Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ÕPITUBA
Warning: Trying to access array offset on null in /data05/virt2523/domeenid/www.harta.ee/usumaailm/loe.php on line 45
Katkend on võetud raamatust "". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Püha kartuse õnnistused
John Bevere

Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud: “Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus!”
Koguja 12:13
Me oleme ulatuslikult arutanud Isanda kartuse üle. Ent meil oleks võimatu olla liiga põhjalik. Isanda kartus on teema, mida ei ole võimalik täielikult esitada, hoolimata sellest, kui palju raamatuid kirjutataks. See on jätkuv ilmutus. Seesama kehtib Jumala armastuse puhul. Õpetussõnad 23:17 ütleb: “Ole innukas [kirglik] Isanda kartuse järgi kogu päev” (NKJV). Me ei saa selle tulega liiga kirglikuks muutuda.
Nii nagu Isanda kartust on võimatu kõigi üksikasjadeni piiratud mõistetega kirjeldada, on seda sama raske ka defineerida. See hõlmab laia spektrit, nii nagu Jumala armastuse jõud. Mina pakun vaid osalist ja algset definitsiooni, sest võimatu on sõnades kirjeldada südamesiseseid muudatusi. Me kasvame Jumala ilmutatud tunnetuses läbi terve igaviku. Sellele vastavalt kasvab ka ilmutus Ta armastusest ja meie püha kartus Tema vastu.
Inimeste kartus seisab vastu Jumala kartusele. Inimeste kartus paneb püüdepaela (Õp 29:25).

Me oleme arutanud seda “ebapüha kartust” vähesel määral, ühenduses arusaamaga Jumala kartusest. Sageli me mõistame seda, mis miski on, uurides kõigepealt välja, mida ta ei ole. Ma defineerin inimeste kartust selles valguses.
Karta inimesi tähendab olla surelike inimeste ees ärevuses, rahutu-ses, hirmul, kahtlustes või lömitades. Need, keda selline hirm on lõksu püüdnud, elavad põgenedes, peites end halva kohtlemise või etteheidete eest, pidevalt vältides hülgamist ja vastasseisu. Nad muutuvad nii hõivatuks enda kaitsmisega, et nende jumalateenistus on varsti mõjutu. Kartes seda, mida inimesed võivad teha, ei anna nad Jumalale seda, mida Ta väärib.

Jumala kartus sisaldab, aga ei ole piiratud Tema austamisega, sest meil on kästud väriseda Ta ligiolus. Püha kartus annab Jumalale selle au, austuse, aukartuse, tänu, kiituse ja mõjukuse paiga, mida Ta väärib. (Pane tähele, et see on see, mida Ta väärib, mitte see, mida meie arvame, et Ta väärib.)
Jumalal on meie südames ja elus väljapaistev positsioon ja me asetame Tema soovid endi omadest kõrgemale, vihates seda, mida Tema vihkab ja armastades seda, mida Tema armastab, värisedes Ta ligiolus ja Ta Sõna ees.
Kuula seda ja mõtiskle selle üle:

Sa teenid seda, keda sa kardad

Kui sa kardad Jumalat, siis teenid sa Teda. Kui sa kardad inimesi, siis teenid sa inimesi. Sina pead valima.
Nüüd võid sa mõista, miks Saalomon võis öelda pärast kogu oma elu, täis nii edu kui raskusi:
Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud: “Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus!”
Koguja 12:13

Saalomon taotles tarkust läbi kogu oma elu. Ta sai seda ja see tõi talle suure edu. Ent oma hilisematel aastatel läks ta läbi vaevade ja piinade perioodist. Jumala kartus ta südames oli hääbunud. Ta ei kuuletunud enam Jumala korraldustele. Ta abiellus võõramaa naistega ja teenis nende jumalaid. Oma elu lõpul vaatas ta tagasi ja kirjutas pärast pikka mõtisklemist Koguja raamatu. Selles raamatus uurib Saalomon elu lahus Jumala kartusest. Ta vastus igale uurivale küsimusele oli: “Tühisus!”
Päris raamatu lõpus tuleb ta järeldusele, et kogu elu mõte on kokkuvõetav Jumala kartmisse ja Ta käskude pidamisse!

JUMALA KARTMISE ÕNNISTUSED

Ma julgustan sind läbi lugema Piiblit ja Piibli sõnastiku abil leidma üles kõik kirjakohad, mis räägivad Jumala kartusest. Pane need kirja, et neile tulevikus viidata. Oma otsingutel sain ma kokku üle viiekümne masinakirjalehekülje. Ma leidsin nende jaoks, kes kardavad Isandat, mitmeid väga selgeid tõotusi. Luba mul jagada vaid mõnda neist.

