Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » HUVITAVAD INIMESEDIntervjuu Michael O'Loughliniga


UM: Sa lahkusid Eestist 6 aastat tagasi pärast 5-aastast pastoriksolekut siin. Mis juhtus sinu teenistusega pärast seda?
MO: Meil ei olnudki tegelikult plaanis lahkuda kallilt Eestimaalt. Isand rääkis meiega üleloomulikult – minu ja mu naise Stephanie’ga. Me ei plaaninud üleüldse Ameerikasse elama minna. Kuid Floridas toimus suvine koosolekutesari, kus ma olin peakõneleja ning juhtus nii, et tavalise ühe nädala asemel kestsid koosolekud 9 nädalat. Kogudus kasvas kahekordseks nende koosolekute jooksul ning me ostsime pastori maja vastas üle tee endale maja. Me oleme seotud olnud selle kogudusega antud hetkest alates ning juba aastaid on meid välja saadetud teenistusse just sellest kogudusest. Me oleme sellest ajast alates pidevalt igal pool teeninud.
Tegelikult läks asi juba lahti siis, kui me 1990. aastal oma naisega RHEMA lõpetasime. Eestlasi me õpetasime Ameerikas 1990 a juulist kuni 1991 a juulini, täpselt aasta aega. Sellel ajal ma sain teadmise, et peaksin tulema Eestisse elama.
Sellest ajast alates muutus justkui tavaliseks palvetada koos eestlastega ja õpetada 6 päeva nädalas ja ma olengi seda siiani teinud.
See algas 1990. aastal ja praegu on 2004 – 14 aastat olen õpetanud 6 päeva nädalas ja me oleme teinud Püha Vaimu koosolekuid Ameerikas kõik need aastad. 2003. aastal ma käisin 6 erineval maal jutlustamas. Me oleme rajanud 2 kogudust – üks Ameerika idarannikul ja teine läänerannikul. Me oleme valmis rajama ka kolmandat. Praegu on mind kutsutud 16 erinevasse riiki ja meil on käed tööd täis. Me oleme väga õnnistatud. Jumal on meid iga aastaga järjest rohkem õnnistanud. Meil on praegu 5 last. Kui me Eestis olime, siis meil oli 4 last. Joseph on nüüd kuueaastane. Nii et meil on taevas maa peal.
Meie jaoks oli see suur rõõm olla tagasi ja aidata pastor Jakobsit. See aeg siin on olnud auline.

UM: Sa oled rõhutanud mitmeid kordi oma juudi päritolu. Kas su teenistus on seotud ka Iisraeliga?
MO: Jah, me armastame Iisraeli ja armastame juute. See on mul veres. Mu vanavanaisa oli kuulus rabi Berliinis Saksamaal. Ta lahkus sealt enne sajandivahetust ja kolis sinna Kanada ossa, kus räägitakse prantsuse keelt ning sealt edasi Californiasse, kus mu isa ja ema kohtusid. Mu isapoolne suguvõsa on iiri verd ja emapoolne juudi verd.
Iisrael on väga tähtis ja Jeruusalemm on muidugi kõikide lõpuaja sündmuste võti. Me oleme seal käinud paar korda. Ma olen sinna kaasa võtnud pastoreid ja mitmed eestlased lähevad sinna koos minuga sel suvel. Me lähme Jersuusalemma, Pühale maale.

UM: Miks on Iisraeli sõnum nii tähtis lõpuaegadel?
MO: Jeesus ütles, et inimesed trambivad Jeruusalemma linna oma jalge alla, kuni paganate aeg saab otsa. 1967. aastal, esimest korda 3000 aasta jooksul sai Iisrael jälle valitseda Jeruusalemma linnas. Ja sa võid näha, et kõik pöördub järjest rohkem juutide vastu, enam ei ole tegu ainult võitlusega kristlaste vastu – vaenlase rünnakud ja sõda. Ja seda on praegu näha – iga rahvas ÜRO-s – Venemaa, USA – iga rahvas tülitseb Iisraeli pärast, Jeruusalemma pärast. Kõik sai alguse Jeruusalemmast ja kõik lõppeb Jeruusalemmas. Kõike, mida Jumal on teinud Piiblis, ümbritseb Tema auhiilgus. Ja seega kõik peab kokku tulema Iisraelis ja eriti Jeruusalemmas.
Paljud inimesed ei saa aru araablastest. Nad üritavad nendega mõistlikku juttu rääkida ja asju selgitada, õpetada neid ja neile armastusega läheneda. Aga kõik see ei toimi. Sest see sõna ‘islam’ tähendab ‘alistamist’. Nad tahavad maailma valitseda. Koraanis on üle saja korra öeldud, et kui inimesed ei kuula meid ja meile ei alistu, siis me valitseme nende üle. Nende viisiks on alati olnud mõrv, inimeste tapmine. Praegu nad teevad seda järjest rohkem.
Praegu on väga huvitav aeg, mil elada.
Jumal liigub vägeval moel ning ka vaenlane püüab liikuda, kuid kõik saab olema võidukas. See on praegu vägevaim aeg, mil olla kristlane ja elada selles maailmas.

