Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Toetu Jumala Snale
Norvel Hayes

Aga Jeesus tles temale: Armasta Isandat, oma Jumalat, kigest oma sdamest ja kigest oma hingest ja kigest oma meelest. See on suur ja esimene ksk. Aga teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes ksus on kogu ksupetus ja prohvetid koos!

Matteuse 22:37-40

Siin annab Jeesus meile valemi, kuidas oma ingleid ts hoida. Me peame titma neid kahte nudmist: me peame armastama Isandat, oma Jumalat, ja me peame ka armastama oma ligimest nagu iseennast. Vastasel juhul ei saa meie inglid meid teenida.

Aga ma pole kunagi inglit ninudki, tlevad mned inimesed mulle. Nii et kuidas saan ma siis uskuda, et nad on minu heaks tegutsemas?

Vastus sellele ksimusele on lihtne. Sa usud seda selleprast, et Piibel seda tleb. Sa aktsepteerid Piiblit usu lbi. Usk - Jumala uskumine - on Talle meelepraseks olemisel esimeseks eeltingimuseks. Aga sa pead seda ise tegema. Ei ole oluline, kui andekas sa oled vi kui intelligentne vi kui kaunis vi kui head elu sa elad. See kik on kena, aga sellel kigel ei ole usuga midagi pistmist. Usk on Jumala uskumine. Ja seda pead sa ise tegema. Mitte keegi ei saa seda sinu eest teha.

Aga kas sa tead, et Jeesuse Kristuse kogudus tervikuna ei tea sellest suurt midagi? See on phjus, miks umbes pool Kogudust on haige ja teisel poolel on rahalised probleemid ja kumbki pool ei tea, mida selles asjas ette vtta.

Ent vastus on nii lihtne. Loe Jumala Sna, usu seda ja tee, mida ta tleb.

Vtame niteks rahalised vajadused. Mis on siin vastuseks? Jeesus andis selle meile Matteuse 6:33: Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema igsust, siis seda kike antakse teile pealegi!

Samas mejutluse ligus tles Isand meile, et me ei muretseks toidu vi riiete vi muude selliste asjade prast, mille saamisele maailm kulutab oma aja ja energia. Ta tles, et kui me vaid seame Jumala ja Tema igsuse oma elus esimesele kohale, siis ei saa meil olema vajadusi, mille prast muretseda, sest need tidetakse. Kes seda teeb? Teenijad inglid. Selleks nad olemas ongi, lkitatud abistama neid, kes ndsuse privad (He. 1:14).

Jah, aga sa ei saa aru, et mul on vajadusi!

Ma tean seda. Ka Jumal teab. Ja Tal on ka plaan, kuidas neid vajadusi rahuldada. Sinu suurim vajadus on teada saada, milline on Jumala plaan! See plaan on vastuseks kikidele su teistele vajadustele! Ja see on lihtne. Sa leiad selle Piiblist: Pane Jumal oma elus esimesele kohale ja neid teisi asju, mida sa vajad, lisatakse sulle.

Aga kuidas Jumal neid mulle lisab?

Ma ei tea. See on Tema probleem. ra muretse aja vi olukordade vi mne muu taolise asja prast, see on sama halb kui vajaduste endi prast muretsemine. Tee lihtsalt td ja pa Jumalale meeldida ja Tema kannab lejnu eest hoolt. Ja ks vimalusi Jumalale meeleprane olla on uskuda Ta Sna.

Seisa Sna peal

Siis Vaim viis Jeesuse krbe kuradi kiusata. Ja kui ta oli paastunud nelikmmend peva ja nelikmmend d, tuli temale viimaks nlg ktte. Ja kiusaja tuli ta juurde ning tles temale: Kui sa oled Jumala Poeg, siis tle, et need kivid leivuks saaksid! Aga tema vastas ning tles: Kirjutatud on: Inimene ei ela kspinis leivast, vaid igahest snast, mis lhtub Jumala suust!

