Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Ć•pituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

ƕpitoas tƤna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » TAEVAMANNAJumala valitsus ja au
Mati Murumaa

Piibel on täidetud Jumala seadustega, mille kaudu tema valitseb universumit. Kõik nähtav ja nähtamatu kuulub Isandale ja ka maiste valitsejate võim tuleb Jumalalt, sest
“tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust.” (Taanieli 2:21)
” ja ükski loodu ei ole temale nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees; ja temale tuleb meil aru anda. (Heebrea 4:13)
See on Jehoova meelevald.

Kuidas Ta valitseb

“Nõnda ütleb Jumal, kes on loonud taevad ja on need võlvinud, kes on laotanud maa ja sellest võrsuva, kes on andnud hingeõhu selle rahvale, ja vaimu neile, kes rändavad.”
(Jesaja 66:1): “Nõnda ütleb Jehoova:” Taevas on minu aujärg ja maa on minu jalajärg.”

Igapäevases elus me tunnustame inimesi, kes on midagi avastanud ja neile antakse oma loomingu peale patent. Patent tähendab, et kui keegi kasutab patendi omaniku loomingut või kopeerib seda ilma autori loata, siis on see seaduse rikkumine. Nii me teame, et kui midagi on patenteeritud, siis kuulub see seaduslikult kellelegi teisele. Ja kui sa teenid elatist kellegi teise loodud laulude laulmisega, siis saab laulu autor sinu interpreteerimise pealt seadusega kehtestatud osa. Sest laul, mida sa laulad, pole sinu laul. See on laul, mida sa autorilt tasu eest laenad. Lühidalt – sa võid patenteeritud asja seadusega kooskõlas kasutada, aga sa ei saa seda omada.

Nii on Jumal kogu universumi Looja ja Temal on ka patent oma loodu peale. Tema on autor ja meie oleme Tema patendi kasutajad. Kuningas Taavet ütleb 1. Ajaraamatus 29:10,11
"Ole kiidetud Jehoova, meie isa, Iisraeli Jumal, ikka ja igavesti"
"Sinul, Jehoova , on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks!"


Siit järeldame, et Jumalal on kuningriik. Ja vastavalt oma plaanidele, kutsub Ta selles universaalses kuningriigis esile vajalikke muudatusi seal, kus see on vajalik. Sest Ta on tõstnud end kõigile peaks! Kuna inimeste arvates loodus funktsioneerib ebaõiglaselt, siis tormavad kindlustusfirmad kirjutama katastroofe Jumala tegude arvele, et maksta oma klientidele vähem kahjutasu. Ja nii juhtub, et need, kes täna eitavad Jumalat ja Tema igasugust seost loodusega, süüdistavad teda homme üleujutustes ja metsatulekahjudes. Seda kutsutakse USA-s Acts of God. Sealjuures unustatakse olla Jumalale tänulikud, kui loodus üleujutuse kuivatab. Või, kui muidu uskmatu abielupaari laps sureb beebina, siis küsitakse korraga Jumalalt: “Miks?”. Aga kui paljud neist tänavad Loojat, kui kaks rakku ühinevad ja algab inimene? Sest seda peetakse loomulikuks. Ometi on elu ja surm Jumala kätes ja kogu loodu au kuulub eranditult Talle. Tema kontrollib kõike loomulikku, ebaloomulikku ja üleloomulikku. Inimesed aga tahavad võtta Jumala au enestele.

Ja kui juhtub midagi mõistusele arusaamatut, siis kuulutatakse see kiiresti valeks või kerkib küsimus: “Kuidas Jumal küll julges nii käituda?” Õigem oleks ehk küsida: “Kuidas Jumal küll üldse talub, et inimene ei mõtlegi temast välja teha, kui kõik on normaalne?”

"Sest tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele …" (Roomlastele 1:18)

Pärast orkaan Katriinat, mis laastas ja uputas New Orleansi linna USA-s, küsiti evangelist Billy Grahami tütrelt Anne Grahamilt (CBS Early Show 12/18/05): ”Kuidas Jumal küll lubas midagi niisugust juhtuda?”

