Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Ngija. Ngemuste, unengude ja avatud taeva prohvetlik vgi". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Ngija ja prohvet kaks prohvetlikku voolu
Jim W. Goll

Niilus on testi ks maailma suurimaid jgesid. Koos lisajgedega on Niilus ka maailma pikim jgi, kattes enam kui 4100 miili oma lhtekohast Aafrika mandri sdames kuni suudmeni Egiptuses, kus ta voolab Vahemerre. Tuhandete aastate jooksul on Niiluse vetest saanud abi need, kes je kallastel ja jersetel tasandikel elavad. Vhesed jed on samapalju kui Niilus aidanud kaasa nende kallastel elavate eri kultuuride ja tsivilisatsioonide tusudele ja langustele.

Nii vimas kui Niilus ka ei oleks, algab ta he je asemel kahe jena. Valge Niilus voolab vlja Victoria jrvest Tansaanias ja Sinine Niilus Tana jrvest Etioopias. Need kaks jesngi hinevad Khartumis, Sudaanis ja moodustavad seal Egiptuse Niiluse, mis voolab enam kui 1600 miili phjasuunaliselt ja suubub siis merre. Kaks eri jge, mlemad neist tugeva voolu ja suure mjuga oma voolusuunas, liituvad ja hinevad oma jutugevuses, moodustades he vimsa je, mis toidab ja kannab elu oma kallastel.

Vaimusfris sarnaneb taevast tulev prohvetlik vool Niiluse jele. Nii nagu Valge Niilus ja Sinine Niilus hinevad ja moodustavad suure je, mida kutsutakse Egiptuse Niiluseks, liituvad kaks prohvetliku vidmise suunda, et toita suuremat Jumala prohvetliku je kokkuvoolu maa peal. Neid kahte jge vib kutsuda prohveti- ja ngijajeks.

Me vime teisest kljest vaadata seda kike mberpratuna, kujutades endale ette suurt prohvetlikku jge, mis voolab Jumala trooni eest ja lahkneb siis kaheks: prohveti- ja ngijajeks, mis toovad erineva mra, dimensiooni vi tahkudega prohvetliku lekande. Mlemal puhul on ilmselge, et need kaks jge on Jumala prohvetisna tieliku vljenduse jaoks Tema rahvale kesoleval ajal thtsad.

Missugune vahe on prohvetil ja ngijal? Ma loodan, et jrgnevad lehekljed muudavad vahe tegemise lihtsamaks, aga elgem siinkohal ksnes seda, et kik telised ngijad on ka prohvetid, kuid kik prohvetid ei ole ngijad.

PROHVETLIKU KNE JA PROHVETI MRATLUS

Et seda paremini mista, peame me mrama ra mned alusphimtted. Paljud kristlased on tna segaduses prohvetliku suhtes nad ei tea, mis see on ja kuidas see toimib. Esiteks, mida thendab miste prohvetlik kne?
Hiljuti surnud kaasaegse usuliikumise rajaja Kenneth Hagin tles:

Prohvetlik kne on leloomulik vljendus meile teadaolevas keeles. Heebreakeelse sna prohvetlikult rkima thendus on vlja voolama. See kannab endaga ka ettekujutust purskkaevuna vlja pulbitsemisest, langeda laskmisest, les tstmisest, uperpallitades kukkumisest ja trkamisest. Kreekakeelset sna, mis thistab prohvetlikku knet, tlgendatakse kui kellegi teise eest rkimist. See thendab, et rgitakse Jumala eest, olles Tema eestkneleja.

Tsiteerides Dick Iversoni, Piiblitempli endist vanempastorit Portlandis, Oregonis:
Prohvetliku kne and thendab Pha Vaimu otsese leloomuliku mju all rkimist. See thendab, et knelejast saab Jumala eestkneleja, kes annab verbaalse vormi Tema snadele, tehes seda Vaimu juhatust mda. Kreekakeelne sna propheteia thendab Jumala mtteid ja nu vlja rkima. Uues Testamendis kasutatuna on ta lahutamatu arusaamast, et niisugune kne on otseselt Pha Vaimu poolt sisendatud. Prohvetlik kne on Kristuse enese hl, mis kneleb kogudusele.

