Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ÕPITUBA
Warning: Trying to access array offset on null in /data05/virt2523/domeenid/www.harta.ee/usumaailm/loe.php on line 45
Katkend on võetud raamatust "". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Toetu Jumala Sõnale
Norvel Hayes

Aga Jeesus ütles temale: “Armasta Isandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos!”

Matteuse 22:37-40

Siin annab Jeesus meile “valemi”, kuidas oma ingleid töös hoida. Me peame täitma neid kahte nõudmist: me peame armastama Isandat, oma Jumalat, ja me peame ka armastama oma ligimest nagu iseennast. Vastasel juhul ei saa meie inglid meid teenida.

“Aga ma pole kunagi inglit näinudki,” ütlevad mõned inimesed mulle. “Nii et kuidas saan ma siis uskuda, et nad on minu heaks tegutsemas?”

Vastus sellele küsimusele on lihtne. Sa usud seda sellepärast, et Piibel seda ütleb. Sa aktsepteerid Piiblit usu läbi. Usk - Jumala uskumine - on Talle meelepäraseks olemisel esimeseks eeltingimuseks. Aga sa pead seda ise tegema. Ei ole oluline, kui andekas sa oled või kui intelligentne või kui kaunis või kui head elu sa elad. See kõik on kena, aga sellel kõigel ei ole usuga midagi pistmist. Usk on Jumala uskumine. Ja seda pead sa ise tegema. Mitte keegi ei saa seda sinu eest teha.

Aga kas sa tead, et Jeesuse Kristuse kogudus tervikuna ei tea sellest suurt midagi? See on põhjus, miks umbes pool Kogudust on haige ja teisel poolel on rahalised probleemid ja kumbki pool ei tea, mida selles asjas ette võtta.

Ent vastus on nii lihtne. Loe Jumala Sõna, usu seda ja tee, mida ta ütleb.

Võtame näiteks rahalised vajadused. Mis on siin vastuseks? Jeesus andis selle meile Matteuse 6:33: Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigsust, siis seda kõike antakse teile pealegi!

Samas mäejutluse lõigus ütles Isand meile, et me ei muretseks toidu või riiete või muude selliste asjade pärast, mille saamisele maailm kulutab oma aja ja energia. Ta ütles, et kui me vaid seame Jumala ja Tema õigsuse oma elus esimesele kohale, siis ei saa meil olema vajadusi, mille pärast muretseda, sest need täidetakse. Kes seda teeb? Teenijad inglid. Selleks nad olemas ongi, läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad (He. 1:14).

“Jah, aga sa ei saa aru, et mul on vajadusi!”

Ma tean seda. Ka Jumal teab. Ja Tal on ka plaan, kuidas neid vajadusi rahuldada. Sinu suurim vajadus on teada saada, milline on Jumala plaan! See plaan on vastuseks kõikidele su teistele vajadustele! Ja see on lihtne. Sa leiad selle Piiblist: “Pane Jumal oma elus esimesele kohale ja neid teisi asju, mida sa vajad, lisatakse sulle.”

“Aga kuidas Jumal neid mulle lisab?”

Ma ei tea. See on Tema probleem. Ära muretse aja või olukordade või mõne muu taolise asja pärast, see on sama halb kui vajaduste endi pärast muretsemine. Tee lihtsalt tööd ja püüa Jumalale meeldida ja Tema kannab ülejäänu eest hoolt. Ja üks võimalusi Jumalale meelepärane olla on uskuda Ta Sõna.

Seisa Sõna peal

Siis Vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. Ja kui ta oli paastunud nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, tuli temale viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli ta juurde ning ütles temale: “Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid leivuks saaksid!” Aga tema vastas ning ütles: “Kirjutatud on: Inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust!”

