Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Maailma vitmine". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Tunnistamise strateegia
Mac Hammond

Kui sa oled saanud oma usu jagamiseks ige motivatsiooni, on sul vaja teada, milline strateegia annab igatsetud tagajrgi. Lihtsalt eldes, sa pead teadma, mis toimib ja mis mitte. Nagu ikka on meie edumudeliks Jeesus Kristus, meie usu Alustaja ja Lpetaja. kspuha, mis me elus teeme, annab Tema eeskuju jrgimine kindlasti suurepraseid tulemusi. Kas Jeesus andis meile edu retsepti hingedevitmisel? Jah!

Me leiame selle Matteuse 4:18-19: Aga Galilea mere rannal kndides ta ngi kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja Andreast, tema venda, vrku merre heitvat. Sest nad olid kalamehed. Ja ta tles neile: Tulge minu jrele ja ma teen teid inimeste pdjaiks!" Jeesuse jrgimine thendab alati ka Temaga liitumist hingede otsingul. Pane thele, et Ta ei elnud: Jrgige mind ja ma teen teid edukaks. Ta ei elnud: Jrgige mind ja ma teen teid headeks rimeesteks. Ei, Ta tles: Jrgige mind ja ma teen teid inimeste pdjaiks. See on Kristuse-keskse elu phifookus.

nnistus ja edu on lihtsalt Jeesuse jrgimise kaasproduktid. Nad on teetulbad, mis tlevad sulle, et sa oled igel teel. Kui sa jrgid Teda, et olla inimeste pdja, leiad sa, et oled saanud terveks. Sa leiad, et su vajadused on rahuldatud. Sa leiad, et su ri on edukas. Aga eesmrgiks on alati hinged. Mil moel annab see meile vtme hingedevitmise edukaks strateegiaks? Vti on tunnistamise vrdlemises kalapgiga Jeesuse poolt. Ei ole juhus, et Jeesus kasutas kalapgi metafoori, rkides kutsest kuulutada head snumit. Peetrus ja Andreas olid ametilt kalamehed. Aga see illustratsioon kib ka meie kohta.

pi kalastama

Loomulikult, kui sa oled innukas ngitseja, on kigel jrgneval sinu jaoks sgav thendus. Aga kui sa ei ole ka kunagi sta konksu otsa pannud, pead sa mistma seda, kuidas olla edukas kalamees, omamaks hingede vitmisel edukat strateegiat. Kigepealt teeme vahe kahe peamise kalapgimeetodi vahel. ks kalapdmisviis sisaldab vrkude kasutamist. Professionaalsed kalurid kasutavad suuri vrke, et pda korraga suur hulk kalu. Sedalaadi kalapgiga neme me Luuka 5. peatkis tegelemas Peetrust, Andreast, Jakoobust ja Johannest. Sedalaadi kalapki vib vrrelda massevangelismiga.

Kui meil on koosolek ja suur hulk inimesi tuleb ette, et vtta Kristus vastu oma ellu, siis me heidame vlja vrgu ja pame suure saagi hingi. Ent see ei ole sedalaadi kalapk, millele vihjas Jeesus, kui Ta tles, et Ta teeb meid inimeste pdjaiks. Kalapgiviis, mis vastab helt inimeselt teisele toimuvale evangelismile, ktkeb endas ngenri ja konksu kasutamist. Aga pastor Mac. Jeesuse ajal ei olnud inimestel ngeritvu! Jah, neil ei olnud kll grafiitritvadega spinninguid, aga kindlasti kasutasid nad konksu ja ngenri.

