Taavet 23. laulu. Mtle ometi, milline vaade meile avaneb selles Jumala headusest! Sa oled seda vib-olla aastaid religioosselt tsiteerinud. Sa oled vib-olla isegi melnud, et see viitab hoolitsusele, mida Jumal meile taevas osutab. Aga see laul ilmutab seda, mida Jumal tahab meie heaks siin maa peal teha surmavarju orus. See rgib meile sellest, mida Jumal tahab meie heaks teha kesoleva elu jooksul, mil me peame kokku puutuma oma vaenlase kuradiga. Kiitus Jumalale, ta ei saa meile taevasse jrgneda. Kui Jumal katab meile selles imelises paigas laua, ei ole seal kuradit!

Pidades neid asju silmas, loe praegu 23. laulu ja rkigu see su sdame vastu hel uuel moel sellest headusest ja armastavast hoolest, mida Jumal tahab sulle anda (Amp):

Isand on mu Karjane [et toita, juhtida ja kaitsta mind], mul ei ole puudust. Ta paneb mind lebama [vrskele, pehmele] rohelisele karjamaale; Ta juhib mind vaiksete ja rahulike vete rde. Ta vrskendab ja taastab mu elu (mu enda); Ta juhib mind igsuse [igluse ja Temaga iges vahekorras olemise] radadesse [ mitte et mina seda ra teeniksin, vaid] oma nime prast. Jah, kui ma ka knnin lbi [sgava, pikesetu] surmavarju oru, ei karda ma mingit kurja, sest Sina oled minuga; Sinu kepp [et kaitsta] ja Sinu sau [et juhtida], need trstivad mind. Sa katad mu ees laua mu vaenlaste juuresolekul. Sa viad mu pead liga; mu [pilgeni tis] karikas voolab le. Headus, halastus ja ammutamatu armastus jrgnevad mulle kindlasti vi ainult kik mu elupevad ja kuni mu elupevade otsani on Isanda koda [ja Tema ligiolu] mu elupaigaks.

Mida sgavamalt sa mistad nendes snades peituvat tde, seda enam oled sa vimeline usaldama Jumalat igas eluolukorras. Su usalduslik vahekord Temaga teeb su julgeks, kui teised kardavad.

See juhtus Taavetiga. Laulus 23 leiduv ilmutus titis ta usaldusega Jumala vastu. See tegi ta julgeks ja kartmatuks ohtlikes olukordades. Kui lvi rndas ta karja lambaid, ei jooksnud Taavet minema. Ta haaras ilma teiste abita sellel lvil lakast kinni ja tappis ta. Kui tuli karu, tappis Taavet ka selle.

Hiljem oma elus, kui kik Iisraelis kartsid hiiglast Koljatit, oli Taavet ainus, kes oli piisavalt julge, et temaga videlda. Ta tles: Kuulge, ma tapsin lvi ja karu ja kui ma selle hiiglasega lpule juan, on ka tema surnud!

Mis oli selle suure julguse taga? Taavet ilmutas selle 1. Saamueli 17:37, kui ta tles: Kllap Jehoova, kes mind on pstnud lukoera ja karu ksist, pstab mind ka selle vilisti kest!

Taavet mitte ksnes ei teadnud Jumala headusest, ta oli ninud seda oma elus toimimas. Ta oli ninud neid vite, mida Jumala headus oli talle toonud ja vaid nendest mtlemine tegi ta julgeks.

Meil sinuga on samamoodi. Mida rohkem me mistame Jumala headust ja mida rohkem me neme seda headust meie elus toimivat, seda rohkem on meil vite, mida mletada. Mida rohkem me mletame vite, seda raskem on kuradil meid keelitada, et me laseksime tal endast le sita.

Kui kurat pab meid veenda, et sel korral ta vidab meid, siis ei saa ta seda teha. Me mletame vitu lvi ja karu le endi elus ja mt-leme: Noh, Jumal on mind nii kaugele toonud. Ta ei jta mind nd htta!

