Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Jumala plaani jrgimine". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Praktilisi thelepanekuid Jumala salajasoleva plaani vljapalumisel
Kenneth E. Hagin

Vga thtis on ppida ootama Isanda ees ja palvetada vlja Jumala salajasolev plaan meie elu jaoks. ks viis selle tegemiseks on palvetada teistes keeltes.

Piibel tleb, et kui me palvetame keeltes, siis me palvetame Jumalale saladusi: Sest kes keeltega rgib, ei knele inimestele, vaid Jumalale; sest keegi ei saa temast aru, vaimust ta ju rgib saladusi (1. Ko. 14:2). Moffatti tlge tleb, et me palvetame jumalikke saladusi Vaimus.

Paljud halvad asjad, mis meiega snnivad vi head asjad, mis oleksid pidanud sndima, aga ei sndinud on selle tagajrg, et me ei ole minevikus vlja palvetanud Jumala plaani. Mistad, Jumal on meie jaoks tulevikus kavandanud palju asju, mis me Vaimus palvetades ette vlja palvetame. (Me vime Vaimus palvetada nii keeltes kui ka oma emakeeles, kui me palvetame Pha Vaimu vidmisega.)

Tegelikult on see, mis sinu elus praegu toimub, on see siis hea vi halb, selle tulemus, mis sa mdanikus oled vi ei ole vlja palvetanud. Ja see, mis su elus tulevikus snnib, on sinu praeguse palveelu tulemus.

Aeg-ajalt juhib Pha Vaim sind palvetama teatud asjade prast, mis puudutavad Tema plaani sinu elu jaoks. Sul on siis Pha Vaimu vidmine palvetada. Aga kui sa ignoreerid Pha Vaimu mrguandeid ja oled igapevaelu asjadega liigselt hivatud, lahkub see vidmine ja sa ei ole isegi kindel, kas sa seda ldse kogesid. Kui sa jtkad Pha Vaimu mrguannete ignoreerimist, kurvastad sa Pha Vaimu ja Ta ei tlita sind enam selles ksimuses.

Seeprast otsusta alati olla tundlik nende Pha Vaimu rnade mrguannete suhtes. Vta aega, et oodata palves ja Snas Isandat, leidmaks Ta juhtimine ja suund oma elu jaoks. Oota piisavalt kaua Tema ees, kuni su mistus vaikib ja ei ole enam aktiivne. Oota piisavalt kaua palves, kuni kik su fsilised meeled ja tunded on vetud vangi, nii et nad enam ei valitse sind. Siis oled sa valmis oma vaimu kuulma.

Kui sa veedad aega Jumala ligiolus, siis vaigistab ka Isanda teenimine kiituse ja listusega su mistust ja tugevdab su vaimu. Seeprast aitab sind su vaimu arendamisel suuresti see, kui sa veedad palju aega Isandat teenides.

Mida thendab Isanda teenimine? See thendab psimist Tema ligiolus, Ta armastamist ja listamist kige selle eest, mis Ta on ja mis Ta sulle on teinud. See thendab juua Ta aust ja vest ja lasta Tal kllastada kogu oma olemus.

Isanda teenimine aitab sind ka Tema kest kuulmisel. Niteks on Apostlite teod 13:2 eldud: KUI NEED [Antiohhia koguduse prohvetid ja petajad] ISANDAT TEENISID ja paastusid, TLES PHA VAIM ... (Ap. teod 13:2). Kui sa listad Isandat, lood sa sellise atmosfri, kus Pha Vaim saab su sdame vastu rkida.

Kui sa veedad aega Isandat lihtsalt armastades ja listades, siis on palju lihtsam vaigistada oma mistust ja tundeid ning keskenduda Jeesusele.

Nii et kui sa tahad kogeda Isandaga lhedast osadust ja kuulda, mida Ta sulle tleb, siis veeda palju aega Teda teenides.

