Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Jumala ligiolu harrastamine". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Jumala ligiolu harrastamine
vend Lawrence


Mulle ei lhe korda see, mida teen ega see, mida kannatan,
nii kaua, kui psin armastavas henduses Jumala
tahtega vaid see on minu jaoks oluline.

Ma olen Jumala ktes ja Tal on omad head eesmrgid minu
jaoks. Seetttu ei vaeva ma end millegagi, mida inimesed
vivad mulle teha. Kui ma ei saa Jumalat siin teenida, siis
leian mingi teise koha, kus Teda teenida.

Jumala ligiolu harrastamine on lhim ja kergeim tee kristliku
laitmatuse saavutamiseks. See on vooruse vorm ja elu.
See on vimas kaitse patu vastu.
Harrastamine muutub kergeks, kui meil jtkub vaid julgust
ja head tahet.

Kogu maailm nib mulle nd ebareaalsena kik, mida
mu vlised silmad nevad, mdub kui fantaasia ja unengu.
Ma igatsen vaid seda, mida nen oma hinge silmadega ja
mitte omada oma sdame igatsust kurvastab mind ja vajutab
mu vaimu longu.

helt poolt pimestab mind igsuse Pikese ja varjude
hvitaja kirkus; kuid samas teiselt poolt, omaenda patust
tuhmistatud silmadega, tunnen ma end aeg-ajalt kui endast
ra olevat.

Ometi teen ma oma igapevaseks asjaks psida Jumala
ligiolus kasutu, kuigi ustava sulase alandlikkusega.
Oma usuelu algusest peale olen ma vaadanud Jumalale kui
kigi hinge mtete ja kiindumuste sihile ja lppeesmrgile.
Noviitsina pdsin ma palveks ettenhtud tundidel saavutada
veendumust jumaliku olendi te kohta pigem usu valguse
kui mistuse jrelduste kaudu.

Selle lhikese ja kindla meetodi kaudu kasvasin ma selle
armastuse objekti tundmises, kelle ligiolus olin otsustanud
alati viibida.

Sel moel tielikult haaratuna selle lpmatu Olendi suurusest ja kuninglikkusest, lksin ma otseteed mulle mratud
kohustuste juurde kki.

Kui olin seal teinud kik vajalikud td, andusin ma lejnud ajal palvele ja samuti palvetasin ma enne ja prast oma td.

Enne iga lesannet tlesin ma Jumalale lapseliku usaldusega:
Oo Jumal, kuna Sina oled minuga ja see on Sinu tahe,
et pean nd nende vliste kohustustega tegelema, siis ma
palun Sind: aita mind oma armuga, et viksin jtkata Sinu
ligiolus. Ole minuga selles minu ts just sel eesmrgil, vta vastu mu kte t ja j mu sdamesse kogu oma tiuses.

Veel enamgi, td tehes jtkasin ma sedasama vestlust,
pakkudes Talle oma vikseid teeneid ja palusin Tema armu
katkematut abi.

Kui lpetasin, kontrollisin ma le, kuidas olin oma kohustused titnud. Kui hsti, andsin Talle tnu. Kui halvasti, otsisin Tema andestust.

Seejrel seadsin ma julgust kaotamata oma sdame igeks
ja naasin taas Tema ligiolusse, nagu ma poleks sealt kunagi
krvale eksinudki.

Seelbi, et tusen psti prast iga komistust ja teen kike
vsimatult usus ja armastuses, olen ma judnud staadiumisse, kus mul on pea sama vimatu mitte melda Jumalast, kui mul oli alguses raske end selleks distsiplineerida.

Oo Isand, oo jumalate Jumal, kui imeline Sa oled kigis
oma mtteis, mis on lemad meie mistusest. Kui sgav kigis oma eesmrkides, Kikvimas oma kte ts!
Kik see, mida olen kuulnud inimesi Jumala kohta tlemas,
mida olen ka ise lugenud vi tunnetanud Tema kohta oma
mistuses, ei saa mind rahuldada.

Lpmatu oma tiuslikkuses, kuidas on vimalik Teda kujutada
vi kuidas leiavad inimesed snu, et Teda kirjeldada?
Vaid usk ksi saab Teda ilmutada vi petada mulle, mis
Ta on. Usu lbi ja vga vhese ajaga pin ma rohkem Jumala
kohta, kui suudaksin seda koolis mitme aastaga.

