Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ÕPITUBA
Warning: Trying to access array offset on null in /data05/virt2523/domeenid/www.harta.ee/usumaailm/loe.php on line 45
Katkend on võetud raamatust "". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Palve lahinguväli
Kenneth Copeland

Lõppeks, mu vennad, olge vägevad Isandas ja ta tugevuse jõus! Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu!

Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega.

Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud.

Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õigsuse soomusrüü ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks.

Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled!

Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna, iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus ...


Efeslastele 6:10-18

Iga usklik on kaasatud vaimsesse sõtta. Meie ette kerkivaid probleeme põhjustavad saatanlikud jõud - valitsused, võimud, selle maailma pimeduse valitsejad ja taevaaluste kurjad vaimud. Meie vastutuseks on kasutada oma võitluse relvi, võitlemaks head usuvõitlust. Millised on need relvad? Jeesuse nimi, Jumala Sõna, Püha Vaim ja Vaimu annid.

Palve on lahinguväli. Palves veedetud aeg on aluseks meie varustatusele. Efesose kirja kuuendas peatükis kirjeldatud sõjavarustus on palve sõjavarustus. See teenib üht olulist eesmärki: võidelda Saatanaga ja võita!

Sinu vaenlaseks ei ole teised inimesed. Saatan on kõigi su hädade allikas. Mõned inimesed usuvad, et Jumal saadab raskusi ja katsumusi. Aga Jumal on varustanud meid hoopis relvade ja sõjavarustusega, mis aitavad meil hädast välja pääseda! Saatan on hädade põhjustaja! Mitte Jumal! Mitte sinu naaber! Mitte sinu töökaaslane!

Hea strateegia tundja teab, milline tähtsus on sõjas vaenlase varustuse äralõikamisel ja ta väeüksuste killustamisel. Kaotus muutub seega vältimatuks. Ilma toidu, vee ja laskemoona varudeta on üksnes aja küsimus, mil vaenlane ta kätte langeb. Ta ei pea tegelikult midagi muud tegema, kui istuma ja ootama. Kui me ei veeda aega palves, võideldes aktiivselt Saatanaga, siis suudab ta meid kergesti võita.

Saatana strateegia on tulla ja ära lõigata meie varustus. Palju meie ebaõnnestumisest minevikus on olnud Saatana edu koguduse lõhestamisel. Aga tänu Jumalale, Kristuse ihu on kõikjal üle terve maailma taas kokku tulemas. Inimesed kõiksuguste uskkondlike tagapõhjadega on ühinemas Püha Vaimu väes. Usklikud on iga päev avastamas üha rohkem ja rohkem Jumala väge, mis on neile kättesaadav. Nad varustuvad palve sõjavarustusega, valmistudes pidama vaimumaailma lahinguid. Piirid uskkondade vahel on varisemas nagu Jeeriko müürid!

Tänu Jumalale, meil on meelevald Saatana ja tema jõukude üle. Me peame olema tugevad Isandas ja Tema tugevuse jõus. Me peame valdama oma sõjariistu ja neid efektiivselt kasutama. Kui me loodame sõda võita, siis me peame veetma aega, et palve läbi oma väehulkasid tugevdada.

Kogu Jumala sõjavarustus

Usklikuna oled sa Jumala armee sõdur. Kujutle ennast lahinguvalmiduses seismas, Jumala sõjavarustus sind kaitsmas - su niuded tõega vöötatud. Õigsuse soomusrüü on oma kohal. Jalas rahuevangeeliumi kuulutamise valmisoleku kingad. KÕIGE SELLE JUURES hoiad sa usukilpi, et kustutada KÕIK vaenlase tulised nooled. Sul on päästekiiver peas ja Vaimumõõk - Jumala Sõna - käes.

Sa oled pealaest jalatallani kaetud Jumala võimsa sõjavarustusega. See on tugev ja peab vastu kõik vaenlase ägedad rünnakukatsed. Luba ma näitan sulle nüüd, kuidas see toimib.

... ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega. Kui Saatan ütleb sulle su mõistuses, et sa ei näe oma palvetele mitte kunagi vastuseid, siis see on aeg end tõega vöötada. Jeesus ütles: Sinu (Jumala Sõna) sõna on tõde (Jh. 17:17). Saatan on valetaja ja kõigi valede isa. Otsusta oma südames, et kui sa oled teinud kõik, jäämaks püsima, siis sa ka seisad kindlalt Jumala Sõnal. Sa ei lase end liigutada sellest, mida sa näed, kuuled või mõtled. Sind liigutab vaid Jumala Sõna.

Psalm 112:6-8 ütleb inimese kohta, kes tunneb Jumala Sõnast rõõmu ja peab seda lõplikuks autoriteediks:

Sest ta ei kõigu iialgi;
igaveseks mälestuseks jääb õige!
Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel,
ta loodab Jehoova peale!
Tema süda on toetatud, ta ei karda mitte,
kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi!


Kinnita oma tähelepanu Jumala Sõnale. Looda ainult Isanda peale, mitte aga halbadele sõnumitele, mida kuuled. Las Jumala Sõna toetada su südant!

Õigsuse soomusrüül on sinu kui uskliku jaoks eriline tähendus. Ei olnud juhus, et Jumala Vaim valis soomusrüü õigsust esindama. Ilma soomusrüüta on sõduri keha elulised piirkonnad vaenlase ees jäänud kaitsetuks. Ilma õigsuseta on su palveelu elulised osad Saatana ees kaitsetud.

Täiesti võimalik, et õigsus on kõige enam valesti mõistetud teema Uues Testamendis. Religioossele mõtteviisile tähendab õigsus head moraalset käitumist. Ent tõeline tähendus on hoopis erinev. Õigsus on lihtsalt õige vahekord Jumala ees. Tänu sellele õigele vahekorrale on sul Tema kuningriigis õigused ja eesõigused.

Kui sa mõistad seda, mis juhtub, kui sa võtad Jeesuse vastu oma elu Isandaks, siis saad sa enam teadlikumaks nendest õigustest ja eesõigustest. On olemas kaks vaimset perekonda: Jumala perekond ja kuradi perekond. Sest ma arvan, et sellesinase aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama (Ro. 8:18). Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele te tahate teha! Tema on inimese tapja olnud algusest peale ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa! (Jh. 8:44) ... milledes te käisite enne selle maailma ajastu järele, õhuvalla vürsti järele, vaimu järele, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste sees, kellede seas ka me kõik enne käisime oma liha himudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki (Ef. 2:2,3). Sinu usk Jeesusesse annab sulle väe saada Jumala lapseks. Kui sa võtad Jeesuse vastu oma elu Isandaks, sünnib su vaim uuesti. Sa ei kuulu enam Saatana riiki. Sind on asetatud Jumala Poja riiki (Kl. 1:12,13). Sa oled nüüd Jumala pärija ja Jeesuse Kristuse kaaspärija! Mis kuulub Temale, kuulub ka sinule. Sul on Tema õigsus. See on su soomusrüü! See teeb sind Jumala silmis väärt olevaks.

Niikaua, kui sa näed end väärituna, ei koge sa just eriti suurel määral palvevastuseid. Õigsuse mõistmine asetab sind edu teele. Sul on õigus seista vastu Saatanale ja eeldada, et ta põgeneb.

Usklikud üle kogu maailma on õppimas oma õigusi. Nad muutuvad üha enam ja enam teadlikumaks oma seisundist Jumala lastena ja Jeesuse kaaspärijatena (Ro. 8:17). Nad kasutavad ära õigsuse soomusrüüd!

Järgmine osa su sõjavarustusest on jalgade jaoks. Need peavad kandma rahuevangeeliumi kuulutamise valmisoleku kingi. Jeesus ütles: Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Evangeelium on hea sõnum sellest, et meil on rahu Jeesuse Kristuse läbi. Jesaja 52:7 ütleb: Kui armsad on mägede peal sõnumitooja sammud, kes kuulutab rahu, kes toob häid sõnumeid, kes kuulutab päästet ... Evangeeliumi jagamine teistega on osa su sõjavarustusest.

Sõna ütleb: Kõige selle juures haarake usukilp. Su kilp kustutab kõik vaenlase tulised nooled! 1. Johannese 5:4 ütleb: ... ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma: meie usk! Sinu usk teeb sinust võitja ja veel rohkem kui võitja! Õige elab usust (Ro. 1:17). See tähendab, et kogu su elu on kantud sinu usust Jumalasse.