Vaata Matteuse 17:27. See rgib juhtumist, kus Jeesus ja Peetrus vajasid templimaksu maksmiseks raha. Jeesus kskis Peetrust: ... mine merele, heida ng sisse ja vta esimene kala, mis les tuleb; ja kui sa tema suu avad, sa leiad hberaha. Vta see ja anna neile minu ja enese eest! Nii et ned, Jeesuse pevil esines ka teistlaadi kalapki. See kalapgi laad smboliseerib seda, mida ma nimetan evangeelseks elustiiliks. See on kahe inimese vaheline kontakt, mille tagajrjena keegi annab oma sdame ja elu Jeesusele Kristusele. Jah, Jeesus on kutsunud sind olema inimeste pdja. Ja kui sul ei ole erilist kutset olla evangelist, tood sa neid Jumala riiki he kala haaval. Aga kuidas? ksid sa vib-olla. Vastus leidub tunnistamise ja kalapgi vrdluses Jeesuse poolt. Samad asjad, mis tagavad eduka kalapgipeva, annavad edu ka hingedevitmisel. Jrgnevad hea kalastamise phimtted on sulle juhtnriks silmapaistvaks hingedevitjaks olemisel.

1. Mine sinna, kus on kalad

Ma mletan, et kord, kui mu pojad olid vikesed, leidsin ma nad mudatiigi kaldal seismas, kes ngeridvad ja ootamas, et kala vtaks. Oli ainult ks probleem. Mudatiigis ei olnud kalu. Selleks, et pda kala, pead sa minema sinna, kus on kalad. Tnapeval on kaluritel keerulised kajaloodid, mis vimaldavad neil nha merephja ja avastada kalaparvi. Iga vhekenegi kalamees teab, et kala pdmiseks tuleb kigepealt leida kala. Seesama kehtib hingedevitmise puhul.

Liiga tihti me kaldume jma oma kiriku turvalisusse ja kodusesse kaasusklike seltskondlikku ringi. Tulemusena on kadunud inimesed meist tiesti isoleeritud ja eraldatud. Ja siis me imestame, miks ei ole meil kunagi vimalust kedagi Jeesuse juurde juhtida. Kui sa tahad vita hingi, pead sa minema sinna, kus on kadunud inimesed. Kige loomulikum paik, kust alustada tunnistamist, on kadunud sugulastele ja spradele. Kahjuks vrutab enamus meist kik kadunud inimesed, keda me tunneme, paari esimese ndala jooksul prast pstetud saamist. Kuigi on thtis, et (eriti noor usklik) ei silitaks lhedasi, intiimseid suhteid uskmatutega, ei peaks sa sulgema ust vimalustele jagada oma usku nendega.

Silita suhted (mitte osadus) inimestega maailmas. See on paik, kus on kalad. Kui me barrikadeerime end kiriku nelja seina taha, siis jb meil titmata kogu Jumala eesmrk meie elu jaoks ja me jtame endid ilma Ta vest, mis teeks meid vimeliseks muutma maailma meie mber.

2. Mine sinna, kus kalad on nljased

Iga ngitseja vib sulle elda, et sellest ksnes ei piisa, kui me lheme sinna, kus on kalad. Sa pead minema sinna, kus kala vtab. Kaluri jaoks ei ole suuremat pettumust, kui asuda suure kalaparve kohal, mis ei tunne smise vastu mingit huvi. Kui kala ei vta, ei ole mingit thtsust, mis laadi sda vi peibutise sa nri otsa paned. Sa lihtsalt ei saa kala. See ei ole vhem tsi tunnistamise puhul. Me kogesime seda vga selgelt selle kogudusega, kus ma olen pastoriks. Meie osaduse algpevil saatsime sageli tunnistajate meeskondi kirikuhoone vahetusse naabrusse. Meie jahmatuseks kogesid need meeskonnad vga vhest edu. Miks? Kalad ei olnud nljased.

Kui ma siis hel htul selle olukorra prast palvetasin, andis Isand mulle mista, et me ei ole linud sinna, kus likus on kps. Jah, meie kiriku mber oli likus, aga see ei olnud veel kps. Nii hakkasime me selle asemel thelepanu koondama kesklinnale, kus vajadused olid kige suuremad. Otsekohe hakkasime me ngema, kuidas sajad inimesed tulid Jumala riiki. Miks? Selleprast, et nd me pdsime seal, kus kalad olid nljased.

