Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Jumala sdame jrgi. Taavetite plvkonna snd". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Plvkond Jumala sdame jrgi
Mike Bickle

Kuningas Taavet on olnud juba tuhandeid aastaid mistatuseks, msteeriumiks ja phaks saladuseks. Ta elu tekitab Piibli pilastes hmmastust, ajab neid kimbatusse ja teeb alandlikuks. Paljudele jb arusaamatuks, kuidas sai ks inimlikele nrkustele sedavrd aldis mees nii paljust nii kergelt pseda ja silitada seejuures veel Jumala eriline soosing. Ta oli htaegu karjane, psalmist, kuningas, valetaja, mrvar ja abielurikkuja. Kuid mis kige thtsam ta oli ainus mees terves Piiblis, keda on nimetatud Jumala sdame jrgi meheks. Kas on pikese all ldse jahmatavamaid snu kui need kolm? Inimene madal ja sageli, nagu me kik, kahtlusi ning pattu tis ja ometi valis Jumal just tema ning nimetas ta oma sdame jrgi meheks. Milline vapustav, peaaegu et ksitamatugi kompliment!

Kuid nende snadega avas Jumal he suure ukse kigile inimestele sellel planeedil, et meist viksid saada, nagu Taavetist, Jumala sdame jrgi mehed ja naised. Meil on samasugune vimalus nagu sellel ammusel kuningal saada endale sda, mis peegeldab Jumala enda sdant, tundeid ja loomust. Meie Isa ei suhtu kellessegi eelarvamusega. Ta ei teinud kuningas Taavetit suureks, et panna lejnud maailm tundma end lbikukkujana. Pigem pakub Ta meile samu vimalusi ja nnistusi, mida kigile teistelegi meestele ja naistele lbi ajaloo. Kuid enamik inimesi ei jua elu jooksul ligilhedalegi sellisele sdamele, nagu oli Taavetil. Nende elu mdub komistades ja heitlustes, nad ei jua kunagi Jumala sdame tundmiseni ega saa ka seetttu muudetud.

heks kristliku ajaloo suurimaks phkliks on olnud ksimus: Millega teenis Taavet Jumalalt sellise austusavalduse? Mis eristas teda teistest jumalakartlikest meestest ja naistest? Usun, et Jumal vastab sellele ksimusele praegu rohkem kui kunagi varem. Sest tegelikult ei olnud see Taaveti snakuulelikkus, mis ti talle sellise soosingu. Thelepanelikum uurimine nitab, et ta polnud prmugi kuulekam kui niteks Mooses vi teised prohvetid. Eheda snakuulelikkuse musternidet tasuks otsida hoopis Taanieli elust.

See ei olnud ka Taaveti igatsus Jumala imettegeva ve jrele, mis tegi ta nii eriliseks. Eelija ja Eliisa elus ilmnes palju rohkem veavaldusi.
See polnud ka tema hiilgav sjaline edu. Selleski polnud midagi ainulaadset. Ka Joosua oli oma sjateedel thelepanuvrselt edukas, ometi ei nimetatud teda Jumala sdame jrgi meheks.

Mis siis tegi Taavetist selle ainsa inimese, keda Jumal nimetas oma sdame jrgi meheks? Mida meil on temalt ppida? Milline eriline omadus tema loomuses on see, mille poole meil tasuks pelda, kui tahame saada Jumala sdame jrgi inimesteks?

Vastuses on vgi muuta kogu su ettekujutust Jumalast, sinu suhtumist Temasse, endasse ja oma saatusesse Temas. See, mis eristas Taavetit kui Jumala sdame jrgi meest, oli tema jreleandmatu kirg otsida ja mista Jumala tundmusi. Usun, et see ongi eristavaks teguriks kskik kelle minu vi sinu vi kelle iganes elus, kes soovib endale samasugust sdant nagu Jumalal. hel peval on kogu lemaailmne kogudus selles mttes nagu Taavet mratu inimhulk, kes listab, teenib ja armastab Jumalat ha kasvavas teadlikkuses Tema tunnetest ja soovidest. Me mistame ja peegeldame, nagu Taavet, Jumala sdant viisil, mida inimkond on harva ninud.

Usun, et me elame plvkonnas, kes neb Isanda tagasitulekut, plvkonnas, kellele vaadates tleb Jumal: Nad on Minu sdame jrgi inimesed. Ta otsib sdame phjani kiindunud kummardajaid, kes mistavad Ta tundeid. Jeesus tles: Kuid tuleb tund ja see ongi juba kes, et telised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tes, sest Isa otsib neid, kes teda nnda kummardavad (Jh 4:23). Vaimus kummardamine thendab kummardamist kogu sdamest ja tielikus andumuses. Vrdle seda enamiku inimeste kummardamisega, kes piirduvad vaid jiga, ahta vlise vormi ja religioossete rituaalidega. Telist kummardamist ei ne maa peal just tihti. Kummardada, teenida ja armastada Teda nii, nagu on tegelikult ige ehk Jumala viisil nuab enamat kui see, mida neme phapeva hommikuti vi kolmapeva htuti. Tes kummardamine thendab rohkemat kui vaid igete laulude laulmist vi iget kehaasendit, see thendab mista tde Jumala sdamest ja loomusest. Kummardamine ei ole kahekmne minutine lik koguduse jumalateenistusest, vaid Jumalaga teatud viisil suhtlemise elulaad. Vaadates aga tnapeva Kristuse ihu, neme, et religioon on meile Jumala sdame kohta valetanud. See on takistanud meid vljendamast oma armastust Tema vastu viisil, mida me loomu poolest igatseksime. Jumala isikust tulvavad meie suunas vimsad kiindumuse jed, kuid meie tilgutame Talle vastu vaid rituaale ja kiretut kummardamist. Kui Jeesus tles Johannese 4:23, et Jumal otsib kummardajaid, viitas Ta Jumala sdames lmavale mratule, metsikule igatsusele. See armastus otsib armastajaid, kes vastaksid Ta kirele, kes mistaksid Ta armastust ja kummardaksid Teda, olles lbi imbunud igatsusest, mis Tal meie vastu on. Seda thendabki olla teline kummardaja. Taavet oli selline mees. Ja meie peame olema tema sarnased.