Iversoni viimane vide on ks parimatest prohvetliku kne definitsioonidest, mida ma olen eales kuulnud prohvetlik kne on Kristuse enese hl, mis kneleb kogudusele!
Derek Prince, kes hiljuti lahkus meie hulgast ja petas Piiblit kogu maailmas, oli minu vaimne isa, kes mjutas minu elu enam kui kski teine juht. Tema mratles prohvetlikku knet jrgmiselt:
Prohvetliku kne and on leloomulikult edasi antud vime kuulda Pha Vaimu hlt ja rkida vlja Jumala mtteid vi nu. Prohvetlik kne ei teeni mitte ksnes kokkutulnud usklikke, vaid ka ksikisikuid. Selle kolm peaeesmrki on:

Ehitada = les ehitada, tugevdada, teha efektiivsemaks.

Manitseda = stimuleerida, hutada, noomida.

Trstida = julgustada.

Seega vidab prohvetlik kne kaks saatana kige philisemat rnnakut: hukkamistu ja heidutamise.
David Pytchesi, tuntud autori ja endise anglikaani piiskopi snul:
Prohvetliku kne and on eriline vime, mille Jumal annab Kristuse Ihu liikmetele, et nad saaksid ja edastaksid Jumala poolt vitud vljenduse kaudu Jumala enda snumi Tema kokkutulnud rahvale, teatud inimgrupile rahva hulgas vi igale ksikule Tema rahva seast.

Vtaksin kik need arusaamad kokku lausega, et prohvetlik kne on Jumala poolt vljendatud mtete vlja rkimine keeles, mida kski inimene ei suudaks oma loomuprase knevime juures teha. Prohvetliku kne olemus ja loomus letavad piirid, mida inimmistus suudab vlja mtelda vi ette kujutada. Selle eesmrk on les ehitada, manitseda ja trstida kas ksikisikuid vi tervet Kristuse Ihu. Ehkki prohvetlik kne tuleb inimese suu vi sulepea kaudu, tuleb see Jumala mtlemise seest.

Prohvet on niisiis Jumala eestkneleja; ta kuuleb Pha Vaimu hlt ja rgib vi kirjutab les Jumala mtted vi nu jumaliku vidmise vahendusel.
Sna prohvet esineb enam kui 300 korda Vanas Testamendis ja enam kui 100 korda Uues Testamendis. Vanas Testamendis kasutatakse prohveti thistamiseks kige sagedamini heebreakeelset sna nabiy (nahbi). Siin on mned nited.

Vastavalt 1. Moosese raamatule oli Aabraham prohvet:
Ja nd anna mehele [Aabrahamile] naine tagasi, sest ta on prohvet [nabiy] ja ta palvetab sinu eest, et sa jksid elama. Aga kui sa tagasi ei anna, siis tea, et sina ja kik, kes sul on, peate surema! (1 Moosese 20:7)

Sama eldi Moosese kohta:
Aga Iisraelis ei tusnud enam niisugust prohvetit [nabiy], nagu Mooses, keda Isand tundis palgest palgesse (5 Moosese 34:10).

Aaron oli oma venna eestknelejana samuti prohvet:
Ja Isand tles Moosesele: Vaata, ma panen sind vaaraole jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks [nabiy] (2 Moosese 7:1).

Jumal kutsus Jeremiat prohvetiks juba enne tema sndimist:
Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emasast vlja tulid, phitsesin ma sinu: ma panin su rahvastele prohvetiks [nabiy](Jeremia 1:5).

Malaki rkis prohvetist, kus tuleb viimastel pevadel:
Vaata, ma lkitan teile prohvet [nabiy] Eelija, enne kui tuleb Isanda pev, suur ja kardetav (Malaki 3:23).
Jeesuse enda snadest Matteuse 11:14 me teame, et selles Malaki raamatu kirjakohas rgitakse Ristija Johannesest.

Salmis, kus paljude meelest rgitakse Jeesusest kui Messiast, lubas Jumal tsta uue prohveti, kes pidi saama Moosese vaimseks mantliprijaks:
Ma ratan neile he prohveti [nabiy] nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma snad ta suhu ja ta rgib neile kik, mis mina teda ksin (5 Moosese 18:18).

Sna nabiy on seotud kuulmise ja knelemisega, kuna ta on Jumala suu ja kuulutab seda, mida kneleja on Jumala kest kuulnud. Nabiy prohvet on isik, kes rgib kellegi temast levalpool olija snu. Aaroni puhul oli selleks Mooses ja lppkokkuvttes Jumal. Iga Piibli prohveti puhul oli tegelikult Jumal see lem isik, kelle nimel nad rkisid. Nende snad lhtusid Temast. Ta istutas oma sna nende sdamesse ja suhu ja nemad omakorda kuulutasid seda inimestele. Lhidalt eldes on nabiy kneleja, kes kuulutab Jumala kest saadud sna.