Selleks, et olla edukas hingedevitja, pead sa leidma nljaseid kalu. Kuidas? Jrgides Suure Kaluri, Jeesuse, juhtnre. Ta juhtis Peetruse minema kindlasse paika kindlal ajal kala pdma. Samamoodi juhib Jeesus sind Pha Vaimu lbi igel ajal igetesse paikadesse, et leida inimesi, kes on nljased Jumala asjade jrgi. Sul peab lihtsalt olema avatud ja kuulav sda. Jrgi tunnistamisel Vaimu juhtimist. ra kmmuta lihtsalt igaht, kes su teele satub, evangeeliumi pssist. See on phjus, miks paljud inimesed kaotavad meie snumi vastu huvi vi muutuvad raskesti ligipsetavateks. pi laskma Jumala Vaimul end nljaste kalade juurde juhtida.

3. Kasuta iget sta

Kui sa oled leidnud nljaseid kalu, siis jrgmine oluline vti nende kaldaletmbamiseks on ige sda kasutamine. Ma ei ole kohanud veel sellist kalameest, kes oleks nii osav, et viskaks palja konksu vette ja saaks ktte kala. Tsiasi, et kalamees peab kasutama sta, on selge ja sellest ei ole vimalik mda pseda. Edukal kujul evangelism kui elustiil sisaldab endas samuti sda kasutamist. Ilmselt oled sa teadlik, et Jumal li meid kiki kolmeosalise olendina - vaim, hing ja ihu. Hea st tunnistamisel on midagi sellist, mis pab inimese thelepanu kas siis fsilisel vi hingelisel tasandil. Miks mitte pda kadunu thelepanu vaimsel tasandil ratada? Selleprast, et Piibel tleb meile, et kadunud inimesed on vaimselt surnud (Efeslastele 2:1-2; 2. Korintlastele 3:12-16, 4:3-4).

Uuestisndimata inimene ei ole vimeline mistma ega ka mitte tajuma vaimseid asju. See on phjus, miks sageli tuleb rahuldada inimeste fsilisi vi hingelisi vajadusi, selleks et inimeste thelepanu vita ja siis nende vaimseid vajadusi knetada. Jeesus kasutas paljusid eri laadi ste. ks kige edukamaid Tema juures oli tervenemine. Jeesus ratas inimestes huvi oma snumisse vaimsest elust selle lbi, et Ta knetas nende fsilisi vajadusi - nimelt vajadust saada terveks haigustest ja tbedest. Kenneth E. Hagin nimetab tervenemisi evangeeliumi sgikellaks, sest sageli on just need phjuseks, miks inimesed hakkavad Jumala vastu huvi tundma. Kui inimene saab maitsta pstmise tervendavat osa, muutub ta nljaseks kogu lunastust vastu - nii vaimse, emotsionaalse kui ka intellektuaalse.

Fsilise sfri jrgmine aspekt on rahaline. Suured rahalised vajadused vivad inimest tmmata ligi Jumala totustele varustatuse ja klluse kohta. Kui mni vaene naine saab teada, et Jumal ei taha, et ta oleks vaene, siis vib see olla sdaks, mis phjustab ta tieliku leandmise Kristusele. See on jrjekordne fsilise sda liik. On olemas ka hingeline st. Hingeline st on midagi sellist, mis rgib inimese mistuse, tahte vi tunnete vastu ja tmbab teda ligi. Hea nide sellest on muusika. Muusika knetab inimese hingelist klge. Sellel on tohutu jud liigutada ja mjutada. Just selles punktis on suur osa kristlikust maailmast lbi aastate kvasti mda pannud.

Paljud inimesed, olles mjustatud religioossetest traditsioonidest, on vitnud, et jumalakartlik muusika peab tulema kas siis orelist vi mnest vanast tolmusest lauluraamatust. Kui sageli oled sa kuulnud, kuidas mni vagana klada pdev isik on hurjutanud kristlikku rock muusikat, otsekui oleks see kuradist? Selline rumalus ei ole piibellik. Muusikastiil on otseselt kultuuri ja maitset puudutav ksimus. Snad ja vaim muusika taga on need, mis teevad selle kas siis Jumalat austavaks vi kuradi triistaks. Erinevatele inimestele lihtsalt meeldib erinevat laadi muusika. hele meeldib Lawrence Welk. Teisele meeldib heavy metal. Ma olen ninud, kuidas praktiliselt kiki muusikastiile on edukalt kasutatud Jumala austuseks ja inimeste toomisel Tema juurde. Muusika on vaid ks paljude hingelise sda liikide hulgas, mida vib kasutada inimeste toomisel Kristuse juurde.