Anne Graham vastas: ” Ma arvan, et Jumal on sügavalt kurb, nagu meiegi. Kuid me oleme pikki aastaid palunud Tal lahkuda meie koolidest, palunud Tal lahkuda meie valitsusest ja palunud Tal lahkuda meie eludest. Ja nagu tõeline d˛entelmen, on Ta nüüd võtnud kuulda meie palveid ja astunud tagasi. Kuidas me saamegi loota Jumala õnnistusele ja kaitsele, kui me oleme palunud Tal jätta meid lõpuks ometi rahule.”

Kuna Jumala mõtted on inimmõistusest taevaste võrra kõrgemal, (Jesaja 55:8-9) siis korraldab Ta loodusjõude ja päevasündmusi mitte inimmõistuse tasemel. Tema käes on meie planeedi ajalugu, nii et miski ei toimu juhuslikult või hea õnnega. Jumal kutsub esile sündmusi, mis on kooskõlas Tema ajatabeliga, ja viiakse ellu sekund sekundi, minut minuti, tund tunni järele, päevast päeva, nädalast nädalasse, kuust kuusse, aastast aastasse, sajandist sajandisse, kuni igavikuni, kus taevase ajaarvamise järgi on üks päev Kristuse juures nagu tuhat maapealset aastat. Jumala ajalugu haarab endasse kõikide inimeste ihu, hinge ja vaimude elulood.

See tähendab, et ükskõik millises sotsiaalses seisundis inimene momendil on või kui kõrgele ta ennast upitab, ei suuda ta end ikkagi Jumalast vabastada. Sest Jumal on kõikjal.

Laul 139: 7-9 ütleb:
"…kui ma astuksin taevasse, siis oled sina (Jumal) seal; kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina (Jumal) oled seal, kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimase mere otsa, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks mind kinni."

Teiste sõnadega, kui ma kihutan siit sinna ja sealt ruttu edasi, siis ootab Jumal mind ees nii siin kui seal. Sest Ta on samaaegselt igal pool ja veel enne, kui ma hakkan liikuma, teab Ta, kus ma lõpetan. Nii et kui ma proovin kõigest väest Tema eest ära põgeneda, siis lõpeb minu maraton silmitsi Jumalaga. Ka need, kes püüavad vabaneda eluraskustest enesetapu läbi, ja teevad oma aseme surmavalda, annavad Talle aru, miks nad nii toimisid.

Piibel ütleb:
"Jehoova käsuõpetus on laitmatu ja rohkem väärt kui palju selget kulda." (Laulud 19:8,11)

See tähendab, et Jumala seadusi ei saa kulla abil manipuleerida ja nad on maistest väärtustest kõrgemal. Ja et Jumal on igal pool, siis on ka Tema seadused igal pool. Ja nii nagu inimesed tahavad, et kord oleks nende kodudes, nii tahab Jumal, et kord valitseks ka universumis. Kui me nüüd Jumala seadusi ei saa vältida, sest Temal on seadused ka seaduserikkujate jaoks, siis peaksime nendega arvestama. Kui tahame olla targad! Sest kõik, mis meil on, on antud Jumalast ja see tähendab, et mitte midagi siin ilmas pole meie oma, mis poleks ka Jumala oma.