Me vaatleme kesolevas raamatus Taaveti elu, mis kujutab endast jumalikku mudelit lpuaja kogudusele. See nitab teed phasse kirge ja andumusse, mis muudab me sdant viisil, nagu me pole osanud ettegi kujutada ning varustab kogudust ajaloos seningematu tugevuse ja vega. Miljonid inimesed on selleks muutuseks valmis ja kpsed. Paljud on juba asunudki teele, avastamaks Jumala sdant. Vib-olla oled sina ks neist, vib-olla aga kuuled neist asjust alles esimest korda ja su sda pleb sees, meldes vimalusele saada just niisuguseks inimeseks, nagu Isand sinult ootab. Luba ma julgustan sind sa vid saada samasuguseks Jumala sdame jrgi meheks vi naiseks nagu Taavet. Jumal on tstmas les usklikke ja andmas neile samasugust sdant nagu oli Taavetil. Ning kui kik on eldud ja tehtud, on meist saanud Jumala sdame jrgi kogudus. Alustagem siis teekonda sellesse, kuidas.

Jumalale meeleprane

Mida thendab olla Jumala sdame jrgi mees vi naine? Mida ngi Kigeveline Jumal hes Petlemma-tagustel karjamaadel isetehtud kitarri mngiva karjapoisi sdames, mis ratas Temas niisugust thelepanu? hele vastusele ma olen juba vihjanud, kuid Taaveti elu jumalikul mudelil on kolm tahku, mis ongi kesoleva raamatu teljeks.

1. Taavet oli phendunud kuuletuma Jumala sdame korraldustele.
Panin selle esimeseks mitte selle thtsuse tttu, vaid kuna see on enim levinud ja kige kergemini ratuntav ppetund, mida jutlustajad Taaveti elust jreldavad. Olen kuulnud aastate jooksul paljusid mehi ja naisi petamas, et siin peitubki vti, kuidas olla Jumala sdame jrgi inimene, ning kuigi osaliselt ige, pole see ometi kogu tde. Taaveti snakuulelikkus on selgelt nhtav nii Laulude raamatus kui mujalgi. Kuid see on vaid ks aspekt sellest, mida thendab olla Jumala sdame jrgi rahvas. Meil tuleb vaadata sgavamale.

rgem eksigem: Jumalale kuuletumine on otsustava thtsusega. Jeesus samastas kuuletumise armastusega (Jh 14:23). Taavet nitas Jumala korralduste hoolsal jrgimisel les suurt visadust, otsusekindlust ja siirast phendumust. See igatsus lihvis ja kujundas ta sdant palju aastaid. Ent tiuslikust snakuulmisest oli ta kaugel. Tema siiraste kavatsuste ja tegelikkuse vahel oli sageli haigutav kuristik. Teisisnu eksis ta oma elus sna mitmel korral ja vahel pris rngaltki. Ometi ji ta seejuures endiselt Jumala sdame jrgi meheks. See peaks kll su sdame kiiremini pksuma panema! Mida see meile tleb? Aga seda, et Jumala sdame jrgi inimeseks olemine thendab enamat kui ainult snakuulelikkust. See hlmab ka su sdame hoiakut Jumala ees. Jumal arvestas Taaveti siiraste kavatsustega ka siis, kui ta suured nrkused juhtisid teda valede otsusteni.

Samamoodi vaatab Jumal ka meile. Meie siiras tahe kuuletuda on Jumalale vga thtis. Ta paneb thele mitte ksnes me vliseid tegusid, vaid ka meie igatsusi. Meie mtleme sageli nii, et kui me ehedad kavatsused otsekohe vilja ei kanna, siis on need vrtusetud. Religioosne traditsioon on meile petanud, et ainult kps armastus Jumala vastu on ige armastus. See tleb, et kui armastus on veel ebakps, on see vlts ja silmakirjalik, ning sdistab noori kristlasi vusserdamises.

See on kohutav vale, mis rvib inimestelt kindlustunde ja vrikuse. Tele au andes alustame ju kik ebakpse armastusega. Elu on pikk, sest kpsusesse kasvamine nuab aega sageli kauem, kui see meile meeldiks. Oled sa pannud thele, et inimesed ei lhe prast Jeesuse vastuvtmist kohe taevasse? Kpsusesse judmine tahab aega, kuid siiras armastus on olenemata kpsusastmest Jumala silmis alati ehtne. See lheb arvesse! Jumal ei pidanud Taavetit silmakirjalikuks, kui ta armastus oli veel nrk ja vlja arenemata ning nii ei pea Ta meidki silmakirjalikeks. Meie judmine kpse armastuse ikka vtab kuid, aastaid, isegi aastakmneid, ja selle tulemused saavad nhtavaks omal ajal, koos sellekohase viljaga.

Jumal oma kannatlikkuses neb palju kaugemale kui meie.
Enamik inimesi materdab end oma nrkuste prast, kuid Taavet ngi Jumala sdant selgemini kui enamik Vana Testamendi jumalasulaseid vi tnapeva kristlasi. Ta mistis, et ta sdamest tulev kindel tahe kuuletuda ja armastada on Jumala silmis vga vrtuslik isegi, kui ta vahel eksib. Taaveti nrkused olid mnikord kogu rahvale avalikud, judes koguni Piibli veergudele. Ometi oli tal ebatavaline vime jda kigutamatult Jumala ette ja elda: Ma olen ks Su lemmikuid. Sa armastad mind ka siis, kui mul ei lhe kige paremini. Ma olen leni Sinu. Selline siiras ja kindlameelne otsus armastada Jeesust ka keset oma nrkusi moodustab lviosa Jumala sdame jrgi inimeseks olemisest. Meie suutlikkus kuuletuda kasvab koos ajaga, Jumala suhtumine meisse aga ei sltu ainult meie snakuulmisest.