Matteuse 4:1-4

Kurat on valetaja. Jeesus nimetas teda valetajate isaks (Jh. 8:44). Ta peamiseks relvaks on pettus, ta pab sstida usklikusse kahtlust. Pane thele, mida ta siin selles kirjakohas Jeesusele tles: Kui sa oled Jumala Poeg ... Kurat teadis, kes Jeesus on, sest ta oli koos Temaga taevas olnud. Saatan teadis ka seda, mida Ta oli tulnud maa peale tegema. Ta teadis, et Jeesus tuli enda peale vtma maailma patte, et meie viksime vabaks saada. Ta teadis, et need vermed, mida Jeesus oma seljal kandma saab, maksavad tielikult meie tervenemise eest. Seeprast pdis ta petta Jeesust oma lesandest loobuma veel enne selle algust. Ta tegi oma parima, et panna Jeesus kahtlema oma identsuses ja eesmrgis.

Aga Jeesus oli selleks liiga tark, et langeda Saatana lksu. Jeesus teadis, kes Ta on. Ta teadis seda Pha Vaimu tunnistuse lbi, kes elas Tema sees. Ta teadis ka seda, et Ta Isa ootab, et Ta oleks snakuulelik ja elaks usust, tpselt nii nagu meilt oodatakse, et me oleksime snakuulelikud ja elaksime usust - usust Jumala Snasse. Jeesus toetus Jumala Sna usaldatavusele ja seda peame ka meie tegema, kui me tahame olla oma taevasele Isale meeleprased: Aga minu ige peab usust elama, ja kui ta hakkab khelema, siis ei ole minu hingel temast head meelt! (He. 10:38).

Elada usust thendab seda, et me peame tegema nii nagu Jeesus tegi ja seisma kiusatusele vastu. Kiusatusele vastu seismine thendab Jumalale kuuletumist ja kuradile mittekuuletumist.

Saatan toob meie teele kiksuguseid kiusatusi. Enamikul juhul tuleb see kiusatus kigepealt mttena - tpselt nii nagu see kiusatus kahelda oma vahekorras Jumalaga tuli Jeesusele. Aga Jeesus seisis sellele kiusatusele vastu. Ta keeldus allumast lihalikele mtetele. Selle asemel otsustas Ta toetuda Jumala Snale. Seda pead ka sina tegema, kui sa tahad olla Jumalale meeleprane nii nagu Jeesus seda oli.

Rakenda Sna

Siis kurat vttis tema enesega phasse linna ja asetas ta phakoja harjale ja tles temale: Oled sa Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Tema annab oma inglitele ksu sinu prast, ja nemad kannavad sind ktel, et sa oma jalga vastu kivi ei tukaks! Jeesus tles temale: Taas on kirjutatud: ra kiusa Isandat, oma Jumalat!
Matteuse 4:5-7

Pane thele, et Saatan ei andnud prast ht kiusatust jrele. Ta kasutas jlle sama lhenemisviisi. Oled sa Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla... Kurat teadis, kes Jeesus on, ent ikka pdis ta Teda kahtlema panna, tendama panna, kes Ta on, pannes Jumala proovile. Kui kurat tegi seda Jeesuse endaga, siis vid olla kindel, et ta proovib seda ka sinu ja minu peal, mitte ainult he korra, vaid ha uuesti ja uuesti.

Aga pane thele ka seda, kuidas Jeesus toetus Jumala Snale. Ta rakendas seda Sna kuradi peal. Saatan pdis isegi Jeesusele Piiblit tsiteerida, veenmaks Teda, et selles ei ole midagi halba, kui Ta paneb Jumala proovile. Aga pane thele, et Jeesus ei lasknud ennast petta, Ta teadis, et vaenlane oskab kirjakohti vnata ja panna neid tlema seda, mida Jumal kunagi ei melnud. Jeesus mitte ksnes ei tundnud Sna, vaid Ta teadis ka, kuidas seda Sna rakendada!

