Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Mistuse lahinguvli. Kuidas saavutada vitu mtete lahingus". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Mistus on lahinguvli
Joyce Meyer

Sest me ei maadle liha ja verega [videldes ainult fsiliste vastastega], vaid vimutsejate, judude, [lemvaimudega, kes on] kesoleva pimeduse maailma valitsejad, vaimsete kurjusejududega taevases (leloomulikus) sfris.
EFESLASTELE 6:12

Neme sellest kirjakohast, et oleme sjas. Salmi hoolikas uurimine annab meile teada, et me ei sdi mitte inimeste, vaid kuradi ja tema deemonitega. Meie vaenlane, Saatan, pab meid la strateegia ja pettuse, hoolikalt kavandatud plaanide ja tahtliku eksitamisega.

Kurat on valetaja. Jeesus kutsus teda kigi valede ja kige vra isaks (Johannese 8:44). Ta valetab meile kigile. Ta tleb meile meie endi, teiste inimeste ja olukordade kohta asju, mis lihtsalt pole tsi. Kuid samas ei rgi ta kogu valet korraga.

Ta alustab sellest, et pommitab me mtteid targalt kavandatud vaiksete, nrivate mtete, kahtlustamiste, khkluse, hirmu, ksimuste, arutluste ja teooriatega. Ta liigub aeglaselt ja ettevaatlikult (sest hstikavandatud plaanid vtavad ju aega). ra unusta, et tal on sdimiseks oma strateegia. Ta on meid pikalt uurinud ja jlginud.

Ta teab, mis meile meeldib ja mis mitte. Ta tunneb meie ebakindlust, nrkusi ja hirme. Ta teab, mis meile kige enam muret teeb. Ta on valmis kulutama me hvitamisele kui tahes palju aega. ks kuradi tugevaid klgi on kannatlikkus.

KINDLUSTE LAMMUTAMINE

Sest meie vitluse relvad ei ole fsilised [liha ja vere relvad], vaid need on Jumala ees vgevad kindluste kukutamiseks ja hvitamiseks, [kuna me ju] kummutame vastuvited ja teooriad ja targutused ning iga krgi ja ennasttis asja, mis tstab end [telise] jumalatunnetuse vastu, ja juhime iga mtte ja kavatsuse vangi Kristuse (Messia, Vitu) snakuulmisesse.
2 Korintlastele 10:4, 5

Kasutades lbimeldud strateegiat ja osavat pettust, pab Saatan rajada me mistusesse kindlusi. Kindlus on ala, kus meid hoitakse teatud mtteviiside abil seotuna (vangis).
Selles kirjakohas tleb apostel Paulus, et meil on relvad, mida on vaja Saatana kindlustuste vitmiseks. Lhemalt pime nende relvade kohta hiljem, kuid praegu pane palun thele, et siin eldakse meile taas, et meil on tegu sjaga, vaimse sjaga. Salm 5 nitab selgelt ktte ka lahinguvlja asukoha, kus seda sda peetakse.

Esitatud laiendatud piiblitlge tleb, et me peame vtma need relvad ja kummutama vastuvited. Kurat vitleb meiega, pakkudes meile teooriaid ja arutluskike. Kik see leiab aset meie mistuses.
Mistus on lahinguvli.

KOKKUVTE OLUKORRAST

Seega oleme ninud, et:
1. me oleme sjas;
2. meie vaenlane on Saatan;
3. mistus on lahinguvli;
4. kurat ttab hoolega selle kallal, et rajada meie mistusesse kindlustusi;
5. ta teeb seda strateegia ja pettusega (hstikavandatud plaanide ja tahtliku ekistamisega);
6. ta ei kiirusta. Ta viib oma plaanid ellu tasa ja targu.
Uurime ta plaane lhemalt he thendamissna phjal.

MARY POOL

Mary ja tema abikaasa, Johni, abielu ei ole nnelik. Nad tlitsevad pidevalt. Mlemad on tigedad, kibestunud ja vimmased. Neil on kaks last, kes on koduste probleemide mju all. Tlid kajastuvad nende ppeedukuses ja kitumises. hel lastest on khuhdad, mille phjuseks on nrvid.

