Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Tervendaja Kristus". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Neile, kes vajavad tervenemist
F. F. Bosworth

Enne kui keegi saavutab oma keha tervenemise osas psikindla usu, peab ta vabanema igasugusest ebakindlusest Jumala tahte osas selles ksimuses. Omastav usk ei saa minna kaugemale, kui on inimese teadmised Jumala ilmutatud tahtest. Enne kui pda rakendada oma usku tervenemiseks, peab inimene teadma, mida phakiri selgelt petab et keha tervendamine on sama palju Jumala tahe, kui hinge tervendamine. Kesoleva raamatu jutlused juhivad thelepanu ja selgitavad neid phakirja tekste, mis annavad sulle nimetatud ksimuses lpliku selguse. Ainult siis, kui tead, et Jumal seda totab, mida sina otsid, vib igasugune ebakindlus kaduda ja vankumatu usk vimalikuks saada. Tema totused on igaks omaette ilmutus sellest, mida Jumal on rmuga valmis meie heaks tegema. Kuni me ei tea, mis on Jumala tahe, ei ole meil oma usus millelegi toetuda.

On thtis, et tervenemise otsijate meel saaks uuendatud ehk saavutaks kooskla Piiblis ilmutatud ja jrgnevatel leheklgedel esitatud Jumala meelega. Usk Jumala totatud nnistuste omandamiseks on Jumala Sna tundmise ja selle phjal toimimise tulemus (Rm 10:17). ige mentaalne hoiak ehk uuendatud meel (Rm 12:2) teeb vankumatu usu vimalikuks kigile.

Me saame pidevalt tunnistusi neilt, kelle eest on kll korduvalt tulutult palvetatud, kuid kes prast kesoleva raamatu lugemist imeliselt terveks said. Paljud on neid juhtnre lugedes ka nnelikult prdunud.

Maailm oleks llatunud, kui saaks lugeda kiki neid imelisi tunnistusi, mis le kogu maa meie juurde kokku voolavad. Oleme viimase mne aasta jooksul saanud le 225 tuhande kirja raadiokuulajailt ja nende spradelt, kellest enamikuga me pole kunagi ise kohtunud.

Raamatus ksitletud ted koos usupalvega on toonud tervenemise paljude tuhandete kannatajate keulatusse, kes poleks ilma Pha Vaimu otsese sekkumiseta kunagi paranenud. Jumalale kuulugu kik au.

Nende imede le rmustades pidagem meeles, et need on ainult vlised ilmingud tuhandeid kordi suuremast ja hinnalisemast imest, mis on toimunud sisemise inimese phas kambris. Seespidine muutus on kaugelt palju vrtuslikum kui vline tagajrg. Palve fsilised tulemused on nagu numbrid pangaraamatus, mis nitavad, et sul on pangas kulda. Kuld on vrtuslikum kui numbrid.

Seeme on Jumala sna

Jeesus tles: Seeme on Jumala sna. See on jumaliku elu seeme. Kuni tervenemist otsiv inimene pole Jumala Sna alusel kindel, et tema tervendamine on Jumala tahe, pab ta koguda likust paigast, kuhu pole veel seemet klvatud. Pllumehel oleks vimatu uskuda likust enne, kui ta on kindel, et seeme on saanud maha klvatud.

See ei ole Jumala tahe, et likus tuleks ilma klvita ilma Tema tahet tundmata ja selle phjal toimimata. Jeesus tles: Te tunnetate tde, ja tde vabastab teid. Vabadus haigusest tuleb te tundmisest. Jumal ei tee midagi ilma oma Snata. Ta lkitas oma Sna ja see tervendas nad, tleb Pha Vaim (Ps 107:20; Fentoni tlge). Kik Tema td on tehtud ustavuses Tema totustele.

Iga haige inimese jaoks on teadmine, et tema tervendamine on Jumala tahe, seeme, mis peab saama klvatud ta mistusesse ja sdamesse. Ja klvatud pole see enne, kuni see on talle teatavaks saanud ja ta on selle vastu vtnud ning seda usaldanud. kski patune ei saa kristlaseks enne, kui ta teab, et tema pstmine on Jumala tahe. Nii hinge kui ihu tervendab Jumala Sna, mida klvatakse, kastetakse ja kindlalt usaldatakse. Seeme peab psima mahaklvatuna ja kastetuna, enne kui see vib vilja kanda.