PROHVETLIKU EDASIANDMINE

Jumal annab prohvetlikku sna mitmel erineval viisil. Kogu prohvetlik sna tuleb Jumala kest Pha Vaimu kaudu, kuid on eri inimeste seas eri viisidel tegev. Vana Testament kasutab mitut erinevat heebreakeelset terminit, et kirjeldada erinevaid edasiandmise viise.

Esiteks, nataf, mis thendab vihmapiiskadena langeda laskma. See kirjeldab aeglast, tasast protsessi, kus prohvetlik sna tuleb meile vhehaaval ja koguneb meie vaimu teatava aja jooksul. Seda vib vrrelda mingis kohas olemisega, kui Jumala udu langeb meie mber ja lbistab aeglaselt meie vaimu. Mned on kirjeldanud seda nagu svammiks olemist, mis jrk-jrgult imeb enda sisse ja omastab Jumala prohvetliku ligiolu vihmapiisad, kuni need kuhjuvad ja voolavad le.

Teine heebreakeelne sna, mis thistab prohvetliku sisu edasiandmist, on massa, mis thistab Isanda ktt, mis vabastab Jumala koorma. Kui Jumala ksi tuleb meie peale, siis Ta annab meie sisse millegi prohvetliku koorma ja kui Tema ksi tuseb, siis see koorem jb. Isand asetab millegi, mida enne ei olnud, meie vaimu ja kui Ta tstab oma ke, kanname meie seda koormat kui Temalt saadud sna vi mandaati. Ta paneb meie peale koorma teatud olukorra lahendamiseks ja me vime kanda seda pevi, ndalaid, kuid vi isegi aastaid.

Niteks vib see olla koorem abortide prast Ameerika hendriikides. Jumala ksi tuleb meie le ja lahkub siis, jttes meile leloomulikku vimekust andva armu, Pha Vaimu anni prohvetlikult kuulutada ja eestpalveid teha nii, nagu mitte kunagi varem. Ma olen seda teemat phjalikult ksitlenud oma raamatus Kneeling on the Promises: Birthing Gods Purposes Through Prophetic Intercession (Plvitudes totustel Jumala eesmrkide ilmaletoomine prohvetliku eestpalve kaudu).

Veel ks sna, mis thistab prohvetliku edasiandmist, on nabiy, mis thendab, nagu me juba eelnevalt ngime, vlja voolamist vi purskkaevuna esile pulbitsemist. See kirjeldab tiuslikult Pha Vaimu sisendatud prohvetliku kne andi, mida me neme nii sageli koosolekutel, kus mitu vanemat ja vaimus karastunud andidega isikut on koordineeritud meeskonnana heskoos tegevad kui prohvetlik vanematekogu (vt 1 Ti 4:14).

NGIJASFR

Ngija spetsiaalne ja eriline sfr asub leldises prohveti valdkonnas. Pidage meeles, et ma tlesin kik telised ngijad on prohvetid, kuid kik prohvetid ei ole ngijad. Sna ngija kirjeldab teatud tpi prohvetit, kes saab teatud laadi prohvetliku ilmutuse vi lekande.
Vana Testament kasutab ngija kohta peamiselt kahte sna: raah ja chozeh. Raah thendab otseselt ngemist, eriti ngemuste ngemist. See thendab samuti ksisilmi vahtima, peale vaatama ja tajuma. Chozeh otsene thendus on ngemuses ngija ja seda vib ka tlkida kui jllitaja vi thtede vaataja.

Kui need mratlused on nd antud, on meil veidi lihtsam teha vahet prohveti (nabiy) ja ngija (raah vi chozeh) vahel. Mis puutub prohvetlikku ilmutusse, siis prohvet peamiselt kuuleb Jumala Vaimu poolt sisendatut ja rgib sellest, kuna aga ngija neb peamiselt ngemusi. Teiste snadega, prohvet toimib kommunikatiivses, aga ngija vastuvtvas sfris. Kui nabiy rhutab prohveti aktiivset td ja rgib vlja Jumalalt saadud snumi, koonduvad raah ja chozeh kogemustele vi vahenditele, mille abil prohvet seda snumit neb vi tajub. Esimene rhutab prohveti osadust inimestega, teine prohveti ilmutuslikku osadust Jumalaga.