Matteuse 4:1-4

Kurat on valetaja. Jeesus nimetas teda valetajate isaks (Jh. 8:44). Ta peamiseks relvaks on pettus, ta püüab süstida usklikusse kahtlust. Pane tähele, mida ta siin selles kirjakohas Jeesusele ütles: “Kui sa oled Jumala Poeg ...” Kurat teadis, kes Jeesus on, sest ta oli koos Temaga taevas olnud. Saatan teadis ka seda, mida Ta oli tulnud maa peale tegema. Ta teadis, et Jeesus tuli enda peale võtma maailma patte, et meie võiksime vabaks saada. Ta teadis, et need vermed, mida Jeesus oma seljal kandma saab, maksavad täielikult meie tervenemise eest. Seepärast püüdis ta petta Jeesust oma ülesandest loobuma veel enne selle algust. Ta tegi oma parima, et panna Jeesus kahtlema oma identsuses ja eesmärgis.

Aga Jeesus oli selleks liiga tark, et langeda Saatana lõksu. Jeesus teadis, kes Ta on. Ta teadis seda Püha Vaimu tunnistuse läbi, kes elas Tema sees. Ta teadis ka seda, et Ta Isa ootab, et Ta oleks sõnakuulelik ja elaks usust, täpselt nii nagu meilt oodatakse, et me oleksime sõnakuulelikud ja elaksime usust - usust Jumala Sõnasse. Jeesus toetus Jumala Sõna usaldatavusele ja seda peame ka meie tegema, kui me tahame olla oma taevasele Isale meelepärased: Aga minu õige peab usust elama, ja kui ta hakkab kõhelema, siis ei ole minu hingel temast head meelt! (He. 10:38).

Elada usust tähendab seda, et me peame tegema nii nagu Jeesus tegi ja seisma kiusatusele vastu. Kiusatusele vastu seismine tähendab Jumalale kuuletumist ja kuradile mittekuuletumist.

Saatan toob meie teele kõiksuguseid kiusatusi. Enamikul juhul tuleb see kiusatus kõigepealt mõttena - täpselt nii nagu see kiusatus kahelda oma vahekorras Jumalaga tuli Jeesusele. Aga Jeesus seisis sellele kiusatusele vastu. Ta keeldus allumast lihalikele mõtetele. Selle asemel otsustas Ta toetuda Jumala Sõnale. Seda pead ka sina tegema, kui sa tahad olla Jumalale meelepärane nii nagu Jeesus seda oli.

Rakenda Sõna

Siis kurat võttis tema enesega pühasse linna ja asetas ta pühakoja harjale ja ütles temale: “Oled sa Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Tema annab oma inglitele käsu sinu pärast, ja nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks!” Jeesus ütles temale: “Taas on kirjutatud: Ära kiusa Isandat, oma Jumalat!”
Matteuse 4:5-7

Pane tähele, et Saatan ei andnud pärast üht kiusatust järele. Ta kasutas jälle sama lähenemisviisi. Oled sa Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla... Kurat teadis, kes Jeesus on, ent ikka püüdis ta Teda kahtlema panna, tõendama panna, kes Ta on, pannes Jumala proovile. Kui kurat tegi seda Jeesuse endaga, siis võid olla kindel, et ta proovib seda ka sinu ja minu peal, mitte ainult ühe korra, vaid üha uuesti ja uuesti.

Aga pane tähele ka seda, kuidas Jeesus toetus Jumala Sõnale. Ta rakendas seda Sõna kuradi peal. Saatan püüdis isegi Jeesusele Piiblit tsiteerida, veenmaks Teda, et selles ei ole midagi halba, kui Ta paneb Jumala proovile. Aga pane tähele, et Jeesus ei lasknud ennast petta, Ta teadis, et vaenlane oskab kirjakohti väänata ja panna neid ütlema seda, mida Jumal kunagi ei mõelnud. Jeesus mitte üksnes ei tundnud Sõna, vaid Ta teadis ka, kuidas seda Sõna rakendada!

Vaatame nüüd, milline seos on sellel meie eluga. Tihti kui inimesed kuulevad head sõnumit, et need vermed, mida Jeesus oma seljal kandis, maksid nende tervenemise eest, on neil raskusi selle aktsepteerimisega. Kuigi see tõsiasi kajastub vähemalt kolmes kirjakohas (Js. 53:5, Mt. 8:17, 1.Pe. 2:24). Neid on kas õpetatud mitte uskuma, et see käib füüsilise tervenemise kohta või siis ei tea nad, kuidas seda oma elus rakendada. Nii et kuigi see on õige, ei “toimi” see Sõna nende jaoks, kuna nad ei rakenda seda Sõna usu läbi.