Viimase enam kui kolmekmne viie aasta jooksul olen ma melnud seda mtet rohkem kordi, kui ma meenutada suudan. Mu elus valitses tielik segadus, kui ma esimest korda kuulsin Jumala headusest. Ma olen sageli melnud: Mis oleks minust saanud, kui ma ei oleks uskunud, et saan nha Isanda headust elavate maal?

Ma ei oleks praegu vib-olla isegi mitte elus. Kindlasti ei tunneks ma rmu nendest nnistustest, mida ma naudin tna. Olles Keniga jtkuvalt usaldanud Jumalat oma elus, oleme aastate jooksul ninud, kuidas tendeid Tema headuse kohta on ha juurde tulnud, kuni need on meid tielikult vallutanud.

Mida rohkem olen ma saanud tunda Isanda headust, seda rohkem olen ma hakanud uskuma, et Jumal tahab, et me kik annaksime oma elu Talle, nii et Ta saaks heldekeliselt, midagi tagasi hoidmata, kallata oma nnistused meie peale. Ta tahab, et me kik oleksime nii nnistatud, et kspuha, kuhu me vaatame, me neme seal Jumala headust. Iga kord, kui me sidame oma kodu juurde, me tleme: Vaata, mida Isand on teinud! Iga kord, kui me istume autosse ja keerame stevtit, me tleme: Tnu Sulle, Isand, selle hea auto eest!

Jumala igatsus meie jaoks on see, et me tunneksime hommikuti les tustes end nii hsti, et me peame paratamatult olema tnulikud terve ihu eest, mis funktsioneerib ustavalt ja tundub nii hea!
Iga kord, kui me vaatame oma lapsi ja neme seda rahu, mida nad naudivad, me kiidame Isandat. Jumala igatsus on see, et kspuha, mis suunas me vaatame, me kogeme Ta headust!

Pane thele, et ma tlesin meie. Mitte ainult mina. Mitte ainult mu abikaasa Kenneth. Jumal tahab ka sind nnistada igas su eluvaldkonnas. Ta tahab nnistada sind vaimselt. Ta tahab nnistada sind fsiliselt. Ta tahab nnistada sind su rahaasjades, su suhetes ja su karjris. Ta tahab anda sulle su sdame igatsused.

Ma tean, et see klab liiga hsti, et olla tsi, aga see ei llata. Kui sa mtled veidi, siis ka Jeesus ise tundus olevat liiga hea, et olla tsi. Tsiasi, et Jumal saatis Ta maksma hinda meie kigi pattude eest, tsiasi, et Ta suri, et meie viksime elada lihtsa usu lbi Temasse, klab liiga hsti, et olla tsi. Aga see on tsi sellele vaatamata. Ja Roomlastele 8:32 tleb: Tema, kes oma Poegagi ei sstnud, vaid loovutas tema meie kikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kike muud annetama?

Kus oled sa jrgmisel aastal?

Kui sa oled ikka veel veidi skeptiline, siis luba ma esitan sulle he ksimuse. Kus oled sa samal ajal jrgmisel aastal, kui sa ei hakka uskuma, et saad nha Isanda headust elavate maal?

Sa oled tpselt seal, kus sa oled praegu. Asjad ei muutu su elus paremaks. Tegelikult muutuvad nad ilmselt halvemaks, sest kurat on ikka veel takistamatu oma tegevuses, et varastada, tappa ja hvitada.

Aga kui sa saad teada, mida tleb Piibel Jumala headuse kohta ja sa julged seda uskuda, hakkavad asjad imelisel viisil muutuma. Su elu hakkab otsekohe paremaks muutuma. Aasta prast ei ne sa seda headust mitte ksnes oma Piibli leheklgedel, vaid sa ned seda enda mber igal oma elupeval.

Seda nimetan ma elamiseks!

Katkend on vetud raamatust "livga nnistatud. Koge Jumala erakordset headust". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.