Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » TAEVAMANNAKuidas tegeleda deemonitega
Lester Sumrall

Inimesed otsivad meeleheitlikult õigeid vastuseid, eriti vaimuasjade kohta. Kui tuntud jumalamees Lester Sumrall reisis rohkem kui saja maailma rahva seas, küsiti temalt korduvalt küsimusi deemonliku väe kohta, kuna inimesed vajavad vastuseid ebatavaliste fenomenide kohta, mis nende kodus vöi lähikonnas ilmnevad.

Tänapäeval ei kahtle isegi teadlased selles, et on olemas reaalne vaimumaailm. Kristlased peavad olema teadlikud Jumala positiivsest väest ning olema selle elavad tunnistajad, samuti tuleb teada, et eksisteerib vaimumaailma kuri pool.

Oma 1983. aastal kirjutatud raamatus "101 Questions And Answers On Demon Powers" (101 küsimust ja vastust deemonliku väe kohta) vastab dr Lester Sumrall paljudele deemonlikku väge puudutavatele küsimustele, millest mõningad on siinkohal ära toodud.

Need küsimused ja vastused on mõeldud selleks, et Kristuse järgijad oleksid suutelised saatana kurja väe käest vabastama üksikisikuid, piirkondi ja terveid rahvad.

Milliste nimedega on Piiblis deemoneid kutsutud?

Jumala Sõnas on kasutatud palju erinevaid nimesid kurjade vaimude kohta. Jeesus kasutas mõningaid neist. Lühike nimekiri nendest nimedest (mitmeid neid on kasutatud paljudes kohtades) on järgmine:
1.haiguse vaim (Luuka 13:11)
2.kurt ja keeletu vaim (Markuse 9:25)
3.rüve vaim (Matteuse 12:43)
4.pime vaim (Matteuse 12:22)
5.valguse ingel (2 Korintlastele 11:14)
6.lohe (Ilmutuse 12:7-9)
7.eksitaja vaim (1 Timoteose 4:1)

Väga tihti annavad kurjad vaimud ise endale nimesid. Üks kuri vaim ütles mulle kord, et ta on mao vaim. Peame alati meeles pidama seda, et Jeesus andis Oma õpilastele väe ja meelevalla kõikide kurjade vaimude üle(Matteuse 10:1-8; Luuka 9:1-6).

Kas Jumalale üldse meeldib, et me deemonitest räägime?

Tervest Piiblist tuleb rääkida. Positiivne tõde on veel parem siis, kui me ka negatiivset poolt teame. Me peame teadma oma vaenlase tundemärke, muidu ei ole me suutelised tema vastu võitlema. Kui Jumalale ei meeldiks, et me pimeduse jõududest räägiksime, siis miks rääkis Jeesus kurjast rohkem kui millestki muust Piiblis? Kurat ise on ainus, kes ei taha, et tema kohta räägitakse. Kuriteo toimepanijad ei taha, et neid paljastatakse. Kurat ka ei taha, et teda paljastataks.

Kui küsimuse alla peaks tulema pidev kuradist rääkimine, siis vastan ma nii, et veedan isiklikult rohkem kui 90 protsenti oma ajast kuulutades Jumala suurusest ja Jeesuse õnnistustest. Ma mõtlen nendele asjadele, mis on vaimselt ülestõstvad. Kui on vaja kuradi teod paljastada, siis usun, et Jumalal on sellest väga hea meel.

Kas on olemas erinevat liiki või kategooriaid deemoneid?

Piibel õpetab meile, et on olemas erineva väe- ja meelevallapositsiooniga deemoneid. Kui Jeesus kõneles epilepsiast, ütles Ta: "Seesugune ei lähe välja muidu kui vaid palve ja paastumisega". (Matteuse 17:21) Ta näitas, et mõned deemonid on nii tugevad, et on vaja kristlase täielikku pühendumist ja jumalikku ühtsust Kristusega, et sõidelda kurja vaimu ja see inimesest välja ajada.
On deemoneid, kes valitsevad isandatena suurte piirkondade üle, valitsejaid kurjas vaimumaailmas.

