Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » IISRAELAitame juudi rahval Iisraeli tagasi pöörduda


Alates 2018. aastast on tegutsemas ka Ebenezer Eesti. See on korraldanud juutide väljarändamise ehk aliyah'ga seotud üritusi, palvetanud ja jaganud selleteemalist informatsiooni erinevates kogudustes. Ilmunud on ka mitmeid trükiseid, eelkõige organisatsiooni ajalugu ja hilisemat levikut käsitlev Gustav Schelleri "Operation Exodus. Prohveteeringud täituvad" (seda on võimalik osta kristlikest raamatupoodidest, kogudustest või otse väljaandjalt).

Tasuta on saada "Piibli prohveteeringud – juudi rahva tagasipöördumine Iisraeli", milles on umbes 100 Piibli kirjakohta Iisraeli taaskogumise kohta. Õige pea ilmub Johannes Bartheli raamat "Aliyah – tagasipöördumise ime". Neli korda aastas saadame välja tasuta Ebenezeri bülletääni, kuhu on kogutud aliyah raportid erinevate rahvaste seast ühes piibliõpetuse ja Iisraeli väljarännanute tunnistustega. Kui sa soovid, et see sulle postkasti saadetaks, siis toimeta meile oma postiaadress, kas siis meili teel (eesti@ebenezer-ef.org), Ebenezer Estonia Facebooki lehel või kirjuta aadressil Ebenezer Eesti, Saha tee 2–37, Loo 74201. Samamoodi võivad meie poole pöörduda kogudused ja organisatsioonid, kes soovivad meie trükiseid oma liikmetele jagada.

Avaldame siinkohal ühe artikli Ebenezeri selle aasta teisest bülletäänist.