Kirjakohad, mida rakendatakse usu läbi, toimivad alati. Aga Sõna tuleb rakendada isiklike teadmiste alusel. See ei toimi üksnes sellepärast, et sa kuulsid kedagi teist sellest mõnel kuus kuud tagasi toimunud evangeelsel koosolekul rääkivat. Toimiv usk paneb Jumala end ilmutama. Ja toimiv usk on selline usk, millega kaasnevad vastavad teod. Jakoobus ütleb meile, et usk ilma tegudeta on surnud (Jk. 2:17). Nii et Sõna uskumisest ei ole küllalt, sa pead seejärel ka rakendama seda, mida sa usud. Sa teed seda Sõna põhjal tegutsedes.

Sa võid pähe õppida terve Uue Testamendi ja uskuda seda kogu südamega, aga kui sa ei pane oma usku tegevusse, siis on see surnud. Sellepärast ütles Paulus, et kirjatäht suretab, aga Vaim teeb elavaks (2.Ko. 3:6).

Käsu “vaim” on Jumala Püha Vaim. Nii et mõistad, Püha Vaim ja Sõna on omavahel kooskõlas. Nad on täielikus harmoonias. Kui sa seda tõsiasja meeles ei pea ja ennast selle järgi ei kohanda, jääd sa oma õnnistusest ilma. Sul peab olema aukartust Püha Vaimu ees. Sa pead ootama, et Ta teeks seda, mida Sõna ütleb Teda tegevat. Jumala Püha Vaimule ei meeldi see, kui Tal ei lasta end sel viisil hädaliste ja puudusekannatajate heaks väljendada, mil Ta seda soovib.

Nii et kui sa tahad Jumalale meelepärane olla, pead sa rakendama Tema Sõna. Kui sa oled nagu need inimesed, kel on raske aktsepteerida, et Jeesuse vermed maksid füüsilise tervenemise eest, siis pead sa tegema täpselt seda, mida Jeesus selles kirjakohas tegi: Jeesus ütles temale: “Taas on kirjutatud ...” Sa pead hakkama välja ütlema kirjakohti.

Otsi üles need salmid, mis kuulutavad, et sa said Jeesuse vermete läbi terveks. Õpi need pähe. Ning iga kord kui Saatan tuleb seejärel sinu vastu, andes mõista, et sa ei ole terve, iga kord, kui sa tunned valu või selle haiguse sümptoome, seisa vaenlasele vastu, tsiteerides Sõna nagu Jeesus tegi. Ütle kuradile: “Kirjutatud on, Jeesuse vermete läbi on mulle tervis tulnud. Jeesus on mu Päästja ja mu Tervendaja. Ta tervendav vägi toimib just praegu minu sees, taastades mu tervise.”

Tee seda pidevalt terve päeva jooksul, iga päev. Tuleta endale meelde, et sa ei ela selle järgi, mida sa näed (või tunned), vaid iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust.

Kui sa toetud Jumala Sõnale, uskudes seda oma südames ja rakendades seda oma suuga, siis saad sa varem või hiljem näha oma tervenemist avaldumas.

Vaid mis ta ütleb? “Sõna on sinule ligidal, sinu suus ja sinu südames!” See on usu sõna, mida me kuulutame! Sest kui sa oma suuga tunnistad ... ja oma südames usud ... siis sa saad päästetud (terveks).
Roomlastele 10:8,9

Jumalale meeldib see, kui Ta lapsed usuvad Ta Sõna ja toimivad selle põhjal. Kui sa seda teed, saadab Ta oma inglid sind teenima.