Mary probleem on selles, et ta ei tea, kuidas lasta Johnil olla pere pea. Naine on kamandav ta tahab teha kik otsused ise, valitseda finantside le ja distsiplineerida lapsi. Ta tahab kia tl, et tal oleks oma raha. Ta on sltumatu, hlekas, nudlik ja ngutav.

Nd sa ehk mtled: Ma tean vastust. Ta vajab Jeesust.
Ta tunneb Jeesust! Mary vttis Jeesuse vastu oma Pstjaks juba viis aastat tagasi kolm aastat prast Johniga abiellumist.

Kas sa tahad elda, et prast Mary pstetud saamist pole midagi muutunud?

On kll muutunud. Mary usub nd, et lheb taevasse, ehkki ta halb kitumine paneb teda kannatama pidevat hukkamistu. Nd on tal lootust. Enne Jeesusega kohtumist oli ta nnetu ja lootuseta; nd on ta ainult nnetu.
Mary teab, et ta suhtumine on vale. Ta tahab muutuda. Ta on kinud kahe inimese juures nustamisel ja ta on peaaegu igas palvejrjekorras, paludes vitu viha, mssumeelsuse, andestamatuse, vimma ja kibeduse le. Miks siis midagi eriti muutunud ei ole?

Vastus on kirjas Roomlastele 12:2: rge muganduge praeguse maailmaga (ajaga), [kujundatuna selle vlistest, pinnapealsetest tavadest ja nendega kohanedes], vaid muutuge meele [tieliku] uuendamise teel [nende uute ideaalide ja uue suhtumise kaudu], et te katsuksite [enda jaoks] lbi, milline on Jumala hea ja meeleprane ja tiuslik tahe ning mis on hea ja meeleprane ja tiuslik [Tema silmis sinu jaoks].

Mary mistuses on kindlused. Need on olnud seal aastaid. Ta ei saa aru, kuidas need sinna tekkisid. Ta teab, et ei tohiks olla mssumeelne, kamandav, ngutaja jms, kuid ta ei tea, kuidas oma iseloomu muuta. Nib, et ta lihtsalt reageerib teatud olukordades laiduvrselt, sest ei suuda end talitseda.

Mary ei suuda end talitseda, sest ta ei valitse oma mtteid. Ta ei valitse oma mtteid, sest ta mistuses on kindlustusi, mille kurat on sinna varasemas elus rajanud.
Saatan alustab oma hstikavandatud plaanide elluviimist ja tahtliku pettuse klvamist juba vga noores eas. Mary puhul said tema probleemid alguse lapseplves.

Lapsena oli Maryl rmiselt vali isa, kes karistas teda sageli ksnes pahast tujust. Kui tdruk tegi ainsagi vale liigutuse, valas mees oma viha lihtsalt tema peale vlja. Mary kannatas aastaid abitult, sellal kui isa teda ja ema julmalt kohtles. Isa nitas naise ja ttre vastu les lugupidamatust kiges, mida ta tegi. Mary vend aga seevastu oli isa silmis tiuslikkus ise. Tundus, et teda soositi ainuksi seeprast, et ta oli poiss.

Kuueteistkmnendaks eluaastaks oli Saatan teinud Maryle juba aastaid korralikku ajupesu, rkides talle valesid, mis klasid umbes nii: Mehed arvavad, et on midagi erilist. Nad on kik hesugused. Neid ei saa usaldada. Nad teevad sulle haiget ja kasutavad sind ra. Kui oled sndinud meheks, oled omadega mel. Vid teha, mida iganes tahad. Vid ksutada, mngida lemust, kohelda inimesi, nii kuidas phe tuleb ja keegi (eriti naine ja ttred) ei saa sinna midagi parata.

Tagajrjena kpses Mary peas otsus: Kui ma siit kskord minema saan, ei lase ma end enam kunagi kellelgi lkata-tugata!

Saatan oli juba vallandanud ta mistuse lahinguvljal sja. Mngi nende mtetega kmne aasta jooksul sada tuhat korda vi enamgi, ja vaata, kas oled valmis abielluma ja saama armsaks, allaheitlikuks ja jumaldavaks naisukeseks. Isegi kui sa mingi ime lbi seda tahaksid, ei teaks sa, kuidas. Sellises segaduses Mary end tna leiabki. Mis ta saab teha? Mida saab ldse keegi sellises olukorras teha?

