Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Lpp hirmule". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Kasuta oma meelevalda
John Bevere

Isanda teenimise kigus mistan ma ha enam, et Ta kasutab olukordi ja inimesi, et meid oma kutse titmise jaoks ette valmistada.

1983. aastal jtsin ma insenerit ja hakkasin he suure koguduse abiliste teenistuses tisajaga tle. Ma teenisin pastorit, tema naist ja kiki klalisjutlustajaid ja tegin kiki lihttid, et nemad viksid vabalt teha td, mida Jumal neid tegema oli kutsunud. Nelja aasta prast vabastas Jumal mind selle t tegemisest ja tegi minust he teise suure koguduse noortepastori.

Sel ndalal, kui ma pidin lahkuma, tles ks koguduse juhtkonna liige minu naisele, et Jumal oli talle minu jaoks he snumi andnud. Sellest ajast saadik on see sna minu krvus hoiatusena kajanud ja selles sisalduv tarkus ja jud on mind kaitsnud. Nii nagu iga Jumalast lhtunud sna, juhatas ka see snum minu sdant ja sai aluseks, mis hoidis mind ebakindluse eest.

See mees hoiatas mu naist: Kui John ei kasuta Jumala kest saadud meelevalda, siis vtab keegi teine selle temalt ja hakkab seda tema vastu kasutama. See sna avaldas mulle otsest mju. Ma sain aru, et see sisaldab Jumala tarkust, aga ma ei osanud seda siis veel tielikult ra kasutada. Jrgnevate aastate jooksul ppisin ma seda tegema.

Kogemus, mis muutis mu elu

1990-ndate aastate alguses kinnitas Jumal, et Ta on mind kutsunud rndteenistusse. Peale lhiajalist ringireisimist kogesin ma midagi, mis muutis mu elu ja pani mind lpuks mistma Jumala kest aastate eest saadud petussnu.
Kolmapeva htul alustasime me koguduses koosolekuid, mis pidid kestma phapeva htuni. Jumala Vaim liikus suure vega ja tugevasti seotud inimesed said vabaks, terveks ja pstetud. Jumala ligiolu oli igal htul jrjest tugevam.
Esimesel ndalal sai ks New Age liikumisega seotud naine auliselt vabaks. Sellest sai katalsaator, mis kannustas meid jtkama koosolekuid. Ndalaga hakkasid meie koosolekuid klastama inimesed, kes elasid meist heksakmne miili kaugusel.

Pastor tles: Me ei vi neid koosolekuid lpetada. Jumalal on meie jaoks enamat anda. Ma nustusin ja me tegime veel 21 koosolekut. Jumala Sna voolas nagu kiire vooluga oja ja igal koosolekul ilmnesid Pha Vaimu annid.
Teise koosolekute ndala jooksul prdusin ma hel htul jutlustamise ajal mber ja seisin noga muusikute ja lauljate poole (laval oli kokku umbes kakskmmend viis inimest). Siis ma kuulutasin: Lava peal on patt. Kui te ei paranda meelt, siis toob Jumal teie patu avalikkuse ette.

Peale eldud snade kuulmist mtlesin ma: Vau, kust see siis nd tuli? Ma olin juba piisavalt kaua jutlustanud, et teada on aegu, mil Jumala vidmine on tugevasti inimese le ja paneb teda tlema vlja asju, mida ta fsilised krvad kuulevad alles peale nende snade vljarkimist. See on prohvetlik jutlustamine kui me rgime Jumala Vaimu hutusel.

Mu mistus hakkas eldus kahtlema, aga ma loobusin kohe nendest mtetest, kuna ma teadsin, et see tuli Jumala kest. Ma ei olnud seda eelnevalt oma mtetes vaaginud. Jutlustamise vidmine ji tugevasti mu le.