Ära lase Saatanal endale survet avaldada

Panid sa tähele Matteuse 4:6, et Saatan püüdis Jeesusele survet avaldada? Ta tsiteeris Talle kirjakoha, andes kavalalt mõista, et kui Jeesusel tõesti usku on, võiks Ta ennast templiharjalt alla heita ja loota, et Jumala inglid Teda kaitsevad. See on üks järjekordseid kuradi lemmiktrikke. Jeesus ei läinud selle õnge ning ka sina ja mina ei peaks seda tegema.

Pea meeles: surve on alati kuradist. Püha Vaim on härrasmees, Ta juhib alati õrnalt ja meeldivalt.

See peaks sul aitama õppida ära tundma, kas juhtimine on Saatanast või Isandast. Kui mingi olukord seab sind tagantsundiva surve alla, siis võid sa olla kindel, et see ei ole Jumalast, sest nagu hea karjane juhib meie taevane Isa oma lapsi, Ta ei aja neid: Ja kui ta oma lambad on välja ajanud, käib ta nende ees ja lambad järgivad teda, sest nad tunnevad tema häält (Jh. 10:4). Õpi tundma Püha Vaimu häält, siis võid sa järgida Ta juhtimist, selle asemel et olla vaenlase surve poolt aetud.

Mul on olnud häid sõpru - uuesti sündinud, Vaimuga täidetud, keeli rääkivaid, deemoneid taga ajavaid - kes kaotasid oma elu, kuna nad lasid kuradil end millegi sellise tegemisele sundida, millest nad oleksid pidanud hoiduma. Pane tähele, et Jeesus ei läinud Saatana triki õnge ega lasknud endale survet avaldada, heitmaks ennast templiharjalt alla ja lootmaks, et inglid Ta päästavad. Meie Isand teadis, et Ta inglid olid Ta ümber, hoidmaks Teda jalga vastu kivi tõukamast. Aga Ta oli ka küllalt tark, et mitte jalaga vastu kive lüües ringi käia, vaatamaks, kas nad sekkuvad! Ära ole kunagi nii rumal, et tahtlikult ennast ohtlikku olukorda sead, tehes seda vaid selleks, et katsetada oma inglite vägevust. Pea meeles: inglid tegutsevad vastuseks usule, mitte rumalusele!

Ära lange Saatana valede ohvriks. Kui sa usud oma tervenemist, siis ära lase kuradil ennast petta, kui ta sulle ütleb, et kui sa tõepoolest oleksid terve, siis ei tunneks sa enam valu. See on kõige naeruväärsem väide, mida ma kunagi olen kuulnud. Ent ma kuulen kristlasi seda kogu aeg kordavat: “Noh, ma arvasin, et ma sain möödunud nädalal terveks, aga siis tuli valu tagasi, nii et ma arvan, et ma ikka ei saanud terveks, ma arvan, et ma olen ikka veel haige.”

Mis on valul haigusega tegemist? Valu on sümptoom, see ei ole haigus. Õpi tegema vahet haiguse ja sümptoomide vahel, sest Saatan võib sulle igal ajal tuua sümptoome (kui sa tal lased seda teha). Aga ta ei saa seaduslikult panna sinu peale haigust, kuna Jeesus on juba selle haiguse sinu eest kandnud.

See on neid aegu, mil sa pead tähelepanu füüsiliselt vaimsele keskendama. Siin pead sa toetuma Jumala Sõnale. Sa pead kinnitama, et vastavalt Jumala Sõnale oled sa terve, hoolimata sellest, mida su ihu võib püüda sulle öelda. Sa valitsed vaimse läbi füüsilise üle, sa ei lase füüsilisel vaimsest võitu saada. Kui sa seda teed, langed sa otse Saatana lõksu.

Seisa Jumala Sõna tõotusel. Jumal on Vaim. See, mida Ta suu räägib, on tõde. Kui sa oled järjekindel ja seisad sellel tõel, teeb see sind vabaks! Kurat läheb minema ja võtab oma valu endaga kaasa. ... sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas (1.Jh. 4:4). Ja Tema, kes on sinu sees, annab oma inglitele käsu hoida sind kõigil su teedel.

