Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » IISRAELKohtumõistmine rahvaste üle – kuidas nad on kohelnud Iisraeli
Billye Brim

Esimene kord mainitakse Piiblis rahvaid (heebrea keeles: goyim) 1. Moosese raamatus, kus pärast veeuputust jagunes rahvas 70-ks. Nad mässasid Paabelis Jumala vastu (1. Moosese 11) ja nad hajutati seetõttu üle maailma laiali.

Pärast seda kutsus Jumal ellu oma eraldatud rahva Iisraeli, kelle esiisa oli Aabraham ja pärimisliinis oli tõotusepoeg Iisak (1. Moosese 12, Heebrealastele 11:17, 1. Moosese 22:1,2). Iisakil oli poeg Jaakob, uue nimega Iisrael, kelle poegadest sai suur rahvas, keda me täna tunneme Iisraeli rahvana – juutidena.

See rahvas eraldati teistest rahvastest Jumalale. Iisraeli rahva kutsumine on ilmutada Jumalat maailma rahvastele.

Jumal, rääkides kogudusele Iisraeli kohta kirjas roomlastele 9., 10. ja 11. peatükis, annab teada, et Ta ei muuda meelt selle kutsumise suhtes (Roomlastele 11:29).

Rahvaste üle otsustatakse selle üle, kuidas nad on kohelnud valitud rahvast, kelle püha kutse on ilmutada neile Jumalat.

***

5. Moosese 32:4 „Tema on kalju, Tema töö on täiuslik, sest kõik Tema teed on õiged (heebrea keeles: mishpat - kohtumõistmine)! Jumal on ustav ja Temas pole väärust, Tema on õige ja õiglane.“

„Üks auline kirjeldus „Iisraeli Kaljust“ on: „Kõik Tema teed on õiged (kohtumõistmine KJV)“ See sõna mishpat (kohtumõistmine) ei tähenda heebreakeelses tekstis mitte ainult Jumala tegusid kui kohtumõistmist, vaid ka Tema õiglaseid ja õigeid otsuseid maailma Kohtuniku ja moraalse Valitsejana.“

Tsitaat: David Baron, „Israel in the Plan of God“ lk 36


***


Kirjakohad

Et mõista Jumala Sõna õigesti, vaata alati järele, kellele see konkreetne kirjakoht adresseeritud on.

Järgnev Piibli kirjakohtade nimekiri „kohtumõistmisest rahvaste üle“ ei hõlma kõiki selleteemalisi kirjakohti.

1. Moosese 12:1-3
Ja Isand ütles Aabramile: "Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan!
Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!
Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande (needuse KJV) alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!"

***

Jesaja 49:25-26
Tõesti, nõnda ütleb Isand: Küllap võetakse sangari vangid ja pääseb vägeva saak: mina riidlen sellega, kes riidleb sinuga, ja mina päästan su lapsed.
Ma söödan su rõhujaid nende eneste lihaga ja nad joobuvad omaenese verest otsekui värskest veinist. Siis saab teada kõik liha, et mina, Isand, olen su päästja, Jaakobi Vägev on su lunastaja.

(Billye Brimi märkus: Jumala Sõna viitab sageli Jaakobile kui Aabrahami füüsilisele järglasele. Miks mitte Aabraham ise või Iisak? Sest Aabrahamil oli ka teisi poegi. Iisakil oli ka teisi poegi. Kuid kõikidest Jaakobi poegadest lähtus iisraeli rahvas.)

***

(Billye Brimi märkus: Enamik inimesi teab vaid poolt järgnevast salmist, kuid on oluline teada kogu seda salmi, kui tõestust sellest, et paljud rahvad, kes kiusasid Iisraeli [Jaakobit] taga, on nüüdseks täiesti kadunud, kuid Jaakob [iisraeli rahvas] on ikka veel siin ja tagasi kodus, nii nagu Jumal ütles, et see olema saab.)

Malakia 3:6
Sest mina, Isand, ei ole ennast muutnud, ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud.

***

Kohtumõistmise karikas

Tsitaat David Baroni raamatust Sakarja kohta: kommentaarid tema nägemustest ja prohveteeringutest, lehekülg 426:

„Sõna uimastuspeeker kasutatakse Jumala Sõnas sageli kui sümbolit Jumala kohtumõistmisest, mis paneb inimese abitusse ja viletsasse olukorda, nagu tuigerdava, purjus inimese, kes pole võimeline ennast kontrollima ega õigesti käima.“

Jesaja 51:17, 21-23 räägitakse peekrist, millest on joonud Jeruusalemm ja Iisrael ja kuidas see antakse neile, kes Tema inimesi halvasti kohtlevad.