Igal koosolekul oli jrjest enam rahvast. Kolmandal ndalal, taas siis, kui ma jutlustasin, prdusin ma ringi, osutasin srmega lava peal seisjate suunas ja kuulutasin julgesti Pha Vaimu vidmise all: Lava peal on patt. Kui te ei paranda meelt, toob Jumal teie patu pevavalgele ja vtab teilt teie koha. Ma tundsin suuremat meelevalda ja kindlust. Sel korral ma enam ei esitanud ksimusi, kuna ma teadsin, et Jumal tegeleb oma koja patust puhastamisega.

Paranda meelt vi su le mistetakse kohut

Kui patt hiilib me ellu, siis Pha Vaim veenab meid patu suhtes ja tleb, mida teha. Kui me siiski Teda ei kuula, muutume me klmaks ja tuimaks. See jtkub niikaua, kuni me ei tunneta Teda enam oma sdames.

Siis saadab Jumal selleks, et meieni juda ja meid ning meie ligimesi kaitsta kellegi, kes nitab meile, mis on valesti. Ta ei tee seda, et meile piinlikkust valmistada, vaid meie hoiatamise ja kaitsmise jaoks. Kui me siis ka ei kuula, tabab meid hukkamist. Kui me aga iseenda le igesti otsustame, siis ei misteta meid hukka; kui meie eneste le mistame kohut, siis Isand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mistetaks (1. Korintlastele 11:3132).

Jumal talub pattu teatud aja jooksul ja annab meile meeleparanduse jaoks aega, et meid karistusest ssta. Isegi kui Ta meid karistab, soovib Ta, et meid ei mistetaks koos maailmaga hukka. Kadunud poeg tuli mistusele seasulus. Parem tulla mistusele seasulus, kui elada patus ja kuulda hel peval, kuidas Isand tleb: ... minge ra minu juurest, te lekohtutegijad! (Matteuse 7:23)

Kui me ei paranda meelt, me kannatame, ehkki Jumal ei soovi seda meile. Paulus tles selle kohta: Seeprast ongi teie seas palju nrku ja pduraid ning paljud on surnud (1. Korintlastele 11:30). Patt toob lpuks endaga kaasa vaimse ja fsilise surma. Mulle tundus, et Isand karistas kedagi lava peal olijatest ja pdis teda meeleparandusele tuua. Aga ma ei teadnud, keda Ta patus veenis.

Vaevu hoomatav hirmurnnak

Jrgmisel htul, kui ma koos pastoriga tema kontoris olin ja me end koosolekule minekuks valmis seadsime, tuli sisse ks kogudusevanem ja teatas, et muusika- ja listusgrupi liikmed on sel htul pahas tujus ja halvasti meelestatud. Pastor arvas, et nad on nii paljudel koosolekutel osalemisest vsinud ja tles: elge neile, et nad lheksid ja kiidaksid Jumalat ja ei vaataks oma tunnete peale.

Ma vaatasin kogudusevanema poole ja tlesin: Oota ks hetk. Kas neil on midagi viga?
Kogudusevanem vastas: Jah, nad arvavad, et sa oled nende vastu liiga karm. Nad tunnevad, et sa peaksid teiste ees rkimise asemel nendega eraviisiliselt rkima.
Olgugi, et ma ei teadnud siis seda, oli see kriitilise thendusega hetk. Meelevald, mille Jumal oli mulle andnud inimeste teenimiseks ja kaitsmiseks, seati kahtluse alla. Vaenlasele ei meeldinud see, mis koosolekutel toimus ja ta tahtis koosolekud lpetada.

Mul oli vimalus valida, kuigi ma siis ei olnud sellest isegi teadlik. Ma oleksin vinud alistuda hirmule ja muusikute vastu vlja rgitust taganeda, kaotades sellega oma meelevallapositsiooni. Vi ma oleksin vinud oma meelevalla juurde jda ja Jumala snadest vankumatult kinni hoides nende hirmu vele lpu peale teha.

