Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Ma usun imedesse". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Ma usun imedesse
Kathryn Kuhlman

Kui te kavatsete seda raamatut lugeda arvamusega, et ma sandan teid veenda milleski, mida te uskuda ei taha, siis rge seda lugege. Unustage see raamat! Ma ei looda skeptikut veenda ksnes imede kaudu.

Kui te kavatsete lugeda neid leheklgi kriitilise, knilise ja uskmatu meelsusega, andke see kellelegi teisele lugemiseks edasi, sest eelolevail leheklgedel sisaldub midagi vga pha nende jaoks, kellele need asjad osaks said. Nende kogemused on liiga kallid ja phad selleks, et neid jagada nendega, kes loevad vaid eesmrgiga pilgata ning kuulavad selleks, et mnitada.

Kirjeldatavaid kogemusi hoitakse sdametes aukartuses ja sgavas tnutundes. Praegu on need kogemused neile niisama reaalsed ja imelised kui lbielamise hetkel.

Kui te arvate, et ma olen meditsiiniliste elukutsete, arstide, ravimite kasutamise vastu, selleprast et ma usun palve jusse ning Jumala vesse terveks teha, siis te eksite. Kui ma oleks pidanud valima mingi elukutse, oleks tenoliselt mu valik langenud kas meditsiini vi igusteaduse kasuks. Kuid mul polnud valikut: Jumal kutsus mind evangeeliumi kuulutama.

Jrgneva artikli ilmumise ajal oli dr Elmer Hess Ameerika meditsiinihingu president. helgi arstil, kel puudub usk kigekrgemasse olevusse, pole igust meditsiiniga tegeleda, tles see Pennsylvania Erie uroloogia spetsialist. Arst, kes lheb haigeruumi, ei ole ksi. Ta saab haiget inimest aidata vaid teadusliku meditsiini materiaalsete vahenditega. lejnu teeb arsti usk krgemasse jusse. Nidake mulle arsti, kes eitab krgema olevuse eksistentsi ning ma tlen, et tal pole igust tervendamiskunsti praktiseerida.

Hess tegi niisuguse avalduse ettevalmistatud kokkuvttes improviseeritud mrkustest Southern Medical Associationi 48. iga-aastase kokkutuleku avamisel. AM jrel on 10 000-st arstist koosnev SMA ldiste meditsiiniorganisatsioonide seas USA-s suuruselt teisel kohal.

Meie meditsiinikoolid teevad tohutu t teadusliku meditsiini aluste petamisel, jtkas Hess. Siiski ma kardan, et kontsentreerumine teaduslikule baasile on nii tugev, et vaimsete vrtuste petamine on peaaegu unarusse jetud.

Igasugune tervenemine on jumalik, tleb Hess vga selgelt. Arst vib panna diagnoosi, ta vib anda ravimeid. Ta vib patsiendile anda parima, mida arstiteadus on andnud temale ja maailmale aga lplikuks tervendajaks on Jumala vgi.

Arst vib ja suudab konte paika panna, kuid ta peab tervenemist ootama jumalikult jult. Kirurg vib osavalt sooritada kige keerukama operatsiooni, ta vib meisterlikult ksitseda skalpelli, rakendades igaklgselt oma hstitreenitud aju siiski peab ta ootama tegelikku tervenemist krgema ju lbi, sest helegi inimolevusele pole antud vge tervendada.

Rhutada kskik kui paikapidavat tde teisi samavrra thtsaid tdesid krvale jttes on praktilist laadi viga. Minu usk Jumala vesse on samasugune kui kskik millisel arstil vi kirurgil, kes usub patsiendi tervenemisse ning paranemisse. Arst ootab, et loodus (Jumal) jrk-jrguliselt tervendaks, kuna mina usun, et Jumal suudab tervendada mitte ksnes pikaajalise protsessi kaudu, vaid Ta vib ja suudab tervendada silmapilkselt, kui see on Tema tahe. Tema on kikvimas, kikjalolev ja kiketeadja seetttu ei piira teda aeg ega inimeste ideoloogiad, teoloogiad ning eelarvamuslikud ideed.

