Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Ć•pituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

ƕpitoas tƤna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » TAEVAMANNAKutse ühineda 40-päevase palve ja paastuga
Lou Engle

Lou Engle kutsub üles kõiki teenistujaid ja üksikisikuid
ühinema 40-päevase palve ja paastuga.


Ajaloos on vaid üksikud hetked, kus seistakse nii suurte muutuste lävel kui praegu. See on muutus hea või halva poole. Sellistel jumalikel momentidel riskivad võtmeisikud ja terve generatsioon kõigega – otsustamisrisk, kummale poole muutus kaldub.

60ndate aastate mässuline põlvkond sai oma võimaluse ja ajalugu pöördus massilise narkomaania, amoraalsuse, vihkamise, mässu ja Jumala hülgamise poole. Aasta 1967 oli selle mässu otsustav moment ja kulminatsioon. 100 000 noort inimest vanuses 15-25 kogunes San Franciscosse, et
olla osa hipiliikumisest. Kogunemise hümniks sai menulaul “San Francisco” (kanna lille oma juustes).
Seal olles tarbisid nad LSD-d, harrastasid juhuseksi ja idamaade müstikat. See oleng sai kuulsaks nime all „Armastuse suvi“. Värskelt värvatud lillelapsed pöördusid suve lõpus koju, tuues endaga kaasa uusi stiile ja ideesid, ujutades USA linnad ja Euroopa üle sõnumiga, mis astus vastu meelevallale ja pilkas konservatiivset moraali. See ühiskonnavastane mäss, mida õhutas üles muusika ja kunst, levis kulutulena kõikjal maailmas ja muutus selle oluliseks osaks.

40-päevane paast Piiblis

Sellest ajast peale oleme juba 40 aastat Lääne ühiskonnana moraalselt langenud. Me lõikame hävingut igal alal. Kas peame vastu veel 40 aastat? Me kuulutame, et EI! Tuhat korda EI! Kui nüüd ei toimu Ameerikas suurt vaimset muutust, siis meie lapsed hakkavad elama antikristlikus
süsteemis ja jumalatu kultuuriõpe teeb peale sellisele Ameerikale, nagu meie seda tunneme.
Kuid Jumalal on suure muutuse jaoks oma retsept. See on ilmutus suurest 40-päevasest üleminekust paastuajas. Jumal oma täievõimulise kontrolliga ajaloo üle vabastas iisraellased Egiptusest. Igatsedes anda inimestele moraalikoodeksit, mis paneks aluse õigsusele, kutsus Jumal
Moosest paastuma 40-päeva Siinai mäel. Sel ajaperioodil muutus ajalugu, sest Jumala seadus vabastati taevast maa peale. Kui Ameerika pöördub jälle Jumala poole, peab ta uuesti avastama selle seaduse kui tõe aluse.

Eelija elas Iisebeli okultse valitsuse all ning palvetas ka 40 päeva ja murdis Iisebeli nõiduse omaenda elu üle ja sai volituse võida järgmine sugupõlv. See paast vabastas liikumise, mis paiskas põrgusse Iisebeli re˛iimi, mis hävitas perekondi ja tappis süütuid lapsi ja levitas seksuaalset ebamoraalsust. Selle paastu tulemus kulmineerus Baali kummardamise täieliku hävimisega.
Samuti määratud ajal sündis auline evangeeliumi ajajärk, kui Jeesus paastus 40 päeva ja need, kes istusid pimeduses, said näha suurt valgust. On selge, et 40-päevane paast on taeva moodus liigutada rahvaid läbikukkumisest tõotuse täiusessse. Pole ka üllatus, et kui Jeesus oli sisenemas oma suure ohvri andmise etappi, kus võit neelas alla surma, siis Eelija ja Mooses ilmusid Temaga kohtuma muutumise mäele. Kõik kolm olid läbi teinud 40-päevase paastu. Nad olid ajaloo suurte muutuste juhid.
Kui iisraellased hakkasid liikuma tõotatud maa poole, siis saadeti maakuulajad välja 40 päevaks.

