Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ÕPITUBAKatkend on võetud raamatust "Maailma võitmine". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Tunnistamise strateegia
Mac Hammond

Kui sa oled saanud oma usu jagamiseks õige motivatsiooni, on sul vaja teada, milline strateegia annab igatsetud tagajärgi. Lihtsalt öeldes, sa pead teadma, mis toimib ja mis mitte. Nagu ikka on meie edumudeliks Jeesus Kristus, meie usu Alustaja ja Lõpetaja. Ükspuha, mis me elus teeme, annab Tema eeskuju järgimine kindlasti suurepäraseid tulemusi. Kas Jeesus andis meile edu retsepti hingedevõitmisel? Jah!

Me leiame selle Matteuse 4:18-19: “Aga Galilea mere rannal kõndides ta nägi kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja Andreast, tema venda, võrku merre heitvat. Sest nad olid kalamehed. Ja ta ütles neile: ”Tulge minu järele ja ma teen teid inimeste püüdjaiks!" Jeesuse järgimine tähendab alati ka Temaga liitumist hingede otsingul. Pane tähele, et Ta ei öelnud: “Järgige mind ja ma teen teid edukaks.” Ta ei öelnud: “Järgige mind ja ma teen teid headeks ärimeesteks.” Ei, Ta ütles: “Järgige mind ja ma teen teid inimeste püüdjaiks.” See on Kristuse-keskse elu põhifookus.

Õnnistus ja edu on lihtsalt Jeesuse järgimise kaasproduktid. Nad on teetulbad, mis ütlevad sulle, et sa oled õigel teel. Kui sa järgid Teda, et olla inimeste püüdja, leiad sa, et oled saanud terveks. Sa leiad, et su vajadused on rahuldatud. Sa leiad, et su äri on edukas. Aga eesmärgiks on alati hinged. Mil moel annab see meile võtme hingedevõitmise edukaks strateegiaks? Võti on tunnistamise võrdlemises kalapüügiga Jeesuse poolt. Ei ole juhus, et Jeesus kasutas kalapüügi metafoori, rääkides kutsest kuulutada head sõnumit. Peetrus ja Andreas olid ametilt kalamehed. Aga see illustratsioon käib ka meie kohta.

Õpi kalastama

Loomulikult, kui sa oled innukas õngitseja, on kõigel järgneval sinu jaoks sügav tähendus. Aga kui sa ei ole ka kunagi sööta konksu otsa pannud, pead sa mõistma seda, kuidas olla edukas kalamees, omamaks hingede võitmisel edukat strateegiat. Kõigepealt teeme vahe kahe peamise kalapüügimeetodi vahel. Üks kalapüüdmisviis sisaldab võrkude kasutamist. Professionaalsed kalurid kasutavad suuri võrke, et püüda korraga suur hulk kalu. Sedalaadi kalapüügiga näeme me Luuka 5. peatükis tegelemas Peetrust, Andreast, Jakoobust ja Johannest. Sedalaadi kalapüüki võib võrrelda massevangelismiga.

Kui meil on koosolek ja suur hulk inimesi tuleb ette, et võtta Kristus vastu oma ellu, siis me heidame välja võrgu ja püüame suure saagi hingi. Ent see ei ole sedalaadi kalapüük, millele vihjas Jeesus, kui Ta ütles, et Ta teeb meid “inimeste püüdjaiks”. Kalapüügiviis, mis vastab ühelt inimeselt teisele toimuvale evangelismile, kätkeb endas õngenööri ja konksu kasutamist. “Aga pastor Mac. Jeesuse ajal ei olnud inimestel õngeritvu!” Jah, neil ei olnud küll grafiitritvadega spinninguid, aga kindlasti kasutasid nad konksu ja õngenööri.