JUMALA KARTUS …

• seab meie südame valmis vastuse vastuvõtmiseks
Tema ohverdas oma liha päevil palveid ja anumisi suure hüüdmise ja silmaveega sellele, kes teda võis päästa surmast, ja tema palvet kuuldi ta jumalakartuse pärast.
Heebrealastele 5:7

• kinnitab, et Jumala suur headus on rohke
Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes!
Laul 31:20

• tõotab ingellikku kaitset
Jehoova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad!
Laul 34:8

• kindlustab Jumala pideva tähelepanu
Vaata, Jehoova silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad ...
Laul 33:18

• toob Ta hoolitsuse ja varustuse
Kartke Jehoovat, teie, tema pühad! Sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust!
Laul 34:10

• sisaldab suurt heldust
Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad!
Laul 103:11

• annab kindluse toidu suhtes
Ta annab toiduse neile, kes teda kardavad, ta peab igavesti meeles oma lepingut!
Laul 111:5

• tõotab kaitset
Teie, kes Jehoovat kardate, lootke Jehoova peale; tema on nende abi ja nende kilp!
Laul 115:11

• rahuldab meie igatsused ja vabastab meid häda käest
Tema teeb nende meele järgi, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid!
Laul 145:19

• annab tarkust, arusaamist ja õpetab aega õigesti kasutama
Jehoova kartus on tarkuse algus ja Kõigepühama tundmine on mõistus! Sest minu läbi su päevad saavad paljuks ja su eluaastad jätkuvad!
Õpetussõnad 9:10–11

• on meie kindlus ja kaitse surmaga silmitsi seistes
Jehoova kartuses on tugeva lootus ja varjupaik tema lastele! Jehoova kartus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks!
Õpetussõnad 14:26–27

• annab meelerahu
Parem pisut Jehoova kartuses kui suur varandus ja rahutus selle juures!
Õpetussõnad 15:16

• annab tagajärjeks täieliku rahulolu
Isanda kartus juhib ellu ja see, kellel see on, elab rahulolus; kuri teda ei külasta.
Õpetussõnad 19:23 NKJV

• viib rikkuse, au ja elu juurde
Alandlikkuse ja Jehoova kartuse tasu on rikkus, au ja elu!
Õpetussõnad 22:4

• hoiab meid rajal
Ja ma teen nendega igavese lepingu, et ma ei loobu tegemast neile head; ja ma annan neile südamesse minu kartuse, et nad ei lahkuks minust.
Jeremija 32:40

• annab turvalise pere
… et ämmamoorid kartsid Jumalat, siis ta andis neile suured pered.
2 Moosese 1:21

• annab selguse ja suuna
Kes iganes kardab Jehoovat, seda ta õpetab teele, mis tuleb valida!
Laul 25:12

• annab tagajärjeks rõõmu oma töö üle ja täiusliku, rahuldust pakkuva elu.
Kui õnnelikud on need, kes kardavad Isandat – kõik need, kes järgivad Ta teid! Sa tunned rõõmu oma töö viljast. Kui õnnelik sa saad olema! Kui rikas su elu! Su naine on nagu viljakas viinapuu, mis kasvab lopsakalt su kodus. Ja vaata kõiki neid lapsi! Nad istuvad su laua ümber, tugevad ja terved kui noored oliivipuud. See on Isanda tasu neile, kes Teda kardavad.
Laul 128:1–4 NLT

• annab eduka juhtkonna
Aga sina vali kogu rahvast tublisid mehi, kes kardavad Jumalat, ustavaid mehi, kes vihkavad ahnust, ja pane need neile pealikuiks iga tuhande, saja, viiekümne ja kümne üle.
2 Moosese 18:21

Iisraeli Jumal on öelnud, Iisraeli kalju on mulle kõnelnud: kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala kartuses…
2 Saamueli 23:3

Need on vaid mõned Jumala tõotustest nende jaoks, kes Teda kardavad. Neid on palju rohkem. Ma julgustan sind leidma neid, kui sa loed ja uurid Jumala Sõna.


Warning: Trying to access array offset on null in /data05/virt2523/domeenid/www.harta.ee/usumaailm/loe.php on line 49
Katkend on võetud raamatust "". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.