Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood Harta 87     

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » MAAILMElumärgid. Seitse lõpuaja palve- ja ülistusliikumisele iseloomulikku joont
Mike Bickle

1. See on jumalakeskne (Ilm 4:8; 5:11–14; Js 24:14–16). Need, kes on Jumala aujärjele kõige lähemal, on kõige enam kõlvulised kuulutama tõde selle kohta, kes Ta on ja mida Ta teeb. Jumal igatseb, et Ta rahvas puutuks kokku Tema majesteetlikkuse ja armastusega ja et see omakorda tooks Talle kiitust selle eest, kes Ta on. Ülistus on maa peal tunnistuseks Jeesuse kirjeldamatule väärtusele. Meie ülistus ja palve saavad kõige paremini virgutust siis, kui me kogeme lähedust Jumala südamega. Isa suhtub meisse südamliku halastusega ja Jeesus, meie peigmees-Jumal, suhtub meisse põleva igatsusega (vaata Js 54:5; 62:5). Ilmutusraamatus 22:17 prohveteeris Johannes, et Vaim ja pruut ütlevad: “Tule, Isand Jeesus!”

2. See on pidev (Ilm 4:8; Js 62:6–7; Lk 18:7–8). Ilmutusraamatus näeb Johannes taevaseid olendeid, kes “ei lakka ööd ja päevad ütlemast: “Püha, püha, püha …”” (vaata Ilm 4:8). Jumal tahab, et Teda siin maa peal ülistataks nii, nagu Teda ülistatakse taevas – lakkamatult. Jesaja prohveteeris lõpuaja palveliikumisest, mis ei lakka ööseks ega päevaks, kuni Jumala eesmärgid on täielikult kehtestatud (vaata Js 62:6–7) ja Jeesus rääkis sellest, et palve läheb välja öösel ja päeval, kuni Ta õiglus on täielikult valla päästetud (vaata Lk 18:7–8).
Kuigi on paikkondi, kus 24/7 palve ja ülistus toimub ühes ja samas kohas, väljendub ööpäevase palve idee kõige paremini seeläbi, et Kristuse ihu ohverdab palveid paljudes erinevates linna või piirkonna kohtades. Jumala kutse 24/7 ülistusele ja palvele ei ole ülesanne organiseerida seda kõike ühes hoones, vaid panna alus palvekultuurile Tema rahva seas erinevates linnades, piirkondades ja terves maailmas. Sinu linnas või piirkonnas tuleb see esile sadade palvekoosolekute kollektiivse jõupingutuse läbi, mida peetakse kodudes, kirikutes, ülikoolides, tööpaikades ja mujal.

3. See on ülemaailmne (Js 24:14–16; 42:10–12; Ml 1:11). Lõpuaja ülistus- ja palveliikumine ulatub üle terve maailma. Jesaja prohveteeris, et isegi kõige kaugematel saartel laulab Jumala rahvas Talle ülistuses ja eestpalves. Jumala rahvas ülistab ühest maailma otsast teise, kuni Jeesus tagasi tuleb (vaata Js 42:10–15). Lihtsalt öeldes, see liikumine levib kõikjale – isegi kõige pimedamatesse ja eemalepeletavatesse piirkondadesse – ning inimesed igast suguharust, keelest ja rahvusrühmast toovad Jeesusele ülistust (vaata Ml 1:11).

4. See on muusikaline (Js 24:14–16; 26:1; 27:2; 30:29, 32; 35:2, 10; 42:10–12; 54:1). Inimvaim on musikaalne, sest meid loodi Jumala näo järgi, kes on väga musikaalne. Mitte miski ei puuduta inimvaimu nii, nagu võitud muusika ja üks olulisemaid aspekte Jumala riigi väljendamisel maa peal nii, nagu see on taevas, seisneb võitud muusikas ja laulmises (vaata Ilm 5:8–9).
Pühakiri räägib, et kuningas Taavet õpetas välja ja toetas rahaliselt muusikute ja lauljate meeskonda, et nad ülistaksid pidevalt Jumalat (vaata 1Aj 9:33; 16:37; 23:5; 25:7) ja käskis seejärel tulevastel Iisraeli juhtidel teha sedasama (vaata 2Aj 29:25; 35:4, 15; Esra 3:10).

5. See on misjonlik (Ilm 7:9, 14). Lõpuaja ülistus- ja palveliikumine etendab olulist osa ajaloo suurima hingedelõikuse sissetoomisel (vaata Mt 24:14; Ilm 7:9, 14). Me näeme Uue Testamendi koguduses mudelit, mille järgi usklikud kogunesid sellistes kogukondades nagu Jeruusalemm (vaata Apt 2) ja Antiohhia (vaata Apt 13) kokku palvele ja nendelt palvekoosolekutelt saadeti välja misjonärid ja nendest said alguse evangeelsed liikumised.

6. See on suunatud noortele (Ml 3:23–24). Malakia prohveteeris, et Vaim pöörab selle põlvkonna ajal, mil Isand tagasi tuleb, isade südamed noorte poole (vaata Ml 3:23–24). Vaimsed isad ja emad keskenduvad lõpuaegadel Jumala eesmärgile noorte inimeste jaoks. Taavet rääkis imikute suust lähtuvast ülistusest, mille kaudu Jumal vabastab oma jõu, et vaigistada vaenlane (vaata Ps 8:2–3). Samuti prohveteeris ta sellest, kuidas noored inimesed liituvad vabatahtlikult Isanda lõpuaja armeega ajal, mil Jumala vägi saab rahvaste seas avalikuks (vaata Ps 110:3, 5).

7. See on ühtne (Jh 17:21–23; Ef 3:18). Jeesus palus, et Isa valaks välja oma au, mis võimaldab Ta rahval evangeeliumi pärast käia üksmeeles (vaata Jh 17:21–23). Jumal on usaldanud oma eesmärkide erinevad aspektid oma Ihu erinevatele osadele ja palveliikumine, kuna see on sündinud armastusest, on paratamatult läbinisti ühtne, kus iga liige täidab oma funktsiooni.
Sellelt jõupositsioonilt me töötame koos, et täita suurt misjonikäsku ja tuua sisse ajaloo suurimat hingedelõikust. Jeesus reageerib oma pruudi häälele, kes hüüab üksmeeles Vaimuga, et Ta tuleks väes, saavutamaks võitu oma vaenlaste üle ja täitmaks maad Isanda tundmisega.

Mike Bickle on Kansas Citys asuva Rahvusvahelise Palvekoja (IHOP-KC) misjonibaasi juht, mis on 24/7 koos ülistusega toimuval palvel rajanev evangeelne misjoniorganisatsioon ja mis on pühendunud evangelismile, vaeste aitamisele ja misjonäride väljaõppele. Mike on ka Rahvusvahelise Palvekoja ülikooli asutaja.
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (10)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (10)

Harta poes saadaval


Mike Bickle, Jumala südame järgi. Taavetite põlvkonna sünd


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.