Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Krgeim kutsumine

KOJU PITUBAKatkend on vetud raamatust "Meele uuendamine". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Meele uuendamine
Casey Treat

Kige vgevam kirjakoht, mida Jumal kasutas minu kristlaseks olemise algusaastatel ja kasutab siiamaani, on Roomlastele 12:2: Ja rge saage selle maailma sarnaseks, VAID MUUTUGE TEISEKS OMA MEELE UUENDAMISE TEEL, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meeleprane ja tieline tahtmine. Tnu sellele kirjakohale mistsin, et kuigi olin kristlane, olin siiski selle maailma sarnane kogu selle negatiivsuses, nurjumistes ja probleemides, kuni mu meeled said uuendatud. Olin teel taeva, kuna olin uuesti sndinud, ent visin elada otsekui prgus enne sinna judmist.

Nii paljud kristlased vitlevad terve elu negatiivsete hoiakutega, pattudega, nurjumistega, lahutustega, depressiooniga ja imestavad, miks kik need asjad neile kll juhtuvad. Mned on teinud petuse oma kaotuselust, sdistades oma hdades Jumala suvernsust vi midagi muud sellist. Tde on aga selles, et nad on ikka veel selle maailma sarnased, kuna nende meeled ei ole uuendatud ja nad ei saa uurida, mis on Jumala hea, meeleprane ja tieline tahtmine nende elus. Isand tleb lbi Jakoobuse 1:13-15: rgu kski kiusatuses olles telgu: Mind kiusab Jumal! Sest Jumalat ei kiusata kurjaga ja tema ise ei kiusa kedagi. Aga igaht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb; prast, kui himu on rasestunud, toob ta patu ilmale, aga kui patt on tiesti tehtud, snnitab ta surma. Kui meie meeled on uuendatud Jumala Snaga, siis me vidame negatiivsed himud ja elame Jumala tistahtes.

MEELE UUENDAMISE VTI NR. 3: SA VID OLLA TEEL TAEVASSE, ENT ELADA MAA PEAL OTSEKUI PRGUS

Kui inimene on endiselt depressioonis, kardab elu ja olukordi, kohtleb vriti oma abikaasat, vireleb veasuses, on vahekorras kellegagi, kes ei ole tema kaasa, tegeleb pornograafiaga, on vihane maailma peale vi midagi muud taolist, siis kuigi ta on uuesti sndinud, on ta ikka veel selle maailma sarnane. Mni arvab, et kui sa eales teed midagi sellesarnast, siis ei ole sa pstetud. Ent Johannes tleb oma esimese kirja esimeses peatkis, et me teeme pattu, ent vime leida andestust, kui me tunnistame oma patud Jeesusele. Kui me tleme, et me ei tee pattu, siis me valetame.

Kristlane vib eksida, ent leida ka andekssaamist. Lbi meele uuendamise letame need puudused ja me ei pea nendes elama. Me ei pea olema muudetud, tehtud ja vormitud selle maailma mallide jrele ega nende poolt kontrollitud. Me vime kia koos Jumalaga ja testada, nidata ja olla Tema tahte elav kehastus.

TRANSFORMEERUMA (eesti tlkes: teiseks muutuma) thendab minna lbi tielikust muutusest mingis vormis vi mingil kujul. Antud kirjakohas kasutatud kreekakeelne sna on metamorpho. See thendab tielikust vormimuutusest lbiminekut, nii nagu niteks tugu puhul, kellest saab kookonist vlja tulles liblikas. See muutus lihtsalt ei lisa ta karvasele ja piklikule kehale tiibu. Temast saab tiesti teine olend, kes teeb tiesti teistsuguseid asju ja elab tiesti erinevalt. Kristlane hakkab ngema oma pste tiust ja elama tiesti erinevat elu vrreldes varasemaga ning tegema suuri asju, kui ta muutub meele uuendamise teel.

MEELE UUENDAMISE VTI NR. 4: MEELE UUENDAMINE ON ENAM KUI TEADMISTE OMANDAMINE, SEE ON MUUTUMINE

Paljud inimesed tulevad kirikusse selleks, et ppida midagi uut ja lisada midagi enda intellektuaalsetele arusaamadele. Nad tunnevad ennast hsti, kui jutlus oli inspireeriv, intrigeeriv vi pnev. Ent neil ei tule mttessegi muuta oma elustiili vi mttelaadi. Nad on niivrd kaugel muutumisest, et nad tegelikult ei tee muutumise vastast otsust, see lihtsalt ei tule neile phe.