Vaata Matteuse 17:27. See räägib juhtumist, kus Jeesus ja Peetrus vajasid templimaksu maksmiseks raha. Jeesus käskis Peetrust: “... mine merele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb; ja kui sa tema suu avad, sa leiad hõberaha. Võta see ja anna neile minu ja enese eest!” Nii et näed, Jeesuse päevil esines ka teistlaadi kalapüüki. See kalapüügi laad sümboliseerib seda, mida ma nimetan “evangeelseks elustiiliks”. See on kahe inimese vaheline kontakt, mille tagajärjena keegi annab oma südame ja elu Jeesusele Kristusele. Jah, Jeesus on kutsunud sind olema inimeste püüdja. Ja kui sul ei ole erilist kutset olla evangelist, tood sa neid Jumala riiki ühe kala haaval. “Aga kuidas?” küsid sa võib-olla. Vastus leidub tunnistamise ja kalapüügi võrdluses Jeesuse poolt. Samad asjad, mis tagavad eduka kalapüügipäeva, annavad edu ka hingedevõitmisel. Järgnevad hea kalastamise põhimõtted on sulle juhtnööriks silmapaistvaks hingedevõitjaks olemisel.

1. Mine sinna, kus on kalad

Ma mäletan, et kord, kui mu pojad olid väikesed, leidsin ma nad mudatiigi kaldal seismas, käes õngeridvad ja ootamas, et kala võtaks. Oli ainult üks probleem. Mudatiigis ei olnud kalu. Selleks, et püüda kala, pead sa minema sinna, kus on kalad. Tänapäeval on kaluritel keerulised kajaloodid, mis võimaldavad neil “näha” merepõhja ja avastada kalaparvi. Iga vähekenegi kalamees teab, et kala püüdmiseks tuleb kõigepealt leida kala. Seesama kehtib hingedevõitmise puhul.

Liiga tihti me kaldume jääma oma kiriku turvalisusse ja kodusesse kaasusklike seltskondlikku ringi. Tulemusena on kadunud inimesed meist täiesti isoleeritud ja eraldatud. Ja siis me imestame, miks ei ole meil kunagi võimalust kedagi Jeesuse juurde juhtida. Kui sa tahad võita hingi, pead sa minema sinna, kus on kadunud inimesed. Kõige loomulikum paik, kust alustada tunnistamist, on kadunud sugulastele ja sõpradele. Kahjuks võõrutab enamus meist kõik kadunud inimesed, keda me tunneme, paari esimese nädala jooksul pärast päästetud saamist. Kuigi on tähtis, et (eriti noor usklik) ei säilitaks lähedasi, intiimseid suhteid uskmatutega, ei peaks sa sulgema ust võimalustele jagada oma usku nendega.

Säilita suhted (mitte osadus) inimestega maailmas. See on paik, kus on kalad. Kui me barrikadeerime end kiriku nelja seina taha, siis jääb meil täitmata kogu Jumala eesmärk meie elu jaoks ja me jätame endid ilma Ta väest, mis teeks meid võimeliseks muutma maailma meie ümber.

2. Mine sinna, kus kalad on näljased

Iga õngitseja võib sulle öelda, et sellest üksnes ei piisa, kui me läheme sinna, kus on kalad. Sa pead minema sinna, kus kala võtab. Kaluri jaoks ei ole suuremat pettumust, kui asuda suure kalaparve kohal, mis ei tunne söömise vastu mingit huvi. Kui kala ei võta, ei ole mingit tähtsust, mis laadi sööda või peibutise sa nööri otsa paned. Sa lihtsalt ei saa kala. See ei ole vähem tõsi tunnistamise puhul. Me kogesime seda väga selgelt selle kogudusega, kus ma olen pastoriks. Meie osaduse algpäevil saatsime sageli tunnistajate meeskondi kirikuhoone vahetusse naabrusse. Meie jahmatuseks kogesid need meeskonnad väga vähest edu. Miks? Kalad ei olnud näljased.

Kui ma siis ühel õhtul selle olukorra pärast palvetasin, andis Isand mulle mõista, et me ei ole läinud sinna, kus lõikus on küps. Jah, meie kiriku ümber oli lõikus, aga see ei olnud veel küps. Nii hakkasime me selle asemel tähelepanu koondama kesklinnale, kus vajadused olid kõige suuremad. Otsekohe hakkasime me nägema, kuidas sajad inimesed tulid Jumala riiki. Miks? Sellepärast, et nüüd me püüdsime seal, kus kalad olid näljased.