Otsekohe mtlesin ma: John, miks sa valmistasid nendele inimestele piinlikkust? Miks ei vinud sa oma snumit ilma mber pramata ja srmega osutamata lihtsalt jutlustada? Nd pab koguduse rahvas vlja nuputada, kes laval olijatest elab patus. Mis siis, kui keegi neist ei ela patus? Ja isegi kui seal oleks patt, mis siis saab, kui see kunagi avalikuks ei tule? Siis kahtlustavad inimesed ikkagi ja puhtad kannatavad. See takistab kogudust. Kas ma hvitasin nd kik hea, mida see kogudus saavutanud on? Kui ma seda tegin, siis toob see mulle halva kuulsuse ja ma alles alustasin rndteenistust.

Need ksimused rndasid mu mtteid taas ja taas. Mu hirm koondus he mtte peale: Mis nd minuga juhtub? Niiviisi muudab hirm inimese thelepanu fookust. Miks? Kartuse phjuseks on hirm ja hirm toob inimese enese thelepanu tulipunkti. Tielik armastus ajab kartuse vlja, sest armastuse keskmes on Jumal ja kaasinimesed, armastus on ennastsalgav (1. Johannese 4:18).

Pastor ei elnud mitte midagi. Me vtsime kolmekesi ktest kinni ja palvetasime, et sel koosolekul snniks Jumala tahe. Me lksime lavale samamoodi, nagu igal teiselgi htul viimase kolme ndala jooksul. Ma tundsin kiituse ja listuse ajal, et Jumala Sna ei titnud mu sdant. Ma ei tundnud mingit juhtimist, kuid ma mtlesin, et Jumal on ustav. Kui ma inimeste ette jutlustama lhen, siis ma tean, mida elda ja teha.

Kiitus ja listus said lbi. Kui pastor rkis teadaannetest, ei kuulnud ma oma sdames mitte midagi. Ma mtlesin, et ma tusen ja Jumal annab mulle siis suuna. Ma ei ole niisugune jutlustaja, kes visandab jutluse punktid ja kellel on valmis jutlus kest vtta. Ma uurin Jumala Sna, palvetan ja siis rgin oma sdamest Jumala Vaimu kaudu. Aeg lks ja ma muutusin ha murelikumaks, kuna ma teadsin, et mul ei olnud ilma Jumalalt juhatust saamata mitte midagi elda.

Siis pastor tutvustas mind. Ma tulin ette ja kuna mul ei olnud Jumala juhtimist, siis ma tlesin: Palvetame. Palve ajal ei saanud ma ikkagi mingit juhatust. Ma palvetasin mitu minutit. Veel hullem, mu palvetes puudus igasugune elu. Mu snad otsekui tulid mu suust vlja ja langesid kohe mu jalgade ette maha. Ma mtlesin: Mida ma nd teen? Ma otsustasin jutlustada Lauludest, millest ma olin juba varem rkinud.

Jutlustamise ajal tundsin ma, et mu snumis puudus igasugune elu ja vidmine. Ma ritasin oma mtteid kuidagi koguda. Nis, et Jumalat ei olnud mitte kusagil. Ma mtlesin: Miks ma nii tlesin? Vi: Miks ma seda tlesin? Ja: Mida ma sellega elda tahan? Tundus, et mind juhatas Pha Vaimu asemel hoopis segadus. Ma lohutasin end mttega, et ehk Jumal tuleb ja pstab mind selle supi seest, kus ma olin. Aga kik lks veelgi hullemaks. Lpuks, umbes kolmkmmend viis minutit hiljem, lpetasin ma jutlustamise ja kogu koosoleku.

Ma olin nutu ja lksin oma elukohta tagasi. Ma ksisin: Jumal, miks Sa kohale ei tulnud? Iga koosolek oli nii imeline ja tis vge, kuid see koosolek oli elutu. Kui mina osaleksin koosolekul, siis ma ei tuleks enam siia tagasi. Tegelikult ma ei tahaks enam tagasi minna. Tol htul ma uinusin tundega, nagu ma oleksin alla neelanud kotitie liiva.

