Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Velise palve saladused". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Parim palveviis
Lynne Hammond & Patsy Cameneti

... ige inimese vgev palve suudab palju.

JAKOOBUSE 5:16


Selle kirjakoha kirjutamisest on mdunud peaaegu kaks tuhat aastat ja selle aja jooksul on palve kohta palju eldud. Sellel teemal on peetud arvutult jutlusi. Sellest on kirjutatud suur hulk raamatuid.

Ent kige selle juures, mida me palve kohta oleme ppinud, jvad philisemad asjad ikka samaks. Vgev palve on see, mis suudab. Oluline on selline palve, mis annab soovitud tagajrgi. Teisisnu, parim palveviis on palve, mis toob vastuse.

Religioon on pdnud selle asja segaseks ajada, eldes selliseid asju, nagu: Jumal vastab palvetele alati, aga vahel on vastuseks ei. Ent Piibel ei tle midagi sellist. Vastavalt Piiblile on nii, et kui sa palud igesti, siis sa saad seda, mida sa ksid iga kord. Jumala vastus piibellikule palvele on alati jah.

Pole kahtlustki, et selline vide rritab mningaid inimesi. Noh, ma ei usu, et sa vid lihtsalt oodata, et Jumal teeb seda, mida sa tahad, et Ta teeks, iga kord kui sa palvetad, tlevad nad vib-olla. Pealegi on Ta suvernne Jumal ja Ta teeb seda, mida Ta heaks arvab.

Kindlapeale on Ta suvernne Jumal. Ta teeb seda, mida Ta heaks arvab. Ja Ta on arvanud heaks anda meile kike seda, mida me Jeesuse nimel palume. Jeesus ise tles, et kui need, kes Temasse usuvad, midagi paluvad Tema nimel, siis Ta teeb seda. (Johannese 14:14) Ta tles 13. salmis, Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa austataks Pojas!

Vastatud palved ei ole inimese idee, see on Jumala idee.

Seega, kui palvetele ei vastata, ei ole see Jumala s, vaid meie. Jakoobuse 4:3 tleb, Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti. Kui me ei saa seda, mida me palume, siis on valed kas meie motiivid vi meie meetodid. Jumal igatseb, et me ha muutuksime ja piksime, kuni me kasvame sellise paigani, kus me saame Tema kest kike, mida me palume.

Kuidas ma tean, et see on vimalik?

Kuna Jeesus sai kike, mida Ta palus. Ja Piibel tleb, et me oleme mratud olema sellised nagu Tema. (Ro. 8:29)

Kui Jeesus palvetas leibade ja kalade le, vastas Jumal ja paljundas neid tuhandete inimeste toitmiseks. Kui Jeesus palus, et Laatsarus tuseks surnuist les, siis just see sndiski. Kui Jeesus tles oma jngritele, et Ta palub Isal saata Pha Vaimu, valas Jumal neliphipeval vlja oma Vaimu vimsa tuulekohina ja tulekeelte saatel.

Tegelikult said kik imed Jeesuse elus alguse sellest ajast, mis Ta veetis mjusas palves. Seesama on ige ka meie puhul. Kui me pime palvetama nii nagu Tema palvetas, siis me teeme neid tegusid, mida Tema tegi ja isegi suuremaid tegusid. (Johannese 14:12)

Mitte ksnes vimalus, vaid vastutus

Jumal on meile tepoolest andnud imelise osa oma jumalikus plaanis. Lubades vastata meie palvetele, on Ta meil vimaldanud saada oma tahte esindajaiks maa peal. Ta on andnud meile loomulikes olukordades leloomulike muudatuste tegemise eesiguse. Meie poolt vaadatuna on see imestusvrne vimalus.

Aga Jumal neb selles enamat kui ainult vimalust, Ta peab seda meie vastutuseks. Loe, mida tles Jeesus oma jngritele Johannese 15:1-8, 16 ja sa mistad, mida ma silmas pean.