Kas mõnes geograafilises piirkonnas võib deemonlik vägi olla tugevam kui teises?

Kuigi deemonlikku väge leidub kõigis maailma paikades, on see arvatavasti mõndades kohtades tugevam, kuna seal ei seista kuradile vastu. Kui ei ole palvet ega piiblilugemist, võtab deemonlik vägi tohutud proportsioonid ja väljendub imelikes ilmingutes.
Näiteks olen ma kogenud Tiibetis rohkem vaimset rõhumist kui kusagil mujal, kus olen reisinud. See on sellepärast, et seal ei ole praktiliselt mingit saatanlikule väele vastuseismist. Paljud inimesed on ennast hoopis kuradile üle andnud ja paljud teised veel kummardavad kuradit. Tiibet meenutab mulle kirjakohta Ilmutuse raamatust 2:13: "Ma tean, kus sa elad – seal kus on saatana troon."
Kurat üritab suurendada oma mõjuvöimu ka Ameerikas, eemaldades koolidest ja kodudest palve ja piiblilugemise. Isegi paljud kristlikud perekonnad tänapäeval avavad oma elus kuradile ukse seeläbi, et neil ei ole perega ühist palveaega ja piiblilugemist. Kuradil ei ole mingit väge ja ta ei saa inimestele kurja teha seal, kus palvetatakse ja on vastu võetud Jeesuse vere kaitsev vägi. Olles täielikult Jumalale pühendunud, võib meil seeläbi olla täielik kontroll kuradi tegevuse üle meie vastu.

Kas teatud sorti deemonid teevad omavahel ka koostööd ja kas nad saavad omavahel läbi?

Tegelikult ei saa nad omavahel läbi. Härra Arlindo Barbosa de Oliveira, kes oli 40 aastat Brasiilia nõidarst, rääkis mulle palju huvitavaid asju deemonliku väe kohta. Ta ütles, et paljud deemonid võitlevad omavahel. Ta nägi pealt, kuidas kaks deemonit kaklesid tema kuueaastase venna pärast. Vaidlusküsimuseks oli see, et kumb tema sisse saab minna. Mõlemad ütlesid: "Ta on minu oma!" Nad võitlesid senikaua, kuni poiss selle pinge all lihtsalt suri. Poiss maeti maha ning täiesti selge oli, et ta oli deemonliku mõrva ohver.

Mis on vahet deemonlikul rõhumisel ja seestumisel?

Seestumine on see, kui kurat on täielikult inimese isiksuse üle võtnud, rõhumine tähendab allasurumist. Need on kaks täiesti erinevat asja. Kui sa oled rõhutud olekus, siis sa võid öelda: "Kao!" ja rõhumine peab lahkuma. Kuid sa ei saa ise ennast vabaks teha seestumisest. Siis peab sind keegi teine aitama, sest sel hetkel oled sa vangis.

Kas inimene, kes on pidevalt väsinud, võib olla väsimuse vaimu rõhumise all?

Võib küll. Ma tean ühte meest, kes oli iga kord, kui ma teda nägin, omadega täiesti läbi. Ta võis lamada voodis kaks-kolm päeva ja olla ikka peale seda väsinud. Pidev väsimus on kuradist ja seda tuleb sõidelda. Ma käsin iga päev jõul ja tugevusel enda ellu tulla.

Kas liigsöömine võib olla vaim?

Liigsöömine võib vabalt olla vaim. Kui kellelgi on kogu aeg ebanormaalne isu söögi järele, siis see söögihimu on vaim. Me ei peaks mitte millegi orjuses olema, ei suitsetamise, liigsöömise ega ühegi teise kahjuliku harjumuse käes. Võta meelevald selliste asjade üle ja käsi neil kaduda välja oma elust. Me ei ole orjad, vaid me oleme vabad Kristuses!

Kas võib olla side deemonliku väe ja narkosõltuvuse vahel?