Kui keegi tleb, et ta usub, et Isand suudab teda tervendada, kuid ta pole Jumala Sna phjal veendunud, et Ta ka tahab teda tervendada, on ta nagu pllumees, kes tleb: Ma usun, et Jumal suudab anda mulle likuse ka ilma klvi ja kastmiseta. Jumal ei saa psta inimese hinge enne, kui inimene ise teab sellekohast Jumala tahet, sest pste on usust ehk Jumala teadaoleva tahte usaldamisest. Tervenemine on pstmine fsilises mttes.

Kui palvetada tervenemise prast usku hvitavate snadega, nagu kui see on Sinu tahe, ei ole see mitte seemne klvamine, vaid seemne hvitamine. Usupalve, mis haigeid tervendab, peab jrgnema (mitte eelnema) klvatud seemnele (Snale), millele ainsana usk rajaneb.

Pha Vaim tleb, et evangeelium on Jumala vgi psteks, ja seda igas, nii fsilises kui vaimses aspektis. Ja kogu evangeelium on kigele loodule ja kigile rahvastele. Evangeelium ei jta inimest ebakindlusesse, palvetama kui see on Sinu tahe. See tleb talle, mis on Jumala tahe. Pha Vaimu snad: Ta on ... kandnud meie tved (Mt 8:17) on sama palju evangeeliumi osa, nagu Tema snad: ... ta kandis ise meie patud oma ihus les ristipuule (1Pt 2:24).
Evangeeliumi vaimset ega fsilist aspekti ei tohi kumbagi rakendada ainult palvega. Seeme on vimetu, kuni ta pole maha klvatud. Paljud, kes tlevad: Palveta mu eest, peaksid kigepealt tlema: peta mulle Jumala Sna, et ma saaksin oma paranemise huvides arukalt koostd teha. Me peame teadma, milliseid eesigusi Kolgata meile andis, enne kui neid usus omastama hakkame. Taavet tleb selgesnaliselt: Tema annab andeks kik su lekohtu, tema parandab kik su tved.

Olles saanud piisavalt valgustatud, peaks meie suhtumine haigusesse olema samasugune nagu meie suhtumine pattu. Meie siht saada tervendatud oma keha, peaks olema sama kahtlematu, nagu siht saada tervendatud oma hing. Me ei peaks eirama htki evangeeliumi aspekti. Meie Asendaja kandis nii meie patud kui haigused, et meid neist vabastada. Tsiasi, et Kristus kandis meie patud ja haigused, on kindlasti maksev phjus, miks Teda usaldada, et Ta ka praegu meid mlemast vabastab. Usaldades palves kindlalt Jumalat oma pattude andeksandmise prast, peame Tema Sna autoriteedi tttu uskuma, et meie palvet on kuulda vetud. Sama kehtib ka palvetamisel tervenemise prast.

Kui oleme Jumala totustest piisavalt valgust saanud, siis lihtsalt uskudes, et meie palvet on kuuldud enne, kui oleme kogenud vastust (nagu Jeesus Markuse 11:24 kskis), ja pidades seejrel kinni Heebrealastele 10:35, 36, vime alati mis tahes jumaliku totuse titumisse tuua. Jumala tahe on, et iga kristlane viks edukalt praktiseerida Heebrealastele 6:11, 12.

Sellal, kui oleme oma tervenemise kindlalt Jumala hoolde usaldanud, aga alles ootame selle titumist, vime ja peaksimegi omandama he kristliku elu kige vrtuslikuma ppetunni. Ja see ppetund seisneb selles, kuidas tita Heebrealastele 10:35, 36. Meie usku saab vankumatuks muuta ainult jumalik totus. Kui Joona oli palunud halastust, ei heitnud ta seeprast oma kindlust veel ra, et ta kohe oma palve kuuldavtmise kohta silmanhtavat testust ei saanud. Ei, ta hoidis oma usaldusest vankumatult kinni ja lisas sellele juba ette tnuohvri (Joona 2:10). Heebrealastele 13:15 ksib Pha Vaim meil kigil seda alati teha.