Vaatame nd, milline seos on sellel meie eluga. Tihti kui inimesed kuulevad head snumit, et need vermed, mida Jeesus oma seljal kandis, maksid nende tervenemise eest, on neil raskusi selle aktsepteerimisega. Kuigi see tsiasi kajastub vhemalt kolmes kirjakohas (Js. 53:5, Mt. 8:17, 1.Pe. 2:24). Neid on kas petatud mitte uskuma, et see kib fsilise tervenemise kohta vi siis ei tea nad, kuidas seda oma elus rakendada. Nii et kuigi see on ige, ei toimi see Sna nende jaoks, kuna nad ei rakenda seda Sna usu lbi.

Kirjakohad, mida rakendatakse usu lbi, toimivad alati. Aga Sna tuleb rakendada isiklike teadmiste alusel. See ei toimi ksnes selleprast, et sa kuulsid kedagi teist sellest mnel kuus kuud tagasi toimunud evangeelsel koosolekul rkivat. Toimiv usk paneb Jumala end ilmutama. Ja toimiv usk on selline usk, millega kaasnevad vastavad teod. Jakoobus tleb meile, et usk ilma tegudeta on surnud (Jk. 2:17). Nii et Sna uskumisest ei ole kllalt, sa pead seejrel ka rakendama seda, mida sa usud. Sa teed seda Sna phjal tegutsedes.

Sa vid phe ppida terve Uue Testamendi ja uskuda seda kogu sdamega, aga kui sa ei pane oma usku tegevusse, siis on see surnud. Selleprast tles Paulus, et kirjatht suretab, aga Vaim teeb elavaks (2.Ko. 3:6).

Ksu vaim on Jumala Pha Vaim. Nii et mistad, Pha Vaim ja Sna on omavahel koosklas. Nad on tielikus harmoonias. Kui sa seda tsiasja meeles ei pea ja ennast selle jrgi ei kohanda, jd sa oma nnistusest ilma. Sul peab olema aukartust Pha Vaimu ees. Sa pead ootama, et Ta teeks seda, mida Sna tleb Teda tegevat. Jumala Pha Vaimule ei meeldi see, kui Tal ei lasta end sel viisil hdaliste ja puudusekannatajate heaks vljendada, mil Ta seda soovib.

Nii et kui sa tahad Jumalale meeleprane olla, pead sa rakendama Tema Sna. Kui sa oled nagu need inimesed, kel on raske aktsepteerida, et Jeesuse vermed maksid fsilise tervenemise eest, siis pead sa tegema tpselt seda, mida Jeesus selles kirjakohas tegi: Jeesus tles temale: Taas on kirjutatud ... Sa pead hakkama vlja tlema kirjakohti.

Otsi les need salmid, mis kuulutavad, et sa said Jeesuse vermete lbi terveks. pi need phe. Ning iga kord kui Saatan tuleb seejrel sinu vastu, andes mista, et sa ei ole terve, iga kord, kui sa tunned valu vi selle haiguse smptoome, seisa vaenlasele vastu, tsiteerides Sna nagu Jeesus tegi. tle kuradile: Kirjutatud on, Jeesuse vermete lbi on mulle tervis tulnud. Jeesus on mu Pstja ja mu Tervendaja. Ta tervendav vgi toimib just praegu minu sees, taastades mu tervise.

Tee seda pidevalt terve peva jooksul, iga pev. Tuleta endale meelde, et sa ei ela selle jrgi, mida sa ned (vi tunned), vaid iga sna jrgi, mis lhtub Jumala suust.

Kui sa toetud Jumala Snale, uskudes seda oma sdames ja rakendades seda oma suuga, siis saad sa varem vi hiljem nha oma tervenemist avaldumas.

Vaid mis ta tleb? Sna on sinule ligidal, sinu suus ja sinu sdames! See on usu sna, mida me kuulutame! Sest kui sa oma suuga tunnistad ... ja oma sdames usud ... siis sa saad pstetud (terveks).
Roomlastele 10:8,9

Jumalale meeldib see, kui Ta lapsed usuvad Ta Sna ja toimivad selle phjal. Kui sa seda teed, saadab Ta oma inglid sind teenima.

ra lase Saatanal endale survet avaldada

Panid sa thele Matteuse 4:6, et Saatan pdis Jeesusele survet avaldada? Ta tsiteeris Talle kirjakoha, andes kavalalt mista, et kui Jeesusel testi usku on, viks Ta ennast templiharjalt alla heita ja loota, et Jumala inglid Teda kaitsevad. See on ks jrjekordseid kuradi lemmiktrikke. Jeesus ei linud selle nge ning ka sina ja mina ei peaks seda tegema.