UM: Sa oled nüüd nädal aega õpetanud koguduses Eestimaal. Mis on olnud põhiline sõnum Jumalalt selle nädala jooksul?
MO: Ma olen kõige rohkem rääkinud palvest. Jeesus ütles, et minu koda nimetatakse palvekojaks kõigi rahvaste jaoks, aga teie olete teinud sellest röövlipesa. Nii et sellele me oleme keskendunud. Tundub, et Eestimaa kogudus, ja ka minu kogudus, kust ma omal ajal lahkusin, on väga auline kogudus. Aga me peame kõik rohkem palvetama ja edasi pressima järjest enam ja suhtuma väga tõsiselt Jumala asjadesse. Jeesus ütles, et need, kes on janused ja näljased õigsuse järele, täidetakse. Nii et on väga hea olla janune ja näljane Jumala asjade järele. Väga tihti me peame õhutama inimesi üles.
Me rääkisime ka nägemustest. Jumal tahab, et tema rahvas näeks ja kuuleks vaimusfääris. Loomulikus sfääris, kui sa ei näe ega kuule, siis sa oled vigane, aga see on tõsi ka vaimselt – kui Jumala rahvas ei näe nägemusi, unenägusid ning neil ei ole ilmutusi, kui nad ei kuule ega tea asju vaimus Püha Vaimu kaudu – siis nad on tõsiselt vigased ja takistatud oma elus, abielus ja töös, finantsiliselt ja tervislikult. Jumal tahab meile näidata ja rääkida tulevastest asjadest, see on väga normaalne. Jeesus ütles: Poeg ei või iseenesest teha midagi kui vaid seda, mida Ta näeb Isa tegevat! Sest mida Isa teeb, seda teeb Poeg nõndasamuti.(Joh.5)

UM: Kas sa oled veel seotud Eestiga? Kas sa tuled tagasi?
MO: Tegelikult ma ei tee mingeid plaane selles suunas. Ma ei teadnud üldse, et ma alustan kogudust Ameerikas. Ja nüüd oleme seal alustanud tööd kahes koguduses ja kolmas on plaanis. Kuid ma reisin alati ringi erinevates kogudustes. Me tegime seda juba Eestis olles. Mu naine juhtis siis kogudust, kui mina reisisin. Nüüd mu kaks vanemat poega on jutlustajad. Tim tuleb sel aastal Uppsalasse piiblikooli õppima koos Jakobsite poistega. Ja kõik mu lapsed astuvad teenistusse, ka mu tütred. Terve me perekond jutlustab. Varsti kõik mu lapsed jutlustavad ja ma ei pea ise üldse jutlustama, ma saan sellel ajal reisida.
Aga tegelikult ma jään alati jutlustama. Ma lihtsalt olen selline. Kukk kireb igal hommikul ja jutlustaja peab jutlustama ning omama Jumala väge enda elus.

UM: Raimond Jakobs on alati rääkinud, et sa oled mänginud tema elus tähtsat rolli. Kuidas on tema sinu elu mõjutanud?
MO: Raimond on õpetanud mind palvetama. Ma õppisin väga palju Kenneth E. Haginilt vaimsetest asjadest, aga väga palju õppisin ma ka eestlaste käest. Eestlased õpetasid mulle palvest väga palju. Nad palvetasid iga päev ja nende jaoks oli väga lihtne minna vaimu. Eestlased on tegelikult väga vaimsed inimesed.
Nad oskasid väga lihtsalt vaimu minna ja vaimus asju näha. Nüüd on väga paljud ameeriklased siia tulnud ja paljud muud asjad on ka seda mõjutanud ning vesi on nii-öelda sogaseks aetud. Eestlased peaksid uuesti tõsisemalt palvetama hakkama, kuna nad on väga tugevad ja puhtad inimesed ning sellesse tuleks end tagasi suruda. See on eestlaste maa. Mina lihtsalt tahan tulla ja aidata. Me armastame kõiki neid inimesi siin.

UM: Kuidas sa kommenteerid Kenneth E. Haigini lahkumist?
MO: Ma armastan Kenneth E. Haginit. Ta on mu vaimne isa. Eriti Ameerikas, umbes 10 aastat, kui ta tegi Püha Vaimu koosolekuid, siis ma käisin enamikul neist. Ma õppisin temalt väga palju ja ta on minu üle prohvetlikult rääkinud. Temale ma võlgnen oma vaimse elu ja enamus vaimseid asju õppisin ma temalt. Pärast tema lahkumist on muidugi tema poeg ja pojapoeg suurepärased jumalateenistujad. Ma tänan Jumalat nende eest, et nad kannavad edasi RHEMA traditsiooni.