Ära usalda tundeid

Mõned inimesed ütlevad mulle: “Vend Norvel, ma tean nüüd, et ma tegin minevikus hirmsa vea, aga tollal tundus mulle, et ma pean seda tegema.”

Ära mitte kunagi tee midagi sellepärast, et sa tunned, et peaksid seda tegema. Kristlastena peab meid juhtima Püha Vaim, mitte tunded. Kui sa hakkad tundeid järgima, siis kannab kurat selle eest hoolt, et sa tunned seda, mida tema tahab, et sa tunneksid. Tunnete järgi elamine võib sind viia kõiksuguste hädade sisse, sest tunded võivad sulle valetada. Aga Püha Vaim sulle ei valeta. Piibel ei valeta.

Kui sa oled just praegu tegemas otsust abiellumise, raha investeerimise, töökoha vahetuse, kolimise või mõne muu elus tähtsa asja küsimuses, siis ära tee midagi selle järgi, mida sa tunned. Palu, et Püha Vaim sind juhataks. Oota Isandat. Ole kannatlik. Vahel vajab Püha Vaim aega, et asjad sinu jaoks korda seada. Jumal teeb oma lastele imesid ja tunnustähti. Aga Ta ei tee neid alati üleöö. Jumalale ei ole võimalik survet avaldada. Ta teeb asju omal ajal ja teeb õieti. Jumal ei närveeri aja üle, kuna Tal on seda palju.

Kui sa tunned, et oled sattumas surve alla, siis tea, kes see on, kes seda sulle avaldada püüab. See on kurat - iga kord. Jumala juures ei esine mingit survet.

Kui Püha Vaim juhib, kaasneb sellega rahu ja rahulolu. Mil iganes vaenlane püüab mind ärritada või segadusse ajada, käsin ma tal suu kinni panna ja minema kasida! Ma ei lase mitte millelgi endalt röövida Jumala rahu ja Isanda rõõmu. Ma tean, et nad on mulle rohkem väärt kui kogu selle maailma kuld, sest Isanda rõõm on mu tugevus.

Ole vahva ja tugev

Ole vahva ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega nende vanemaile tõotasin neile anda! Ole ainult vahva ja hästi tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järele...et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed! Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel ... sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!
Joosua 1:6-8

Ja ärge kurvastage, sest rõõm Jehoovast on teile kindlaks linnaks! (Isanda rõõm on teie tugevus - KJV)
Nehemja 8:10

Kui sa tahad olla edukas ja et su käsi hästi käiks, kui sa tahad, et Jumala inglid sind teeniksid, siis pane neid sõnu tähele. Jää Jumala Sõnasse. Mõtiskle selle üle päeval ja öösel. Las Isanda rahu ja rõõm olla su tugevuseks.

Kui sa lased kuradil endale survet avaldada, siis ma garanteerin sulle, et sa kaotad selle rahu ja rõõmu. Ja kui sa ei ole hoolikas, teed sa mõne rumala vea või otsuse.

Kui ta on lasknud sul teha mõne halva otsuse, siis tunneb kurat selle üle rõõmu, et saab su kallal sellepärast näägutada. Sellepärast nimetatakse teda vendade süüdistajaks (Ilm. 12:10).

Ta avaldab sulle survet vea tegemiseks, siis aga süüdistab sind selle tegemise eest! Ta hakkab mõista andma, et kuna sa oled nii kaugele läinud, siis võid sa juba kõigele käega lüüa. Ja kogu aeg ütleb Püha Vaim sulle: peatu, peatu, peatu!

See on aeg, mil sa pead kuulama Isanda vaikset häält. Jää vaikseks ja kuula, mida Isa öelda tahab. Ütle Talle, et sa oled mööda pannud ja et sul on kahju. Siis tuleb Isanda rahu nagu jõgi taas võimsalt su üle. Isanda rõõm saab jälle olema su tugevus. Ta inglid tulevad ja teevad leeri su ümber.


Warning: Trying to access array offset on null in /data05/virt2523/domeenid/www.harta.ee/usumaailm/loe.php on line 49
Katkend on võetud raamatust "". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.