Mistuse ja ihu vaigistamine vib vtta aega. Seeprast tleb Phakiri: OLGE TASA ja teadke, et mina olen Jumal ... (Laul 46:11, KJV)

Vta aega, et lasta oma ihul vaikseks jda. Lase oma mistusel vaikida. Lase oma emotsioonidel raugeda, kuni ei avaldu enam kski emotsioon, mis annaks su mtetele vrvi. Kui su mistus ja ihu on tasa, siis kuula sgaval oma sisimas olemuses, mida Pha Vaim sulle tleb. Kuigi vahel vib su mistus olla otsekui udu sees, valgustab Isand su vaimu ja annab sulle vajaliku juhtimise.

ra luba endale vaimselt laisaks muutumist ega jta kuulmata, mida Isand sulle su vaimus tleb. Kui sa muutud vaimselt tuimaks, vid sa lpuks hakata jrgima omaenda hingelisi tahtmisi, meldes kogu aeg, et jrgid Jumala plaani enda jaoks.

Sa pead ppima vahet tegema oma hingelistel mtetel ning soovidel ning Isanda juhtimisel oma vaimus. Et seda teha, peab sul olema Snas tugev alus, sest Sna on ainus asi, mis suudab hingel ja vaimul vahet teha (He. 4:12).

Sna tundmine aitab sul ka ppida ra tundma Saatana hlt. Kurat pab su petmiseks rkida su mistusele kavalaid valesid (Jh. 8:44; Ilm. 12:9).

Ent pea meeles, et Jumal rgib su vaimu vastu ja see, mis Ta sulle tleb, on alati koosklas Ta Snaga. Seeprast katsu oma juhtimine alati Piibli valguses lbi. Jumal ei juhi sind mitte kunagi vastuolus Sna phimtetega.

Uuri ka oma motiive selle sammu suhtes, mida kavatsed astuda. Ksi endalt: Miks tahan ma seda teha? Kas ma tahan seda teha omaenda iseka kasu prast vi selleprast, et keegi teine seda teeb? Kas see on miski, mida mu hingelik loomus teha tahab vi miski, mida Jumal tahab, et ma teeksin?

Vahel tuleb sul nendele ksimustele vastamiseks jda Jumala ligiollu snagi pikaks ajaks. Sa ei saa seda alati he palvekorraga ra teha.

Vahel on vaja pikki ootamisaegu Isanda ees palves, et puhastada oma motiivid ja vastavalt Snale panna paika asjade thtsusjrjekord, et sa viksid vahet teha oma hinge valjude nudmiste ja vaimu hle vahel.

Aga kui sa jd oma sees piisavalt vaikseks ja kui sa mediteerid Jumala Sna le ja palvetad Vaimus kllalt kaua, lhed sa sgavamale Vaimu ning oled vimeline vahet tegema oma hinge ja vaimse inimese vahel. Sa oled vimeline eristama omaenda soove ja igatsusi sellest, mida Jumal tahab, et sa teeksid.

Siis tuseb sgavalt sinu seest esile suund ja juhtimine. Ja sa saad elda veendunult: Nd ma tean, mida teha! See on Isanda valik. Mdanikus juhtisid mu enda tunded ja mu enda inimisiksus mind valesti. Aga nd olen ma kuulnud Isanda kest oma vaimus. Ja kui ka terve maailm seisaks minu vastu ja tleks, et see ei ole nii, tean ma, mida Jumal tahab, et ma teeksin!

Ja kui sa kuuletud Jumala tahtele ja jrgid Ta plaani, siis naudid sa nnistusi, mis Ta sinu jaoks valmis on pannud.

On tsi, et omaenda vaimu teenimine oma vaimu pidev toitmine Jumala Sna le mediteerimise ja Isandaga osaduses olemisega on kige thtsam asi, millega sa vid oma vaimu arendada, et teha kindlaks Jumala tahe oma elu jaoks. Ainult siis vid sa elada klluses, mis Jumal on sinu jaoks valmis pannud.