SNA RELVAD

Kui te jte minu snasse [hoiate kinni Mu petustest ja elate nende jrgi], siis te olete testi Minu jngrid. Ja te tunnetate Te, ja Tde vabastab teid.
Johannese 8:31, 32

Siin tleb Jeesus, kuidas vita ra Saatana valesid. Meil tuleb omandada Jumala te tunnetus, uuendada meel Tema Snaga ja siis kasutada 2 Korintlaste 10:45 mainitud relvi, et kiskuda maha kindlused ning iga krge ja ennasttis asi, mis tstab end jumalatunnetuse vastu.
Need relvad on Sna, mis on vastu vetud kas jutluste, petuse, raamatute, kassettide, seminaride vi isikliku piibliuurimise kaudu. Kuid me peame jma (jrjepidevalt) Snasse, kuni see muutub Pha Vaimu inspiratsiooni ajel saadud ilmutuseks. Jrjepidevus on thtis. Markuse 4:24 tleb Jeesus: Mis mduga [mtteid ja piibliuurimist] te mdate [kuuldud tele], selle mduga [voorusi ja tunnetust] tuleb teile ka tagasi. Ma kordan: me peame kasutama Sna relva jrjepidevalt.

Teised kaks meile kttesaadavat vaimset relva on kiitus ja palve. Kiitus lb kuradit kiiremini kui kski teine lahinguplaan, ent see peab olema siiras sdamest tulev kiitus, mitte lihtsalt ks moeprast tehtud asi vi meetod, mille toimimist jrele proovitakse. Peale selle sisaldab nii kiitus kui palve ka Sna. Me kiidame Jumalat vastavalt Tema Snale ja headusele.

Palve on suhtlemine Jumalaga. See thendab tulemist Tema ette, paludes Temalt abi vi rkides Talle millestki, mis sdamel.

Kui sa tahad, et sul oleks tulemuslik palveelu, arenda vlja hea isiklik suhe Isaga. Tea, et Ta armastab sind, et Ta on tis halastust, et Ta aitab sind. pi tundma Jeesust. Ta on su Sber. Ta suri su eest. pi tundma Pha Vaimu. Tema on sinuga kogu aeg kui su Aitaja. Lase Tal end aidata.

pi titma oma palved Jumala Snaga. Jumala Sna ja meie vajadus on need, mille alusel me Tema ette tuleme.
Niisiis on meie relvadeks Sna, mida kasutatakse mitmel eri viisil. Nagu tleb Paulus oma teises kirjas korintlastele, ei ole meie relvad lihalikud (ihulikud), vaid vaimsed. Me vajame vaimseid relvi, sest me vitleme valitsevate vaimudega, jah, koguni kuradi endaga. Isegi Jeesus kasutas krbes Sna relva, et la kuradit (Lk 4:113). Iga kord, kui kurat Talle valetas, vastas Jeesus talle: Kirjutatud on, ja tsiteeris talle Sna.

Sedamda, kuidas Mary pib kasutama oma relvi, kisub ta maha kindlused, mis ta mistusesse on ehitatud. Ta hakkab tunnetama tde, mis laseb ta vabaks. Ta neb, et mitte kik mehed ei ole sellised nagu tema maine isa. Mned on, kuid paljud ei ole. Tema abikaasa, John, ei ole. John armastab Maryt vga.

JOHNI POOL

Loo teine pool puudutab Johni. Ka temal on probleeme, mis lisavad oma osa abielus, kodus ja peres valitsevale olukorrale.

John peaks vtma sisse oma koha kui perekonna pea. Jumal soovib teda nha pere preestrina. John on samuti uuesti sndinud ja teab, kuidas ige kord peres peaks vlja ngema. Ta teab, et ta ei tohiks lubada oma naisel juhtida nii majapidamist, finantse, lapsi kui teda. Ta teab seda kike, kuid ei vta selles osas midagi ette. Ta tunneb end lasaanuna ja taganeb teleka ja spordi juurde.

