Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ÕPITUBAKatkend on võetud raamatust "Uskliku meelevald". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Mis on meelevald?
Kenneth E. Hagin

Ingliskeelse King James Version nimelise piiblitõlke autorid tõlkisid paljud sõnad nii nagu nad originaalis on, välja arvatud kreekakeelsed sõnad “vägi” ja “meelevald”.

Näiteks ütles King James Version’i järgi Jeesus Luuka 10:19: “Vaata, ma annan teile VÄE astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige VÄE peale: ja miski ei tee teile mitte mingil kombel kahju.”

Kuigi selles salmis on kasutatud sõna “vägi” kaks korda, on kreekakeelses originaalis kaks erinevat sõna. Jeesus ütles tegelikult: “Ma olen teile andnud MEELEVALLA astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige VÄE peale ...”

Kõneldes “madudest ja skorpionidest”, räägib Jeesus kuradi väest – deemonitest, kurjadest vaimudest ja kõigist ta käsilastest. Me peame mõistma, et meil on nende üle meelevald!

Kas Isanda Jeesuse Kristuse Kogudusel on tänapäeval vähem meelevalda, kui tal oli esimesel sajandil (või vajab ta seda nüüd vähem)? Rumal oleks mõelda seda, kas pole?

Meie meelevalla väärtus sõltub väest, mis on selle meelevalla taga. Jumal ise on meie meelevalla taga olev vägi! Kurat ja ta jõud on kohustatud seda meelevalda tunnustama!

Usklik, kes täielikult mõistab, et tema taga on Jumala vägi, võib kasutada oma meelevalda ja astuda kartmatult vaenlasele vastu.

Mis on meelevald?

Meelevald on ülekantud vägi.

Politseinikud, kes tipptunnil liiklust reguleerivad, tõstavad ainult käe ja autod jäävad seisma. Neil ei ole füüsilist jõudu, et masinaid peatada, kui mõni juht otsustaks edasi sõita. Aga nad ei kasuta liikluse peatamiseks enda jõudu, nad on tugevad selles meelevallas, mille neile on andnud valitsus, mida nad teenivad. Inimesed tunnustavad seda meelevalda ja peatavad autod. Kiitus olgu Jumalale, meil on meelevald, mille Isand Jeesus Kristus on meile andnud!

Paulus käskis olla usklikul tugev Isandas ja Tema vägevuse jõus (Ef. 6:10). See tähendab, et sa võid astuda kuradi ette, tõsta oma käe ja keelata tal lähemale tulemast. Kasuta oma meelevalda!

Kord seisis Smith Wigglesworth Inglismaal tänavanurgal ja ootas bussi. Ühest majast tuli välja naine ja tal oli väike koer kannul. Naine ütles: “Kallike, sa pead tagasi minema.”

Koer ei pööranud sellele mingit tähelepanu. Ta liputas saba ja hõõrus end hellalt vastu naise jalga.

Naine ütles: “Kuule, kullake, sa ei saa kaasa tulla.” Koerake liputas saba ja hõõrus end jälle tema vastu.

Siis tuli buss. Naine põrutas jalaga vastu maad ja karjus koerale: “Kasi!” Koer tõmbas saba jalge vahele ja tormas minema.

Wigglesworth ütles, et ta hüüdis valjusti, ise sellele mõtlemata: “Nii tuleb kuradiga teha!”

Nagu möirgav lõvi

1942. aastal, olles pastoriks Ida-Texases, oli mul ihulik katsumus. Ma ei rääkinud sellest kellelegi, kui vaid Isandale. Ma palvetasin ja uskusin, et Ta mind tervendab. Hoidsin sellest kinni.

Ärkasin öösel ärevakstegevate sümptoomide peale südames, tõusin üles ja palvetasin. Võitlesin selle asjaga umbes kuus nädalat.

Ühel õhtul oli väga raske magama jääda. Lõpuks suutsin siiski pärast palvetamist uinuda ja nägin unenäo. Ma olen rahul, et Jumal on mulle elu jooksul vaid neli korda unenägude läbi rääkinud, aga selline unenägu ei olnud kokkusattumus. See oli Isandalt. Kui ma ärkasin, teadsin kohe, mida see tähendas. (Kui sa ei tea kohe unenäo tähendust, siis unusta see.)

Selles unenäos oleksin ma justkui ühe teise jutlustajaga koos kõndinud mingisugusel paraadiväljakul või palliplatsil. Mõlemal pool olid tribüünid. Kui me seal juttu ajades kõndisime, võpatas äkki teine mees ja hüüdis: “Vaata!”

Pöördusin ja nägin kahte metsikut möirgavat lõvi. Teine mees hakkas jooksma. Hakkasin koos temaga jooksma. Peatusin siis ja ütlesin talle, et me oleme tribüünist liiga kaugel, et ohutusse paika jõuda. Me ei pääseks iialgi nende lõvide eest pakku.

Jäin seisma, pöörasin ennast ringi ja läksin tagasi lõvidele vastu. Nad tulid paljastatud kihvadega ja möirates minu poole.

Värisesin. Ütlesin neile: “Ma seisan teile Jeesuse nimel vastu. Jeesuse nimel ei saa te mulle midagi teha.” Seisin lihtsalt paigal. Nad jooksid minuni nagu paar kassipoega, nuusutasid mu sääri ja kepsasid lõpuks minema, pööramata mulle mingit tähelepanu.

Ärkasin seepeale üles. Teadsin täpselt, mida Jumal mulle ütles. Mulle tuli järgnev kirjakoht 1. Peetruse 5. peatükist. See kõlab nii: “Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata! Tema vastu seiske kindlad usus ...” (s-d 8,9).

Füüsiline lahing, mida kogu aeg olin võidelnud, lõppes sel hetkel võidukalt. Sümptoomid kadusid kohe ja ma olin täiesti terve. Olin jäänud seisma. Ma ei andnud järele. Olin võitnud.

Efeslastele 6:10 ütleb: “Lõppeks, mu vennad, olge vägevad Isandas ja ta tugevuse jõus!” Paljud loevad seda salmi ja arvavad, et Isand käsib neil iseendis tugevad olla. Aga see kirjakoht ei ütle sõnagi iseendas tugev olemise kohta. See käsib olla tugev Isandas.

“Ma ei tea, kas ma suudan või ei,” ütlevad inimesed.

Muidugi sa suudad. Ära isegi mitte mõtle selle peale. Ole tugev Isandas. Ole tugev Tema vägevuse jõus, mitte enda jõus või väes.

1. Johannese 4:4 ütleb: “Teie, lapsukesed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud; sest suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas.”

“See, kes on maailmas” on Saatan, selle maailma jumal ja valitsuste, võimude ja selle pimeduse maailma valitsejate pea.

Aga see vägi, mis on sinu sees, on suurem, kui see vägi, mis on maailmas, sest see vägi, mis seisab meie meelevalla taga, on suurem, kui see, mis seisab meie vaenlaste taga.

Prohveteering

Püha Vaim ütleb: “Vägi maa peal, mis peitub Jeesuse Kristuse nimes, ja mille Ta on omandanud võidu läbi vaenlase üle, kuulub Kogudusele. Seepärast kasuta seda meelevalda, sest see kuulub sulle maa peal ja valitse selles elus Jeesuse Kristuse läbi.”

Katkend on võetud raamatust "Uskliku meelevald". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.