Pea meeles: surve on alati kuradist. Pha Vaim on hrrasmees, Ta juhib alati rnalt ja meeldivalt.

See peaks sul aitama ppida ra tundma, kas juhtimine on Saatanast vi Isandast. Kui mingi olukord seab sind tagantsundiva surve alla, siis vid sa olla kindel, et see ei ole Jumalast, sest nagu hea karjane juhib meie taevane Isa oma lapsi, Ta ei aja neid: Ja kui ta oma lambad on vlja ajanud, kib ta nende ees ja lambad jrgivad teda, sest nad tunnevad tema hlt (Jh. 10:4). pi tundma Pha Vaimu hlt, siis vid sa jrgida Ta juhtimist, selle asemel et olla vaenlase surve poolt aetud.

Mul on olnud hid spru - uuesti sndinud, Vaimuga tidetud, keeli rkivaid, deemoneid taga ajavaid - kes kaotasid oma elu, kuna nad lasid kuradil end millegi sellise tegemisele sundida, millest nad oleksid pidanud hoiduma. Pane thele, et Jeesus ei linud Saatana triki nge ega lasknud endale survet avaldada, heitmaks ennast templiharjalt alla ja lootmaks, et inglid Ta pstavad. Meie Isand teadis, et Ta inglid olid Ta mber, hoidmaks Teda jalga vastu kivi tukamast. Aga Ta oli ka kllalt tark, et mitte jalaga vastu kive les ringi kia, vaatamaks, kas nad sekkuvad! ra ole kunagi nii rumal, et tahtlikult ennast ohtlikku olukorda sead, tehes seda vaid selleks, et katsetada oma inglite vgevust. Pea meeles: inglid tegutsevad vastuseks usule, mitte rumalusele!

ra lange Saatana valede ohvriks. Kui sa usud oma tervenemist, siis ra lase kuradil ennast petta, kui ta sulle tleb, et kui sa tepoolest oleksid terve, siis ei tunneks sa enam valu. See on kige naeruvrsem vide, mida ma kunagi olen kuulnud. Ent ma kuulen kristlasi seda kogu aeg kordavat: Noh, ma arvasin, et ma sain mdunud ndalal terveks, aga siis tuli valu tagasi, nii et ma arvan, et ma ikka ei saanud terveks, ma arvan, et ma olen ikka veel haige.

Mis on valul haigusega tegemist? Valu on smptoom, see ei ole haigus. pi tegema vahet haiguse ja smptoomide vahel, sest Saatan vib sulle igal ajal tuua smptoome (kui sa tal lased seda teha). Aga ta ei saa seaduslikult panna sinu peale haigust, kuna Jeesus on juba selle haiguse sinu eest kandnud.

See on neid aegu, mil sa pead thelepanu fsiliselt vaimsele keskendama. Siin pead sa toetuma Jumala Snale. Sa pead kinnitama, et vastavalt Jumala Snale oled sa terve, hoolimata sellest, mida su ihu vib pda sulle elda. Sa valitsed vaimse lbi fsilise le, sa ei lase fsilisel vaimsest vitu saada. Kui sa seda teed, langed sa otse Saatana lksu.

