Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » IISRAELKaval pettus
J. Lee Grady

Peaaegu kõik evangelikaalsed kristlased, keda ma tunnen, armastavad Iisraeli. Me respekteerime juudi rahva pärandit, me toetame järeleandmatult Iisraeli õigust eksisteerida riigina ja me usume, et juutidel on õigus kaitsta oma demokraatlikku korda terroristide vastu. Me austame juute ka Vana Testamendi hoidmise eest ja paljud meist võtavad ette palverännakuid Iisraeli, rikastamaks oma usku. Nii ajaloolises kui ka vaimses mõttes on Iisrael kristluse kese.

Ometi olen ma mures selle üle, et mõned Iisraeli puudutavad õpetuslikud tahud on läinud tasakaalust välja ja on ebaterved. Mõned eksiteele viidud kristlased nõuavad näiteks, et Jumalaga tõelises osaduses olemiseks tähistaksid kogudused juutide pühasid ja valmistaksid toitu vastavalt juudi usu reeglitele. Teised nõuavad juudi palvesallide kasutamist või ülistuse ajal juudipärast muusikat. Ja hiljuti andis üks karismaatiline jutlustaja mõista, et Jumal nõuab juudi pühade ajal eriliste rahaliste ohvrite toomist, kindlustamaks Ta õnnistust.

Need õpetused saavad tavaliselt alguse süütutest moeharrastustest. Aga enne kui sa arugi saad, kirjutab keegi raamatu või väljendab oma vaateid kristlikus televisioonis. Ja siis lähevad kõik asjaga kaasa. Palvesallides, paasapüha söömaajas, šofarites, lepituspäevas ja paljudes teistes Pühakirjas leiduvates juudi traditsioonides peitub loomulikult sügav prohvetlik tähendus. Aga me peame meeles pidama, et need asjad on mõeldud osutama Jeesusele Kristusele. Tema peab olema meie fookus. Kui me laseme traditsioonidel või rituaalidel Teda asendada, siis oleme süüdi ebajumalakummardamises.

Mind häirib veel rohkem õpetus, mis pikkamisi on meie keskel maad võtnud ja mille nimi on topeltlepingu teoloogia. Selle pooldajad annavad mõista, et juutidel ei ole oma etnilise pärandi tõttu vaja päästetud saamiseks uskuda Jeesusesse Kristusesse. Teisisõnu, juutidel on oma eritee taevasse, kuna nad on Jumala valitud rahvas ja seetõttu koheldakse neid teisiti.

Topeltlepingu teoloogia on kahekordselt ohtlik, kuna see rajaneb inimlikul kaastundel. Kristlased, kellel on juutidest kahju, eriti selle kohutava kohtlemise pärast, mida nad holokausti ajal tundma pidid, ei suuda mõista, kuidas võivad juudid sattuda Jumala kohtumõistmise alla. Nad arutlevad umbes nii: “Juudid on piisavalt kannatanud. Ma ei usu, et armastav Jumal võiks saata juute põrgusse.” Selle filosoofia üks esimesi propageerijaid oli tegelikult üks juudi rabi Itaaliast – Elijah Benamozegh, kes õpetas, et juudid ja kristlased võivad tegutseda “religioossete partneritena, rääkides maailmale, et Jumal on üks”. Ta uskus, et juudid peaksid oma eesmärgiks võtma Vana Testamendi käskude järgimise läbi headeks juutideks olemise, samal ajal mõista andes, et paganatest peaksid saama kristlased.

Juutidele sellise ainulaadse privileegi pakkumine võib kõlada kaastundena, aga topeltlepingu teoloogia on tegelikult lihtsalt järjekordne ülessoendatud versioon igivanast eksiõpetusest nimega universalism. See on esimene samm, võtmaks vastu arusaama, et kõik saavad lõpuks päästetud, hoolimata nende religioossetest uskumustest. Ja see on täielikult vastuolus evangeeliumi põhilise sõnumiga, mis ütleb meile, et kõik inimesed, nii juudid kui ka paganad, võivad leida pääste ainult Jeesuse kui Messia kaudu.

Apostel Paulus, kes ise oli endine rabi, ei õpetanud kohe kindlasti mitte, et juutide ja paganate jaoks on taevasse erinevad teed. Tegelikult vihastas ta paljusid juute, kui ta õpetas, et nad on ära lõigatud Aabrahami õnnistustest, kuna nad hülgasid Jeesuse. Paulus väitis, et tõeline juut on see, kes loodab ainult Kristusele – mitte käskude täitmisele, hingamispäeva pidamisele, ohvrite toomisele või ümberlõikamisele (vaata Roomlastele 2:25–29). Paulus ei häbenenud tõsiasja, et evangeelium on teatud inimesi välistav. Uus Testament räägib meile selgelt, et iga mees ja naine – hoolimata oma etnilisest taustast – peab seisma Kolgata risti ees, võtmaks vastu andestust ja igavest elu. Meil ei ole mingit õigust reegleid muuta, vaatamata kaastundele, mida me tunneme.

Jeesus on ainus tee. Juutide jaoks ei ole teist plaani. Mõistaandmine, et juutidele antakse mingisugune tasuta pilet taevasse, on kõige jultunum pettuse vorm. Kui me tõepoolest armastame Iisraeli ja tahame, et Jumal õnnistaks juudi rahvast, siis me räägime neile varjamatult tõtt ja õhutame neid seda uskuma.

Tõlgitud ajakirja “Charisma” oktoobrikuu numbrist 2007.
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (12)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (12)


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.