2. Taavet oli Jumala tundmuste pilane.
Taavet lks siirast kuuletumissoovist kaugemale, temast sai Jumala tundmuste pilane. Ta tahtis teada, millised imelised, rmsad ja hirmuratavad asjad titsid Jumala sdant. Sjamehe ja kuningana oli tal palju kohustusi ja vljakutseid, kuid oma philise hingeju kulutas ta Jumala loomuses plevate tundmuste mistmisele. Ta oli ainulaadne kuningas, mees, kes veetis oma pevi uurides Jumala sdant ja vaadeldes Ta lmavate soovide ilu. See ja mitte mni ksumeelsusest lhtuv impulss toitiski Taaveti snakuulelikkuse tuld. Tal oli ebatavaline nlg Jumala tundmuste ja sdame mistmise jrele, mistttu omandaski ta selle Igavese Olendi tundmuste, kirgede ja kavatsuste erilise tundmise. Taavet oli Vanas Testamendis kahtlemata kige vljapaistvam Jumala tundmuste pilane. Ta oli Jumala armastuse ja lembuse uurija; tema igapevaseks leivaks oli ta vaibumatu kirg Jumala sdame keskse lma jrele.

See ongi vti, ainus liikumapanev jud, mille ajel Taavet tegutses. Ja kui me tahame kia tema jlgedes ning mista Jumala sdant, peame ka meie jagama samasugust sisemist tungi. Jumala armu ja vidmise kaasabil peavad meistki saama Jumala sdame uurijad. Peame kogu hingest ihkama teada, mida Jumal tunneb ja mis Teda puudutab. Avastades Jumala sdame kohta samu tdesid, mida Taavetki, leiame ka meie end elamas samasugust elu nagu tema ja titmas oma plvkonna jumalikku kutsumist.

Pha Vaim ilmutab neid asju praegu inimestele le kogu maa. Ta vtab selle, mida Taavet ngi Jumala sdames, hendab selle kigega, mida Jeesus ilmutas Isa sdame kohta Uues Testamendis, ning kutsub sellega Kristuse ihus esile plahvatusliku ilmutuse kasvu Jumala sdames valitsevatest tundmustest. Inimesed kuulavad seda snumit ja neis trkab kaljukindel soov saada samasuguseks Jumala tundmuste pilaseks nagu Taavet. See selgitab, miks inimesed le maailma igatsevad praegu kogeda Jumalat sgavamalt kui paljudes kogudustes ollakse harjunud. Hiljem rgime sellest ka pikemalt. Praegu tuleb meil aga meeles pidada, et Taavet oli Jumala sdame jrgi mees peaasjalikult tnu oma pdlustele mista Jumala tundmusi ja sama kehtib ka meie kohta.

3. Taavet soovis kogu sdamest nha Jumala ve ja totuste tielikku vallandumist oma plvkonna keskel.
Taavet keeldus leppimast vhema kui krgeimaga, mida Jumal talle tema pevil vis anda. Ta ei tunnistanud end oma nrkuste tttu kunagi klbmatuks, vaid vitles jrelejtmatult Jumala ve vabanemist eest oma plvkonnas. Ta oli ninud Jumala kirglikkust oma rahva vastu ja veendunud, et Isand on valmis vabastama oma vge kogu Iisraeli rahva hvanguks tervikuna. Taaveti pevil vljendus Jumala vgi sageli sjalistes suursaavutustes.

Seega thendas sisenemine kigesse, mida Jumalal oli tema plvkonnale anda, sjalisi vallutusi. Sama phimte kehtib ka tna, ehkki see ei vljendu enam otsese sdimisena. Kuid nagu Taavet, nii peame ka meie keelduma tagasi tmbumast, kuni oleme kogenud oma plvkonnas kogu meie jaoks mratud Jumala ve tiust. Kui oleme, nagu Taavet, neist Jumala sdames plevatest aulistest tundmustest tielikult vallutatud, hakkame ngema tohutuid, seningematuid nnistusi ja vge, mille Jumal on meie tunni jaoks valmis pannud. Ma kaotame oma vime rahulduda pevast peva vaid he ja samaga. Me pleme nagu trvikud, mida toidab tugev ja selge ngemus. Meist saavad inimesed, kes sirutuvad meie plvkonnale kttesaadava Jumala ve tiuse jrele.

Kokkuvtteks luba mul nidata Jumala sdame jrgi inimeseks saamise tingimuste tegelikku jrjekorda. Kigepealt otsis Taavet kirglikult ilmutust Jumala sdame igatsustest ja tundmustest. Teiseks kuuletus ta Jumala kskudele ning kolmandaks liikus ta Jumala ve ja eesmrkide tiusesse. Hiljem sveneme neisse kriitilise thtsusega teemadesse phjalikumalt.

Teekond sellesse, kuidas saada Jumala sdame jrgi inimeseks, algab ilmutusest Jumala sdames valitsevatest tundmustest. See on kige esimene ja elumuutvaim samm, milleta pole edasine vimalik. Taavet vljendas Jumala sdames nhtut kmnetel eri viisidel lauludes ja palvetes, mida ta kirjutas. Ta palus, et ta viks juua Jumala sdame rmujoovastuse ojast (L 36:9). Jumala sdant on kirjeldatud ka kui jge, isegi kui mslevat, purustavat, kredavoolulist igatsuse jge inimese jrele. Taavet mistis, et Jumala sda on nagu vahutav krestik, milles tormlevad ja vahutavad tunded on nii vimsad ja otsustavad, et sundisid Teda astuma koguni nii rmuslikke samme nagu inimeseks sndimine ja ristisurm. Tema armastus meie vastu ei lubanud Tal leppida meist lahusolekuga ja nii andiski Ta meie tagasisaamise nimel kik, mis Tal oli. Niisugune on Jumal, keda me teenime.