Ilmselt ttasid ngijad tavaliselt kuningakojas ja andsid kuningale nu. Aasaf ja Gaad olid mlemad kuningas Taaveti kojas ngijatena tl:
Ja kuningas Hiskija ning lemad kskisid leviite Isandat kiita Taaveti ja ngija Aasafi snadega; ja nad kiitsid rmsasti, plvitasid ja kummardasid (2 Ajaraamat 29:30).
Ja kui Taavet hommikul tusis, oli Isanda sna tulnud prohvet Gaadile, Taaveti ngijale; Ta oli elnud: Mine ja tle Taavetile: Nnda tleb Isand: Ma annan sulle kolm vimalust,vali enesele neist ks, mis ma sinule peaksin tegema!(2 Saamueli 24:1112)

Kontrastina sellele, ka Naatan teenis kuningas Taavetit, aga Piiblis kutsutakse Naatanit prohvetiks:
Kuningas tles prohvet Naatanile: Vaata ometi, mina elan seedripuust kojas, aga Jumala laegas asub telgiriide all! Ja Naatan tles kuningale: Mine tee kik, mis sul sdame peal on, sest Isand on sinuga! Aga selsamal l sndis, et Naatanile tuli Isanda sna, kes tles: Mine ja tle mu sulasele Taavetile: Nnda tleb Isand: Kas sina tahad ehitada mulle elamiseks koja? (2 Saamueli 7: 25)

Aasaf oli ngija ja Gaad oli samuti, kuid Naatan oli prohvet. Pane samuti thele, et 2 Saamueli 24:11 on toodud viide Gaadile, kes oli nii prohvet kui ka ngija. 1 Ajaraamat 29:29 on ks huvitav salm, mis sisaldab kiki kolme heebreakeelset sna:
Ja kuningas Taaveti lood, varasemad ja hilisemad, vaata, need on kirja pandud ngija [raah] Saamueli lugudes, prohvet [nabiy] Naatani lugudes ja ilmutaja [chozeh] Gaadi lugudes.

Jrgnev Piibli kirjakoht nitab selgesti prohvetite ja ngijate mju vanas Iisraelis ja nende positsiooni Jumala eestknelejana:
Ja ta [Hiskija] asetas leviidid Isanda kotta simblite, naablite ja kanneldega Taaveti ja kuninga ngija [chozeh] Gaadi ja prohvet [nabiy] Naatani ksu kohaselt; sest see oli Isanda ksk Tema prohvetite lbi (2 Ajaraamat 29:25).

Nabiy prohvetid ja raah ja chozeh ngijad on kik Jumala prohvetliku voolu seadusprased esindajad. Mis puutub prohvetlikku andi, on prohvetid ja ngijad vrdsed. Esimese Saamueli 9:9 eldakse: Muiste tles Iisraelis igaks nnda, kui ta lks Jumalat ksitlema: Tulge, lhme ngija [raah] juurde! Sest keda nd htakse prohvetiks [nabiy], hti muiste ngijaks [raah].

Kik telised ngijad on prohvetid, kuid kik prohvetid ei ole ngijad. Prohvetil vib olla eriline and kuulda ja kuulutada Isanda sna, ometi ei pruugi ta ilmtingimata olla sellisel mral tegev ilmutuslike ngemuste sfris nagu ngija. Teisest kljest, ngija vib olla sna mrkimisvrselt tegev selles ilmutuslikus unede ngemise sfris, kuid ta ei liigu nii sgavale, kui Jumala Vaimu kuuldava hle kuulmise ja kuuldu vljarkimise armuand vimaldaks. Sellegipoolest, nad mlemad liiguvad ja on tegevad prohvetlikus sfris, kuid nad on erineva kompetentsiga ehk eri dimensioonides.

Ngijasfr kirjeldab prohvetlikku tiesti erinevast vaatevinklist. ldjoontes vib elda, et ngijad on inimesed, kes nevad pidevalt ja regulaarselt ngemusi. Nende prohvetlik vidmine on enamasti pigem ngemuslik kui kuuldav. Selle asemel, et saada snu, mida nad pavad kas korrata vi nendega kaasa liikuda, nevad nad sageli pilte, mida nad siis kirjeldavad. Need pildid vivad esineda rkvel olles nhtavate ngemustena vi magades unengude kujul.