Olen absoluutselt veendunud, et narkootikumid on tänapäeval kuradi üheks võimsamaks vahendiks. Kurat ei saa rünnata Jumalat otseselt ja seetõttu üritab ta teha halba Tema loodud inimestele. Narkootikumid ei too muud kui häda ja viletsust ning südamevalu.
Inimesed eksperimenteerivad narkootikumidega, kuna nad usuvad, et see toob neile kaifi ja ülendava elamuse. Mõne jaoks see alguses võib-olla juhtubki. Kuid siis see lahkub ja peab kasutama järjest tugevamaid uimasteid, kuni lõpuks ollakse lootusetult püünises, langedes iga päevaga järjest sügavamale ja sügavamale. Kui alguses näib kuradi tõotus tõsi olevat, siis lõpuks on inimene täielikult tema meelevalla all.
Maades, kus deemonlik vägi on väga tugev, avastad, et väga paljud inimesed tarbivad narkootikume. Narkootikumid kontrollivad nii inimese meelt kui hinge. See lubab kuradil sisse kolida ja annab talle vabad käed inimese elu täielikult hõivata. Kuna see on vaimne asi, siis ei ole sõltuvuse vastu olemas ka ühtegi ravimit, mis aitaks. Narkosõltlased peavad deemonlikust väest vabaks saama, muud ravimit ei ole.
Üks asi veel: inimesed, kes müüvad narkootikume noortele ja isegi lastele, on kindlasti deemonitest seestunud. Nad teavad oma põrguliku kauba tagajärgi, kuid siiski nad ahvatlevad tihti täiesti süütuid inimesi mürki tarbima, mis nende elud hävitab. Nad on kõige õelamad ja põlastusväärsemad inimesed maa peal. Nende tegutsemine on kuradist. Nende ainsaks lootuseks on saada vabaks mõne jumalamehe käe läbi, kellel on tugev vaimne vägi ja meelevald.

Palun kirjelda kuradi sidumist. Kas see on jääv või ajutine nähtus?

Kuradi ja deemonite kinnisidumine ei saa olla igavene, enne kui suur viletsusaeg on mööda saanud. Needsamad deemonid, keda Jeesuse päevil kinni seoti, on täna jälle tegevad.

Kui sa näed mõnda hullu koera, kes inimesi hammustab, kas sa paneksid oma käed talle peale?

Kui see oleks minu koer ja ta elu oleks mulle armas, küllap ma siis palvetaksin tema pärast. Kui tegemist ei oleks minu loomaga, siis ma laseksin omanikul või vastavatel linnaametnikel sellega tegeleda. Ma tean paljusid inimesi, kes on loomade pärast palvetanud ja Jumal on teinud ime. Kuid ma arvan, et tavaliselt teeb Jumal oma imesid inimeste jaoks.

Kui sinu pereliige on vihane, kas peaks seda vaimu kohe sõitlema või mõni hetk hiljem?

Arvan, et mina teeksin seda hiljem. See võib põhjustada veel suuremat tüli majas. Oota mõni hetk ja siis ütle: "See, mis nüüd juhtus, ei olnud sinu moodi, sest sa ju ei käitu nii." Siis inimene tavaliselt vastab: "Ei olnud jah mina."
Ja siis saad talle rääkida, et Jeesus teeb su vabaks sellest, kui sa Tal lubad. Kui ta on sellega nõus, siis on kõik väga hästi ja asi on lõpetatud. Aga sa pead aru saama, et isegi Jumal ei saa inimest enne vabaks teha, kui inimene seda ise tahab.

Kas uuestisündinud, Vaimu täis kristlane võib töötada baarides ja teistes sarnastes kohtades, kus inimestele alkoholi pakutakse? Kas pole see mitte kuradist, kes valetab, et seal töötades nad saaksid jooki kallates inimestele Jeesusest tunnistada?