Kui nad tagasi pöördusid ja halva sõnumi endaga kaasa tõid, mõjutas see tervet sugupõlve uskmatusega ja nad ei jõudnud tõotatud maale. Jumala kohtuotsus selle sugupõlve jaoks oli:

„Ja teie lapsed peavad olema kõrbes karjased nelikümmend aastat ja kandma teie uskmatuse süüd, kuni teie kehad on kõrbes hävinud! Vastavalt päevade arvule, mis te uurisite seda maad, nelikümmend päeva, iga päeva kohta aasta, peate te kandma oma pattu nelikümmend aastat ja tundma minu vastupanu!“ 4. Moosese 14:33-34

40 aastat kohtumõistmist 40 läbikukkumise päeva eest.

Prohvet Hesekiel sai 40-päevase palveülesande Juuda 40-aastase läbikukkumise pärast. „Ja kui sa need oled lõpetanud, siis teisel korral sa pead magama parema külje peal ja kandma Juuda soo süüd 40 päeva, ma olen sulle määranud iga aasta kohta ühe päeva.“ Hesekieli 4:6
See oli 40-päevane palve 40 aasta läbikukkumise pärast.

Kui Jeesus paastus 40 päeva ja kurat teda kiusas, siis tsiteeris Ta 5. Moosese raamatut, öeldes: „Sest on kirjutatud, inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.“ Ja jälle: „Sina ei pea kiusama Isandat oma Jumalat“ ja jälle: „Sina pead kummardama üksnes Isandat oma Jumalat ja ainult Teda austama.“ Jeesus oma võidus kuradi üle tsiteeris 5.
Moosese raamatut, seda osa kirjast, mille Mooses andis edasi sugupõlvele, kes suri kõrbes.
Jeesus oma 40-päevases paastus samastus selle kirjakohaga ja selle sugupõlvega, kes tuli Egiptusest välja. 40-päevases paastus pööras Ta eestpalvetajana ümber selle sugupõlve 40-aastase läbikukkumise.

Ühinemiskutse kogudusele

Nelikümmend aastat on jälle täis saanud! Kas Ameerika kogudus suudab 40-päevase paastuga vabastada oma rahvast 40-aastasest needusest? Meil on kirjakohaline alus uskuda sellist pööret! Seepärast kutsume kõiki ühinema 40-päevase paastuga – nii nagu Mooses, nii nagu Eelija, nii nagu Hesekiel ja nii nagu Jeesus. Me peame kandma 40 päeva Jumala hülgamise, ebamoraalsuse, hedonismi, materialismi, abortide ja Kristuse avaliku hülgamise süüd paastus ja eestpalves. Ja samuti kutsume 40-päevasele paastule ja palvele selleks, et tuleks esile suurim Jumala kuningriigi läbimurre koos imede, tunnustähtede ja vaimse ärkamisega, mis hävitab käesoleva pimeduse ja toob esile tõelise murrangu ühiskonnas ja üksikinimeste eludes.

1946. aastal tegid tuhanded inimesed läbi 40-päevase paastu ja 1947. algas suur tervendusärkamine.
1948. algas hilise vihma väljavalamine. Samal ajal sündisid ka Bill Brighti ja Billy Grahami teenistused, samuti taasiseisvus Iisrael. Kas oli võimalik, et 40-päevane paast eelnes sellisele Vaimu plahvatusele juhuslikult? Kiri ütleb, et pärast Jeesuse 40-päevast paastu pöördus Ta tagasi Vaimu väes. Jah, Joeli 2 tõotus on see, et pärast paastu "valan ma välja oma Vaimu kõige liha peale".

1967. aastal, 40 aastat tagasi algas noorte ärkamine, mida kutsuti Jeesus-liikumiseks. See algas tänavatel ja levis üle kogu maa laiali, mõjutades ülikoole ja kohvikuid. Inimesed said päästetud kõikjal. Nüüd 40 aastat hiljem me hüüame: "Jumal, tee seda jälle. Tee midagi enamat kui oli
Jeesus-liikumise ajal!”