Ma tunnen paljusid prohvetlikke nabiy inimesi, kes ei ole leldsegi ngijad ja kes ei ne prohvetlikke unengusid, kuid kes sellest hoolimata on tugevad prohvetlikud astjad. Samas tean ma ka teisi inimesi, kellel on rmiselt suur ngemise and nad nevad ingleid, deemoneid, valgust ja vrve, unengusid ja ngemusi, kuid kes ei ilmuta nii palju kneandi, et inimesi spontaanselt verbaalses vormis julgustada.

ks erinevusi on see, et kui nabiy prohvetlik sna on sageli spontaanne ja usu kaudu tegev, siis raah vi chozeh ngija sltub enam Jumala ilmutatud ligiolust. Paljud ngijad nevad tulevasi asju. Niteks, koosolekule vi strateegilisele kohtumisele mineku ajal vib ngija saada pildi teatud isikust, kes on sellel koosolekul ja istub teatud kohas, kandes teatud vrvi rivaid. Ngija vib isegi saada selle isiku nime. Hiljem, koosoleku ajal, hakkab ngija rahvahulgast seda teatud isikut otsima. Kui see inimene on ka tegelikult seal, siis saab see ngija jaoks roheliseks tuleks, mis teeb talle tee lahti, et edasi liikuda. Kui ta neb loomulike silmade lbi sedasama, mida ta varem vaimus ngi, aktiviseerib see tema usu ja toob tema sisse julguse.

Sedasorti prohvetlik vidmine on tugevalt seotud vaikselt Jumala ootamisega. Paul Cain, ks kaasaja vga vitud ja Phale Vaimule tundlik ngija, tles, kui raske tal on vahel oodata Jumalat. On aegu, kui ta ootab kogu peva ja Jumal tuleb alles viimasel minutil. sna sageli edastatakse ngijasfris saadu peale kannatlikku Isanda ootamist ja sgavat mtiskelu. Kuid tnu Isandale, kui me Teda ootame, siis Ta tuleb!

VIIMASTE PEVADE PROHVETLIKUD VOOLUD

Tnapeval on taas esile kerkinud kaks erinevat prohvetlikku voolu, mis algselt ilmusid enam kui 50 aasta eest: ngija ngemuslik vool ja nabiy verbaalne vool. Paul Cain esindab ehk kige paremini esimest voolu, olles selle vaimne isa, aga Bill Hamon on teise voolu esindaja. Dr Hamon, kes asutas ja juhatab Christian Internationali Floridas, kirjeldab, kuidas 20. sajandi keskel kerkisid esile need kaks prohvetlikku voolu, mis on hiljuti taas esile tusnud:

Aastatel 194748 tulid esile kaks taastusliikumist. ks oli hilise vihma liikumine, mis taastas ... kte pealepanemise ... ja ti kogudustesse taas prohvetliku kne, mida hakati laialdaselt kasutama ... Nad toonitasid usu, armu ja armuandide kaudu toimivat prohvetisfris liikumist. Teine taastusliikumine kandis nime tervendus- ja vabastusliikumine. Nad prasid ennekike thelepanu tervenemiseks kte pealepanekule, vabastusteenistusele ja kogu maailmale evangeeliumi kuulutamisele, millele jrgnevad imed ja tunnusthed. Mlemad grupid olid Jumalast sndinud ja tunnustatud teenistusharud.

ks hilise vihma liikumise rajajaid oli David Schoch, samas kui William Branham oli tervendus- ja vabastusliikumise vga vitud juht. ks neist oli nabiy prohvet, kuna aga teine oli chozeh ngija. Mlema liikumisega kaasnesid erinevad ilmingud ja toimingud.
Need paralleelsed voolud kerkisid esile 1940-ndate aastate keskpaigas ja hakkasid kahanema 1950-ndate aastate algul, kuid mlemad tusid taas esile viimase 20 aasta jooksul.

Tegelikult sai Ameerika kesolev prohvetlik liikumine oma praeguse kuju 1980-ndate aastate lpul ja esines paljudes kohtades, kuid eriliselt tuleks esile tsta Kansase Linnakogudust (mida hiljem kutsuti Metro Vineyardi Koguduseks ja Metro Kristlikuks Koguduseks) Kansas Citys, Missouris ja nende pastorit Mike Bicklet koos selliste prohvetitega nagu Bob Jones, John Paul Jackson, Paul Cain ja teised. Sel ajal tunti ka mind koos teistega kui ht Kansase linna prohvetitest.