Selleks, et olla edukas hingedevõitja, pead sa leidma näljaseid kalu. Kuidas? Järgides Suure Kaluri, Jeesuse, juhtnööre. Ta juhtis Peetruse minema kindlasse paika kindlal ajal kala püüdma. Samamoodi juhib Jeesus sind Püha Vaimu läbi õigel ajal õigetesse paikadesse, et leida inimesi, kes on näljased Jumala asjade järgi. Sul peab lihtsalt olema avatud ja kuulav süda. Järgi tunnistamisel Vaimu juhtimist. Ära kõmmuta lihtsalt igaüht, kes su teele satub, evangeeliumi püssist. See on põhjus, miks paljud inimesed kaotavad meie sõnumi vastu huvi või muutuvad raskesti ligipääsetavateks. Õpi laskma Jumala Vaimul end näljaste kalade juurde juhtida.

3. Kasuta õiget sööta

Kui sa oled leidnud näljaseid kalu, siis järgmine oluline võti nende kaldaletõmbamiseks on õige sööda kasutamine. Ma ei ole kohanud veel sellist kalameest, kes oleks nii osav, et viskaks palja konksu vette ja saaks kätte kala. Tõsiasi, et kalamees peab kasutama sööta, on selge ja sellest ei ole võimalik mööda pääseda. Edukal kujul evangelism kui elustiil sisaldab endas samuti sööda kasutamist. Ilmselt oled sa teadlik, et Jumal lõi meid kõiki kolmeosalise olendina - vaim, hing ja ihu. Hea sööt tunnistamisel on midagi sellist, mis püüab inimese tähelepanu kas siis füüsilisel või hingelisel tasandil. Miks mitte püüda kadunu tähelepanu vaimsel tasandil äratada? Sellepärast, et Piibel ütleb meile, et kadunud inimesed on vaimselt surnud (Efeslastele 2:1-2; 2. Korintlastele 3:12-16, 4:3-4).

Uuestisündimata inimene ei ole võimeline mõistma ega ka mitte tajuma vaimseid asju. See on põhjus, miks sageli tuleb rahuldada inimeste füüsilisi või hingelisi vajadusi, selleks et inimeste tähelepanu võita ja siis nende vaimseid vajadusi kõnetada. Jeesus kasutas paljusid eri laadi sööte. Üks kõige edukamaid Tema juures oli tervenemine. Jeesus äratas inimestes huvi oma sõnumisse vaimsest elust selle läbi, et Ta kõnetas nende füüsilisi vajadusi - nimelt vajadust saada terveks haigustest ja tõbedest. Kenneth E. Hagin nimetab tervenemisi “evangeeliumi söögikellaks”, sest sageli on just need põhjuseks, miks inimesed hakkavad Jumala vastu huvi tundma. Kui inimene saab maitsta päästmise tervendavat osa, muutub ta näljaseks kogu lunastustöö vastu - nii vaimse, emotsionaalse kui ka intellektuaalse.

Füüsilise sfääri järgmine aspekt on rahaline. Suured rahalised vajadused võivad inimest tõmmata ligi Jumala tõotustele varustatuse ja külluse kohta. Kui mõni vaene naine saab teada, et Jumal ei taha, et ta oleks vaene, siis võib see olla söödaks, mis põhjustab ta täieliku üleandmise Kristusele. See on järjekordne füüsilise sööda liik. On olemas ka hingeline sööt. Hingeline sööt on midagi sellist, mis räägib inimese mõistuse, tahte või tunnete vastu ja tõmbab teda ligi. Hea näide sellest on muusika. Muusika kõnetab inimese hingelist külge. Sellel on tohutu jõud liigutada ja mõjutada. Just selles punktis on suur osa kristlikust maailmast läbi aastate kõvasti mööda pannud.