Paljud kristlased panevad sellega mda, et jvad hingelisse ja fsilisse sfri. Unustades, et vaimne sfr on juur, vars ja pinnas, kust kik muu vlja kasvab, lasevad nad end oma mistusest ja tunnetest les ktta. Ja nad jooksevad sinna-tnna, otsides kedagi, kes annaks neile mistuslikku, inimlikku nu.

Aga kui nad vaid peatuksid, jksid oma sees vaikseks ja oleksid Isandaga osaduses, hakkaksid nad kuulma, kuidas Ta nende sdame vastu rgib. Nende vaimust voolaks rahu ja rahulolu nende mistusesse ja tunnetesse. Kik nende kahtlevad ksimused vaibuksid ja muutuksid olematuks ja isegi nende ihu reageeriks rmu ja tervisega.

Mni vib elda: Noh, ma olen kaua aega palvetanud, aga ei ole veel midagi kuulnud. ra siis tee enne midagi, kuni sa kuuled. Jtka Isanda otsimist Snas ja palves.

Keegi teine vib elda: Ma annan Jumalale ainult nii palju aega, et mulle vastata. Kui Ta seda ei tee, pean ma talitama nii, nagu ise igeks pean. Ei, nii see ei toimi. Sa ei saa Jumalale oma thtaegu esitada. Kui sa pad, siis lhed kindlasti vales suunas. Sa pead ootama Isanda ees usus, et Ta vastab sulle omal ajal ja omal viisil.

Kui sa tahad olla Phast Vaimust juhitud, siis ole alati valmis reageerima Ta juhtimisele, isegi kui see ei ole koosklas su inimliku mtlemise, ootuste vi igatsustega. ra takista oma vimet ra tunda Ta juhtimist vale mtlemise vi isekate ambitsioonidega. Ole petatav ja avatud sdamega kige suhtes, mida Isand sulle elda vib. Ja kui sa seda teed, petab Ta sulle oma teid ja juhib sind oma plaani su elu jaoks.

Omaenda elus otsustasin ma kaua aega tagasi alati kohe reageerida Pha Vaimu juhtimisele. Ja lbi aastate andis Jumal mulle alati vastuse, kui ma vtsin aega, et otsida Isanda kest Snas ja palves juhtimist. Pha Vaim tunnistas hes minu vaimuga Jumala plaanist ja ma teadsin enda sees, et olen saanud antud asjas Jumala kest juhtnrid. Ma teadsin seda paremini, kui ma tean omaenda nime.

Sina vid Pha Vaimu kest juhtimise saamisel kogeda sama edu. Aga ma tahan rhutada seda tsiasja: Jumala tahte tundmine ja Jumala tahtes kimine sltub su palveelust ja Snale rajatud olemisest.

Mida rohkem aega veedad sa Isanda ees Snas ja palves oodates, seda kindlam oled sa selles, milline samm jrgmisena astuda. See, mis ei ole Jumalast su elus, kukub Jumala ligiolus vhehaaval ra.

Sa juad paika, kus sind enam ei tlita need koormad ja patud, mis sind minevikus komistama panid. Ja sa leiad, et oled vimeline kima Isa selgelt mratletud tahtes.

Kui sa praktiseerid Jumala varjuloleva plaani vljapalvetamist oma elu jaoks vastavalt Snale, viib Isand sind palve alal sgavamale kui kunagi varem.

Ma ei rgi mingist mstilisest sfrist, kus sa hljud nagu pilv taevas ja oled liiga vaimne, et sinust maa peal midagi kasu oleks. Ma rgin sellest, et sa pid rmu tundma palju lhedasemast suhtlustasandist Isandaga. Jumala Vaimu asjad muutuvad sulle palju reaalsemaks kui see fsiline maailm su mber.

Nii peaks see olema iga usklikuga. Vaimus kimine peaks Jumala lapse jaoks olema normaalne. Uskliku jaoks peaks Phast Vaimust juhitud olemine ja usus kimine olema sama loomulik, kui on kalale meres ujumine ja lindudele taevas lendamine.