Mina olen teline viinapuu ja minu Isa on viiname aednik. Iga oksa minu kljes, mis ei kanna vilja, tema krvaldab ja igaht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja.

Teie olete juba puhtad selle sna prast, mis mina teile olen rkinud! Jge minusse ja mina jn teisse. Nagu oks ei vi vilja kanda iseenesest, kui ta ei j viinapuu klge, nnda ka teie, kui te ei j minusse.

Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja; sest ilma minuta ei vi te midagi teha! Kui keegi ei j minusse, siis ta heidetakse vlja nagu viinapuu oks ning kuivab ra. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning pletatakse ra.

Kui te jte minusse ja minu snad jvad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate, ja see snnib teile! Selles on minu Isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jngriteks.

Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te lheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jks ja Isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimel.


Vastavalt sellele viimasele salmile on meie missioon ja eesmrk sellel maal Jeesuse jngritena vilja kanda. Mis laadi vilja? Vastatud palve vilja! Kui me ei palu mjusaid palveid, mis annavad tagajrgi, siis me ei tida seda eesmrki, milleks me siin oleme. Phjus, miks meid kohe uuesti sndides taevasse ei saadetud, on selles, et me viksime palvetada ja kanda Jumalale vilja!

ks tuntud jutlustaja tles palju aastaid tagasi, et tundub, nagu ei teeks Jumal maa peal midagi, kui keegi ei palu. Miks on see nii? See on selleprast nii, nagu tleb Laul 115:16, Taevas on Jehoova taevas ja maa on ta andnud inimlastele! Jumal andis meelevalla selle maa peal inimkonnale ja Ta igatseb oma halastuse ja armu lbi teha suuri ja imelisi asju inimestes ja nende seas. Ta ootab, et mni mees vi naine Teda paluks. Ta ootab, et keegi palvetaks.

See on niisama loomulik kui hingamine

ks phjuseid, miks kristlased ei ole haaranud sellest suurest vimalusest ja vastutusest nii, nagu me oleksime pidanud seda tegema, on selles, et me oleme lasknud kuradil ja religioossel traditsioonil endid veenda, et palvetamine on raske. Me oleme melnud, et palve peab olema kuiv ja igav ja vhepakkuv. Aga see on vale!

Tde on see, et palve on iga telise Jumala lapse jaoks limeeldiv asi, sest see viib meid meie Isa ligiollu. See, mida Jesaja prohveteeris Jesaja 56:7, on meie jaoks teoks saanud. ...needki ma viin oma phale mele ja ma rmustan neid oma palvekojas, ja nende pletus- ja tapaohvrid on mu altari peal meeleprased; sest mu koda nimetatakse palvekojaks kigile rahvastele!

Nende jaoks, kes on uuesti sndinud Jumala perekonda, ei ole palve raske. See on rm! Palve on vaimselt meie jaoks sama loomulik kui hingamine on fsiliselt. Teline palve tuseb loomulikuna nende sdametest, kes on Jeesusega hendatud. See vljendab isiklikku ja lhedast suhet Jumalaga. Selline palve ei pea olema ilukneline, et Isandale meeldida. See peab lihtsalt siiras olema.

Kas sa oled kunagi ninud, kuidas perekond koguneb vikese lapse mber, kes parajasti rkima pib? See vikene laps ei pea tlema palju, et valmistada suurt rmu nendele, kes teda armastavad. Ta vib laliseda midagi arusaamatut ja kik emme ja issi, vennad ja ed, tdid ja onud rmustavad ta pdluste le suhelda. Oh, kui armas ta on! tlevad nad. Kas ta pole terane?

Kui palju enam rmustub su taevane Isa nende snade le, mis tusevad Tema poole laste sdametest, keda Ta nii vga armastab? Mtle vaid sellele, kui palju see Talle meelehead valmistab, kui Ta lapsed Temaga suhelda pavad!