1967. a võideti sõjas tagasi Jeruusalemm, (ilmselge üleloomuliku Jumala käe sekkumise tulemusena) ning toodi ta jälle tagasi Iisraeli riigi alluvusse. See oli suurejooneline teeviit aegade muutuses. Paganate aeg hakkas pöörduma aega, kus Jeruusalemmast sai viimaste päevade Jumala tegevuse fookus maa peal. 40-päevases paastus ühineme Iisraeliga, hüüdes Jumala poole, et nad saaksid näha oma Messiat ja kogeda suurimat vaimset ärkamist apostlite ajast saadik.

Vennad ja õed, sellised momendid (võimalused) tulevad meie ellu vaid korra. Magada maha selline võimalus, tähendab magada maha Jumala eesmärgid terve sugupõlve jaoks. See
sugupõlv, kes keeldus ületamast Jordanit, ei teadnud, et neile oli antud vaid üks päev, et teha otsus. Möödapanemine tähendas nende jaoks 40 aastat kõrbes ekslemist.

Juba nüüd saame teateid teisteltki maadelt 40-päevase paastu kohta. Kas oleme ülemaailmses 40-päevases ajahetkes, paastus nagu Jeesus, et saada näha ülemaailmset valguse läbimurret, sel ajal kui suur pimedus katab maad? Alates 28. maist kutsume kõiki 40-päevasele paastule ja palvele, mis kulmineerub 07.07.07 (aegade täiuses) suureks paastu, eestpalve, meeleparanduse, ülistuse koosolekuks Nashville'is, kus me kuulutame, et tahame uuesti abielluda Isandaga. Me tahame astuda rahvusliku ärkamise tõotatud maale. Me tahame murda selle 40-aastase needuse. Las tuhanded otsivad Jumalat vee, mahla ja Taanieli paastuga 28. maist kuni 7. juulini.

Mis juhtuks Ameerikaga, kui me paneksime kinni oma üleriigilise elektroonilise solgitoru, mis voolab igal õhtul meie kodudesse ja kasutaksime oma energiat hoopis Isanda otsimiseks? Mis juhtuks, kui meie tuhanded isad ja emad paastuksid 40 päeva meeleparanduses, puhastades ennast
seksuaalse amoraalsuse sallimisest, pornograafiast, toidusõltuvusest, meelelahutustest ja materialismist? Mis juhtuks, kui nad palvetaksid iga päev oma vaimsete ja füüsiliste laste pärast, et näha neid pöördumas Kristuse poole ja vabadena mässust, sõltuvustest, depressioonist ja
enesetapust? Mis siis, kui noored paastuksid 40 päeva, et saada puhtaks himudest, meediasõltuvusest ja mässust vanemate vastu, uskudes, et Püha vaimu kahekordne osa tuleb nende elude peale?

Mooses paastus 40 päeva ja õpetas vaimset poega Joosuat, mis tähendab 'Isand päästab'. Eelija paastus 40 päeva ja heitis oma mantli kahekordse osaga vaimust oma poja, Eliisa peale, mis tähendab 'Isand päästab'. Ja Ristija Johannes paastus kõrbes ja valmistas teed kahekordse portsjoni pojale Jeesusele, mis tähendab 'Isand päästab'.
Jeesus paastus 40 päeva ja vabastas Jumala poja apostelliku au maa peale. Mis siis, kui meiegi valmistame tervet sugupõlve suurimaks päästepäevaks kogu ajaloos? Ja mis siis, kui kümned tuhanded mõlemast sugupõlvest paastuvad koos ja kogunevad üheks suureks rahvuslikuks tagasipöördumiseks Isanda poole 07.07.07 Nashville'i, et hüüda Jumala poole Joeli 2 sõnadega?

Ajalugu on toonud meid jälle suure verstaposti juurde. Jälle on otsustav moment. Kui kogudus ei haara kinni sellest võimalusest, siis keegi teine teeb seda! Seksuaalne perverssus teeb seda! Anarhia teeb seda! NÜÜD on aeg, et me kõik võtame selle riski, et olla see faktor, mis otsustab, mis suunas toimub muutus Ameerikas ja kogu maailmas.

Nelikümmend päeva neljakümne aasta vastu! Haara kinni võimalusest!

Rohkem infot selle kohta leiad www.fastandpray.com ja www.thecall.com

Tõlkinud Helen Eskor
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (2)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (2)


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.