Mistad, sa vid nii tpselt hlestuda Phale Vaimule, kes elab sinu sees, et sa tead igas eluolukorras tpselt, mida Ta sulle tleb, kui sa otsid Temalt juhtimist ja suunamist. Sa arendad Jumalaga tise vahekorra.

Mida ma tise vahekorra all mtlen? Ma mtlen seda, et sa saad oma Taevase Isaga nii lhedaseks, et Temaga kigest rkimine muutub sama loomulikuks nagu rgiks laps oma maise isaga. Sa ei tee htegi olulist otsust enne Tema kest ksimata ja Tema ei tee midagi, mis sinusse puutub, sulle sellest enne rkimata.

Oma usuelu jooksul olen ma arendanud Isandaga sedalaadi lhedast tist suhet. Olen hoidnud end Jumala tahtele phendununa, olgu see siis milline tahes. Aga ma olen end alati tundnud vabana temaga rkides, nii nagu poeg rgiks oma isaga.

Niteks mnedes asjades, mis ei olnud nii olulise thtsusega, olen ma ksinud Isandalt: Kui Sinul selle vastu midagi ei ole, siis kas ma viksin teha nii? Ja Isand tles mulle: Minugipoolest. Ma ei melnud seda just mitte pris nii, aga kui sina seda selliselt teha tahad, siis olgu pealegi.

Teiselt poolt on olnud aegu, mil Isand tles mulle: Ei, ra palu, et sa viksid seda teha. See ei oleks parim. Nii usaldasin ma Tema tarkust ja kuuletusin Talle.

Sul vib olla Isandaga lhedane suhe, kui sa psid Snas, jd psivaks palves ja psid kuulekas Pha Vaimu juhtimisele. Jumal tahab, et sa arendaksid oma vaimu, vimaks rmu tunda lhedasest osadusest Temaga. Ja kui sa ootad palves Tema ligiolus, selles kalli osaduse phas paigas, siis heidad sa Vaimus aeg-ajalt pilgu ka Tema plaanile sinu jaoks, kui Ta nitab sulle tulevasi asju (Jh. 16:13).

ra lase Saatanal nurjata Jumala plaani enda jaoks!

Kui sa veedad aega Isanda ligiolus, siis sa mitte ksnes ei sisene uude dimensiooni Temaga osaduses olemises, vaid sa saad ka parema arusaamise oma meelevallast ja vest Jeesuse nimes, et peatada Saatana strateegiad oma elus. See on rmiselt thtis, sest Saatan teeb oma parima, et nurjata Jumala eesmrkide titumine su elu jaoks.

Kas Isand on rkinud sulle oma Sna ja oma Vaimu lbi sellest plaanist, mis Tal sinu jaoks on? Vib-olla oled sa oodanud ja oodanud, et see, mis Ta su sdames on rkinud, tituks, aga midagi ei ole sndinud. Sa pead otsima Isandat ja kindlaks tegema, kas tagajrgede puudumine ei ole mitte phjustatud Saatana strateegiatest sinu vastu. Kui asi on nii, pead sa knetama oma mge kspuha mis probleem vi olukord see siis on, mida Saatan sinu vastu kasutab ja kskima tal Jeesuse vimsal nimel eest ra minna (Mk. 11:23).

Mistad, me peame palves sageli vitlema vaimseid lahinguid, kui me seisame Sna alusel oma positsioonil vaenlase vastu, kes tahab takistada Jumala plaanil meie elus tituda. Ma ei rgi siin hingelisest vi fsilisest lahingust. Ma rgin Jeesuse nimel pimeduse vaimsetele jududele vastu seismisest, kui me vitleme head usuvitlust Jumala Sna lbi (Ef. 6:12; 1. Ti. 6:12).

Kui me kasutame oma Jumalast antud meelevalda Jeesuse nimes, siis me paneme maksma selle vidu kuradi le, mille Jeesus meile juba ristil ostis (Kl. 2:15; He. 2:14). Sellisest sjapidamisest rkis Paulus 1. kirjas Timoteosele.