4. Serveeri sta igesti

Nagu iga kalamees teab, ei piisa sageli ksnes sellest, et me lheme sinna, kus kalad on nljased ja kasutame iget sta. Selleks, et olla teliselt edukas, tuleb sta ka ieti serveerida. Kalapgil on parimaks viisiks sda serveerimine nii, et see ei ni kaladele kunstlikuna. Teisisnu, et see on ehtne. Seesama kehtib ka evangeeliumi esitamisel. Iga asi, mis annab mrku ebasiirusest vi vltsolemisest, sulgeb samahsti kui kindlalt inimeste sdamed evangeeliumile.

Evangeeliumi esitamise vtmesnaks on kaastunne. Niteks Jeesus oli inimeste teenimisel alati motiveeritud kaastundest. Ka meie peame sedasama tehes olema kaastundest motiveeritud. Me peame veetma kllalt aega, paludes, et Jumal nitaks meile, milline on Ta sda kadunute prast, nii et Ta armastus ja kaastunne paistaksid meist vlja, kui me rgime Temast teistele. Kui sa serveerid sda (Jumala valmisolek rahuldada mingi fsiline vi hingeline vajadus) sellise kaastundega, siis inimesed tajuvad, et sa oled siiras. Nd on judnud ktte aeg kala konksu otsa haakida. Sa juhid selle inimese Jeesuse Kristuse armastavasse osadusse. Sa esitled Teda kui Teed, Tde ja Elu. Aga sa ei peatu seal. On veel ks samm.

5. Tmba nad maale

Oled sa kunagi kuulnud kalamehest, kes prast kiki kulutusi ja jupingutusi selleks, et saada kala, paneb lihtsalt ridva maha ja knnib minema? Loomulikult mitte. Ta tmbab kala paati. See on kige selle phjus ja eesmrk, mis ta siiani on teinud. Kui sa tmbad kala vlja, siis vtad sa tema ta vanast keskkonnast - veest ja tmbad ta uude keskkonda - hu ktte. Kui kadunud inimene hakkab elu konksu otsa, kuulutades Jeesuse Kristuse oma Isandaks, siis pead sa tema ta vanast keskkonnast, maailmast, vlja tmbama uude keskkonda - Kristuse Ihusse, Kogudusse. Aga, ole thelepanelik, sest nii nagu kalad, hakkavad ka uued usklikud sageli sellele vastu. Nad ei taha kuuldagi vtta soovitusi, et hineda mne kogudusega. Siin pead sa olema osav kalamees. Kui see beebikristlane jb edasi maailma, ligatakse ta ra toidust ja varustusallikast. On vga oluline, et uued usklikud hakkaksid osalema Vaimuga tidetud, Piiblit uskuva, Sna kuulutava koguduse elus.

Kui sa juhid kedagi osadusse Jeesuse Kristusega, kutsu neid endaga kirikusse kaasa. Paku ennast neile jrele tulema. Pa neid kutsuda teistele ritustele, nagu niteks palvegrupid, mis ei pruugi olla nii hirmutavad kui julised listuskoosolekud. Tee kik, mis vaja, et tmmata see kala paati! Selline on evangelismi strateegia. Hea kll, pastor Mac, ma tahan jagada oma usku, aga ma ei tea, mida elda! Loe edasi. Me selgitame tpsete mistetega evangeeliumi snumi ja aitame sul seda edasi anda viisil, mis on niisama loomulik kui sisse ja vlja hingamine.

Katkend on vetud raamatust "Maailma vitmine". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.