Selle jumalapildi meeltesse kinnistudes leiad sa, et su snakuulmine on saanud laetud uue vega. Sinu kpsemine on palju kiirem kui siis, kui sa komberdanuksid edasi valearusaamaga kskiksest, kiretust Jumalast. Sisemine ilmutus Tema kiindumusest ja igatsusest sinu vastu paneb sind lausa hmmastava julguse ja innuga sirutuma kogu Jumala sdame tiuse jrele. Kuid tulemusteni judmiseks tuleb sul seda ilmutust Jumala sdamest ja tundmustest sihiteadlikult taotleda. Selles ei saa olla vhimatki passiivsust. See on agressiivne jaht, mis nuab sama palju energiat ja vaimset keskendumist kui mis tahes olmpiamngud. Pea meeles, et Jumala sdame jrgi inimese peamiseks tunnusjooneks on see, et ta mistab Jumala sdame kirge meie vastu ja otsib seda isegi keset oma nrkusi. Kige olulisem on jtkata Jumala sdame otsimist lbi kikide eluperioodide. Jumal kutsub meid otsima Teda kigest, mis me sees, ja kui me tahame kogeda Tema avastamise vrratut naudingut, siis just seda me peamegi tegema.

Avagem siis Taaveti elu esimene unikaalne saladus ja vaadakem, millise visadusega taotles ta Jumala tundmusterohke sdame mistmist.
Nauding kohtumisest Jumalaga

1999. aasta kevadel oli mul oma kahe poja, Lukei ja Pauliga, perekondlik nupidamine. Luke oli siis kaheksateistkmne ja Paul kahekmneaastane. Olin prast kahtekmmet viit aastat pastoriametis oma kohalt lahkumas, et alustada tisajaga teenistust uue Rahvusvahelise Palvekoja juhina Kansas Citys, Missouris. Enne otsuse avalikku vljakuulutamist panin nad istuma ja rkisin neile, et kavatsen loobuda oma palgast ja kohast juhatuses ning jtta see osa elust lplikult seljataha.
Nende ngudelt vaatas vastu siiras llatus ja nad ksisid: Priselt ka vi?

Ma vastasin: Jah, see on mu plaan. Panen oma ameti siin koguduses varsti maha. Nad ksisid, mis ma siis tegema hakkan. Vastasin: Rendime rhma listusjuhtide ja eestpalvetajatega vikese treileri ning hakkame seal iga pev tundide viisi listama ja palvetama.
ks poegadest ksis: See on vga tore, kuid ma mtlesin, mis td sa mtled tegema hakata? Kinnitasin neile, et see vike treilerimte hakkab aegamda kasvama ja inimesi tuleb aina juurde. Mu pojad vaatasid mulle otsa noga, nagu tahaksid nad elda: Oot-oot, kas me saime sinust ikka igesti aru? Sul ei ole mingit sissetulekut. Sa kavatsed rida vikese treileri, kutsuda sinna paar kitarrimngijat ja siis kogu peva ainult laulda ja palvetada?

Ksisin neilt: Noh, poisid, mis te sellest arvate?
Mu pojad armastavad mind vga, seeprast tlesid nad: Hea kll. Olgu siis nii. Tee, nagu igeks pead. hel neist oli julgust mulle kljelt otsa vaadata ja ksida: Miks?
tlesin talle: Ma tahan rohkem paastuda, rohkem palvetada ja rohkem listada, et vallandada Suur Likus. See vib sind llatada, aga ks phjus, miks ma seda teen, on see, et ma armastan naudingut.

Sa teed seda selleprast, et armastad naudingut?
Vastasin: Kik teie sbrad, kellega te lbi kite, ei saa selles osas mulle lhedalegi. Ma olen palju naudinguhimulisem kui nemad. Ma olen tielikus sltuvuses Jumala ligiolust. Pean seda kogema aina enam ja aina sgavamalt. Ma olen tielik naudingusltlane. Ja see on ks phjus, miks ma tahan rentida selle treileri, kutsuda sinna mned kitarrimngijad ja paastuda, palvetada, listada ning uurida, mida Piibel rgib Jumala tundmustest.

Ma pole kindel, kas nad tookord sellest aru said, aga mina kll sain. Mul oli visioon aastatepikkuse Jumalaga kimise ja ppimise tulemus ning ma olin valmis phenduma sellele suurema otsustavusega kui kunagi varem. Ma olin avastanud, et sgav isiklik lhedus Jumalaga algab mistmisest, et me meeldime Jumalale ja et Ta tahab koos meiega nautida meie vaimseid kohtumisi Temaga. Meie jaoks ei leidu midagi meelilendavamat kui sukelduda sellesse naudingujkke. Meie elu imelisus ei seisne ainult selles, et saame nha rkamist, mis letab koguni Apostlite teod.

See on suureprane ja mul on hea meel, et saan olla sellest osa, kuid me oleme kutsutud millekski veel sgavamaks igavene auhiilguse Jumal armastab meid kogu oma olemusest, vaatamata meie nrkusele ja murtusele. Ta on meid kutsunud jooma kirjeldamatu vaimse naudingu allikast, milleks on meie jumalik armastussuhe Temaga. Ma ei tea, kuidas on sinuga, aga minu elu parimad hetked on olnud siis, kui Jumal on mulle elnud: Mike, sa testi meeldid Mulle.

Rohkem polegi vaja! Sellest piisab. Kik muu kaob ja jb ainult see ks snum. Ma vastan Talle: Jumal, Sa oled teinud vhemalt miljard galaktikat ja lugematul hulgal ingleid ootab Su kske. Maa kihab peaaegu lputus liigirohkuses Sinu loodud elust. Need auhiilguse avaldused on lihtsalt imelised, aga rgi mulle veel sellest, mis meeldib mulle kige enam et Sa armastad mind. See on minu jaoks kogu evangeeliumi lemmiksnum kui Jumal tleb: Mike, sa testi meeldid Mulle. Tule, veedame koos aega.