Samal moel, nagu kasvab vikese lapse vime oma vanematega suhelda, kui ta vanemaks saab ja jtkuvalt praktiseerib suhtlemist, nii kasvab ja areneb meie vime palvetada, mida rohkem me seda teeme. Kuigi raamatute lugemine vib aidata, teliselt palvetama me pime ikkagi seda tehes.

Selle tegemine ei ole mingi raske jupingutus, kui me vaid oleme Jeesusega tielikult hendatud. Mtle veel kord sellele, mida tles Jeesus Johannese 15:5,7 (Laiendatud Piibel). Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes iganes elab minus ja mina temas, kannab palju (rikkalikult) vilja. Kui te elate minus teie elu on psivalt minuga hendatud ja minu snad jvad teisse ja elavad jtkuvalt teie sdametes, siis ksige, mida te iganes tahate ja see tehakse teile.

Kui me elame nii, et meie elu on Jeesusega hendatud, siis on mjusate palvete palvetamine meie jaoks sama loomulik ja lihtne nagu vilja kasvamine viinapuu oksal. Kas sa oled kunagi ninud oksa, mis pingutab, teeb ngusid ja tleb: Hea kll, vili ... kasva juba, kasva juba? Muidugi mitte. See oks teeb lihtsalt seda, mis on tema jaoks loomulik, selle elu tttu, mis temasse viinapuust voolab.

Ent on thtis mista, et Jeesusega elulises henduses olemine thendab enamat, kui vaid uuesti sndinud olemine. Kristlastena me oleme kik Jeesusega hendatud. Aga me kik vime vaadata oma elus tagasi ja mista, et on olnud neid aegu, mil meie hendus Temaga oli tugevam kui teistel aegadel.

Kui sa oled ninud murtud oksaga puud, siis sa tead, et kui see ei ole tielikult murdunud, siis ka vike henduskoht puuga hoiab selle elus. Ent oksas ei ole piisavalt elu, et vilja kanda. Samal viisil, kui su osadus Jumalaga on murtud, kuna sa ei ole Temaga vastavalt Tema Snale kinud, siis see ei muuda su iget seisundit. Sa oled ikka ige oks, aga su hendusest Jumalaga ei tule ilmselt piisavalt elu, mis vimaldaks sul vilja kanda.

Jumalaga eluliselt hendatud olemine toob sind paika, kus kik, mis sa palud, antakse sulle selleprast, et kui sa oled Temaga tielikus henduses, tuleb kik, mis on sinus, Tema kest. Kui sa oled Temaga eluliselt hendatud, tahad sa seda, mida Tema tahab. Sinu sdames on see, mis on Tema sdames. Seetttu on sinu palved Tema palved. Ja sa vid olla kindel, et Ta vastab igale palvele, mis lhtub Temast.

Seda pole just raske mista. Jumal ei algataks kunagi htegi palvet, millele Ta ei kavatse vastata. Palve, mis algab Temas, leiab Temas ka lpu.

Pane thele Sna

Kuidas sa sellist elulist hendust Jeesusega silitad? Vaata veel kord Johannese 15:7 (Laiendatud): Kui mu snad jvad teisse ja elavad jtkuvalt teie sdametes, siis ksige, mida te iganes tahate ja see tehakse teile.

Sul vib olla suur nlg Jumala jrele, aga kui sa ei pane thele Ta Sna, ei ole sa Temaga eluliselt hendatud. Kui sa jtad unarusse Jumala Snast toitumise selle lugemise, uurimise, selle le mtisklemise ja sellele kuuletumise jb su palveelu nrgaks ja mjutuks. Kui sa tahad velist, mjusat palveelu, pead sa veetma piisavalt aega Jumala Snas, et see muutuks sinu sees elavaks.

George Mller, vga suur jumalamees, veetis pevi Jumala Sna uurides. Vahel uuris ta kaks ndalat, mida Snal on mingis asjas elda, enne kui ta selle prast palvetas. Ja kui ta siis palvetas, hoidis ta enda ees lahtist Piiblit.

