Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Lunastus vaimse surma needusest
Kenneth E. Hagin

Kristus on meid lahti ostnud ksu needusest, kui ta sai needuseks meie eest sest on kirjutatud: Neetud on igaks, kes puu kljes ripub et Aabrahami nnistus saaks paganaile osaks Jeesuses Kristuses ja me usu kaudu saaksime Vaimu totuse. Galaatlastele 3:13,14

Esimene needus, mille kohta Jumal tles, et see tuleb inimese peale Ta ksust leastumise eest, leidub 1. Moosese raamatus 2:17, kus Jumal tles Aadamale: Sest peval, mil sa sellest sd, pead sa surma surema!

Aadamal ja Eeval oli lubatud sa kikide Eedeni aia puude vilja, vlja arvatud hea ja kurja tundmise puu vili. Kui nad ei kuuletu Jumalale, pidi tulema vaimse surma needus nende peale. 1. Moosese 3:22-24 rgib meile, et inimene ei kuulanud Jumalat, et ta aeti Eedeni aiast vlja ja et ta ei saanud enam sa elupuust. Temast sai patu ja surma ori.

Surm on olnud inimesele alati saladuseks. See ei olnud Jumala loomingu ega Jumala plaani osa algselt. Piibel tleb meile, et isegi fsiline surm on Jumala ja inimese vaenlane. 1. Korintlastele 15:26 tleb meile, et fsiline surm on viimane vaenlane, kes alistatakse.

Ent enne kui me vime mista surma, peame mistma, et inimene ei ole fsiline olend. Inimene on vaim, kellel on hing ja kes elab ihus (1. Te. 5:23).

Jeesus tles Nikodeemusele: Te peate uuesti sndima.

Nikodeemus mtles inimlikult, kui ta ksis: Kuidas vib inimene sndida, kui ta on vana? Ega ta vi teist korda minna oma ema ihusse ja sndida?

Jeesus selgitas: Mis lihast on sndinud, on liha, ja mis Vaimust on sndinud, on vaim! (Jh. 3:4,6).

Uussnd on inimvaimu taassnd.

Tegelik inimene on vaim. Vaim toimib hinge kaudu, mis on intellekt, tunded ja tahe. Ja hing toimib ihu kaudu.

Sinu teline mina (sinu vaim) ja sinu hing elavad fsilises ihus. Kui sa fsiliselt sured, lahkuvad sinu vaim ja hing ihust ja lhevad su igavikukoju.

Luuka 16. peatkis esitas Kristus meile rikka mehe ja Laatsaruse kogemuse:

LUUKA 16:19-24 Oli ks rikas mees. See riietus purpuri ja kalli luendiga ja elas iga pev rmsasti ja suuresti. Aga ks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema vrava ees tis paiseid ja pdis oma khtu tita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Ent koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sndis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami slle. [Pane thele, et inglid kandsid tema, mitte ta ihu, vaid tema vaimu ja hinge Aabrahami slle.] Aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja kui ta prgus suures valus oli ja oma silmad les tstis, ngi ta Aabrahami kaugelt ja Laatsarust tema sles. Ja tema hdis ning tles: Isa Aabraham, halasta mu peale ja lkita Laatsarus, et ta oma srme otsa kastaks vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt piina selles tuleleegis!

Nii Laatsarus kui ka rikas mees olid ikka veel teadvusel. Inimene ei ole surnud nagu mni loom, nagu mned tahaksid sind uskuma panna. Ja sellist asja nagu vaimu uni ei ole olemas.

Piiblis on rgitud mitut laadi surmast, aga kolm on sellised, millega me kik peaksime tutvuma: (1) vaimne surm, (2) fsiline surm, (3) igavene surm ehk teine surm, mis thendab vvliga plevasse tulejrve heitmist.

Vaimne surm on see, mis vtab oma haardesse meie vaimu, mitte meie ihu. Fsiline surm on ks vaimse surma avaldusi. Teine surm on surma viimane, lplik aste ehk vaimselt surnute asupaik.