Jesaja 51:17
Ärka, ärka, tõuse üles, Jeruusalemm, kes oled joonud Isanda käest tema viha karika, oled joonud tilgatuks uimastuse peekri!

Jesaja 51:21-23
Seepärast kuule ometi seda, sa vilets, kes oled joobnud, aga mitte veinist:
nõnda ütleb su Isand, Isand, su Jumal, kes riidleb oma rahva eest: Vaata, ma võtan su käest uimastuse karika, oma viha peekri - seda ei ole sul enam vaja juua.
Ja ma annan selle kätte su piinajaile, kes ütlesid sulle: "Kummarda, et saaksime sinust üle käia!"
Sa andsidki oma selja maaks ja käijatele tänavaks.

Laul 75:9
Sest Isanda käes on karikas ja see vahutab veinist; see on täis tembitud jooki. Ja tema kallab sealt seest; isegi selle pära peavad kõik õelad maa peal ära jooma viimse tilgani.

Baron, Sakarja, lehekülg 426:
„Nendes kirjakohtades räägitakse, et see on kos (peeker), kuid Sakarja 12 on see saph, kauss, või uimastusvaagen; mõte on selles, et see nõu on piisavalt suur, et kõik rahvad saaksid sellest juua, kas kõik koos või ükshaaval järjest. Ja nad kõik joovad sellest Jumala kohtumõistmise uimastuspeekrist, ning komistavad ja kukuvad, et mitte kunagi enam tõusta.“

Sakarja 12:1-2
Ennustus. Isanda sõna Iisraeli kohta. Isand, kes laotab taeva ja rajab maale aluse ja kes valmistab inimese vaimu tema sees, ütleb:
"Vaata, ma teen Jeruusalemma uimastuskarikaks kõigile ümberkaudseile rahvaile, kui nad piiravad nii Juudat kui Jeruusalemma. (KJV)

Sakarja 12:3
Ja sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu.

Jeremija

Jeremija 10:25 Vala oma vihalõõm paganate (goyim = rahvaste) peale, kes sind ei tunne, ja suguvõsade peale, kes ei hüüa appi sinu nime. Sest nad on neelanud Jaakobi, jah, on neelanud ta ära ja teinud talle lõpu ning hävitanud ta eluaseme.

***

(Billye Brimi märkus: Jumala esmane plaan Iisraeli jaoks oli see, et nad elaksid sellel maal, mille Ta neile oli tõotanud — mis on maasillaks kolme kontinendi: Euroopa, Aasia ja Aafrika vahel. See on paik, mis näitab seda läbivatele karavanidele ja armeedele, et Jehoova on tõeline.

[5. Moosese 28:1-14, eriti salmid 8, 9 ja 10 „… ja ta õnnistab sind maal, mille Isand, su Jumal, sulle annab. Isand ülendab sind enesele pühitsetud rahvaks, nagu ta sulle on vandega tõotanud, kui sa pead Isanda, oma Jumala käske ja käid tema teedel. Ja kõik maailma rahvad näevad, et sinule on pandud Isanda nimi, ja nad kardavad sind.“].

Teine plaan oli see, et kui nad ei ole Talle kuulekad, pillutatakse nad üle kogu maailma laiali. Ja alles lõpuaegadel toob Ta nad tagasi tõotatud maale ja see saab olema märgiks rahvastele, et Iisrael toimib ikka veel oma kutses ilmutada Jumalat maailma rahvastele. [Paljud kirjakohad räägivad sellest taaskogumisest. Näiteks: Jesaja 11;10-12; Jesaja 43:1, 5-12.])

Jumala tahe nende pillutamise ajal on ära toodud Jeremija 29:4-7, mis oli paljunemine, kui aga rahvad neid halvasti kohtlesid, siis Isand „väga vihastus“. Vaata Sakarja 1:15. (Sõna paganad on siin jällegi goyim - rahvad.)

Jeremija 29:4-7
Nõnda ütleb vägede Isand, Iisraeli Jumal, kõigile vangidele, keda ma olen Jeruusalemmast lasknud viia vangi Paabelisse:
Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja!
Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid! Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele, et nad sünnitaksid poegi ja tütreid! Paljunege seal, ärge vähenege!
Ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Isandat; sest selle hea põli on teie hea põli!