Ma palvetasin mitmeid aastaid he vanema naisterahvaga, kes oli sna sarnane. Ta oli nii tis Jumala Sna ja see oli linud nii sgavale ta sdames, et kui ta palvetas, tuli see tohutu juga ta suust vlja. Sellest Snast sai mk, mis likas lbi kuradi sepitsuste ja ti esile Jumala tahte. Ma ei ole tundnud mitte kedagi teist, kes oskaks kasutada Jumala Sna nii nagu tema seda tegi. Kui ta allutas ennast palves Phale Vaimule, kasutas ta piiblisalme kige ebatavalisemal ja hmmastavamal viisil. Ma tlen sulle, et kui ta lausus: Kirjutatud on ..., siis koristas kurat end ta teelt!

Mni teine vib elda: Kirjutatud on ... ja see ei pruugi kuradile mitte mingit muljet avaldada. Ta teab, mis on kirjutatud ja teda ei hiri see, kui inimesed tsiteerivad Piiblit. Liiga sageli on see kik, mida kristlased teevad. Nad lihtsalt kordavad Phakirja snu, mis ei ole neile tegelikult elavaks saanud. Nad rgivad Sna, aga nad ei usu seda tegelikult, kuna nad ei ole veetnud piisavalt aega, et selle le mtiskleda, et asuda usu positsioonile.

Kui Jumala Sna on sulle elav, kui see on sinu jaoks reaalsem kui sind mbritsev fsiline maailm, on su palved mjusad. Kui sa oled varunud seda Sna endasse, vib Pha Vaim selle sulle elavaks teha ja nidata sulle, kuidas seda vlja palvetada. Aga sa pead Talle andma midagi, mida Ta saab kasutada. Sul peab olema Jumala Sna, mitte ainult raamatutes ja kassettidel ja Piiblites su laual. See peab elama su sdames!

Parim palveviis, mis alati annab tagajrgi, on selline palve, mis tuleb usklikust, kes on tis Jumala Sna ja tundlik Jumala Vaimule. Isand on kaua otsinud inimesi, kes selliselt palvetaksid. Johannese 4:23-24 tles Jeesus,

Aga tund tuleb ja on nd, et telised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tes; sest Isa otsib neid, kes teda nnda kummardavad.

Jumal on Vaim, ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tes teda kummardama!


Kui Pha Vaim hendatakse Jumala Snaga, siis on tagajrjeks alati veline, thus palve.

Igat laadi palved

hte asja ilmutab meile Sna et on olemas palju erinevaid palvelaade. Efeslastele 6:18 tles apostel Paulus, et me peaksime iga palve ja anumise kaudu, palvetama igal ajal Vaimus, ning olema selleks valvel kige psivusega ja eestpalvetega kigi phade eest. Selle salmi Laiendatud tlge tleb, et me palvetaksime kikide palveviisidega.

Spordis on igasuguseid erinevaid mnge: pesapall, korvpall, jalgpall, vrkpall ja golf, kui nimetada vaid mnda. Palliga vrava taga maa puudutamine ei too sulle golfis htegi punkti ja sama kehtib ldiselt ka palve puhul. Mingis olukorras vale palvelaadi kasutamine ei anna soovitud tulemusi.

Ning selleks, et aidata meil thusamalt palvetada, me kaevume meid ees ootavates peatkkides Jumala Snasse ja uurime kolme peamist palvekategooriat. Esimene kategooria on palve, mis muudab asju. Selle kategooria sees vaatame phjalikult hel nul olemise palvet, sidumise ja lahtipstmise palvet, usupalvet, anuvat palvet, eestpalvet ja hispalvet.

Teine kategooria sisaldab tnu- ja kiituse palvet. Kolmas hlmab endas phendumise ja phitsuse palveid.

Mida enam pid sa tundma, mida Piiblil on nende palveviiside kohta elda, seda enam annad sa Phale Vaimule materjali, mida kasutada, kui Ta juhib sind elustiili juurde, mida iseloomustavad vastatud palved.

Katkend on vetud raamatust "Velise palve saladused". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.