Ma ei usu, et on ldse vimalik vlja kasvada sellest pnevusest, sellest vaimustusest ja vastupandamatult vimsast kindlustundest, et keegi armastab sind ja sa teed talle rmu. See on ainus kogemus, mille jrele kobavad ja mille klge klammerduvad kik inimesed nii omavahelistes suhetes kui oma suhetes Jumalaga. Teadmine, et keegi armastab sind, tidab su pevad lputu imetluse ja hmminguga, olenemata sellest, mis toimub sinust vljaspool. Probleemid on sulle nagu thipaljas hk. Auto laguneb laiali ja sina mtled: Kah mul asi, sest keegi armastab sind. Sa kaotad rahakoti, satud liiklusummikusse ja unustad piima auto pakiruumi, kik hel ja samal peval, kuid see ei lhe sulle vhimatki korda, sest su sdames on sttinud vimas armastuse tuli. Sa tead, et mis iganes ka juhtuks see kige thtsam on alati sinuga. Jumal li meid selliseks. Ta pani meisse sgava igatsuse olla armastatud. Meid on loodud elama vaimses naudingus mitte ksnes teiste inimeste, vaid ka Jumala enda heameelest.

Ma ei rgi siin mistuslikust teadmisest, et Jumal armastab sind. Seda teavad kik, vi vhemalt tlevad end teadvat. Mtlen siinkohal seda, et oleme lbi aegade Tema armastuse mju suhtes tuimunud. Oleme selle taandanud mingiks meie peale lalt alla vaatavaks, haletsevaks ninnu-nnnuks. Kuid Jumala armastus on tis niisugust energiat ja tugevaid tundmusi, et ma ei tea, kas me oskaksime selle ldse ragi tunda. Imeline on olla armastatud, kuid mina rgin siin selle krgeima, inimmistust letava armastuse tegelikust tunnetamisest. Need on kaks eri asja. ks asi on teada, teine asi kogeda. ks asi on elda neid snu oma abikaasale enne uksest vljumist, teine asi on elda neid magamistoas, palgest palgesse, silmast silma. Pelk teadmine armastusest teeb elu selles meeletus maailmas vaid pisut talutavamaks, kuid armastuse tundmine muudab selle heks rmiselt nauditavaks seikluseks.

Enamik kristlasi elavad oma elu sellises teadmatuses Jumala kirglikust, isegi hirmuratavalt pillavast armastusest nende vastu, et nad jvad ilma 99 protsendist elamustest, mida nad Kristust jrgides viksid iga pev kogeda. Jumal on neile nagu tandja, ripartner, kohtunik, liikluspolitsei kike, vlja arvatud armastaja. Nad kogevad haruharva Tema kirge, armastust vi meelehead. Vib-olla tlevad nad endale, et kui nad peavad Ta kske, loevad Piiblit ja teevad, mis on hea ja ige, siis pole tunnetel thtsust. Kuid selle kuivuse tagajrjel tunnevad nad harva ldse mingit rmu vi armastust.

Sa pead mistma, et Jumal ei ole mingi tuhvlites mda taevast ringi uitav ja alati millegi peale rritunud vanataat. Ta ei ole vana Ta on eatu. Ta on igavese nooruse ja kire allikas. Ta on kogu universumi rmude ja naudingute lte! nn ei tule kuskilt mujalt kui ainult sealt. Tema ligiolus viibimine ei ole mitte iialgi ohver, ehkki paljudele tunduvad palve- ja listusajad ttud ja igavad. Enamik kristlasi liigitavad palve Jumalale toodavate ohvrite kategooriasse, kuid see on vimalik ainult siis, kui elatakse tielikus teadmatuses Jumala tegelikust olemusest. Kui me vaatame Ta sdamesse, ilmutab Ta meile oma emotsionaalset klge ja viisi, kuidas Ta meid neb. Tulemus vapustab nii meie mistust kui sdant. Sa ei toibu sellest mitte kunagi! See on nagu esimest korda armuda. Ta lihtsalt pleb armastusest sinu vastu!

rgu kiidelgu tark oma tarkusest, rgu kiidelgu vgev oma vgevusest, rgu kiidelgu rikas mees oma rikkusest, vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, et mina olen Isand, kes teeb head, igust ja iglust maal. Sest seesugused asjad on mu meele jrgi, tleb Isand.
JEREMIJA 9:2324

Siin rgib Jumal inimestest, kelle suhtumine Temasse phineb valedel alustel, lhtudes pigem isiklikest saavutustest, kui Tema sdamest. Ta tleb salmis 23: rgu kiidelgu tark oma tarkusest. Tark mees vib olla niteks teadlane, kuulus leiutaja vi teoloog, kes tunneb Piiblit. Isand manitseb teda mitte lootma oma teadmiste peale. Seejrel tleb Ta: rgu kiidelgu vgev oma vgevusest. Vgevaks vib olla asutuse direktor vi riigi president. Oskus ksutada armeed vi liigutada rahamgesid pole midagi sellist, mille le uhkust tunda.

Jrgmiseks prdub Jumal rikka mehe poole: Rikka mehe enesekindlus rgu phinegu sellel, kui palju ta on endale vara kogunud. Tema rikkused ei kaitse teda. Selle asemel annab Ta nu: Kui keegi on eneses kindel, lhtugu ta kindlustunne sellest, et ta tunneb Mind ja Mu sdant ning teab, et Mulle on meeleprane teha head. Meie kindlustunne peab phinema teadmisel, et Jumal on nrkade inimeste vastu helde ja rn. Ta on meie vastu leebe, kui oleme nrgad ja tis armastust enne, kui oleme judnud vaimsesse kpsusesse.

Nagu edaspidi neme, ei ole Phakirjas paremat tunnistust inimesest, kes olnuks htaegu nii nrk ja Jumalas nii tugev nagu Taavet. Ta veetis palju aega Jumala tundmuste le mtiskledes ja juureldes. Ta kiitles Jumala lahkusest, mitte isiklikest vaimsetest saavutustest. Kui erinev on see enamiku kristlaste elust! Nad ei julge usaldada Jumala halastust ja armastust ning teevad sellega elust he raske, klma ja koormava nhtuse, milles puudub igasugune rm. Nad likavad end lahti armastuse allikast, sidudes oma kindlustunde mrkamatult isiklike saavutustega. Kui nad peaksid milleski lbi kukkuma, omandab nende enesesdistamine peaaegu vljakannatamatud mtmed.