Selle uue prohvetliku rhuasetuse keskmes olid kolm phiveendumust: et prohvetlik and taastatakse koguduses, et prohvetlik kne on loomulik, piibellik vahend, kuidas Jumal oma rahvale rgib ja et ... see suurenenud prohvetlik tegevus on mrk lpuaegade viduka koguduse esilekerkimise kohta. Kaasaja prohvetlik kne koguduses koosneb kolmest osast ilmutus, tlgendus ja rakendus. Alati tuleb olla rmiselt ettevaatlik, kuna iniminstrumendid on ekslikud ja vivad vriti mista kas siis tlgendust, rakendust vi neid mlemat, mis juhtus eriti algusaegadel. See liikumine on kasvanud ja hlmab mitmeid erinevaid voolusid ja asupaiku ning on saanud algusaegadega vrreldes vga kpseks, nii nagu ka selle liikumise osalised.

Paul Cain oli ja on edaspidigi vaieldamatult Kansas City prohvetliku liikumise keskne prohvet. Ta sndis emale, kes sai ime lbi terveks surmavast tuberkuloosist, sdamehaigusest ja vhist veidi aega enne tema sndimist ja Isand klastas teda esmakordselt siis, kui ta oli alles kaheksa aastat vana. Juba teismelisena reisis ta ringi ja osales tervenduskoosolekutel ja kuulutas prohvetlikult inimestele, kutsudes neid nimepidi, nimetades neile nende haigusi ja eldes, et Jumal tervendab nad. 1950-ndatel aastatel reisis ta tisajaga teenistuses ringi ja tal oli oma telesaade. Siis ta otsekui kadus orbiidilt, nii nagu paljud tolle aja ratusjutlustajad. Ta ei osalenud enam rndteenistuses, lpetas telesaated ja taandus avalikkuse pilgu eest varjule, et taastada oma armastus Jumala vastu ja anduda phadusele.

Paul Cain kutsub seda tagasitmbumisaega, mis kestis le 20 aasta, peaaegu et tiesti vaikseteks aastateks. Vaikus lppes viimaks 1987, kui ta ilmus taas areenile ja hines Kansase Linnakogudusega. he aasta jooksul tstis Jumal ta teadmatusest rahvusvahelise mastaabiga prohvetiks ja ngijaks. Tna on Paul Cain taas esile kerkinud prohvetliku ngemise voolu musternide.

Ma usun, et neile kahele voolule lisandub veel palju muid, viksemaid prohvetliku vidmise voolusid, mis on eelnevate teisendid. Tnase peva kristlik kogudus on keset suurimat prohvetliku edastamise aega, mis on eales olnud, alates esimesest sajandist. Jgi avardub, muutub sgavamaks ja kasvab. Las see jgi voolata!

KAKS PROHVETLIKKU VOOLU KONTRASTID JA VRDLUSED

Vastandades ja vrreldes prohveti ja ngija voolusid, saame me paremini aru sellest, kuidas need kaks on koosts ja tiendavad teineteist, vljendades Jumala prohvetlikku ilmutust tielikult.

Tavaliselt, nagu me eelnevalt ngime, kaldub nabiy prohvetlik vidmine kuuldava verbaalse vljenduse suunas ja on rohkem kommunikatiivne. Selle voolu prohvetid ttavad sagedasti mitmekaupa koos. Karastatud mehed ja naised, kellel on vaimuannid, teenivad kte pealepanemise kaudu, rkides vastavalt ilmutuslikule juhtimisele kas ksikisikutele vi kogudusele prohvetlikult. Niisugune teenistus kasutab sageli keeltega rkimise ja tlgitsemise andi, prohvetlikku knet ja tunnetuse sna.

Nabiy prohvet kuuleb sna vaimus ja vabastab alguses selle vidmise. Sedalaadi prohvetlik kne on spontaansem ja voolab kiiremini kui ngija prohvetlik ilmutus ja seda rgitakse tavaliselt Pha Vaimu sisendusel.

Raah vi chozeh ngija teenib meeskonnat asemel enamasti ksinda. Ngijavidmine toonitab enam ngemusi ja ilmutuslikke ande, millega kaasneb vaimude eristamise and kuuldavate kneandide asemel. Ngijadimensioonis on kaks peamist ngemise tasandit: visuaalne ja tegelik.