Jrgmisel hommikul rkasin ma tundega, nagu oleks kotitis liiva muutunud kuhilaks. Mul oli nii raske enesetunne, et ma ei tahtnud voodist les tustagi. Rm ji mulle kttesaamatuks. Ma lksin palvetama ja ksisin taas Jumala kest: Miks Sa ei tulnud kohale?
Vastust ei olnud.

Kas ma tegin pattu? Kas ma kurvastasin Sind?
Vastuseks oli taas vaikus. Ma palvetasin umbes tund aega ja iga minut tundus olevat tis heitlust.
Ma panin kiitusekasseti mngima ja laulsin ise kaasa. Ma mtlesin, et Jumal annab kurbuse vaimu asemele listuser. Ma pean sellest vabaks saama. Aga kik, mida ma kogesin, oli pool tundi elutut laulmist. Ma pettusin veel enam. Mida ma teinud olen? Miks Sa ei vasta mulle?
Peale lunaski lksin ma vlja lhedalasuvale pllule. Ma mtlesin: Ma seon kuradi. See lahendab kindlasti kogu selle olukorra. Kuid mina ise olin ainus, kes tundis end seotuna. Ma palvetasin ja rkisin kuradi peale kolm tundi jrjest, kuni ma peaaegu kaotasin oma hle. Ma pidin minema tagasi, et end koosolekuks valmis seada. Ma trstisin end mttega, et selle suure vastupanu juures peab Jumal kindla peale koosolekule vega ilmuma. tlesin endale: John, ki lihtsalt usus.

Tol htul me kiitsime, listasime, kuulasime teated ja vtsime ohvrianni. Ma tundsin sedasama eelaimdust, mida eelmiselgi htul. Ma mtlesin taas, et Jumal tuleb ja muudab kik kohe, kui ma tusen ja ette lhen. Mind tutvustati taas ja jllegi ei olnud mul mitte kui midagi. Ma palusin Jumala kest suunda, aga vastuseks oli vaikus.
Siis jutlustasin ma ht teist snumit, mida ma enne olin juba rkinud ja tundsin end tiesti segaduse meelevallas. Mu snades ei olnud mingit elu, juhatust ega vidmist. Kui ma olin viis minutit selle segaduse sees hulpinud, tlesin ma: Rahvas, me peame palvetama. Miski on valesti! Kogu kogudus tusis ja me hakkasime heskoos tuliselt palvetama.

Kartuse paljastamine

kitselt kuulsin ma Jumala hlt endaga rkimas esimest korda viimase kahekmne nelja tunni jooksul. Ta tles: John, inimesed, kes seisavad laval su selja taga, hirmutavad sind. See li sind vlja su meelevallapositsioonist ja kustutas sinu sees oleva Jumala anni.

Seda leebet manitsust kuuldes voogas valguselahvatus minu vaimu. Sel ajal, kui teised palvetasid jrgmised viis minutit, juhatas Jumala Vaim mind lbi Piibli ja nitas mulle arvukaid juhtumeid, kus mehed ja naised tundsid hirmu ja kuidas see uinutas neis asuva Jumala anni. Ma ngin, kuidas nad allutasid oma meelevalla ja kaotasid oma mju Vaimus. Siis nitas Ta mulle minu mitut viimast aastat ja seda, kuidas ma olin samamoodi kitunud.

Ma hakkasin kohe palvetama, et hirmu vele lppu peale teha. Epiloogis on toodud nide niisuguse palve kohta. Jrgmised seitsekmmend viis minutit ma kuulutasin tuliselt Jumala kest saadud kirjakohti. Kui ma lpetasin, siis tuli kaks kolmandikku kogudusest ette, et vabaneda kartusest. See oli ratuskoosolekute kige aulisem teenistus.

Jumal hakkas vhem kui ndala prast paljastama lavapealset pattu. Leiti, et bassimngija kis peale teenistusi vljas ja ji end purju. Lisaks magas ks lauljate seast he noore tdrukuga kogudusest. Mlemad neist pidid oma teenistuspostilt lahkuma. Bassimngija lahkus ka kogudusest, kuid laulja parandas meelt ja hiljem tema suhe Jumalaga taastus.