Kaua aega on Piibel ja kirik olnud ks religioosne traditsioon, millel pole midagi pistmist meie igapevase eluga vi reaalse maailmaga. Ent meil tuleb teha mningaid kapitaalseid mndusi endi mtteviisis, et alustada meele uuendamise protsessi.

Paljud kristlased on kuulnud, et kui nad lihtsalt loevad Piiblit, palvetavad ja kivad regulaarselt kirikus, saavad neist tugevad kristlased. Kahju, et me kunagi ei kontrollinud sellise mtteviisi vilju, kuna tegelikkuses leidub massiliselt inimesi, kes on kogu elu teinud kiki neid asju, aga kes ei ole nnelikud, edukad ega viljakad inimesed.

Roomlastele 12:2 nitab selgelt, et kristlase kasv thendab midagi enamat. Sa vid lugeda Piiblit, palvetada ja kia kirikus ja mitte kunagi uuendada oma meeli. Inimene, kes ndal otsa patustab, ent kib ka ustavalt kirikus, on selle testuseks. Pastor, kes jutlustab suureprase snumi, ent siis rikub abielu, testab seda. Meele uuendamine on midagi palju enamat kui religioosne toiming. See on teadlik jupingutus ja vaevangemine selleks, et:

1. saada teadlikuks sellest, kuidas me tegelikult mtleme ja usume,

2. saada teadlikuks sellest, kuidas Jumal tahab, et me mtleksime,

3. fokuseerida oma mtted Jumala mtetele,

4. praktiseerida Jumala mtteid seni, kuni neist saavad meie oma mtted ja

5. elada igapevaelus oma tegude kaudu Jumala mtteid.

Antud protsessi peab seejrel jtkuvalt kordama, kui me satume olukordadesse, kus tusevad suhtumised ja mtted, mis on Jumala Snaga vastuolus. See muutus ei tule le. Sa ei saavuta seda kte pealepanemise lbi, vaid see on elustiil, mida me jrgime, kuni me kohtume hus Isandaga (1. Johannese 3:2: ... tema ilmudes oleme tema sarnased ...).

MEELE UUENDAMISE VTI NR. 5: MEELE UUENDAMINE ON ELUSTIIL, MITTE KOGEMUS

Kui me tahame nha oma elus Jumala head, meeleprast ja tiuslikku tahet, peame alustama meele uuendamisest. Paulus tleb, et ainult siis on vimalik vajalikul muutusel aset leida. Paljud kristlased ei ne Jumala kikide totuste titumist oma elus. Paljud tlevad, et nad on kristlased, ent nende elustiil ei kinnita seda. Need asjad muutuvad elude muutumise lbi ja elud muutuvad meele uuendamise lbi.

Enamikul meist on elus valdkondi, kus kik lheb ladusalt. Nendes valdkondades oleme arendanud iget mtlemist ja seetttu ei ole meil nendes valdkondades nii palju probleeme kui mnes teises. Mni inimene ksitleb hsti raha, ent vitleb suhete sfris, teine jlle valitseb hsti oma pereasju, ent vitleb tervisega. On neid, kellel niliselt lheb hsti igas eluvaldkonnas, ent kes saladuskatte all kannavad hoorust, pornograafiat ja muud sellist.

Me peame oma meeli uuendama igas kristliku elu valdkonnas ja mistma, et kui sa oled edukas hes sfris, ei thenda veel, et sa oled edukas. Kui mina olen vgev jutlustaja, aga mu lapsed lhevad maailma, siis ma ei ole edukas. Ma vin olla tugev ja mu meeled uuendatud teatud aladel, ent ma pean jtkama ja tegelema iga sopiga oma mttemaailmas.