Visuaalne ngemine hlmab Jumala Vaimu lbi saadud intuitsiooni, ilmutusi, hoiatusi ja prohvetisnu, mis vivad esineda leloomulikes visuaalsetes unengudes. Sellisel juhul neb see inimene Jumala ilmutust, kuna tema vaim lihtsalt paneb thele ja vtab selle snumi vastu. Isegi unes olles vib taoline isik nha taevaid avatud olevat, nagu Hesekiel ngi Hesekieli 1:1 vi Johannes ngi Ilmutuse 4:1. Avatud taeva tpi ngemusele on iseloomulik, et krgemad taevased sfrid on tehtud avalikuks ja nhtavale tulevad taevased vaatepildid, kujundid ja vaatamisvrsused.

Vastandatuna sellele kaasnevad tegeliku ngemisega leloomulikud unenod, kus Jumala tuntav ligiolu on ilmne vi ilmutatud. Kui Isandat unes nha, siis on see visuaalne ngemus, kuid kui Ta ilmutab ennast inimesele, kes und neb, siis on see tegelik.

Kuna ngijad rgivad prohvetlikult peamiselt seda, mida nad on ninud, tegutsevad nad sageli aeglasemas tempos kui nabiy prohvetid, kuna nad pavad kirjeldada leloomulikke pilte omaenda snadega. Erinevalt nabiy prohvetisnade tavaprasest spontaansest olemusest saavad ngijad sageli eelinfot, et seda siis hiljem jagada.

Ngijad sltuvad sagedasti inglite klastustest ja Jumala ilmutatud ligiolust. Seega vivad need prohvetlikud astjad paista piiratud hetkeni, mil nad tunnevad vidmist. See oli arvatavasti nii William Branhami puhul, kes oli ks tervendus- ja vabastusliikumise juhte 40-ndatel ja 50-ndatel. kskord, 1940-ndate lpul, ilmus talle ingel, kes ti endaga kaasa tervendusannid ja tunnetuse sna. Sellest pevast alates oli William Branham neis andides vga suurel mral tegev, kuid ta peal olid mned piirangud. Vahel ei suutnud ta mitte midagi teha enne, kui inglid ilmusid. Kui inglid tulid, vabanes ta vidmine, kuna siis hakkas ilmutus voolama.

Prohvetid ja ngijad esindavad erinevaid prohvetliku vidmise harusid. Nii nagu Dr Bill Hamon eelnevalt tles, on mlemad tunnustatud teenistusliigid ja tnase peva kogudus vajab mlemaid. Jumal ei tee mitte kunagi midagi huupi ega ilma eesmrgita. Me peame hindama ja austama kiki, kelle elus on tegevad ehtsad prohvetlikud annid, kskik kuidas need annid siis ka ei ilmneks.

Kigest hoolimata on nii prohvet kui ka ngija sama Isanda teenrid ja neil on sama eesmrk rkida seda, mida Jumal on neile andnud, et Kristuse Ihu manitseda, ehitada ja trstida. Paul Cain tuli kskord minu juurde unes ja tles: Ngija kuuleb sama palju, kui ta neb; see on lihtsalt sellesama armsa Jeesuse tugev puudutus, mis on teistsugune.

Olgu siis tegu kas nabiy vi raahga, olgu see kuuldav vi visuaalne, kik prohvetlik tuleb samast allikast Jumalalt Isalt Jeesuse Kristuse kaudu Pha Vaimu tnapevase teenistuse abil. Nii prohveti kui ka ngija eesmrk on ilmutada Jeesuse Kristuse aulisi imesid, Jumala tahet igale suguplvele ja tuua teadlikkus igaviku, taeva ja prgu kohta, tuua Isa tugev ligiolu Tema rahva sekka, tehes seda kas kuuldavate vi visuaalsete vahenditega ja kas spontaanse kne vi mtiskleva svenemise kaudu.