John pgeneb vastutuse eest, sest ta vihkab vastasseisu. Ta eelistab jda passiivseks, meldes: Kui jtan selle olukorra lihtsalt rahule, laheneb see ehk iseenesestki. Vi vabandab ta oma tegevusetust snadega: Ma palvetan selle prast. Muidugi on palve hea, kuid mitte siis, kui see on lihtsalt viis, kuidas vastutusest mda hiilida.
Luba ma selgitan, mida ma mtlen selle all, et John peaks vtma sisse oma Jumalalt saadud koha perekonnas. Ma ei pea silmas seda, et ta peaks muutuma mingiks hrra Kvameheks, kes vehib ja rpleb oma meelevallaga. Efeslastele 5:25 petab, et mees armastagu oma naist nagu Kristus kogudust.

John peab vtma vastutuse, ja vastutusega kaasneb autoriteet. Ta peaks olema oma naise suhtes resoluutne armastav, kuid resoluutne. Ta peaks kinnitama Maryle, et ehkki naine sai lapseplves palju haiget, neb ta ennast Jumala ktte usaldades varsti, et kik mehed ei ole nagu tema isa.

John peaks tegema paljusid asju, kuid nagu Maryl, nii on ka temal mttelaade, mis avavad ukse kuradile ja hoiavad teda vangistuses. Ka Johni mttemaailmas kib lahing. Nagu Mary, nii sai temagi lapsena tunda verbaalset vrkohtlemist. Tema vimukal emal oli terav keel, kes tegi sageli salvavaid mrkusi, nagu niteks: John, sa oled selline soperdis, sinust ei saa kunagi asja.

John ritas kigest hingest emale meele jrele olla, sest ta igatses ta heakskiitu (nagu kik lapsed), kuid mida enam ta pingutas, seda enam vigu ta tegi. Ta oli loomu poolest kohmakas, mistttu pahandas ema temaga alatasa, et ta on selline kobakpp. Muidugi pillas ta asju kest seeprast, et kogu see pd emale meele jrele olla pani ta nrvitsema ja nurjas ta eesmrgi.

Samuti sai ta kogeda paari nnetut ratukamist laste poolt, kellega ta oleks tahtnud sbrustada. Selliseid asju juhtub hel vi teisel eluetapil meie kigiga, kuid Johnile mjus see hvitavalt, sest sama ratukamist koges ta juba ka ema poolt.

Ja siis oli seal ks tdruk, kes talle keskkooli algusaastatel vga meeldis, kuid kes jttis ta he teise poisi prast maha. Kui kik need seigad olid Johni elus kokku kuhjunud ja kurat ta kallal juba omajagu td teinud, ehitades aastaid ta mistusesse kindlusi, ei sandanudki John enam muud, kui olla vaid vaikne, tagasihoidlik ja enesessetmbunud.

John on nrk isiksus, kes eelistab vltida sekeldusi. Teda on aastaid pommitatud mtetega, mis klavad umbes nii: Pole mingit mtet kellelegi oma arvamust avaldada, sest nad ei kuula nagunii. Kui tahad, et inimesed sind vastu vtaksid, nustu lihtsalt kigega, mida iganes nad tahavad.

Need ksikud korrad, mil ta pdiski mnes ksimuses selgroogu ilmutada, ji ta millegiprast ikka alla, ja nii otsustaski ta, et vastasseis on asjatu vaev.
Niikuinii jn lpuks alla, arutles ta, milleks siis ldse alustadagi?

MIS ON LAHENDUS?

Isanda Vaim on Minu peal, sest Ta on vidnud Mind [Vitut, Messiat] kuulutama hid snumeid (evangeeliumi) vaestele; Ta on lkitanud Mind kuulutama vabastust vangidele ja ngemise taastumist pimedatele, laskma vabadusse rhutuid [neid, kes on hdade ja viletsuste poolt allasurutud, lgijlgedega, prmustatud ja mahamurtud], kuulutama Isanda poolt heakskiidetud ja meeleprast aastat [peva, mil pste ja Jumala vljateenimatu soosing liklluslikult rohkeneb].
Luuka 4:18, 19

Johni ja Mary vastakate probleemide puhul ei ole nende kodust elu raske ette kujutada. Mletad, ma tlesin, et neil oli palju tlisid. Tli ei ole alati avalik sda. Tihti on tli kui ks vihane allhoovus, mille olemasolust on kik teadlikud, kuid mille suhtes keegi midagi ette ei vta. Nende kodune hkkond on kohutav ja kurat on vaimustuses!