Vaimne surm tuli maale kigepealt ja alles seejrel avaldas ta ennast ka fsilises ihus, seda hvitades. Fsiline surm on vaid selle seaduse avaldus, mis meis tegutseb. Paulus nimetas seda patu ja surma ksuks (Ro. 8:2).

Kui Jumal tles Aadamale: Sest peval, mil sa sellest sd, pead sa surma surema! ei vihjanud Ta fsilisele surmale, vaid vaimsele surmale. Kui inimene ei oleks kunagi vaimselt surnud, ei oleks ta ka fsiliselt surnud.

Vaimne surm thendab lahutatust Jumalast.

Sel hetkel, kui Aadam tegi pattu, lahutati ta Jumalast. Ja kui Jumal tuli peva vilus aeda, nagu Tal ikka kombeks oli, et seal kndida ja Aadamaga vestelda ja hdis: Aadam, kus sa oled? vastas Talle Aadam: Ma peitsin enese ra. Ta oli Jumalast lahutatud.

Kui Aadam ja Eeva vtsid kuradit kuulda, sai temast nende vaimne isa ja nende vaimu tuli kuradi loomus. See on vaimne surm. See loomus hakkas end otsekohe inimperekonnas avaldama. Lpuks tappis Aadama ja Eeva esmasndinud poeg oma noorema venna.

Nd oli inimene kuradiga liidus. Ta oli vljatugatu, lindprii, Eedeni aiast vlja aetud, ilma mingi seadusliku aluseta Jumalale lhenemiseks.

Inimene ei reageeri enam Jumala hdele. Ta reageerib vaid oma uuele loomusele, oma uuele peremehele. Inimene on rohkem kui leastuja, rohkem kui ksumurdja ja patustaja. Inimene on vaimselt kuradi laps ja saab osa oma isa loomusest.

Jeesus tles variseridele: Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude jrele te tahate teha! Tema on inimese tapja olnud algusest peale ega ole jnud psima tesse, sest tde ei ole tema sees. Kui ta rgib valet, siis ta rgib omast, sest ta on valetaja ja vale isa! (Jh. 8:44).

Variserid olid vga religioossed. Nad kisid sabatil snagoogis. Nad palvetasid. Nad maksid kmnist. Nad paastusid. Nad tegid hulga muid toredaid ning hid asju. Aga Kristuse kohta nad valetasid ja tapsid Ta. Jeesus tles, et nad olid kuradi lapsed. Neil olid kuradi iseloomujooned.

See seletab, miks inimene ei vi saada heade tegude kaudu pstetud, ta peab uuesti sndima. Kui inimene ei oleks kuradi laps, siis viks ta vaid ieti kituda ja temaga oleks kik korras. Aga kuna ta on kuradi laps, lheb ta isegi siis, kui ta pab ieti kituda, ikkagi surres prgusse vvliga plevasse tulejrve, mis on teine surm.

Miks? Inimene ei vi seista Jumala ees sellisena, nagu ta on, sest temas on ta isa, kuradi, loomus. Inimene vis saada pstetud vaid selle lbi, kui keegi kannaks ta patukaristuse ja annaks talle uue loomuse.

Sa vid vtta mne lontkrvadega muula ja pda temast teha vidusiduhobust, aga see ei toimi. Sa vid viilida ta hambad, lihvida ta kabjad, anda talle kige paremat toitu, jooksutada teda iga pev mda hipodroomi ja paigutada ta kige paremasse talli. Aga ratsavistluse peval, kui klab pssilask, ta vaid kalpsab mda rada ringi, sest ta on muul. Temas lihtsalt ei ole seda seda ei ole ta loomuses olla ratsahobune.

Ent sa vid vtta mne vidusiduhobuse ja tema eest isegi mitte nii hsti hoolitseda, aga kui klab lask, siis paneb ta minema! See on ta loomuses. Ta on selleks sndinud ja kasvanud. Selleks, et vanast muulast saaks vidusiduhobune, peaks ta vidusiduhobuseks mber sndima, aga see on vimatu.