Ilmselt on inimestel seda raske mõista ja seepärast käiakse ringi nagu paabulinnud, jättes mulje, et meil on kõike hästi palju ja homme paistame välja veelgi rikkamad.
Tegelikult pole meil absoluutselt mitte midagi, mis ei kuuluks Jumalale. Kõik, mis meil on, jätab meid maha, või jätame ise selle maha. Sest me oleme sündinud Jumala plaani järgi alasti, Tema andis meile eluvaimu ja me läheme hauda ainult seepärast ülikonnas, et keegi teine paneb selle meile selga. Ka meie inimlik tarkus ja hariduse peale raisatud aastad on tühised ja tulevad meile ainult kahjuks, kui me pole arvestanud Jeesuse Kristusega, sest kirjutatud on:

"Mina (Jumal) kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistlike mõistuse!" (1. Kor 1:19,20)
"sest, selle maailma tarkus on jõledus Jumala ees." (1 Kor 3:19)

Nagu näeme, ütleb Jumal ka siin oma viimase sõna! Mõni võib ehk nüüd mõelda: ”Hea küll! Ma lähen pühapäeval kirikusse, aga ülejäänud aeg on ju ometi minu oma!” Ka sellist mulle- sulle-kauplemist ei saa Jumalaga olla, sest ei eksisteeri ühtki hingetõmmet ega hingeväljendust lahus sellest, kes selle hinge on andnud. Jumala seadused on kohandatud kõikidele eksisteerimise ja käitumisvormidele. Nii ei leia me ühtegi ettevõtmist või valdkonda, mis ei käiks Tema seaduste alla ja seepärast püüab tark inimene end nendega kohandada.

See viib meid järgmise kirjakohani Piiblis:
"Sest tema (Jumala) seest ja tema läbi ja tema poole on kõik asjad. Temale olgu au igavesti! Aamen." (Roomlastele 11:36.)

Siit järeldame, et kõik asjad tulevad Jumala seest, mis tähendab et Tema on asjade esialgne põhjus. Kõik asjad käivad tema läbi. Mis tähendab pidevat kulgemist läbi Jumala. Ja lõpuks öeldakse, et kõik asjad on suunatud Tema poole. Mis tähendab, et Tema ise on ka kõikide asjade lõplik siht. Koloslastele 1. ptk, salm 17 ütleb:

"…tema (Jeesus) on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, ... ja tema ise on enne kõiki, ja kõik püsivad koos tema sees."

Siit leiame põhjuse, miks universum ei saa valguda laiali. Sest Jeesus hoiab universumit koos. Tema läbi on kõik loodud ja Tema on kõikide asjade algus ja lõpp (Ilmutuse 22:14) Võib-olla tuleks veel teada, et Jumal lõi universumi kõigepealt enesele ja Ta "..vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli hea." (1 Moosese 1:31)

See tähendab et mitte midagi pole loodud eeskätt inimesele, "Sest Isanda päralt on maa ja selle täius," (Laul 24:1) aga sina ja mina oleme Jumala loomingu kasutajad. Kui sul nüüd on maja või korter aga keegi tuleb ja tahab hakata seal elama oma seaduste jäRGI, siis on ta seaduserikkuja. Nii on ka need, kes ei ela Jumala seaduste järGI Jeesuses Kristuses. Meie elu siin planeedil on piiratud sünni ja surmaga.

Koos eluga on meile antud ka erinevaid talente.

Jeesus räägib Matteuse 25:14 mehest, kes läks võõrale maale, kutsus oma sulased ja usaldas nende kätte oma vara. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe talendi. Igaühele tema jõudu mööda. Nii annab Isand ka igaühele meist midagi kuni Jeesuse tagasitulekuni. See on meile võimaluste aeg. Jumal on andnud mõnele vaimulikke andeid (Roomlastele 12:6-7), mõnele raha ja asju, mida saab koguda. Kui me paneme raha panka, siis selleks, et hoida seda varaste eest või teenida intresse. Ja kui me oma raha investeerime, siis selleks, et see tooks meile kasumit. Nii on ka Jumal investeerinud meie sisse andeid, et Tema saaks nende läbi austatud. Ja ühel või teisel viisil annabki kogu loodu Talle au.