Kui te arvate, et ma pean arsti juurde minemist patuks, samuti ravimi vtmist ja vajaduse korral operatsiooni, siis teete mulle suurt lekohut! Muidugi ma usun, et Jumal vib hetkeliselt tervendada teadusliku meditsiini materiaalsete vahenditeta, aga ma usun samuti, et Jumal andis meile kasutamiseks mistuse! Ta andis meile arukuse Ta andis meile tahte ja Ta ootab, et me kasutaksime head vanamoodsat kainet mistust.

Kui te olete haige ja teil puudub usuand uskuda imedesse, siis hankige parim vimalik meditsiiniline abi ning paluge, et Jumal ttaks inimastja kaudu. Paluge, et te arstile antaks teie ravimiseks jumalik juhtimine ning seejrel oodake mlemad, et Jumal teostaks tegeliku tervendamise. Jumala tervendav vgi on vastuvaidlematu fakt, kaasnegu sellele inimlik abi vi ei.

Kui te arvate, et minul on vgi terveks teha, siis te eksite rngalt. Minu teene pole kski ime, millest kesolevas raamatus jutustatakse ega ka kski teine fsilises ihus asetleidnud tervenemine. Minul endal pole mitte mingisugust tervendavat vge. Ma vin teile vaid nidata teed ma vin teid juhatada Suure Arsti juurde ning ma vin palvetada, aga lejnu toimub teie ja Jumala vahel. Ma tean, mida Ta on teinud minule ning ma olen ninud, mida Ta on teinud loendamatule hulgale inimestele. Sinust endast sltub, mida Ta sulle teeb. Jumala ve ainsaks piirajaks on inimene ise!

ja mis on tema lemra suur vgi meie suhtes, kes usume tema jutugevuse mjul, millega ta on olnud mjuv Kristuses, kui ta tema surnuist les ratas (Ef 1:19).
Kui Jumal rgib oma ve suurusest, ei vihja Ta vele, mis oli tegev universumi loomisel, kuigi ka see oli lisuur, vaid pigem vele, mis ilmnes Jeesuse surnuist lesratamisel. Kristuse lestusmine oli ja meie lestusmine koos Temaga on suurimaks veavalduseks suurimaks imeks , mida maailm on tundnud vi tundma saab.

Apostel Paulus kirjutas: Ent kui Kristus mitte ei ole les ratatud, siis on meie jutlus thine ja thine on ka teie usk Aga nd on Kristus surnuist les ratatud (1 Ko 15:14, 20).

Kristliku usu paikapidavus tugineb hel limal imel sellel nurgakivil tuseb vi langeb terve kristluse struktuur Jeesuse Kristuse lestusmise ime tel. Kui see on vale, siis apostel Pauluse tunnistuse jrgi langeb kogu ehitus sest siis on testi nii nagu ta tleb: Meie jutlus on thine ja thine on ka teie usk.

kski teine religioon pole julgenud esitada sellist vljakutset, ratada huvi imede kaudu ja toetuda oma leskutses imele.

Kuna Kristus elab, pole me usk thine, me kuulutamine thine ja imede ime on see, et lemra suur vgi on meie pralt. Meil endal pole vge, kik vgi kuulub Temale!
Tsiasi on, et Jeesuse Kristuse, Jumala Poja lestusmise ime on reaalsus. Jumal on totanud meie surelike ihude lestusmise ime tulevikus, seeprast on mistlik ja loogiline uskuda, et Ta tna teostab meie fsilise ihu tervendamise ime.

Kui te arvate, et ma ei tunnusta mitmetes erinevates kirikutes kasutatavaid sakramentaalseid tervendamismeetodeid, olete eksiarvamusel. Pha Vaimu vgi ei ole piiratud he koha ja he ssteemiga.

Me ei sanda endale lubada nii dogmaatilist mttelaadi, petust ja meetodeid, et me jtaks krvale kik teised samavrra thtsad ted.