1 TIMOTEOSELE 1:18

Selle ksu ma panen su sdamele, mu poeg Timoteos, vastavalt varemaile sinu kohta kivaile ennustustele, et sa nende varal VITLEKSID ILSAT VITLUST.


Minu teenistuses on olnud aegu, mil tundus, et kik prgudeemonid on minu vastu kampa lnud, et takistada mul jrgimast Jumala plaani mu elu jaoks. Niteks tundus viie esimese kuu jooksul, kui ma lahkusin oma viimasest kogudusest ja lksin rndteenistusse, et mul tuli vastamisi seista suurema hulga deemonitega kui eelmise viieteistkmne aasta jooksul kokku.

kspuha, kuhu ma prdusin, kogesin ma rhumist ja vaenlase vastuseisu. Kurat pdis mind eemal hoida teenistuspaigast, mis Jumal oli minu jaoks kavandanud, aga ma vitsin oma Jeesuses Kristuses asuva meelevalla vankumatu kasutamise lbi palves. Mistad, Piibel nimetab seda heaks usuvitluseks, sest vahel me peame vankumatult ja sihikindlalt asuma oma positsioonile vaenlase vastu (Ef. 6:11-18).

Sa vid oma elus samamoodi teha. Niteks, kui masenduse vi rhumise vaim on phjustanud su vaimu loiduse ja ebaselge mistuse, pead sa Jeesuse nimel kskima vaenlasel lpetada oma tegevus sinu vastu.

Murra Saatana vgi kikide oma elualade le. Seisa Jumala Sna ja Jeesuse vimsa nimega kindlalt vaenlase strateegiatele vastu.

Pea samal ajal kinni oma usu tunnistamisest, et Jumala eesmrgid vidavad su elus. Hakka tlema: Isand on mulle elnud ja seeprast snnib see Jeesuse nimel!

Kui sa kid selles meelevallasfris Jeesuses Kristuses, siis ei ole kski inimene, kski vaenlane, kski deemon ega kski olukord vimeline seisma sinu ja Jumala eesmrgi titumise vahel sinu elu jaoks. Ja kui sa otsustad arendada oma vaimu ja alati jrgida Pha Vaimu juhtimist, kid sa ha suuremal ja suuremal mral vidus ja koged Jumala plaani tiust enda jaoks.

Olen rkinud erinevatest viisidest, kuidas Pha Vaim vib sind juhtida ja mnedest piibellikest phimtetest, mille jrgi toimimine aitab sul edukalt jrgida Pha Vaimu juhtimist. Aga pea meeles, et vaimsed asjad vajavad harjutamist, nii nagu ajalikud asjadki.

Nii et ra kiirusta ja ra lase end heidutada, kui sa le ei kasva suureks ega saavuta nendes asjades vaimset kpsust. Sa ei arenenud ka hingeliselt ega fsiliselt le. Ega ju?

Sa ei linud hel ndalal esimesse klassi, et lpetada jrgmisel ndalal keskkool. Sa ei saanud tiskasvanuks le. Samamoodi vtab ka su vaimne areng aega.

Nii et otsi endiselt usinalt Isandalt juhtimist ja suunda oma elule. ra unusta kasutamast oma Jumalast antud meelevalda Jeesuses Kristuses, et peatada Saatana katsed nurjata Jumala plaan su elu jaoks. Ja mis kige thtsam, veeda palju aega Jumala ligiolus, mediteerides Ta Sna le, listades Teda ja palvetades Vaimus.

ra lase ennast hirida, kui sa mnikord mda paned. Kasva vaimselt edasi ja arenda oma vaimu. Keeldu kimast oma inimliku mistuse jrgi ja palu, et Isand teeks oma mtted sinu mteteks. Kui sa oled juurdunud ja rajatud Snale ja vtad aega oma vaimu kuulamiseks, siis totab Piibel, et sa pid olema Phast Vaimust juhitud!

Katkend on vetud raamatust "Jumala plaani jrgimine". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.