Armsad, see on tpselt vastupidine sellele, mida thendab olla Jumala sdame jrgi isik. Jah, ka Taaveti elus tuli ette hetki, kus ta enesekindlus li kikuma, kuid tema elu phireegliks oli alati, olenemata eluperioodist, veendumus sellest, kes ta on Jumala ees. See veendumus peab maad vtma ka meie sdames, kui me tahame tita oma plvkonnale usaldatud mandaati.

Jumal tles: ... kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ... mina olen Jumal, kes teeb head, igust ja iglust maal. Sest seesugused asjad on mu meele jrgi. Isegi kohut mistes ilmutab Ta meile oma sdant, et krvaldada kik, mis takistab Ta armastust. Ta ei taha olla vaikiv tunnistaja vi eemalehoidev pealtvaataja. Osavtmatus ja eraldumine ei kuulu Tema loomusesse. Tema tungivaks sooviks on olla meie elus aktiivne, kirglik osaline. Kui miski paneb Ta rnale lhedusele tee kinni ega lase Tal seda meiega jagada, algavad kohtumistmised. Ta ei luba millelgi neid Talle nii kallihinnalisi suhteid lhkuda. Ta on igluse Jumal, kelle sooviks on meile mitte ainult miljoneid kordi andeks anda, vaid kutsuda meid endaga lhedasse osadusse ja muuta meid seelbi enda sarnaseks.

Kriis vale pilt Jumalast

Kujutle jrgmist tragdiat ks naine kib koos Jumalaga nelikmmend aastat, ta on pstetud ja jrgib Kristust. lestusmisel juab ta trooni ette ja mistab alles siis, millest on ilma jnud. Ta tunneb enda le voogamas Jumala Poja heameelt, laine laine jrel, ja tleb endale: Ma oleksin vinud maa peal olles juua sellest vaimsest heameele allikast iga pev. Oleksin ma ainult osanud nha Su sdant ja Su kaunidust! Mu elu oleks vinud olla hoopis palju parem. Kik oleks olnud teisiti ja ma oleksin saavutanud palju rohkem. Paljud temasarnased veedavad oma maised pevad uskudes, et Jeesus on karm, vihane ja krvalehoidev, mitte leebe, heatujuline, hell ja osavtlik. Kui nad lpuks nevad Teda sellisena, nagu Ta tegelikult on, tunnevad nad valusat kahetsust, et ei veetnud oma maapealset aega otsides jrelejtmatult Ta sdant ja nautides Ta lhedust.

Armsad, me ei pea selle sgava naudingu kogemisega ootama! Jumal on seadnud nii, et inimsda vib seda tunda juba selles elus. Ma lhen isegi kaugemale ja vidan, et meil pole enam vimalikki jtkata nii, nagu eelmised plvkonnad ilma kikemuutva ilmutuseta Jumala sdamest.

Lpuaegade kuhjuvate raskuste ja surve all ei saagi me endale lubada luksust mitte juua Jumala sdame heameele allikast. Meie elu peab pidevalt le voolama rmuvljendustest nagu: Oo, Jumal, see on liiga hea, et olla tsi; see on liiga vimas, et midagi niisugust viks ldse juhtuda! Kuid see on siiski tsi! See on kaugelt enam, kui ma oskasin loota! Me tahame, et sellised listus- ja imetlustunnistused voolaksid me vaimust siin ja praegu, mitte kunagi igavikus. Me vajame meeleheitlikult, et me sda oleks ankurdatud ja hoitud selles prases, teisest maailmast lhtuvas armastuses.
Kristuse ihus valitsev kriis, kus paljud ei koge iial Jumala armastust, saab alguse valest jumalapildist. rnust, rmu ja armastust tis Jumala asemel kujutlevad usklikud Teda pigem endi suhtes vaenulikuna. See mjutab igat aspekti sellest, kuidas nad Talle lhenevad.
Mtle sellele praktilisest kljest. Kui sul tuleks kohtuda kellegagi, kes suhtub sinusse avaliku halvakspanuga, peab sind silmakirjatsejaks ja sdistab sind kes teab milles, on su vaim suletud ja valvel. Sa ei tunne end vabalt. Sa loed minuteid ega jua ra oodata, millal selle inimese lhedusest pseda. See on viis, kuidas suur osa Jumala rahvast elab ja Teda teenib. Nad kll laulavad ja tstavad ksi, kuid nende vaim on ettevaatlik ja sda suletud. See on vapustav ja kurb, kuid enamik mu tuttavaid kristlasi pab elada siirast phitsuselu, nhes Jumalat karmi ja hvardavana. Nad on vimetud teenima Teda avatud vaimuga, sest nad usuvad oma sisimas, et Jumal on neid kui lootusetuid silmakirjatsejaid ammu hljanud. Vib-olla kirjeldavad nad seda teistsuguste snadega, kuid valu on sama. Ehk oled seda isegi kogenud. Sa vid laulda, tantsida, rkida vrastes keeltes, palvetada teiste eest, kuid su sdame vravad on samal ajal tugevasti riivis ja su vaimu ees ripub silt snadega: Mitte tlitada. Sa lhed Jumala ette nagu kohtumisele inimesega, kes sind plgab.

See ldlevinud arusaam snnitab kogudusi, mis on tis hukkamistu all gavaid kristlasi. Nad on nagu muulad, kes veavad seljas hiiglaslikke hukkamistukoormaid. Nad nevad end kui tingimisi vabastatud vange ning pingutavad kigest vest, et end kokku vtta. Isegi listuse ajal peavad nad vaikselt Jumalaga lbirkimisi: Anna mulle veel viimane vimalus ja ma luban, et ei ksi Sinult enam iial midagi. Anna veel seekord andeks ja ma luban, et ei patusta enam kunagi. Nad veenavad alatasa Jumalat neid edasi armastama. Armsad, me ei suuda esitada htainustki piisavalt head argumenti, mis suudaks muuta Jumala tundeid meie vastu! Need on alatiseks paigas ega kuulu muutmisele. Rumalus on melda, nagu suudaksime panna Teda meid armastama, kuid ometi just nii paljud elavadki valel pool Jumala tundeid.