Veidi aega hiljem tekitas kiituse ja listuse juht koos mningate teistega koguduses lhenemise. Neljandik kogudusest lahkus koos nendega. Nagu hiljem selgus, rikkus kiituse ja listuse juht abielu ja aasta jooksul lahutas ta oma abikaasast. Viimati ma kuulsin, et ta elas koos he teise mehega. Perekondadest, kes lhenemise eesotsas seisid, on vaid ks abielupaar veel koos.

Need inimesed kaeblesid, et ma olin nendega liiga karm. Jumal hoiatas neid. Kui palju parem oleks olnud, et nad oleksid seda hoiatust kuulda vtnud.
Ma olen seda kogudust peale neid sndmusi veel kaks korda klastanud ja leidnud seal enam ksmeelt ja tugevust, kui kunagi varem. Pastor selgitas mulle: Jumal puhastas kogudust ja see tegi meid tugevamaks. Kiitus ja listus on vabam, kui kunagi varem. Ta rkis palju ka vaidlemistest ja tlidest, millega ta varem pidi rinda pistma, mis ndseks olid lakanud. Kiitus Jumalale!

Asjad, mida Jumal mulle nende viie lhida palveminuti kestel tolle koosoleku ajal edastas, said alguseks snumile, mida te siit raamatust loete. Ta on mind selle snumiga kogu maailma viinud. Selle tulemusena olen ma ninud, kuidas paljud mehed ja naised on hirmu ktkeist vabaks saanud.

Snum kikidele

Kuigi see snum sai ilmsiks siis, kui ma otsisin Jumalat teenistuskonflikti ajal, rge arvake, et see ppetund on ksnes nendele, kes inimeste ees seisavad. Paljud kristlased maadlevad hirmuga. Sageli ei mista hirmu all elavad inimesed, mille vastu nad vitlevad. Nii nagu enamiku Saatana riugaste puhul, on ka hirm maskeeritud ja vaevu hoomatav. Me tunneme selle mju masendust, segadust ja usupuudust, kuid ei tunne selle algphjust.

Kui ma oleksin mistnud, et mind hirmutati, ma ei oleks selles koguduses niiviisi vaevelnud. Kuid ma tnan Jumalat selle ppetunni eest, mille Ta mulle andis.
Kui me pettume, siis enamus meist tegeleb kartuse ja selle peaphjuse asemel selle tulemuste vi viljaga. Seega me vime kogeda hetkelist kergendust, kuid see ei lpeta meie vitlemist. Te vite puu pealt kogu vilja ra korjata, kuid niikaua, kuni te puu juuri ei puuduta, kasvab vili puu otsa ikkagi tagasi. Niisugune tskkel vib meilt julguse vtta, kuna me tunneme, et me ei ole suutelised nendest takistustest vabaks saama. Me tunneme end lootusetuna ja rahuldume paigaga, mis on kaugel allpool seda, kuhu Jumal meid kutsunud on.

Kesoleva raamatu ted aitavad teil mitte ksnes kartust ra tunda, vaid te saate siit ka teadmisi, mis aitavad teil teha lppu teie elu le oleva hirmu vele. Ma palun Jumalat, et te selle raamatu lugemise ja nende tdede kasutamise kaudu vabaks saaksite ja viksite meie Isanda Jeesuse Kristuse sulasena oma kutset tita.

Nd tahate te vib-olla juba vga tungivalt teie elus olevale hirmule vastu astuda. Tihti, kui me neme oma elus midagi, mis on meid rhunud, tahame me otsekohe sellest pseda, kuid tavaliselt me peame kohese asjade korrigeerimise eest krget hinda maksma. See ei j psima. Ma tahan seda snumit teile hoolikalt lahti seletada, nii nagu Jumal selle mulle ilmutas. Kolme jrgneva peatki jooksul rajan ma liolulise aluse ja selgitan kigepealt, milline on meie vaimne positsioon ja meelevald.

Katkend on vetud raamatust "Lpp hirmule". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.