Mis saab Johnist ja Maryst ja nende lastest? Kas nad jvad psima? Nad on kristlased vga kurb oleks nha nende abielu karile jooksmas ja peret purunemas. Tegelikult oleneb kik ainult neist endist. Johannese 8:31, 32 on nende otsuse vtmekirjakoht. Kui nad jtkavad Jumala Sna uurimist, tunnetavad nad te ja selle te phjal toimimine toob neile vabaduse. Kuid nad peavad mlemad tunnistama iseenda ja oma mineviku kohta ttt, sedamda kuidas Jumal seda neile ilmutab.

Tde ilmutatakse alati Sna kaudu, kuid kahjuks ei taha inimesed seda alati vastu vtta. Oma vigade tunnistamine ja nendega tegelemine on valuline protsess. ldreeglina kalduvad inimesed oma vra kitumist igustama. Nad lubavad minevikul ja lapseplvekogemustel avaldada negatiivset mju kogu oma lejnud elule.

Meie minevik vib selgitada, miks me kannatame, kuid me ei saa seda kasutada vabandusena, et jdagi vangistusse.
Kellelgi pole htki vabandust, sest Jeesus on alati valmis titma oma totust lasta vangid vabadusse. Ta viib meid kekrval vidukasse finiisse mis tahes alal, kus oleme nus Temaga lpuni minema.

VLJAPS

Sest teid pole tabanud ega teist kinni haaranud kski kiusatus (proovilepanek, mida viks mista ahvatlusena patule, kskik, kuidas see tuleb vi kuhu viib), mis poleks inimestele ldomane [see thendab, et teile pole saanud osaks htki kiusatust, mis letaks inimliku vastupanuvime ja mida poleks kohandatud ja kohaldatud ega kuuluks inimkogemuse hulka ning mida inimene ei suudaks vlja kannatada]. Kuid Jumal on ustav [oma Snale ja kaastundlikule loomusele] ja Ta [olles usaldusvrne] ei lase teid ahvatleda ja proovile panna ja sulatada le teie suutlikkuse ja vastupanuvime ja vime vlja kannatada, vaid koos kiusatusega tagab Ta [alati] ka vljapsutee (abinud, et pgeneda maabumiskohta), et te oleksite suutlikud ja tugevad ja vgevad sellele julgust kaotamata ja kannatlikult vastu panema.
1 Korintlastele 10:13

Loodan, et ned sellest thendamissnalaadsest nitest, kuidas Saatan vtab meie olukorrad ja ehitab me ellu kindlusi kuidas ta sdib meie mistuse lahinguvljal. Kuid, tnu Jumalale, on meil relvad, millega need kindlused maha kiskuda. Jumal ei jta meid maha ega abitult iseenese hooleks. 1 Korintlastele 10:13 totab meile, et Jumal ei luba meid proovile panna le selle, mida me suudame taluda, vaid valmistab iga kiusatuse puhul ka vljapsu- vi pgenemistee.

Igaks meist viks olla kas Mary vi John. Olen kindel, et meile kigile on see stsenaarium hel vi teisel viisil tuttav. Nende probleemid on sisemised nende mtetes ja suhtumistes. Nende vline kitumine on vaid sisemise tagajrg. Saatan teab vga hsti, et kui ta saab valitseda meie mtteid, valitseb ta ka me tegusid.

Su elus vib olla mningaid suuri kindlusi, mis peavad saama maha lhutud. Luba ma julgustan sind: Jumal on sinu poolel. Kimas on sda, ja su mistus on lahinguvli. Kuid hea uudis on see, et Jumal vitleb sinu poolel.

Katkend on vetud raamatust "Mistuse lahinguvli. Kuidas saavutada vitu mtete lahingus". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.