Paljud inimesed, olles mõjustatud religioossetest traditsioonidest, on väitnud, et jumalakartlik muusika peab tulema kas siis orelist või mõnest vanast tolmusest lauluraamatust. Kui sageli oled sa kuulnud, kuidas mõni vagana kõlada püüdev isik on hurjutanud kristlikku rock muusikat, otsekui oleks see kuradist? Selline rumalus ei ole piibellik. Muusikastiil on otseselt kultuuri ja maitset puudutav küsimus. Sõnad ja vaim muusika taga on need, mis teevad selle kas siis Jumalat austavaks või kuradi tööriistaks. Erinevatele inimestele lihtsalt meeldib erinevat laadi muusika. Ühele meeldib Lawrence Welk. Teisele meeldib heavy metal. Ma olen näinud, kuidas praktiliselt kõiki muusikastiile on edukalt kasutatud Jumala austuseks ja inimeste toomisel Tema juurde. Muusika on vaid üks paljude hingelise sööda liikide hulgas, mida võib kasutada inimeste toomisel Kristuse juurde.

4. Serveeri sööta õigesti

Nagu iga kalamees teab, ei piisa sageli üksnes sellest, et me läheme sinna, kus kalad on näljased ja kasutame õiget sööta. Selleks, et olla tõeliselt edukas, tuleb sööta ka õieti serveerida. Kalapüügil on parimaks viisiks sööda serveerimine nii, et see ei näi kaladele kunstlikuna. Teisisõnu, et see on ehtne. Seesama kehtib ka evangeeliumi esitamisel. Iga asi, mis annab märku ebasiirusest või võltsolemisest, sulgeb samahästi kui kindlalt inimeste südamed evangeeliumile.

Evangeeliumi esitamise võtmesõnaks on kaastunne. Näiteks Jeesus oli inimeste teenimisel alati motiveeritud kaastundest. Ka meie peame sedasama tehes olema kaastundest motiveeritud. Me peame veetma küllalt aega, paludes, et Jumal näitaks meile, milline on Ta süda kadunute pärast, nii et Ta armastus ja kaastunne paistaksid meist välja, kui me räägime Temast teistele. Kui sa serveerid sööda (Jumala valmisolek rahuldada mingi füüsiline või hingeline vajadus) sellise kaastundega, siis inimesed tajuvad, et sa oled siiras. Nüüd on jõudnud kätte aeg kala konksu otsa haakida. Sa juhid selle inimese Jeesuse Kristuse armastavasse osadusse. Sa esitled Teda kui Teed, Tõde ja Elu. Aga sa ei peatu seal. On veel üks samm.

5. Tõmba nad maale

Oled sa kunagi kuulnud kalamehest, kes pärast kõiki kulutusi ja jõupingutusi selleks, et saada kala, paneb lihtsalt ridva maha ja kõnnib minema? Loomulikult mitte. Ta tõmbab kala paati. See on kõige selle põhjus ja eesmärk, mis ta siiani on teinud. Kui sa tõmbad kala välja, siis võtad sa tema ta vanast keskkonnast - veest ja tõmbad ta uude keskkonda - õhu kätte. Kui kadunud inimene hakkab elu konksu otsa, kuulutades Jeesuse Kristuse oma Isandaks, siis pead sa tema ta vanast keskkonnast, maailmast, välja tõmbama uude keskkonda - Kristuse Ihusse, Kogudusse. Aga, ole tähelepanelik, sest nii nagu kalad, hakkavad ka uued usklikud sageli sellele vastu. Nad ei taha kuuldagi võtta soovitusi, et ühineda mõne kogudusega. Siin pead sa olema osav kalamees. Kui see beebikristlane jääb edasi maailma, lõigatakse ta ära toidust ja varustusallikast. On väga oluline, et uued usklikud hakkaksid osalema Vaimuga täidetud, Piiblit uskuva, Sõna kuulutava koguduse elus.

Kui sa juhid kedagi osadusse Jeesuse Kristusega, kutsu neid endaga kirikusse kaasa. Paku ennast neile järele tulema. Püüa neid kutsuda teistele üritustele, nagu näiteks palvegrupid, mis ei pruugi olla nii hirmutavad kui jõulised ülistuskoosolekud. Tee kõik, mis vaja, et tõmmata see kala paati! Selline on evangelismi strateegia. “Hea küll, pastor Mac, ma tahan jagada oma usku, aga ma ei tea, mida öelda!” Loe edasi. Me selgitame täpsete mõistetega evangeeliumi sõnumi ja aitame sul seda edasi anda viisil, mis on niisama loomulik kui sisse ja välja hingamine.

Katkend on võetud raamatust "Maailma võitmine". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.