Oo usk, usk! Oo imeline hve, mis valgustab inimeste vaimu
ja juhib neid edasi oma Looja tunnetuses.

Oo dini armas voorus, mida tuntakse nii vhe ja harrastatakse veelgi vhem, kuid mis ometigi on nii auline, nii tis snulseletamatut nnistust.

Suurim au, mida saame Jumalale anda, on tielikult loobuda
omaenda ju usaldamisest ja anda end leni Tema hoolde.

Oo Isand, Su armastuse tunnetus on mind peaaegu tiesti
endasse haaranud. Kui see on Sinu tahtmine, lase neid oma
helduse mitmeid mrke osaks saada neile, kes Sind ei tunne,
et tmmata neid Sinu teenistusse. Mulle piisab tiesti rikkusest, mida usk toob Sinu tundmises.

Ometi, kigi Sinu kllusliku ke nnistuste eest, mida ma
ei pea mitte ra plgama, vta vastu minu kiitus, Isand.
Ja ma palun: vta jllegi vastu need annid, mis Sa oled
andnud; sest Isand, Sa tead, et ma ei otsi mitte Sinu ande, vaid Sind ennast, ja mu sda ei puhka enne, kui on Sind leidnud.

Oo Isand, laienda mu sdame kambreid, et viksin leida
ruumi Sinu armastuse jaoks. Hoia mind oma ve lbi, et Su
armastuse tuli mind ei hvitaks.

Jumala ligiolu harrastamine mngib suurt rolli, aidates
meil palvetada tes.

See hoiab mistust peva jooksul ringi ekslemast ja hoiab
selle vankumatult Jumalale kinnitatuna.

Nii psib mistus palvetunnil kergemini rahulikuna.
Elu on tis hdaohte ja varjatud karisid, kus me ilma Jumala jtkuva armuta karile jookseksime. Kuidas aga saaksime seda paluda, kui me ei ole koos Temaga?
Kuidas saame Temaga olla, kui meie mtted ei ole kogu
aeg Temast? Kuidas saab Tema olla meie mtteis, kui me ei
omanda pha harjumust viibida Tema ligiolus, paludes seal
armu, mida vajame igal oma elu hetkel?

Kui tahad oma vaimses elus edasi minna, pead sa vltima
abitu mistuse vaevu hoomatavaile jreldustele ja kenadele
arutlustele toetumist. nnetud on need, kes pavad oma
igatsust seal tita!
Looja on suur te petaja.

Me vime aastaid tkalt arutleda, kuid palju tielikum ja
sgavam on see usu ja Tema enda varjatud asjade tundmine,
mida Tema ise valgusena alandlike sdamesse shvatab.

Mitte miski peale armastava osaduse Jumalaga ei saa anda
meile elu katsumustes ja kurbustes suuremat kergendust.
Kui seda ustavalt harrastatakse, siis osutuvad ihu rndavad
hdad meile kergeks.

Jumal mrab meile tihti ihulisi kannatusi hinge puhastamiseks ja selleks, et sundida meid Temas psima. Kuidas vib keegi, kelle elu on varjul Jumalas ja kelle ainus igatsus on Jumal, olla vimeline tundma valu?
Kummardagem siis Teda oma ntrustes, andes Talle oma
kurvastused, kui need meid rhuvad, ja paludes Temalt kui
lapsed oma armastavalt isalt judu ja et Ta vormiks meie
tahte enda oma kohaselt.

Sellised lhikesed palved on vga sobilikud kigi haigete
inimeste jaoks ja osutavad imelist mju kurbuse vastu.
Ah, kui ma teaksin, et mu sda ei armasta Jumalat, kisuksin
ma ta selsamal silmapilgul vlja.

Oo Heldus nii vana ja siiski nii uus, liiga kaua lks mul
aega, enne kui sind armastama hakkasin.

Kui oled noor, mu vend vi de, vta ppust, ma palun,
minu tunnistusest, et ma hoolisin liiga vhe, et phendada
oma varasemaid aastaid Jumalale.

Phitse kik oma aastad Tema armastusele.
Kui oleksin Teda vaid varem tundma ppinud, kui keegi
oleks mulle siis rkinud seda, mida nd teile rgin, ei
oleks ma nii kaua viivitanud, et Teda armastada.

Usu mind, loe kaotatuks iga pev, mida sa ei ole kasutanud
Jumalat armastades.


Katkend on vetud raamatust "Jumala ligiolu harrastamine". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.