***

Jeremija 25:15-17
Sest Isand, Iisraeli Jumal, ütles mulle nõnda: Võta see vihaveini karikas minu käest ja jooda sellega kõiki rahvaid, kelle juurde ma sind läkitan,
et nad jooksid ja tuiguksid ning hulluksid mõõga ees, mille ma läkitan nende sekka!
Ja ma võtsin karika Isanda käest ning jootsin kõiki rahvaid, kelle juurde Isand mind läkitas …

Jeremija 25:26-27
ja kõiki põhjamaa kuningaid ligidalt ja kaugelt üksteise järel, ja kõiki maailma kuningriike, mis maa peal on. Ja nende järel peab jooma Seesaki (Babüloonia) kuningas.
Ja ütle neile: Nõnda ütleb vägede Isand, Iisraeli Jumal: Jooge ja joobuge, oksendage ja langege maha ja ärge tõuske enam mõõga ees, mille ma läkitan teie sekka!


Jeremija 25:31-32
Mürin jõuab maailma ääreni, sest Isandal on rahvastega riid, ta käib kohut kõigiga: ta annab õelad mõõga kätte, ütleb Isand.
Nõnda ütleb vägede Isand: Vaata, õnnetus käib rahvast rahvani ja suur torm tõuseb maa viimastest äärtest.

***

(Billye Brimi märkus: Jeremia 30. ja 31. peatükk on raamat raamatu sees, mis ilmutab Jumala plaani Iisraeli suhtes. Sa peaksid lugema mõlemaid peatükke koos. Järgnevalt on valitud sellest mõned teemakohased salmid.)

Jeremija 30:3-4
Sest vaata, päevad tulevad, ütleb Isand, mil ma pööran oma Iisraeli ja Juuda rahva* vangipõlve, ütleb Isand, ja ma toon nad tagasi maale, mille ma andsin nende vanemaile, ja nad pärivad selle.
Ja need on sõnad, mis Isand rääkis Iisraeli ja Juuda kohta …


Jeremija 30:10-11
Aga sina, mu sulane Jaakob, ära karda, ütleb Isand, ja Iisrael, ära ehmu! Sest vaata, ma päästan sind kaugelt ja sinu soo nende vangipõlvemaalt. Jaakob tuleb tagasi ning elab rahus ja muretult, ilma et keegi teda hirmutaks.
Jeremija 30:11 Sest mina olen sinuga, ütleb Isand, et sind päästa. Ma teen lõpu kõigile rahvaile, kelle sekka ma sind olen pillutanud. Aga sinule ma ei tee lõppu: ma karistan sind õiglaselt, aga hoopis karistamata ma sind küll ei jäta.

Jeremija 30:16
Ometi õgitakse ära kõik, kes sind õgivad, ja kõik, kes sind rõhuvad - viimane kui üks läheb vangi; kes sind rüüstavad, saavad rüüstatavaiks, ja kõik, kes võtavad sind saagiks, annan ma saagiks.

Jeremija 30:20 Siis on ta pojad nagu muistegi ja ta kogudus seisab kindlana mu ees. Ja ma karistan kõiki ta piinajaid.

***

Jeremija 50:4-7
Neil päevil ja sel ajal, ütleb Isand, tulevad Iisraeli lapsed, nemad ja Juuda lapsed üheskoos, ja käivad üha nuttes ning otsivad Isandat, oma Jumalat.
Nad küsivad teed Siionisse, nende silmnäod on siiapoole: "Tulgem ja hoidkem Isanda poole igavese lepinguga, mida ei unustata!"
Mu rahvas oli nagu kadunud lambad, nende karjased eksitasid neid, juhtisid kõrvale mägedes; nad rändasid mäelt mäele, nad unustasid oma tarad.
Kõik, kes neid leidsid, neelasid neid, ja nende vaenlased ütlesid: "Me ei jää süüdlasteks! Sest nad on pattu teinud Isanda, õiguse eluaseme, ja Isanda, oma vanemate lootuse vastu."

Jeremija 50:10-11
Ja Kaldea rüüstatakse, kõik selle rüüstajad saavad küllaldaselt, ütleb Isand.
Sest te ilutsesite ja rõõmutsesite KJV) Ilutsege aga, rõõmutsege aga, mu pärisosa rüüstajad**. Jah, kepsutage nagu vasikad aasal ja hirnuge nagu täkud …


* Iisrael viitab siin põhjakuningriigile (kümme suguharu), Juuda viitab lõunakuningriigile (kaks suguharu).

** 5. Moosese 32:9 sest Isanda omand on Tema inimesed; Jaakob on Tema mõõdetud pärisosa.

***

KJV
Joeli 4:1-2
Jah, vaata, neil päevil ja sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve,
kogun ma kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu (Nimi Joosafat tähendab 'Isand mõistab kohut') seal käin ma nendega kohut oma rahva ja oma pärisosa, Iisraeli pärast, sellepärast et nad on ta pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa …

AMP
Joeli 4:1-2
Sest vaata, neil päevil ja sellel ajal kui ma pööran ümber vangipõlve ja taastan Juuda ja Jeruusalemma hea käekäigu.
Ma kogun kõik rahvad ja toon nad alla Joosafati orgu, ja seal ma tegelen nendega ja mõistan nende üle kohut selle järgi, kuidas nad on kohelnud mu rahvast ja minu pärandit Iisraeli, kelle nad on pillutanud rahvaste sekka, sest nad on jaganud mu maa.