Igavikus saab olema osa inimesi taevariigis ja osa põrgus. Kuid vaatamata sellele, kus inimene ka lõpetab, saab Jumal lõpuks au ikkagi endale. Sest ka kõige veendunum ateist hakkab põrgus karjuma: “Jumal, Jumal, Jumal, Jumal! Halasta, halasta, halasta, halasta! Anna armu, anna armu, anna armu!” Ja Jumal saab austatud! Nii saavad need, kes lähevad Jeesuse läbi taevariiki, ülistama Jumalat seal, ja need, kes saatanast petetuna valivad põrgu, austama Jumalat seal. Sest Jumal on loonud universumi ennast austama ja ütleb:

"Mina olen Jehoova, see on minu nimi; ja mina ei anna oma au teistele." (Jesaja 42:8)

See tähendab, et kui inimene teeb midagi, mis ei austa Jumalat, siis eitab ta sellega oma eksisteerimise põhjust. Seepärast soovitab ka apostel Paulus: (1. Korintlastele 10:31)
"Kas te siis sööte või joote või midagi teete, seda tehke kõik Jumalale auks!"

Sest kui me oma tegudega Jumalat ei austa, siis me tegutseme väljaspool seda sfääri, milleks meid on loodud. Ühel päeval tuleb igaühel meist anda aru kõigist oma tegudest.

"Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu hea või kuri." (Koguja 12:4)

Vastust annavad ka need, kes pole hoolinud Jumalast ja on elanud ainult iseeneste unistuste ja plaanide järgi. Ja miks peaks Jumal siis olema tänulik neile, kes ei taha Temast midagi kuulda ja vihkavad Tema Poega Kristust. On nad ju varastanud Jumala aega, et austada ainult iseennast ja kummardada maist elu rohkem kui Igaviku Isandat.

Ka mõned usklikud kasutavad Jumalalt saadud talente rahategemiseks, aga ei austa oma sissetulekuga Tema kuningriiki. Nad ostavad Jumalale kuuluva kümnise eest riideid või sõidavad ringi Jumala arvelt varastatud autodega. Mõned neist elavad varastatud majades.

Piibel aga ütleb: "Austa Jehoovat oma varanduse ja uudseviljaga kõigest oma saagist" (Õpetussõnad 3:9), "Kas inimene tohib Jumalat petta?" (Malakia 3:8)
"Tooge kogu kümnis varaaita, et mu kojas oleks toidust ..." (Malakia 3:10)

Need kirjakohad olgu siis teadmiseks neile, kes tahavad küll osa saada sellest:

"Mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad" (2 Korintlastele 2:9), aga pole veel alustanud oma sissetulekuga Jumala austamist.

Rahvuste loomise ja olemise eesmärk

Jumal, kes lõi inimese, on ühest ainsast teinud kogu inimkonna kõige maa peale elama (Apostlite teod 17:26), eesmärgiga, "…et nad otsiksid Jumalat …" (Ap.teod 17:23)

Piibel läheb veelgi spetsiifilisemaks, öeldes:
"… kas nad teda ehk saaksid kätega kombata ja leida," (Apostlite teod 17:27)

See on siis põhjus, miks inimesed iialgi ei rahuldu saavutatuga. Sest Jumal on pannud nende sisse vajaduse lakkamatult otsida ja avastada. Mis sunnib inimesi tungima maasügavustesse või lendama taeva avarustesse? Mis sunnib inimesi uurima mikro- ja makromaailma? Mis sunnib inimesi ette võtma riskantseid ekspeditsioone põhja- ja lõunapoolusele jne?

Ja kui inimkond on valmis uhkelt plaksutama peaaegu jumalaks tõstetud teadlastele, unustab enamik tänada Teda, kes on loonud selle, mida teadlased avastavad. Sest väljaspool Jumalat pole kellelegi antud midagi avastada ega luua. Pealegi on inimeste avastamised limiteeritud, sest Piibel ütleb, et Jumal on kõik asjad hästi teinud, "… ometi ilma et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni." (Koguja 3:11)

Nii on kõigi 227 rahvuse sisse sulatatud umbes 6 miljardi 519 miljoni (6,518,730,466 allikas:US Census Bureau, May 28/06) inimese elud ja nende otsingud absoluutselt sõltuvad nende Loojast. Ja olenemata inimeste arvamusest ütleb Jumala sõna:

"Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussides." (Jesaja 40:15) "... nad teevad kära tühja pärast, nad kuhjavad kokku ega tea, kes viib selle koju!" (Laulud 39:7) "… tühi õhk on iga inimene, kes seisab püsti! Sela." (Laulud 39:6) (sela tähendab - mõtle vaikselt selle peale!)