Niteks me leiame, et Jumal andis Pha Vaimu anni neliphipeval ja Korneeliuse kojas inimliku kte pealepanemise abita. Aga Samaaria rkamises (Ap 8:17) ning Efesose rkamises (Ap 19:6) said usklikud tidetud Pha Vaimuga kte pealepanemise lbi.

Teha hest viisist dogma vi probleem on viga.
Jeesus ngi pimedana sndinud meest, jutustatakse Johannese evangeeliumi 9. peatkis. Antud juhul slitas Jeesus maa peale, tegi sellest muda ja vidis pimeda mehe silmi mudaga ning tles talle: Mine pese silmi Siiloa tiigis. Siis ta lks sinna ja pesi, ja tuli ngijana tagasi.

hel teisel juhul aga istus pime mees kerjates tee res, kui Jeesus oli lhenemas Jeeriko linnale (Lk 18:35). Antud juhul ei ole meil kirjalikku lesthendust sellest, kas petaja ksi teda puudutas ning me teame kindlalt, et muda ta silmile ei pandud. Jeesus knetas seda meest ja tles: Ne jlle! Sinu usk on sind aidanud ja otsekohe ngi ta jlle.

Mlemad mehed olid pimedad mlemad said ngijaks kummalgi juhul kasutati erinevaid meetodeid!
Pha Jakoobus kirjutas Pha Vaimu vidmise all: Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja vidku teda liga Isanda nimel. Ja usu palve pstab tbise, ja Isand teeb ta terveks; ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks (Jk 5:14, 15).

Teisalt oli algkoguduses Pha Vaimu vgi nii suur, et kandsid ju inimesed haigeid uulitsailegi ja asetasid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mne peale nendest. Ka tuli rahvast kokku Jeruusalemma mberkaudseist linnadest, tuues haigeid ja rvedaist vaimudest vaevatuid, ja need kik said terveks (Ap 5:15,16). See testab lplikult, et Pha Vaimu vgi ei ole piiratud he paiga ja he ssteemiga!

Kui te arvate, et ma sean kahtluse alla evangeeliumiteenri vaimse olukorra, kes ei jaga mu seisukohta imede osas, eksite te taas, sest te pole mistnud me osaduseproov on sgavam kui fsilise ihu tervenemise tde. See baseerub millelgi hoopis sgavamal pstmisel meeleparanduse lbi ja usul Jeesuse Kristuse valatud veresse (He 9:22).

ks ihu ja ks vaim, nagu te ka olete kutsutud heks lootuseks oma kutsumise poolest; ks Isand, ks usk, ks ristimine, ks Jumal ja kikide Isa, kes on kikide le ja kikide lbi ja teie kikide sees (Ef 4:46).

Igasugune tervenemine, kas siis fsiline vi vaimne, on jumalik. Vastuvaidlematu tsiasi on see, et neist kahest on vaimne tervenemine suurem.
Nikodeemus ksis: Kuidas, petaja, vivad need asjad sndida?

See on saladus, mille me vikene mistus peab jtma Jumala teada. Kuid see pole ainus asi, mida me ei vi mista ning mille peame jtma Jumala teada.

Selgitage elektri olemust vi eelistate seni pimedas istuda, kuni seda oskate? Keegi ei tea tpselt, mis on elekter, siiski ei khkle inimene elektrit kasutada, isegi kui ta kiki selle tegevuse seadusprasusi ei tunne.
telge mulle, kuidas muutub toit me kehas energiaks. Kas te keeldute selleprast smast, et te seda ei tea?
Kas te teate, kuidas puudutab Jumal maad lesharimata metsaalal ning kuidas Tema puudutusest saab hk tis kannikeste lhna?

Seemnepaki eest tasume mndikesega. Kmne sendi eest ostame ime! Mndikese eest omame saladuse, mis on teada vaid Jumalale!