***

(Billye Brimi märkus: Kohtumõistmine on määratud erinevatele rahvastele vastavalt sellele, kuidas nad on Iisraeli kohelnud. Vaata Hesekieli 25, näiteks pane tähele salme 6 ja 7, 10, 12, 14 ja 15.
Hesekieli 28:24-26 käib kõigi nende kohta nende ümber, kes neid põlgasid.)

Hesekieli 28:24-26
Siis ei ole Iisraeli sool enam torkavat okast ega kibuvitsa, mis teeks valu, kõigi nende naabrite hulgas, kes neid põlgasid. Ja nad saavad tunda, et mina olen Isand Jumal.
Nõnda ütleb Isand Jumal: Kui ma kogun Iisraeli soo rahvaste seast, kelle sekka nad on pillutatud, siis ma näitan ennast nende kaudu pühana paganate silme ees ja nad võivad elada oma maal, mille ma andsin oma sulasele Jaakobile.
Nad elavad seal julgesti ja ehitavad kodasid ja istutavad viinamägesid. Nad elavad julgesti, kui ma mõistan kohut kõigi nende naabrite üle, kes neid on põlanud. Ja nad saavad tunda, et mina olen Isand, nende Jumal."

***

Sakaria 1:15 Ma olen väga vihastanud muretute paganate peale, kes, kui ma olin vähem vihane, aitasid õnnetusele kaasa.

Sakaria 2:12-13
Sest nõnda ütleb vägede Isand pärast seda, kui ta au läkitas mind paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera:
Tõesti, vaata, ma viibutan oma kätt nende kohal ja nad saavad oma orjade saagiks. Siis te mõistate, et vägede Isand on mind läkitanud.

Sakaria 12:3 Ja sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu.

Sakaria 14:2-3
Sest ma kogun kõik paganad sõdima Jeruusalemma vastu; linn vallutatakse, kojad rüüstatakse, naised vägistatakse ja pool linna läheb vangi; aga ülejäänud rahvast ei hävitata linnast.
Siis läheb Isand välja ja sõdib nende paganate vastu nagu oma võitluspäeval, lahingupäeval.

Sakaria 14:12 Ja see on nuhtlus, millega Isand lööb kõiki rahvaid, kes sõdivad Jeruusalemma vastu: ta määndab nende liha, kui nad alles jalgel seisavad, nende silmad mädanevad oma koobastes ja neil mädaneb keel suus.

Jeesus ja rahvaste kohtumõistmine viletsusaja lõpus

(Billye Brimi märkus: Pärast Talle pulma Isand lahkub, et naasta maa peale ja võidelda nende rahvaste vastu, keda juhib Antikristus viimases Iisraeli hävitamise katses.)

Sakarja 14:3-4
Siis läheb Isand välja ja sõdib nende paganate vastu nagu oma võitluspäeval, lahingupäeval.
Sel päeval seisavad ta jalad Õlimäel, mis on Jeruusalemma ees ida pool; ja Õlimägi lõhkeb keskelt pooleks, idast läände väga suureks oruks, sest pool mäge vajub põhja poole ja teine pool lõuna poole.

(Billye Brimi märkus: Siis tuleb kohtumõistmine rahvaste üle. See on see kord, kui Inimese Poeg tuleb oma aus. Need on rahvad, mitte juudid ja Kogudus, kes kogevad Tema kohtumõistmist. Need on rahvad, kes on maa peal viletsuse ajal. Siin ei mainita surnute ülestõusmist. See on kohtumõistmine tegude üle, mis rajaneb sellel, kuidas nad kohtlesid „Tema vendi“, juute.
Matteuse evangeeliumis olevate kirjakohtade lõpus märgitud Miika 5:1,2 kutsub Iisraeli Tema vendadeks.)

Matteuse 25:31-46
Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.
Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele.
Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: "Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!
Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde."
Siis vastavad õiged talle: "Isand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind?
Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või alasti ja riietasime sind?
Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde?"
Ja kuningas vastab neile: "Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle."
Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: "Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!
Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama."
Siis vastavad ka need: "Isand, millal me nägime sind näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud?"
Siis ta vastab neile: "Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi."
Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu."

Miika 5:1-2
Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest.
Seepärast jäetakse nad saatuse hooleks ajani, mil sünnitaja on sünnitanud; siis pöördub ta vendade jääk tagasi Iisraeli laste juurde.

 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (1)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (1)


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.