Jumala totused saadavad korda imesid, kui me neme ja toimime igavikuliste tsiasjade (Tema totused, Tema ustavus jms) phjal ega lase end ajalikest asjadest vastupidisele mjustada. Jumal tidab alati oma totused, kui Ta leiab iget koostd. Ta vtab meid alati vastu ja vitleb meie eest, kui meie jrgime Markuse 11:24 ja Heebrealastele 10:35, 36. Pika eaga ma tidan tema on Jumala totus, mille vivad omastada kik (Ps 91:16).

ksikasjalikud juhised

petussnade 4. peatki salmides 2022 on meil kige ksikasjalikumad juhised, kuidas vtta vastu tervenemist:

... pane thele mu snu, pra oma krv mu knede poole! ra kaota neid enesel silmist, hoia need oma sdames; sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks kogu ta ihule!

Jumala Sna ei saa olla terviseks ei ihule ega hingele enne, kui seda on kuuldud, vastu vetud ja sdames hoitud. Pane thele, et Jumala snad on eluks ainult neile, kes need leiavad. Kui tahad Jumalalt elu ja tervist, vta aega, leidmaks phakirjast snu, mis neid tulemusi totavad.

Kui Jumala Sna saab terviseks kogu su ihule, on su vhk, kasvaja vi struuma kadunud. Oleme ninud taolisi Sna tulemusi tuhandeid kordi, kui see on vastu vetud ja selle phjal on toimitud. Tuhandete ihu ei ole praegusajal terve, sest nad ei ole leidnud ega thele pannud seda osa Jumala Snast, mis toob esile tervenemise. See on jumalik meetod, kuidas saada nnistust, mille Jumal on meile taganud. Paljud ei ole saanud terveks lihtsalt seeprast, et nad ei ole seda meetodit jrginud.

Jumal tleb, et kui me teeme nii, nagu phakirjas eldud, saab Tema Sna terviseks kogu me ihule. Siin pole vahet, millise haige ihuga on tegemist on see siis vhk, struuma, kasvaja vms , Jumal tleb: ... terviseks kogu ta ihule. Kelle ihule? Nende ihule, kes leiavad ja panevad thele Jumala snu selle asja kohta. Tpselt samal viisil saab Jumala Sna terviseks ka hingele.
Selles ksikasjalike juhtnride kirjakohas tleb Jumal meile tpselt, kuidas Tema Sna thele panna. Ta tleb: ra kaota neid enesel silmist, hoia need oma sdames. Selle asemel et hoida silmad smptomitel ja tegelda ainult nendega, ra lase Jumala snadel silmist kaduda ehk teisisnu, vaata pidevalt neile ja saa nagu Aabraham vgevaks usus, vaadates ksnes Jumala totustele ja ei millelegi muule. Nii nagu ainus viis, kuidas seeme saab teha oma td, on siis, kui seda hoitakse maas, nii on ka ainus viis, kuidas Jumala kadumatu seeme saab olla meie sees tegev vega, siis, kui inimesed seda kaunis ja heas sdames silitavad. Ja mitte vahetevahel, vaid alaliselt. Paljude ebannestumise phjus peitubki selles, et nad ei ole seda teinud.

Tuleb teha nii, nagu pllumees

Kui me paneme thele Jumala snu, kaotamata neid silmist ja hoides neid oma sdames, on seeme heas mullas, sellises, kus see Jeesuse snul vilja kannab ja kus see Pauluse snul on tegev vega. Kui pllumees on oma seemne mulda klvanud, ei kaeva ta seda iga pev vlja, et nha, kuidas sel lheb, vaid ta tleb: Tore, et see on nd korras, ja usub, et seeme on alustanud oma td. Miks mitte omada samasugust usku kadumatusse seemnesse Kristuse snadesse, mille kohta Ta tleb, et need on vaim ja elu, ning uskuda, et see juba toimib, ootamata enne selle kohta nhtavat tendust. Kui pllumees, kellel pole htki konkreetset totust, vib uskuda loodusesse, miks ei viks siis kristlane uskuda looduse Jumalasse?