Selle jaoks on ka ravi, kuid kigepealt tuleb meil anda endale aru Kristuse ihu praegusest olukorrast. Suur osa lemaailmsest Jumala kogudusest elab vaimses kompromissis. See pole saladuseks kellelegi, kes on koguduse olukorra suhtes aus. Tagasilanguse kriisi phjuseks on vale pilt Jumala sdamest. Kuid Isand saadab sellesse pimedusse prohvet Jeremija kaudu sna:

Tulge tagasi, taganenud lapsed, tleb Isand; sest Ma olen teiega abielus. ... Ma annan teile karjaseid oma sdame jrgi, kes toidavad teid tarkuse ja mistmisega.
JEREMIJA 3:1415; NKJV

Mida teeb Jumal tagasilanguse lpetamiseks? Peksab kik vaeseomaks? Saadab uue majanduskrahhi? Paneb riigid kannatama ootamatuid sjalisi rnnakuid? Levitab parandamatuid haigusi? Ei, Jeremija prohveteeris, et viimseil pevil prduvad inimesed kogu sdamest tagasi Tema juurde, sest Ta ilmutab neile, et nad on Tema palavalt armastatud mrsja. Sellest rabavast test on kllalt, et kogudus varjusurmast les ratada. Isand hab oma prohvetite kaudu, tehes meile teatavaks sgavaima te: Tulge tagasi ... sest Ma olen teiega abielus.

See on Isanda krgeim tee, varustamaks oma rahvast kima puhtsdamlikus phaduses koos Jeesusega. Ta ei npelda meid pajuvitstega, vaid ilmutab meile, et oleme Temaga abielus. Ta kutsub meid titma oma vaimu arusaamaga Temast kui Abikaasast, kes on halastaja, hell, rmsameelne ja kaunis. Ta kutsub meid teekonnale, kus vime selle telisuse vge ise kogeda. Ja siis, tnu sellele isiklikule kohtumisele Temaga, lpetame oma tagasilangemise ja kuulutame ka teistele, milline Ta on ning juhatame nemadki isiklikku kohtumisse selle vaimustava, sgavat lhedust armastava Jumal Peigmehega.

Jumala totus Tema sdame jrgi karjased

Prast seda, kui Jumal on meid enda kui abikaasa juurde tagasi kutsunud, paludes meil tulla usaldusliku sdame ja jgitu armastusega, annab Ta meile totuse:

Ma annan teile karjaseid oma sdame jrgi, kes toidavad teid teadmise ja mistmisega."
JEREMIJA 3:15; NKJV

Teisisnu tleb Ta: Ma tstan les mehi ja naisi, kes kogevad Jumala peigmehesdant kui vaimset reaalsust. See teadmine voolab neis karjastes nagu jgi ja nad elavad selle ilmutuse vimsas ves. Siis toidavad nad sellest ka oma kogudust. Isand tstab les mehi ja naisi, kes on Tema sdame jrgi nagu Taavet, ja kingib nad siis oma tagasilangenud kogudusele, et teda seelbi jgitult endale tagasi vita. Vaata ja kuula hoolega, siis ned seda peva tulemas.

Samuti totas Isand anda lpuaegade kogudusele oma sdame jrgi karjaseid mehi ja naisi, vanu ja noori kes vljendavad Ta rahvale Tema kui Peigmehe telisust. See juhtub varsti. Ta kuulutas, et tstab les sulaseid, kes rgivad seda head snumit Jumala tagasilangenud rahvale. Nad rgivad sellest sgava, mberlkkamatu ilmutusega ja toidavad inimesi Jumala sdame tundmisega. Nende lesandeks on varustada Jumala rahvast arusaamisega sellest, mida thendab abielu Jumalaga. Taaniel kuulutas seda ette, kui ta tles: Ja need, kes mistavad [Jumala sdant], petavad paljusid (Tn 11:33; NKJV).

Kui Jeremija prohveteeris, et Jumal tstab les oma sdame jrgi karjaseid, oli see umbes 600 aastat enne Kristust. Seda tehes tsiteeris Isand tegelikult snu, mida Ta oli elnud umbes nelisada aastat varem he noore kitarrimngija kohta Petlemma tagustel kngastel. Jumal oli elnud Saamuelile, et Taavet on Tema sdame jrgi mees (1 Sm 13:14; NKJV). Need olid Jumala, mitte prohveti snad. Saamuel oli ainult snumiviija, snum ise aga prines Isandalt: Selle poisi sda on nagu Minul. Ma hakkan teda vimsasti kasutama. Umbes nelisada aastat hiljem kordas Jumal uuesti seda varasemat kuulutust, eldes prohvet Jeremijale: Ma tstan lpuaegadel les inimesi, kes on samuti Mu sdame jrgi karjased nagu Taavet. See sna titub lugematu hulga karjaste elus kigi maailma rahvaste seas.

Meile thendab see seda, et Taaveti sda ei kuulunud eranditult ja ainult talle. Pigemini oli ta Pha Vaimu elav ettekuulutus selle plvkonna karjastele, kes elavad Jeesuse tagasituleku ajal. See ratundmine levib lpuaegadel laiemalt ja sgavamalt kui kunagi varem, sest Ta on end ilmutamas meile kui Peigmeest. Isegi Taavet ei osanud nha end Jeesuse pruudina. Phakirja phjal vib elda, et esimene prohvet, kes rkis Kristuse mrsjast, oli Hoosea, kes elas umbes 750 aastat enne Kristust, s.o ligikaudu kakssada viiskmmend aastat prast Taavetit. See thendab, et meil on ilmutus, mis lheb kaugemale kui see, mida ngi Jumala sdames Taavet. Lpuaja karjastel on samasugune sda nagu Taavetil, kuid lisaks on neil ilmutus Jumalast kui Peigmehest.

