Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ALUSTUSEKSAustet lugeja,

Pärast kaheksa-aastast vaheaega oleme jõudnud uuesti alguspunkti ja alustame peaaegu puhta lehena – uues kuues, tugeva ja sihikindlana pressides edasi selle visiooni poole, mis Jumal eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel jumalameestele südamesse pani.

Tegijad võivad küll olla vahetunud, kuid Jumal pole tagasi võtnud oma kutsumisi ja valikuid.

Vaadates 1995. aastal ilmunud "Usumaailma" esimese numbri sissejuhatust, pean ma asjakohaseks uuesti avaldada Usumaailma rajaja Hubert Jakobsi visiooni:
"See oli 1986. aasta sügisel, mil Eesti oli ikka veel nõukogude okupatsiooni all, kui Charismata Ministries andis välja oma ajakirja esimese numbri, mis ka kandis nime "Charismata" (mis tähendab 'vaimuande' kreeka keeles). /--/ Nüüd on pea kümme aastat mööda läinud ja kätte on jõudnud aeg taas katkenud lõngad kokku sõlmida ning viia see visioon täide, mis Jumal meie südametes tollal põlema pani. Üheks selle visiooni osaks oli ja on kristlik ajakirjandus, mis aitaks Kristuse Ihu tervikuna selle ühendamisel ja ülesehitamisel ning valgustaks neid imelisi tegusid, mida Püha Vaim kõikjal üle terve maa korda saadab."

Tänases veebiajakirjas on arhiivis mõned artiklid tolleaegsest trükitud "Usumaailma" ajakirjast – oma ajakohasust ei kaota Jumala Sõna iial ning olgu see vanem vaimuvara nüüd kättesaadav kõigile – neile, kes aastaid tagasi ei teadnud midagi kolmest trükis ilmunud ajakirjast ning neile, kes jäid omal ajal ootama neljandat numbrit.

Töö katkes, kuid ei jäänud pooleli. See kogus uut hoogu, et alustada uues kuues ning et puudutada erinevate taustade ning huvidega näljaseid Jumala-otsijaid. Kes otsib, see leiab ja kui Sa, kallis lugeja, neid ridu oma silmadega haarad, siis ilmselt oled Sa juba miskit leidnud ...

Mis on muutunud ja mis on saadaval? Omaaegsest "Usumaailmast" kasvas 90ndatel välja täiesti uus ajakiri "Taeva muusika", kuna muusikatutvustuse osakaal haaras 3. numbris enda alla juba 2/3 ajakirjast. Muusikal on ülimalt tähtis osa meie kristlikus elus ning kaasaegse kristliku muusika edendamise, vahendamise ja tutvustamisega tegeleb "Charismata Ministries" hoogsalt ja edukalt tänapäeva Eestis edasi. "Usumaailma" veebiversioonis me muusikale erilist tähelepanu ei pühenda, kuna omal ajal oli trükitud ajakiri vast et lausa ainuke kättesaadav muusikatutvustusi edastav allikas. Tänaseks on veebis olemas interneti muusikapood, kus lühikestel muusikatutvustustele lisaks on olemas võimalus plaate kuulata. Küll ei saa välistada võimalust, et ilmuda võib artikkel mõnest kristliku muusikamaailma tegijast, bändist või muusikateenistusest. On ju meie eesmärgiks kajastada seda, mida Jumal on oma Ihus tänapäeval tegemas!

Aga kui Sa pole veel meie interneti raamatu- ja muusikapoodi külastanud, siis Sa leiad selle siit lingi alt: pood.harta.ee

Usumaailma veebiversioon üritab minna edasi 1995. aastal ilmunud väljaannete jälgedes. Tahame jätkata uudiste ja artiklitega Eestist ja laiast maailmast ning püsida Jumala kannul. Tahame olla tunnistajaks Tema imetegudest ja edasi anda Tema prohvetite sõnu lõpuaja kogudusele ning lasta Tema ilmutusel avaneda lugejate südametes, kui nad söövad silmadega "taevamannat". Mine vaata järele, kallis lugeja, ja veendu, et Jumal on hea ja maitsev!

Eraldi sektsioon on pühendatud Iisraelile, kes mängib lõpuaja koguduse elus suurt rolli. Kui Iisraelis miskit toimub, siis see toimub ka koguduses. Kogudus ja Iisrael on omavahel seotud! Ja koguduse eesmärgiks on trööstida Jumala omandrahvast. Aga edasi ning igasugu muid huvitavaid asju loe Iisraeli-sektsioonist.

Samuti tahame jätkata intervjuudega ning tutvustada lugejatele huvitavaid inimesi, kes Eestimaad on külastanud, keda Jumal on siia meie maale oma tööd tegema saatnud ning ka kohalikke teenistusi ja teenistujaid Eestimaa Kristuse Ihus.

"Usumaailma" tegijad ootavad oma lugejatelt rohket vastukaja ning arvamusi, ettepanekuid ning loodavad väga, et tekib ka igasuguseid kaastöid. Usume, et "Usumaailma" veebiversioon muutub efektiivseks tööriistaks Kristuse Ihus – käies ajaga kaasas ning muutudes pidevalt ammendamatuks Jumala tarkuse allikaks, et Jumala pühi inimesi edendada ja üles ehitada vägevaks Jumala armeeks.

Õnnistusi soovides,

Külli Kuusk
ToimetajaCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.