Psalmist tles Jumala snade kohta: ... nendega sa oled mind elustanud. Paulus tleb, et see on Sna, mis on tegev neis, kes usuvad. Iga Jumala sna on vaim ja elu ja tegev meie sees, kui me vtame selle vastu ja paneme seda thele. Vttes Jumala Sna vastu ja sellele kuuletudes vime elda koos Paulusega: Selleks ka mina nen vaeva ja vitlen tema ju toimel, mis minus on tegev vega. Nii saab Jumala Sna Jumala veks. See on vaim ja elu. Kui pld, kuhu seeme on klvatud, saaks meiega rkida, tleks ta: See seeme on minus tegev vega.

Kolm olulist asja

See petussnade kirjakoht nitab meile meetodit, kuidas saada Jumala Sna totustest tulemusi:

On vaja thelepanelikku krva. Pra oma krv mu knede poole.
On vaja kindlameelset pilku. ra kaota neid enesel silmist.
On vaja talletavat sdant. Hoia need oma sdames.

Kui su silmad on smptomitel ja mistus tegeleb rohkem nende, kui Jumala Snaga, on sul mullas soovitud likuseks vale liiki seeme. Sul on seal kahtluse seemned. Sa pad kasvatada hte liiki seemneist teist liiki saaki. Vimatu on klvata umbrohtu ja ligata nisu. Su smptomid vivad viidata surmale, kuid Jumala Sna suunab sind ellu ja sul on vimatu vaadata kahte eri suunda samaaegselt.
Millised seemned sul on?

Millised seemned sul mullas on? ra kaota neid enesel silmist, hoia need oma sdames. See thendab, et vaata kindlameelselt, jrjepidevalt ja ksnes neile tenditele, mida Jumal sulle usu jaoks annab. Jumal tleb kigile parandamatult haigetele: Siis jb elama iga salvatu, kes seda vaatab! Sna vaatab on siin kestvas olevikus. See ei thenda hte pgusat pilguheitu, vaid: ra kaota neid enesel silmist, hoia need oma sdames.

Motiivid, mis nuavad me thelepanu, on vga velised. See, kes rgib, on meie taevane Isa. Tema snade taga seisab kogu taevas. Snad, mida eldakse, on elustava ja juduandva toimega. Need on eluks neile, kes need leiavad ja terviseks mitte ksnes nende hingele, vaid ka ihule, ja mitte ksnes mnele kehaosale, vaid kogu nende ihule.
ksiku kehaosa ravimiseks vljattatud thus ravim vib selle vljattaja jukaks teha. Siin on ravim, mis on meldud kogu ihule pealaest jalatallani. Siin on piiramatute vimetega Arst, kes parandab kik su tved.

Nhtamatute asjade tendus

Kui oled oma seemne maha klvanud, usu, et see kasvab, enne kui ned seda kasvamas. See on usk, mis on nhtamatute asjade tendus. Kristuses on meil oma usule tiuslik tendus. Iga mees vi naine vib oma kahtlustest vabaneda, kui vaatab kigutamatult ning ainuksi tenditele, mis Jumal meile usu jaoks on andnud. Kui me neme ainult seda, mida Jumal tleb, tekitab ja kasvatab see usku. See teeb uskumise kergemaks kui kahtlemise, sest tendid usu jaoks on palju tugevamad kui tendid kahtluse jaoks. ra kahtle oma usus, kahtle oma kahtlustes, sest need ei ole usaldusvrsed.

Oo, milline rikkalik nnistus on usu vaates Kristusele! Kigutamatus vaates Ristildule on elu, valgus, vabadus, armastus, rm, juhtimine, tarkus, arusaamine, tiuslik tervis tegelikult kik. Suurele Arstile ei vaadata iial ilmaaegu.

Igaks, kes silmitses vaskmadu Kristuse vrdkuju ji elama. Ja nende palgeile ei tule kunagi hbi tleb psalmist. Nad olid kik, inimlikult eldes, ravimatult haiged, kuid vaadates said nad nii andeks kui terveks. Sellel, kes loodab Kristuse peale, ei tule oma kindlameelsust hbeneda. Nii aeg kui igavik mlemad mistavad ta usalduse igeks.

See raamat nitab neile, kes vajavad tervenemist, milliseid Jumala Sna osi nad peavad vastu vtma ja thele panema. Mned on saanud imeliselt terveks, lugedes jrgmist jutlust.

Katkend on vetud raamatust "Tervendaja Kristus". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.