Peale selle, et rahvad on loodud otsima ja austama Jumalat, on nad loodud ka teenima Jumalat. Seepärast õpetas prohvet Samuel Iisraeli rahvast:

"Ärge taganege järgnema tühiseile jumalaile, kes ei too kasu ega päästa, sellepärast et need on tühised. (1. Samueli 12:21) Kartke ainult Jehoovat ja teenige teda …" ( salm 24)

Ometi on jäetud rahvastele ka valikud ja 2 Kuningate raamat 17:16 räägib, kuidas Iisrael kasutas seda võimalust, et valmistada endale paganlikke kujusid ja kummardas taeva energiaid. Jumal aga nimetab iidolikummardamist jõleduseks, (1 Peetruse 4:3) hooramiseks (2 Moosese 34:15) ja rõveduseks. (Hesekieli 22:4) ning ütleb:
"… sa ei tohi kummardada teist jumalat, sellepärast et Jehoova nimeks on "Püha Viha!" Ta on püha vihaga Jumal." (2 Moosese 34:14)

Selle tulemusena kõrvaldati Iisrael Jumala palge eest ja aeti võõrsile Assurisse ja Piibel ütleb, et nad on seal tänapäevani. (2 Kuningate 17:23) Kuigi Jumal on valmistanud Iisraelile ka pääste, sest “Siionist tuleb päästja ja kõrvaldab Jaakobi jumalatuse,” hüüab prohvet Jesaja Iisraeli kohta: ”Kuigi Iisraeli laste arv oleks otsekui mereliiv, pääseb sellest ainult jääk, sest lõplikult ja kiiresti teostab Isand oma sõna maa peal!” (Roomlastele 9:27-28)

Edasi me loeme Ilmutuseraamatust 14:6-10 teisest inglist, kellel "on igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal, ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega: "Kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud kohtutund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva, maa ja mere ja veteallikad."
Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega: "Kui keegi kummardab metsalist (see on ebajumalat) ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse."

Need inglite kuulutused on Johannesele antud vaimne ilmutus.

Füüsiliselt kasutab Jumal aga rahvuste hoiatamiseks ka prohveteid. Ta paneb nad rahva proovijaks, uurijaks, et nad õpiksid tundma ja katsuksid järele nende teed! (vt Jeremija 6:27) Nii on prohvet nagu Jumala lakmuspaber rahvuse testimiseks, “ja kuulaku nad või ärgu kuulaku, sest nad on vastupanija sugu, nad peavad siiski teadma, et nende keskel on olnud prohvet.” (Hesekiel 2:5)

See oli 1931. a 3.augustil kell 8 hommikul, kui tallinlasele Karl Reitsile anti taevast ülesanne hoiatada eesti rahvast. Ta kuulutas:
”Armuaeg lõpeb, parandage meelt ja pöörduge patust!”
“Kui rahvas oma vürstide ja preestritega eesotsas Jumala hoiatust kuulda võtab ja meelt parandab, siis jääb karistus ära!”

Nii kuulutas Reits idast saabuva metsalise tulekut kokku 11 aastat. Ilmselt polnud aga lihameelest ja selle maailma vaimust aetud Maarjamaa poegade ja tütarde südametes küllalt ruumi Pühale Vaimule. Sest nad viskasid oma prohveti välja vabariigi suurimatest kirikutest ja kogudustest. Naerdi ja vihastati ka külades, alevites ja linnades, kuhu teda evangeeliumireisid viisid. Turuplatsil järgis teda mõnitamine. Eestlased pidasid Jumala saadikut hullumeelseks ja religioossetes ringkondades kutsuti teda valeprohvetiks. Tema kohta öeldi: ”Niisugused tuleks maa pealt ära kaotada!” ja mõned ei usu teda tänapäevani.