Ent inimene, kes on ihus elav vaim, vib mber sndida! Tema loomus on muudetav! Temast vib saada uus loodu Kristuses Jeesuses!

Ei ole thtis, kui krge haridus kellelgi on, kui palju tal raha on vi kui religioosne ta on inimene ei vi seista Jumala ees, kuna tal on vale loomus.

Inimene on tnapeval selleprast kadunud, mis ta on, mitte selleprast, mida ta teeb. (See, mida ta teeb, on selle tagajrg, mis ta on.) Inimene vajab Jumalalt elu, sest ta on vaimselt surnud. Tnu olgu Jumalale, Kristus on meid lahti ostnud vaimsest surmast!


JOHANNESE 5:26 Sest otsekui Isal on elu iseeneses, nnda on ta andnud ka Pojale, et elu on temas eneses.

Uuel inimesel, Jeesusel Kristusel, ei olnud surma Temas eneses. Ta ei sndinud nii, nagu meie oleme sndinud. Temas ei olnud surma kuradi vaimset loomust. Ent Heebrealastele 2:9 tleb, et Ta maitses surma iga inimese eest. Ta vttis enese peale meie patuloomuse. Heebrealastele 9:26 tleb, et Ta ... on ilmunud, et oma ohvriga kaotada patt (mitte patud). Ta vttis enese peale meie patuloomuse, vaimse surma loomuse, et meil oleks igavene elu.

Jeesus tles: Varas (kurat) ei tule muu prast kui varastama ja tapma ning hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja seda lirohkesti! (Jh. 10:10).

Ta tles ka: ... ma tlen teile, kes minu sna kuuleb ja usub seda, kes mind on lkitanud, sellel on igavene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast linud elusse! (Jh. 5:24).

Jeesus tuli meid lahti ostma vaimsest surmast. Aadam aeti elupuu juurest minema, kuna ta astus Jumala Snast le. Aga Ilmutuse 2:7 jrgi on kik need, kes nd vtavad Jumala Sna vastu ja kuuletuvad sellele, toodud elupuu juurde tagasi.

See uussnd ei toimu mitte ajapikku. See on momentaanne! See on Jumala and, mis vetakse vastu sel hetkel, kui me usume.

Efeslastele 2:1 on eldud, et teid, kes olite surnud oma leastumistes ja pattudes (see on vaimne surm) on Tema teinud elavaks! Ja salmid 8 ning 9 rgivad meile, kuidas see sndis:


EFESLASTELE 2:8-9 Sest teie olete armust pstetud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest, see on Jumala and; mitte tegudest, et kski ei saaks kiidelda.

Mitte tegudest! See on nagu nelatorge inimego hupallile. Inimene tahab oma pstmiseks ise midagi teha. Ta tahab ka selles osaleda. Aga ta ei saa. Ta peab lihtsalt tunnistama oma abitust ja lootusetust. Ta peab tunnistama, et ta on just see, mida tleb Piibel kadunud patune. Siis peab ta tulema ja vastu vtma lunastuse anni, mille Kristus temale on vlja ostnud.

ROOMLASTELE 8:14-16 Sest kik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjaplve vaimu, et peaksite jlle kartma, vaid te olete saanud lapseplve Vaimu, kelles me hame: Abba! Isa! Seesama Vaim tunnistab hes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.

Kas sa oled juba tulnud vaimsest surmast vaimsesse ellu? Kas Jumal on su Isa? Vid sa vaadata les taeva poole ja elda: Isa Jumal? Kas Tema Vaim on sinu vaimus, andes tunnistust, et sa oled Jumala laps? Kas su vaimus elab Pha Vaim, kes hab: Abba! Isa!?

See on nii, kui sa oled uuesti sndinud.

Kui sa ei ole, vta tna Kristus oma Pstjaks vastu!

Katkend on vetud raamatust "". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.