UM: Sel nädalal sa rääkisid ka Jumala aust ja rikkustest. Miks sa usud, et Jumala rahvas peaks olema rikas?
MO: Tegelikult ma lihtsalt ei usu seda, Piibel räägib sellest. Eksisteerib nn esimese mainimise seadus. Kui ehitada üles mingi piiblidoktriin, siis kasutatakse esimese mainimise seadust – kui mingil hetkel mainitakse esimest korda Piiblis mingit teemat, siis see peab paika pidama ja jätkuma pidevalt läbi terve Piibli.
Kui esimest korda kasutatakse sõna ‘au’ oma teatud vormis, siis on selleks heebrea sõnaks ‘kabod’. Teine sõna, mis tähistab au Piiblis on ‘shekinah’. Esimest korda mainitakse sõna ‘kabod’ 1 Moosese raamatus 13:2 Ja Aabram oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest. Õigem oleks heebrea keelest seda tõlkida, et Aabramil oli Jumala au – vägi; Jumala raske vägi. See tähendab, et temaga oli Jumala raske ligiolu koos kõige heaga, mis sellega kaasnes ja mis selles sisaldus. Piibel ütleb, et Aabramil oli au koos karja, hõbeda ja kullaga. Ta oli väga rikas, tal oli Jumala au. Need kuuluvad selles salmis kokku. Esimest korda.
Teist korda on seda mainitud 1 Moosese 31:1, kus Laabani pojad süüdistasid Jaakobit, et see on ära võtnud kogu nende isa varanduse – aga nad mõtlesid kogu tema au, sest tema käes oli kogu nende raha. Ta oli seal töötanud, sai endale tähnilised ja keerdsabalised talled. Talle oli kogunenud palju karja ning ta oli saanud seal rikkaks selle nägemuse alusel, mille talle andis Jumal oma ingli kaudu. Nii et kui sul on au, siis sul on rikkus – need käivad Piiblis käsikäes.
Kolmandat korda esineb see Piiblis 1 Moosese 45:13. Joosep rääkis oma varandusest, mis tal Egiptuses oli – ta oli vägevuselt teine valitseja sellel maal ja kontrollis sellel ajal kogu maailmakorda. Ta ütles: “Jutustage mu isale kõigest minu aust Egiptuses ja kõigest, mida olete näinud, ja tõtake ning tooge mu isa siia!" – ta mõtles oma rikkusi – ja eelnevates kirjakohtades on räägitud sellest varandusest, mis ta Egiptuses sai.
Aga ka Uues Testamendis jätkub see teema. Uues Testamendis on Jeesuse esimene ime Johannese 2. peatükis, kus ta läks Kaana pulma. Seal on öeldud, et valitseja oli kohal. Kuna seal oli arvatavasti tuhandeid inimesi, siis see oli suur pulm ning vein sai otsa. Jeesuse esimeseks imeks oli teha tuhandeid galloneid parimat veini, mida iial saada oli. Kui sa seda tänapäeval ostaksid, siis oleks see väärt palju raha. Ja Piibel ütleb, et see oli Jeesuse esimene ime, et ilmutada oma au. Niisiis oli Jeesuse esimene ja viimane ime (Joh 21) – kui tal oli 153 suurt kala – siis nii esimene kui ka viimane ime oli finantsime.
Ja see on väga huvitav – imed, mis Jeesus tegi, on rohkem seotud rikkusega kui tervise või surnute ülesäratamise või muu sellisega.
Aga religioon on muidugi selle vastu. Religioon on põhiliselt kolme asja vastu.
1. Jumala vägi – et inimesed palvetaksid keeltes;
2. tervenemine;
3. jõukus.
Neid vihkab kurat, sest need on kolm kõige väelisemat asja. Sest ükskõik kui suur kutsumine sul on, kui sul pole üldsegi raha, siis sa ei saa kuhugi minna ja kui sul pole mingit väge, siis pole vahet, kas sa üldse kuhugi lähed ja kui sa oled haige, siis sa lihtsalt ei lähe kuhugi. Nende asjade vastu kurat enamasti sõdib – jõukus, keeltes palvetamine, Jumala vägi, haigete tervendamine.

Lõpetuseks tahan öelda, et ma armastan kallist Eestimaad. Arvan, et see on auline maa ja ma arvan, et Eesti on määratud mõjutama kogu Venemaad ja kogu seda Euroopa osa kuni Aasiani välja.
Me armastame teid kõiki. Jeesus on Isand. Shalom.
 Lisa kommentaar | Loe kommentaare (14)

Sinu nimi *
Sinu e-mail
Kommentaar *

Mitu ä tähte on sõnas jäääär? * See rumal küsimus hoiab robotid sellest foorumist eemal. Palun kirjuta oma vastus siia:


  Tutvu reeglitega

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkel

Loe kommentaare (14)


Charismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.