PHILIP HOLMBERG

MINNES TAGASI SIIONISSE

Käes on otsustavad ajad! Iisrael tähistab 70. aastat kaasaegse riigina, Jeruusalemm on otse maailma tähelepanu keskpunktis. Juudi rahvas pöördub üle terve maailma tagasi tõotatud maale.
Ma usun, et tõsiasi, et kaasaegne Iisrael saab aprillis 70 (heebrea kalendri järgi) on väga tähelepanuväärne ja me peame olema väga tähelepanelikud. Kui Taaniel luges Jeremija raamatut, sai ta teadlikuks, et Jehoova oli määranud Jeruusalemmale 70 aastat, mil ta pidi olema mahajäetud. Ta mõistis 70-ne olulisust. Mida ta täpsemalt mõistis? Ma arvan, et 70 aasta läbisaamine tähendas seda, et Jehoova „tõuseb ja halastab Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda, paras aeg on juba kätte jõudnud!“ (Psalm 102:14). Ta mõistis, et on tulnud aeg vangide vabastamiseks ja Jehoova taastab seose juudi rahva, Iisraeli maa ja Jeruusalemma linna vahel.
Ta mõistis ka, et oli tulnud aeg, mil Jehoova taastab Jeruusalemma linna ja Jumala püha mäe, et „halastada Siioni peale“.
Taaniel ei mõistnud üksnes aastate arvu, vaid ka seda, et rahva patud – mäss, sõnakuulmatus, üleastumised, mis olid Jehoova kohtumõistmise põhjuseks – tuleb tunnistada. Ja ta mõistis, et Jehoova kutsub teda üles neid patte tunnistama. Tunnistamine tähendab nõustumist Jumalaga, et patt on patt.
Seega alandas Taaniel ennast Jehoova ees, paastus ja palvetas, tunnistades, et Jumala Sõna on õige: „Nõnda nagu Moosese käsuõpetuses on kirjutatud, nõnda tuli kogu see õnnetus meie peale“ (Taaniel 9:13). Ta tunnistas oma rahva patud. Kui ta tunnistas, ilmutas Jehoova ennast – Ta on õige, täis halastust ja andestust (Tn 9:7, 9, 16).
Pane tähele, kui tähtsad on Taanieli palves ja tunnistuses Jeruusalemm ja püha mägi: „... pöördugu ometi su viha ja raev su linnalt Jeruusalemmalt, su pühalt mäelt!“ (Tn 9:16) „... lase oma pale paista oma hävitatud pühamu peale“ (s 17). „... ava oma silmad ja vaata meie hävingut, ja linna, millele on pandud sinu nimi“ (s 18). „Issand, kuule, Issand, anna andeks, Issand, pane tähele ja tee teoks iseenese pärast, mu Jumal, ära viivita! Sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi!“ (s 19).
Sakarja raamatus hüüab isegi ingel Jehoova poole: „Kui kaua sa keelad halastust Jeruusalemmale ...“ (1:12). Jehoova vastab „heade trööstivate sõnadega“ (s 13). Seejärel annab ingel selle Jehoova sõnumi edasi prohvetile: „Mu püha viha Jeruusalemma ja Siioni pärast on suur!“ (1:14) Sõnum jätkub: „Ma pöördun halastusega tagasi Jeruusalemma juurde! ... Jehoova trööstib taas Siionit ning valib taas Jeruusalemma!“ (s-d 16–17)
Me teame, et Isand teeb teoks oma sõna juudi rahva ülemaailmse tagasipöördumise kohta Iisraeli. Loomulikult nähti seda 2014. ja 2015. aastal, mil paasapühade ja sukkoti esimesel päeval leidsid järjestikku aset neli täielikku kuuvarjutust – verekuude tetraad. Iisraelis ei olnud need nähtavad.
Teine ja kolmas katsid tohutuid Vaikse ookeani piirkondi, Arktikast läbi Beringi väina mööda Vaikset ookeani Antarktikani ja jälle tagasi. Selles piirkonnas elab väga vähe juute, aga just sealt jookseb läbi põhjapoolust lõunapoolusega ühendav rahvusvaheline kuupäevaraja.
Esimene ja neljas verekuu katsid koos peaaegu mõlemad Ameerika mandrid ja enamiku Lääne-Euroopast, kus elab valdav enamus diasporaa juute.
Ma usun, et me võime mõista täielike kuuvarjutuste tetraadi võimsate šofarihäältena taevas.
Esiteks, Isand kutsub oma rahva pagendusest tagasi, nendest piirkondadest, kus enamus neist asub. 2016. aasta oktoobris, Ebenezeri ja Iisraeli Eestpalvetajate ühise palveteekonna ajal Saksamaal, andis Isand meile palvehüüu, mis põhineb kirjakohal Jesaja 42:22: „Taasta juudi rahvas, vabasta nad pagendusest!“
Teiseks, Isand annab paganate kogudusele ja rahvastele tõsise hoiatuse: „Ma olen üpris väga vihastunud muretumaile paganaile, kes, kui ma olin vähem vihane, aitasid õnnetusele kaasa!“ (Sakarja 1:15) Meie Isand teeb Matteuse 25. peatükis selgeks, et rahvaste üle mõistetakse kohut vastavalt sellele, kuidas nad on kohelnud juudi rahvast.
Kolmandaks, Isand annab meile tungivalt teada, et aega on vähe. Verekuud, Jeruusalemma 50. aastapäev Iisraeli ühendatud ja jagamatu pealinnana ja Iisraeli 70. aastapäeva tähistamine kaasaegse riigina – need kõik osutavad tõsiasjale, et me oleme lähedal sellele pöördelisele punktile, mil viimane aliyah maailma neljast nurgast aset leiab. Läheneb aeg, mil kõik juudid Jeruusalemmas ja Iisraelis, lunastatud ja lepitatud oma Jumalaga, Iisraeli Jumalaga, ütlevad: „Õnnistatud olgu, kes tuleb Jehoova nimel!“
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (0)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Lisa kommentaar


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.