Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » IISRAELAitame juudi rahval Iisraeli tagasi pöörduda

Ebenezer Operation Exodus on rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 1991. aastal Jeruusalemmas. Tänaseks on organisatsioon levinud rohkem kui 50 riiki. Meie nägemuseks on olla Isanda sulased ja eestpalvetajad, aidata juudi rahval tagasi pöörduda Iisraeli kõikide rahvaste seast ja kuulutada Jumala Kuningriigi eesmärke seoses nende tagasipöördumisega. Praeguseks on Ebenezer aidanud umbes 160 000 juudil koju naasta. Alates 2018. aastast on tegutsemas ka Ebenezer Eesti. // loe edasi »


Kohtumõistmine rahvaste üle – kuidas nad on kohelnud Iisraeli
Billye Brim

Maailma rahvaste üle otsustatakse selle üle, kuidas nad on kohelnud valitud rahvast, kelle püha kutse on ilmutada neile Jumalat.
Billye Brim laseb Piiblil näidata meile seda, kui tihedalt on kõik rahvad seotud Iisraeliga. // loe edasi »


Roš hašanah - Jumal teeb ümberkorraldusi sinu järgmise eluperioodi jaoks
Matt Sorger

Roš hašanah on üks juudi kalendri tähtsamaid pühasid. Jumala tööl on alati oma ajad ja perioodid ja Ta ei tee mitte midagi umbropsu. Kümne aasta jooksul alates sellest, kui Jumal pani meid prohvetlikku tervendusteenistusse, olen ma täheldanud, et september on igal aastal olnud vaimselt väga tähelepanuväärne kuu.
// loe edasi »


Surfates antisemitismi tõusulaines
Avner Boskey

Üks viimase aja iseloomulik tunnus on ülemaailmne antisemitismi tõus. Ilmutuse raamatu 12. peatükk seob selle otseselt Saatanana tuntud punase lohe viimase lahinguga. Tema sõjal taevas peaingel Miikaeliga, kes seisab Iisraeli eest (vt Taanieli 12:1; 10:21), on tagajärg ka maa peal. Vaenlane püüab hävitada Iisraeli, Jumala valitud rahvast, sest ta on valuliselt teadlik sellest, et nende prohvetlikus rollis on võti Messia tagasitulekuks, ülemaailmseks ärkamiseks, mis toob värskenduse ja kõikide asjade taastamise. // loe edasi »


Jeruusalemm: määratud paik - Ha Makom
Billye Brim

Tänapäeva maailma plahvatuslikud sündmused ei ole poliitilised – need on eelkõige vaimsed. Ka selles on Isandal pool. Pidevalt on rahvastele ja nende juhtidele jõus kutse olla Isanda poolel – Looja poolel. Pole raske tuvastada Isanda poolt. See on selgelt välja toodud Tema pühas kirjutatud sõnas - Piiblis. // loe edasi »


Kaval pettus
J. Lee Grady

Peaaegu kõik evangelikaalsed kristlased, keda ma tunnen, armastavad Iisraeli. Me respekteerime juudi rahva pärandit, me toetame järeleandmatult Iisraeli õigust eksisteerida riigina ja me usume, et juutidel on õigus kaitsta oma demokraatlikku korda terroristide vastu. Me austame juute ka Vana Testamendi hoidmise eest ja paljud meist võtavad ette palverännakuid Iisraeli, rikastamaks oma usku. Nii ajaloolises kui ka vaimses mõttes on Iisrael kristluse kese.
// loe edasi »


Šalom
Billye Brim

Šalom – mida rahu tegelikult tähendab? Jällegi on vastus selles, kuidas Jumal rahu defineerib. Inimene paneb sellele definitsioonile sageli oma piirid ja selleks on tema arvates sõja või konflikti puudumine maailmas. Aga Jumala vaatab rahu, nagu ka armastuse peale, palju sügavama, kõrgema ja laiema pilguga. // loe edasi »


Kristlaste süü juudi rahva ees
Õde Pista

Holokausti õuduste ilmsiks saamise järel tõstatati küsimus: kuidas võis küll see juhtuda? Šokeeriv vastus seisneb selles, et holokaustiga kulmineerus sajanditepikkune vihkamine ja julm tagakius, mis leidis sageli inspiratsiooni kristlikust teoloogiast.

Ma tunnen suurt süüd nii kristlase kui sakslasena - alates keskajast tapeti juute halastamatult tuhandetes Saksamaa linnades. Ema Basilea Schlink, meie ühenduse rajaja Saksamaal Darmstadti linnas kirjutab liigutavalt oma raamatus Iisrael, minu valitud rahvas: Inimesed, kes Jumala rahvast ründavad, ründavad tegelikult Jumalat ennast, sest Iisrael on Tema silmatera. // loe edasi »


Jeruusalemm – juutide ja muhameedlaste nõuded Pühale linnale
Rabi Ken Spiro

Oma 3000-aastase ajalooga on Jeruusalemm tänaseks tõugatud täpselt Araabia-Iisraeli konflikti keskmesse. Järgnev on põgus ülevaade vaimsetest, ajaloolistest ja poliitilistest nõudmistest – mõlema poole omadest. // loe edasi »


Mis peitub nimedes?
Gary Hedrick

Piiblis on nimed väga tähenduslikud. Jumal kasutas tihti inimese nime, et avaldada oma tausta, iseloomu või tuleviku kohta erinevaid aspekte.
Jumal näitas meile oma päästeplaani tegelikult juba umbes 4000 aastat enne Messia sündi meie esiisade nimede kaudu.
Mis sõnumi pani Jumal nimedesse? Uuri ise edasi siit ... // loe edasi »


Kus on lepingulaegas?
Thomas S. McCall

Lepingulaegas kadus ajaloo lehekülgedelt Babüloonia vangipõlve ajal. Pärast Babülooniast naasmist ei räägita Vanas Testamendis midagi lepingulaekast, kuid apokriivas seletatakse, et Jeremija peitis laeka ühte koopasse Nebo mäes enne Babüloonia vallutusretke ning et lepingulaeka asukohta ei avaldata enne, kui Jumal on valmis selleks, et see leitakse. // loe edasi »


Iisrael ja meie
Vappu Selonen

Vapput tunnevad Eestis väga paljud. Tema energial ei tundu olevat piire. Tema siiruses ei saa kahelda küll keegi. Tema armastus on aidanud paljusid nii siin Eestis kui ka siit väljaspool.
Praegu on Vappul südames vaat et ainult üks sõnum - kogudus, toeta Iisraeli - mida Jumal õhutab teda rääkima seal, kus vaid kuulajaid leidub. // loe edasi »


Toimetaja Külli Kuusk


Pärast kaheksa-aastast vaheaega oleme jõudnud uuesti alguspunkti ja alustame peaaegu puhta lehena – uues kuues, tugeva ja sihikindlana pressides edasi selle visiooni poole, mis Jumal eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel jumalameestele südamesse pani. Tegijad võivad küll olla vahetunud, kuid Jumal pole tagasi võtnud oma kutsumisi ja valikuid. // loe edasi »


"Tundke ometi, et Issand kohtleb imeliselt oma vaga, Issand kuuleb, kui ma hüüan ta poole! " - L 4:4


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.