Seisa Jumala Sna totusel. Jumal on Vaim. See, mida Ta suu rgib, on tde. Kui sa oled jrjekindel ja seisad sellel tel, teeb see sind vabaks! Kurat lheb minema ja vtab oma valu endaga kaasa. ... sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas (1.Jh. 4:4). Ja Tema, kes on sinu sees, annab oma inglitele ksu hoida sind kigil su teedel.

ra usalda tundeid

Mned inimesed tlevad mulle: Vend Norvel, ma tean nd, et ma tegin minevikus hirmsa vea, aga tollal tundus mulle, et ma pean seda tegema.

ra mitte kunagi tee midagi selleprast, et sa tunned, et peaksid seda tegema. Kristlastena peab meid juhtima Pha Vaim, mitte tunded. Kui sa hakkad tundeid jrgima, siis kannab kurat selle eest hoolt, et sa tunned seda, mida tema tahab, et sa tunneksid. Tunnete jrgi elamine vib sind viia kiksuguste hdade sisse, sest tunded vivad sulle valetada. Aga Pha Vaim sulle ei valeta. Piibel ei valeta.

Kui sa oled just praegu tegemas otsust abiellumise, raha investeerimise, tkoha vahetuse, kolimise vi mne muu elus thtsa asja ksimuses, siis ra tee midagi selle jrgi, mida sa tunned. Palu, et Pha Vaim sind juhataks. Oota Isandat. Ole kannatlik. Vahel vajab Pha Vaim aega, et asjad sinu jaoks korda seada. Jumal teeb oma lastele imesid ja tunnusthti. Aga Ta ei tee neid alati le. Jumalale ei ole vimalik survet avaldada. Ta teeb asju omal ajal ja teeb ieti. Jumal ei nrveeri aja le, kuna Tal on seda palju.

Kui sa tunned, et oled sattumas surve alla, siis tea, kes see on, kes seda sulle avaldada pab. See on kurat - iga kord. Jumala juures ei esine mingit survet.

Kui Pha Vaim juhib, kaasneb sellega rahu ja rahulolu. Mil iganes vaenlane pab mind rritada vi segadusse ajada, ksin ma tal suu kinni panna ja minema kasida! Ma ei lase mitte millelgi endalt rvida Jumala rahu ja Isanda rmu. Ma tean, et nad on mulle rohkem vrt kui kogu selle maailma kuld, sest Isanda rm on mu tugevus.

Ole vahva ja tugev

Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale prisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile totasin neile anda! Ole ainult vahva ja hsti tugev, tehes hoolsasti kogu ksupetuse jrele...et sa viksid teha targasti kikjal, kuhu sa lhed! rgu lahkugu see ksupetuse raamat sinu suust, vaid mtle sellele peval ja sel ... sest siis nnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!
Joosua 1:6-8

Ja rge kurvastage, sest rm Jehoovast on teile kindlaks linnaks! (Isanda rm on teie tugevus - KJV)
Nehemja 8:10

Kui sa tahad olla edukas ja et su ksi hsti kiks, kui sa tahad, et Jumala inglid sind teeniksid, siis pane neid snu thele. J Jumala Snasse. Mtiskle selle le peval ja sel. Las Isanda rahu ja rm olla su tugevuseks.

Kui sa lased kuradil endale survet avaldada, siis ma garanteerin sulle, et sa kaotad selle rahu ja rmu. Ja kui sa ei ole hoolikas, teed sa mne rumala vea vi otsuse.

Kui ta on lasknud sul teha mne halva otsuse, siis tunneb kurat selle le rmu, et saab su kallal selleprast ngutada. Selleprast nimetatakse teda vendade sdistajaks (Ilm. 12:10).

Ta avaldab sulle survet vea tegemiseks, siis aga sdistab sind selle tegemise eest! Ta hakkab mista andma, et kuna sa oled nii kaugele linud, siis vid sa juba kigele kega la. Ja kogu aeg tleb Pha Vaim sulle: peatu, peatu, peatu!

See on aeg, mil sa pead kuulama Isanda vaikset hlt. J vaikseks ja kuula, mida Isa elda tahab. tle Talle, et sa oled mda pannud ja et sul on kahju. Siis tuleb Isanda rahu nagu jgi taas vimsalt su le. Isanda rm saab jlle olema su tugevus. Ta inglid tulevad ja teevad leeri su mber.

Katkend on vetud raamatust "". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.