See ongi see, mida Jumal praegusel ajalootunnil teeb. Pha Vaim tstab les karjaseid, kes petavad Jumala rahvale Tema sdame jrgi elu. Nad toidavad inimesi telisusest, millega nad kohtuvad oma isiklikul, vaibumatul Jumala otsingu teel. Nad on vimelised olema karjased ainult seetttu, et on end jgitult Suurele Karjasele le andnud. Mned neist juhivad inimesi jutluste kaudu, mned kirjutamise, laulmise vi muude oskuste ja talentide kaudu. Mned teevad seda ks-hele jngerluses ja toites noorte kristlaste usku vaimses osaduses. Mned teevad seda ettevtluse raames vi tkohal. Ehk oled sinagi kutsutud karjaseks taotlema isiklikus elus jrelejtmatu otsustavusega Tema loomuse tundmist, et toita hiljem ka teisi tdedega, mida oled avastanud. Julgustan sind selle prast tsiselt palvetama. Sa ei saa endale lubada, et jtad end ilma oma lpuaegade kutsumisest.

ksikisikutena koosneb meie kutsumine Jumala ees kahest osast. Kigepealt tuleb meil toita omaenda vaimu tega Jumala peigmehesdamest ja -loomusest, ning seejrel tuseme kui karjased ja toidame ka teisi Kristuse ihus. Me ei saa toita teisi enne, kui oleme ise toidetud. Seeprast peavad meist saama inimesed, kellel on selge eesmrk avastada kigepealt enda jaoks, kes on Jeesus kigis Ta peigmehesdame eri aspektides. See thendab phendada sellele Jumala uue paradigma mistmisele aega ja energiat.

Siis oleme hel hetkel piisavalt varustatud, et juhatada ka teisi, kes on sattunud kompromisside vrku. Me vtame nad kekrvale ja juhime nad elumuutvasse ja vabastavasse kogemusse Jumalaga, nagu Ta tegelikult on. Sellest ei piisa, kui me lihtsalt tleme, et Jumal on Peigmees ja meie Tema pruut. See peab tulema me sdamest. See on muutumine tnu isiklikule ilmutusele. See ilmutus peab olema neile lahti pakitud ja vikesteks suutiteks murtud. Karjased peavad avama rahvale Jumala tundmuste eri tahke, mida on varem Jumala Snast valesti petatud. Nad treenivad inimesi ja toidavad neid teatud aspektidega Jumala tundmustest ja loomusest, ning vhehaaval, nagu kevadine lill, avaneb ka kuulajate vaim ning nad hakkavad muutuma.

Tstes les suure hulga karjaseid, teeb Jumal midagi samalaadset, mida Taaveti pevil. Ilmutus ei olnud tollal maal laialt levinud (1 Sm 3:1; NKJV). Mida Isand siis tegi? Ta pani oma ke noore karjapoisi peale ja andis talle ilmutuse oma sdamest. Milline imeline kingitus sellele maale! Niisamuti on ka tnapeva karjased kingitus Kristuse ihule. Isand tleb: Ma ei ole oma rahvast unustanud. Ma tstan les noori mehi ja naisi ning vian nad samasuguse ilmutusega oma sdamest, nagu Taavetitki. Nad lvad maha oma ajastu Koljatid tpselt nii nagu Taavet tundes Minu sdant.

Jumal paneb sellesama Taaveti sdame, koos lisanduva mrsja paradigmaga, vilja kandma lugematutes nrkades ja murtud inimestes plvkonnas, kes lheb vastu Jeesuse tagasitulekule. Armsad, see sna on meile! Meid on kutsutud samasse ilmutusse, mida koges ka Taavet. Sa vid olla ks neist, kes tunneb Jumala sdant ja tidab need hmmastavad snad, olles Jumala sdame jrgi mees vi naine!

Siin pole vhimatki kahtlust lpuaja kogudus on Jumala sdame jrgi kogudus. See on otsustatud. Jumal andis meile Taaveti elu mitte selleks, et meis ksnes imetlust ratada, vaid et muuta me mtlemist ja meid ette valmistada. Taavet oli samasugune inimene nagu meie, nrk ja vaimselt ebatiuslik. Kuid oma vaimses elus tervikuna oli ta Jumala ees edukas. Tuhat aastat prast Taaveti surma tegi Jumal Taaveti vaimses prandis koguni imelisi parandusi. Apostel Paulus tles: Ta [Jumal], tstis neile kuningaks Taaveti ... ja tles: Ma olen leidnud Taaveti, Jesse poja, Mu oma sdame jrgi mehe, kes teeb kiges Minu tahtmist (Ap 13:22; NKJV). Mulle meeldib, kuidas Jumal redigeerib. Tuhat aastat prast Taaveti surma kuulutas Paulus, et Taavet tegi kiges Jumala tahtmist. Aga mis sai ta vigadest ja tagasilangustest? Need on Jumala armust vlja redigeeritud. Sama teeb Ta ka sinu elus, kui sul on Tema sda.

Taaveti elu peaks andma sulle julgust elda: Aga miks mitte mina? Kui tema sai oma lbikukkumistest le ja silitas usu Jumala rna halastusse, siis suudan seda ka mina! Telised Jumala mehed ja naised, Piibli kangelased, olid kik samasugused inimesed nagu meie nrga iseloomuga, truudusetud, vetid kuid Jumala trooni ees peeti neid vitjateks. Ja sama on ka meiega.

Sellele plvkonnale kuulub eriline au saada osa seningematust ilmutusest Jumala tundmuste kohta. Tnu sellele teeb meie plvkond seda, mida pole teinud kski enne meid. Vaadeldes Jumala sdame kirjeldamatut imelisust, hakkame seda mistma ja teeme lbi phjapaneva muutuse.

Kuidas toob Isand terve plvkonna kristlasi sellisesse erakordsesse vidmisesse, milles elas Taavet? Siin on mitmeid olulisi ppetunde, millesse sveneda. Kigepealt alustaksin uue lhenemisega teemale, mis on varem inimesi hirmutanud, kuid mis nd tidab meid levoolava rmuga. Tegelikult on see vana lhenemine, mis on Jumala Snas seoses kummardamisega selgelt kirja pandud, kuid mningatele meie plvkonna inimestele on see uus. Ma rgin phadusest vi pigemini phast andumusest, mille Jumal ratab Kristuse ihus asendama rmutuid ohvritalitusi. Ma usun, et jrgmise peatki suund llatab sind.

Katkend on vetud raamatust "Jumala sdame jrgi. Taavetite plvkonna snd". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.