2. Korintlastele 10:4,5 tleb: Sest meie vitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vgevad Jumala ees maha lhkuma kindlustusi, hvitades kik mistuse targutused. Ja me lkkame mber kik krgistused, mis tstetakse Jumala tunnetuse vastu, vttes vangi iga mtte Kristuse snakuulelikkuse alla. Kindlustused on sellised mtted ja hoiakud, mis istuvad nii tugevalt sinu mistuses, et isegi kui sa ei taha selliselt melda, siis teed sa ometigi seda. Sa tunned nagu su mistus kontrolliks sind ja sa ei suuda lpetada teatud viisil mtlemist.

Paljud inimesed tunnevad end vga halvasti asjade prast, mis nende peast lbi kivad ja tegude prast, mis on nende mtete tagajrjeks. Oleme kik ninud vi kuulnud inimesi, kes ei taha teha neid asju, mida nad teevad, ent tunnevad endid vimetuna midagi muutma. Tde on aga see, et sa vid peatada selle mtteprotsessi, ent see on kindlustus, mis tuleb vita nende mtete vangivtmise ja nende allutamise lbi Jumala Snale.

Kui inimene svenenult mtleb negatiivselt vi maailmalikult, siis teatud aja prast saab sellest kindlustus. Mees, kes mtleb vgivallale, vandumisele ja oma mehelikkuse testamisele, muutub kergesti rritatavaks ja lpuks vitleb igahega, kes astub tema uhkuse peale vi on tema vastu. See, kes regulaarselt vaatab vi loeb pornograafiat, on peagi tis seksuaalseid kujutelmasid ja ihasid, mis kontrollivad tema mtteid ja ajendavad teda otsima jumalakartmatuid ja ebanormaalseid viise, kuidas end rahuldada (kuigi ta ei leia kunagi rahuldust, kuna ta on oma mtlemise paelus kinni, mis ta ka lpuks hvitab). Naine, kes vaatab seebioopereid, ei ole varsti enam rahul oma abikaasaga vi eluga ja hakkab unistama teistest meestest vi olukordadest, mis jrgivad ta mistust titvate programmide eeskuju.

Kui kmme, kakskmmend, kolmkmmend aastat kestnud abielud lpevad lahutusega, siis on selles abielus aastaid meldud teiste inimeste ja olukordade peale, mis lpuks viivadki lahutuseni. Paljud srased mtted tulenevad snumitest ja nidetest, mida nad ammutavad televisioonist vi ajakirjandusest.

Jeesus tles, et me peame olema ettevaatlikud, mida me kuuleme, kuna varsti see meid ka kontrollib, olgu see siis hea vi halb. Markuse 4:24: Pange thele, mida te kuulete. Mis mduga te mdate, sellega mdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. petussnad 23:7 tleb: Sest nnda nagu ta mtleb oma sdames, selline ta on. (KJV) See on phjuseks, miks me peame valvama oma mistust ega tohi lasta negatiivsetel kindlustustel endid kontrollida. Kui aga kindlustused on juba olemas, peame asuma tegevusse, vtma vangi iga mtte ja ajama nad Jumala mtetega vlja.

Paljusid kristlasi kontrollivad hirmu, viha, vaesuse, madala enesehinnangu, uhkuse ja isekuse kindlustused. Kuigi nad on nende asjade prast palvetanud ja pdnud vabaks saada, ei muutu need asjad enne, kui inimesed muutuvad meele uuendamise teel. Ma ei eita, et kristlaste puhul on mningad ikked ja negatiivsed hoiakud phjustatud deemonite poolt ja sellises situatsioonis tuleb deemon vlja ajada. Ent isegi deemonliku tegevuse puhul on vajalik meele uuendamine. Vastasel juhul tuleb vaenlane tagasi ja Jeesus tles, et sellise inimese ots on halvem kui algus (Matteuse 12:43-45).

Meele uuendamine on pnev retk, tis muutusi ja avastusi, tnu millele neme Jumala tahet enda elus titumas. Ei ole olemas suuremat rmu vi rahuldust kui teadmine, et me oleme Jumala tiuslikus tahtes. Ja vastavalt Piiblile ei ole olemas mingit muud moodust Jumala tahte leidmiseks meie elus kui meele uuendamise kaudu.

Katkend on vetud raamatust "Meele uuendamine". Raamatut on vimalik tellida Harta poest

Soovita sbraleSoovita sbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006
Informatsiooni sellel lehekljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kik muu kasutus/paljundamine vib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.