Veel teise prohveti tõstis Jumal hoiatama eestlasi. Johannes Kaarep saatis Eesti valitsusele ja võimuorganitele meeleparandusele kutsuvaid raamatuid. Kokku üle 800 eksemplari. Raamatute pealkirjad olid “Jumal räägib” ja “Miks tahate surra?”. Rahva juhid, ajakirjandus ja avaliku elu tegelased jätsid prohveti hoiatused tähele panemata. Tema kogudusekaaslased pidasid teda aga kahtlaseks. Järgnevalt mõned väljavõtted 1930-ndatel aastatel prohvet Johannes Kaarepi saadetud kuulutustest ja hoiatustest eestlastele.

“Jumal armastab eesti rahvast, ei soovi selle hävimist ning ei taha, et keegi igavesti hukka läheks!” (vt Hesekiel 22:11, Johannese 6:40)

“Me ei tohi Kristuse armuõpetusele ühtki takistust teha!” (vt 1 Korintlastele. 9:12)

“Praeguse rahvamajanduse kitsikuse peamiseks põhjuseks on Jumalast loobumine ning oma mõistusele ja jõule toetumine.”

“Rahvaste saatust juhib Jumal, kes oma heaksarvamise järele teeb rahu ja lubab õnnetusel tulla.”

“Kui alistume Jumala tahtele ja plaanidele, siis säästab Jumal meid selle maailma peale tulevatest raskustest.”

“Kätte on jõudnud silmapilk, mil peame kiirelt otsustama, kas tahame endiselt omal jõul kõiki rahvamajanduse ja poliitika küsimusi lahendada - mille tulemusena hukkume -, või tahame tunnistada oma seniseid eksitusi ja paluda: ”Jumal, ole sina meie juht ja abimees!” – ning pääseda”.

“Ärge eksige mitte, Jumal ei anna ennast mitte pilgata, sest mis inimene iial külvab, seda tema ka lõikab!”
(Galaatlastele 6:7)

”Sellepärast pöörduge ja andke endid pöörata kõigist oma üleastumistest, et teie ülekohus teile mitte ei saaks komistuseks” (Hesekiel 18:30)

”Kui teie meelt ei paranda, siis lähete teie nõndasamuti kõik hukka” (Luuka 13 1-5)

“Sest mispärast tahate teie surra, oh eesti sugu?” ütleb Jehoova

Kahjuks kukkusid ka need 1930-ndatel aastatel antud prohvetikuulutused rahvuse sekka, kellel oli tõrges ja vastupanija süda. Jeremija 5:21 ütleb oma prohvetihoiatusi mitte tähele paneva rahva kohta: ”Rumal ja südametu rahvas” , “Silmad neil on, aga nad ei näe, kõrvad neil on, aga nad ei kuule!” Sest rahvus, kes ei otsi, austa, ega teeni Jumalat, tegutseb väljaspool seda sfääri, milleks ta on loodud. Selle tulemusena löödi meie esivanemaid 5. Moosese raamatu § 28 lg. 15 järgi 50-aastase nuhtlusega.

”Sest rahvas või kuningriik, kes Jumalat ei teeni, hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootumaks!” (Jesaja 60:12)

Võib-olla tuleks veel lisada, et prohveteeringud ei ole antud inimeste hirmutamiseks, vaid nende kutsumiseks Jeesuse juurde, kuni on veel aeg! Seepärast teatab ka apostel Paulus, ”– et Iisraelile osalt on tulnud paadumus, kuni paganate täisarv on läinud sisse, ja kogu Iisrael päästetakse.” (Roomlastele 11:25 –26) Mis tähendab, et ka paganate õnnistus tuleb Siionist, ”…ja kes usub temasse, ei jää häbisse!” ( Roomlastele 9:33) ”… aga uskmatuile on ta “ kivi, mille hooneehitajad põlgasid, kuid mis sai nurgakiviks”, ja ” komistuskiviks ja pahanduskaljuks.” Nii on Jeesus Kristus kindel nurgakivi neile, kes usuvad Tema nimesse ja komistuskiviks neile, kes on määratud hukkumisele! Ka kuningas Taavet tutvustab Kristust kui rahvaste kuningat ja ülempreestrit, öeldes:

”Jehoova ütles minu Isandale: ”Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!”. ” Sinu võimsuse valitsuskepi läkitab Jehoova Siionist!” (Laulud 110:1)

Mis tähendab, et Jumal ise paneb Kristuse vaenlased Tema jalgade alla!
Lisaks meie planeedil hoolikalt ülesloetud 227-le rahvusele (allikas: US Census Bureau International Data Base, 26.04.05 ), on Jumal loonud veel ühe rahvuse, mida ei leia aga ühestki rahvusvahelisest registrist. Ometi pöördub Piibel selle rahvuse poole:

”Teie aga olete ”valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema (Jumala) aulisi tegusid, “ kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde, teie, kes muiste olite “mitterahvas”, aga nüüd olete Jumala rahvas; kes “ ei olnud armu saanud”, aga nüüd olete armu saanud!” (1 Peetruse 2: 9-10 )

Siit näeme, et rahvused jagatakse mitterahvaks, kes on pimeduses, ja ei ole armu saanud, ja Jumala rahvaks, kes on kutsutud välja pimedusest, et nad kuulutaksid Jumala aulistest tegudest. Nii on Jumalal ka oma rahvas, sest ”kõik, mis Jehoovale meeldib, teeb ta taevas, ja maa peal...” (Laulud 135:6) Tema autori au on Tema enda määrata. See tähendab, et Jumal on austatud juba selle pärast, et Ta on Jumal ja et “Jehoova on kuningas ikka ja igavesti…” (Laulud 10:6), siis ei ole Jumal demokraat, vaid monarh, kelle igavene valitsus ei sõltu kaduvate inimeste valikutest.

Me lugesime ja arutlesime, et universum on Jumala looming ja Tema omandus. Tema kannab hoolt ja jälgib, et see töötaks nii, nagu Tema tahab. Tal on plaan ka nende rahvaste jaoks, kes ei tee seda, mida Jumal tahab, et nad teeksid. Ja kui inimeste elud siin planeedil on lõppenud, siis oleme jälle tagasi Jumala kätes, nagu olime enne siia ilma sündimist. Tema teeb kokkuvõtte meie eludest ja korraldab kõik asjad nii, et kogu loodu annaks Talle au.

Lugedes Piiblit, saab meile selgeks, et isegi inimlik kurjus toob lõppkokkuvõttes au Jumalale. Nii et kui inimene eitab Jumalat, või teotab Tema Poja või Püha Vaimu nime, siis tegelikult toetab Ta Jumalat. Kuidas? Sest Jumal korraldab kõik asjad ümber Temale meelepärasel viisil ja langetab otsuse nii, et Tema saab kogu au lõpuks ikkagi enesele! Sest Tema on universumi patendi omanik ja meie selle kasutajad. Kiitus Jumalale! Nii et kui Te kuulete, et keegi ülbelt ärpleb, et Jumalat ei ole olemas ja mingit kohtupäeva ei tule, siis teadke, et see inimene on juba astunud libedale teele ja aitab sellega Jumalat,
“... sest lõplikult ja kiiresti teostab Isand oma sõna maa peal!” (Roomlastele 9:28)

“Ja otsekui inimestele on määratud kord surra, aga pärast seda kohus, nõnda ka Kristus, kes üks kord tõi enese ohvriks, et ära võtta paljude patud, ilmub teist korda ilma patuta neile, kes teda ootavad, õndsuseks.” (Heebrealastele 9:28)
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (2)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (2)


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.