Vastus ongi siin juba olemas. Kallis kristlane, ära sa kunagi luba kuradil ennast niimoodi haneks võtta. Kui sa oled tema territooriumil, siis seal valitseb tema. Parem pöördu tagasi sinna, kus Jeesus valitseb. Ära kuradiga mängi. Iga kord, kui lähed kurjuse sekka, lootes, et sa seal midagi head saad teha, on kurat sind petnud.
Sajad inimesed on mulle öelnud: "Ma tean, et see kirik seal on surnud. Ma lähen ja hakkan neid äratama." Nad eksivad! Nad mitte ei ärata seda kogudust, vaid kaevavad endale auku. Võin sulle just nüüdsama öelda, et seni kuni pastor ei ole ärganud, ei ärka ka kirik, sest Jumal ei saa pastorit kõrvale jättes tegutseda.

Palun kirjelda kaasaja muusika ohte ja mis on sellel ühist saatanliku orjusega?

Kaasaegne maailm on paganlik. Ilma teadmata ülistavad paljud tänapäeva noored maailma muusika kaudu tegelikult kuradit. Kui sa võtad kuradi muusika ja hakkad seda laulma ja mängima, seod sa ennast põrguga. Kurjuse muusika hävitab inimese seespidise vaimse jõu ja tugevuse. Inimesed, kes mängivad seda muusikat kõrvulukustaval müratasandil, kuni see nende ajudesse tungib, on tegelikult väga lähedal täielikule deemonlikule seestumisele.
Hoia oma mõistus tugev ja ärkvel ning kontrolli all – hoia see Jeesuse küljes!

Palun kommenteeri televiisori vaatamise sõltuvust.

Saksamaal ja Inglismaal tehti mõnda aega katse, et näha, kuidas televiisori mittevaatamine inimestele mõjub. Üks teatud ühing andis 300 perele raha selle eest, et nad lubasid 13 nädalaks oma televiisori kinni pitseerida. Sisuliselt maksti neile selle eest, et nad 13 nädalat televiisorit ei vaataks. Pärast seda perioodi uurisid psühholoogid ja sotsioloogid neid inimesi, et näha, millist mõju televiisorivaatamisest hoidumine neile oli avaldanud.
Üsna lühikese aja pärast hakkasid inimestel ilmnema teatud sõltuvusnähud. Lõpuks ei suutnud ükski nendest 300 perekonnast seda välja kannatada. Nad muutusid nii närviliseks ja neurootiliseks, et hakkasid lausa üle keha värisema. Nad olid kui narkosõltlased. Nad lihtsalt pidid saama päeva jooksul televiisorit vaadata.
Peaaegu 95% sellest on halb, mis televiisoris näidatakse. Peaaegu igas saates on mingi amoraalne armustseen.
Televisioonil ei ole reaalsusega midagi ühist. See kõik on vaid üks suur vale. Kui inimene kõik selle rämpsu alla neelab, mis televiisoriekraanilt jookseb, siis see avaldab talle mõju. See ei saagi ju teistmoodi olla. Ainus viis kristlase jaoks on neid saateid mitte vaadata ega mitte lubada neid oma koju. Me peame hoidma oma mõistust ja vaimu ja kaitsma ka oma lapsi televisioonist tuleva rämpsu eest.

Kas sõjad ja tapmised on kuradist? Kas kristlasel oleks õige oma maad kaitsta?

Kui meie maa on hädaohus, siis me võime kas võidelda oma vabaduse eest või istuda ja lubada kellelgi teisel meie maa üle valitsema hakata. Mina isiklikult sureksin võideldes oma maa vabaduse eest, kui et sureksin vanglas.

Kas on olemas hasartmängimise vaim?

Hasartmängimine on katse saada midagi mittemillegi eest ja see on vale. Kasiinod on programmeeritud nii, et need võtavad inimestelt raha. Alguses lastakse inimestel natukene raha võita, et hoida neid huvitatuna, aga lõpus nad kaotavad. Need, kellel on hasartmängimise vaim, varastavad oma laste toidu, et viia raha mängu jaoks. Need inimesed tuleb Jumala võimsa väe läbi vabaks teha.

Tõlkinud Margit Jürgens
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (5)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (5)


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.