PALVETA NGEMISE EEST

Ma olen regulaarselt palvetanud kaht piibellikku palvet. Ma teen seda iga pev juba enam kui 20 aasta jooksul. Ma olen palvetanud neid palveid enda eest, oma perekonna eest ja aastate jooksul paljude teiste inimeste eest. Mlemad palved on seotud ngijavidmisega vimega nha vaimus.
Esimene neist on Pauluse suur palve Efeslaste esimeses peatkis:
[Ma palun] et meie Isanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu Tema ratundmisel, valgustades teie sdame silmi, et te teaksite, milline lootus on Tema kutsumises, milline on Tema prandi kirkuse rikkus phade sees ja milline on Tema ve vrratu suurus meie heaks, kes me usume Tema tugevuse ju mjul. See sai tegevaks Kristuses, kui Ta Tema les ratas surnuist ja pani istuma oma paremale kele taevas, krgele le iga valitsuse ja meelevalla ja ve ja lemuse ning le iga nime, mida nimetatakse mitte ksnes ndsel, vaid ka tulevasel ajastul (Efeslastele 1:1721).

Igal uuestisndinud usklikul on kaks paari silmi. Meil on fsilised silmad, millega me neme fsilist, meid mbritsevat loodud maailma. Paulus rgib ka teisest silmapaarist meie sdamesilmadest, mis on meie sisimas olemuses ja mida Jumal vib valgustada, et me tajuksime vaimseid tdesid.

Paulus tles: Ma palun, et teie sdame silmad viksid saada valgustatud ... Ma palun seda palvet enam-vhem niimoodi: Isand, anna mulle tarkuse vaim ja ilmutuse vaim, et Jeesus Kristus viks mu leni vallutada. Peale seda palvetan ma oma sdame silmade eest: Vabasta ilmutuse valguse kiired minu sdame silmadesse, et ma viksin teada, mis on Sinu kutsumise lootus ja tunda minu sees asuvat aulist prandit ja Sinu ve suurust, mis on minus tegev.

Ma palvetan niimoodi ja julgustan ka sind samamoodi tegema, kuna ma olen veendunud, et iga usklik vib endas vlja arendada ngijavimed. Kik prohvetlik, kaasa arvatud ngemine, on Jumala and, aga ma ei usu, et seda antakse vaid vljavalitutele. Pauluse palve teeb selgeks, et kui seda palvet oma sdamesilmade eest paluda, annab Jumal sulle tarkuse ja ilmutuse vaimu Tema tundmises. See thendab, et sa hakkad Jumalat tundma enneolematul moel, mida sa oma tarkuse lbi teha ei suudaks.

Teine kirjakoht, mida ma olen aastaid pidevalt palunud, on Teise Kuningate raamatu 6. peatkis. Siin on jrgmine olukord Arami kuningas tahtis kinni vtta prohvet Eliisat ja saatis sjave piirama Dotani linna, kus Eliisa elas. Eliisa teener ngi suurt sjavge ja kartis oma elu prast:
Kui jumalamehe teener hommikul vara les tusis ja vlja lks, vaata, siis oli linna mber sjavgi, hobused ja vankrid. Ja ta teener tles temale: Oh hda, mu isand, mis me nd teeme? Aga ta vastas: ra karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega! Ja Eliisa palvetas ning tles: Isand, tee ometi ta silmad lahti, et ta neks! Ja Isand tegi poisi silmad lahti ja too ngi, ja vaata, mgi oli tis tuliseid hobuseid ja vankreid mber Eliisa (2 Kuningate 6:1517).

See piiblikoht nitab meile, et me vime palvetada kellegi teise eest, et Jumal valgustaks tema silmi. Eliisa oli ngija. Ta ngi midagi niisugust, mida tema teener ei suutnud nha ja siis ta palvetas: Jumal ... ava tema silmad, et ta viks nha. See oli lihtne palve ja Isand vastas sellele. Ta andis teenrile vime nha vaimusfri.
Ngija palve kaudu edastati ka teisele isikule ngemise vime.

Nabiy ja raah; prohvet ja ngija; nad mlemad kannavad prohvetividmist ja Isand on andnud neile mlemile thtsa teenistuse. Nabiy prohvetliku suuna kohta on kirjutatud palju, aga raah ja chozeh ngemuslikuma prohvetliku suuna kohta on olemas vhem teavet. Parema arusaamise jaoks peaksime me esiti lhemalt vaatlema prohvetividmise erinevaid variante. Tulge minuga sellele teekonnale, kus me pime, kuidas teisi nnistada ja ammutada mlemast kaasaja prohvetlikust voolusuunast, mis moodustavad kokku he suure Jumala je.

Katkend on vetud raamatust "Ngija. Ngemuste, unengude ja avatud taeva prohvetlik vgi". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.