Ruttavas tnapevas oleme ehk kahe silma vahele jtnud vi enesestmistetavaks pidanud igapevases elus toimuvaid imesid.

telge mulle, mis paneb tle ajurakud seda tahaksid teada suurimad kirurgid. Tepoolest. Nad teavad tpselt, milline osa ajust kontrollib iga me lihase liigutust, kuid nad ei tea, miks aju selliselt ttab, mis paneb aju tle nii, et ta vib panna liikuma ja omada kontrolli me erinevate kehaosade le.

Rahvusvahelise kirurgide kolledi snnitusabi ja gnekoloogiaosakonna asepresident dr Charles Joseph Barone, Pennsylvania suurima snnitushaigla Pittsburghi Magee hospidali vanemarst on vastu vtnud 25 000 beebit. Ning siiski tleb ta: Beebi snd on suurim imedest.

Selle arsti haritus, phendumine ja andumus tle on toonud talle lemaalise tunnustuse siiski on ta esimene, kes tunnistab, et inimese snd ulatub le inimliku arusaamisvime piiride. Et see on ks msteerium ning pha asi, mis ratab inimeses uudishimu ning imetlust, kuid jb siiski lbitungimatu saladuskatte alla.

Inimraku embroloogiline uurimine, tleb dr Barone vimaldab nha tulevase lapse kontuure silmade ja sdame ja jalgade ning nina ja huulte piirjooni. Kui see pole jumalik, siis ei oska ma sellele kll nime anda.
Vaadake sjasndinud beebit. heksa kuud tagasi teda veel ei eksisteerinud. Nd on tal krvad ja silmad, nina ja suu, ked ja jalad ning nljakisa, kui beebil on kht thi. Mned tunnid peale beebi sndi imeb ta juba rmsalt ema rinda.

Kas on teadus andnud talle vikese mimeografeeritud instruktsioonidelehe, kus on kirjas lunasgi koht ja kttesaamise viis? Kas on talle eldud, kuidas panna silmad kinni ning jda magama, kui kht on tis ning on hea soe olla? Kas on talle eldud, kuidas siputada jalgu ja vehkida kekesi, et kasvada tugevaks, kui ta ei suuda end veel mbergi prata?

Ei instruktsioonideraamatut beebile snnihetkel ei antud. Kuid ometi teab iga beebi tpselt, mida oma vajaduste rahuldamiseks teha.

Jumal pole inimestele eales fsilise snni saladust selgitanud miks khkleme siis vaimse snni omaksvtmisel? Mlemad tulevad Jumalalt.

Mis lihast on sndinud, on liha, ja mis Vaimust on sndinud, on vaim! ra pane imeks, et ma tlesin sulle: Te peate uuesti sndima! (Jh 3:6, 7).

Vaimne snd annab inimesele uue loomuse, uued soovid. Mida ta varem armastas, seda ta vihkab nd, mida ta varem vihkas, seda ta armastab nd, sest ta on uus loodu Kristuses Jeesuses.

Kuidas vib see sndida? Kui sul on vastus neile lihtsatele saladustele, millest me oleme rkinud ning paljudele teistele, annab ehk Jumal vastuse ka sellele. Seni aga klva ikka seemneid oma aeda, kasuta edaspidigi elektrit oma kodus ning igas tunnis snnib ha uusi beebisid.

Iga aatomiga oma olemuses palun ma, et sina kogeksid suurt uussnni imet.

Piibel on ise suurim imedest ja Jumala Poeg imelisem kui kski ime, mis Ta videtele kinnituseks on.
Jrgnevad lood on testisndinud, need on ehtsad kogemused, mis said osaks inimestele, kes uskusid, et Jumal teeb imet ning Jumal austas nende usku oma Sna autoriteedi phjal. Need jutustused aitavad sul mista, miks ma usun imedesse.

Kui sa peaksid jtkama selle raamatu lugemist, on mu palve sinu eest sarnane Pauluse palvele, kes palus, et meie Isanda Jeesuse Kristuse Jumal teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie sdame silmad (Ef 1:17).

Katkend on vetud raamatust "Ma usun imedesse". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.