Lõpuks, võta päästekiiver. Kiiver on kaitse su peale. Roomlastele 12:2 ütleb: Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Saatana lahinguväljaks on su mõttemaailm. Hoides oma mõttemaailma Jumala Sõnaga uuendatuna, kaitsed sa seda Saatana rünnakute eest kahtluse ja uskmatuse näol. See on väga lähedalt seotud sellega, et me oma niuded vöötaksime tõega. Vabadus peitub tões. Jeesus ütles: Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks! Võti on jäämises. Seda ei ole võimalik lihtsalt proovida. Sa pead vastu võtma kindla otsuse teha seda. Alles siis koged sa vabadust Saatanast, mis sulle Jumala lapsena õigusega kuulub.

Sinu sõjavarustus on seesama vaimne sõjavarustus, mida kandis Jeesus oma maise teenistuse ajal. Tema nägi, et ei olnud ühtki meest, ja imestas, et ei olnud ühtki vaheleastujat! Siis aitas teda ta oma käsivars ja teda toetas tema õiglus! Ta pani enesele selga õigsuse, otsekui soomusrüü, ja päästekiivri pähe; ta riietus kättemaksuriietesse ja kattis ennast püha vihaga, otsekui ülikuuega! (Jesaja 59:16,17).

Tema proovis seda enne, kui Ta selle sulle andis. Tema jaoks toimis see suurepäraselt. Miks? Sellepärast, et Ta oli siin ühel eesmärgil - täita Jumala tahet maa peal. Jeesus tegutses maa peal kui Aabrahami lepingu aegne prohvet. Filiplastele 2:8 ütleb, et Jeesus alandas iseennast. Kreeka algtekstis on öeldud sõna-sõnalt, et Ta tühjendas iseenda oma jumalikest eesõigustest. Ta elas siin kui inimene, kes oli Püha Vaimuga täidetud. Jeesus ütles: Mina ei või iseenesest ühtki teha. Nagu ma kuulen, nõnda ma mõistan kohut ja minu otsus on õige, sest mina ei nõua oma tahtmist, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud (Jh. 5:30). Ta kandis seda sõjavarustust inimesena ja seejärel andis Ta selle kogudusele!

Jumal on maa peal sisse seadnud ühe kaitsesüsteemi. Selleks süsteemiks on palve. See sisaldab endas kogu Jumala sõjavarustust ja meie võitluse relvi. Selles peituvad põhimõtted on määratud tabaluku panemiseks Saatana jõududele. See annab Jumala Vaimule kanali, mille kaudu ta võib teostada Jumala tahet oma rahva elus.

Meie võitluse relvad

Sõjavarustus, millest me oleme rääkinud, on olnud kaitseiseloomuga. Vaatame nüüd oma ründerelvi! Efeslastele 6:17 ütleb, et Jumala Sõna on Vaimumõõk. Selleks, et oma mõõka osavalt käsitleda, pead sa teadma, kuidas Sõna toimib. See annab tulemusi. Saatan taganeb hirmuga ta hoopide ees!

Markuse neljandas peatükis võrdleb Jeesus Jumala Sõna maha külvatud seemnega. Kui sa külvad seemne, siis annab see saaki. Sa ei külva vilja, oodates, et see kasvataks õunu või banaane. Kui külvatu on teravili, siis kasvab ka teravili. Nii on ka Jumala Sõnaga. Kui sa külvad Sõna oma südamesse, siis see kasvab ja annab tagajärgi.

Sinu elu - nagu maapindki - annab sellist saaki, milline seeme sinna külvati. Kui sa külvad kahtluse, hirmu, uskmatuse ja ebaõnnestumise seemneid, siis võid sa loota oma elus ka lõigata kahtluse, hirmu, uskmatuse ja ebaõnnestumise saaki. Sa ei saa külvata kahtluse seemneid, oodates, et see annaks saagiks usku. Nii see lihtsalt ei toimi.

Sõna on teravam kui ükski kaheterane mõõk, tungides läbi ja lõhestades hinge ja vaimu, liikmed ja üdi (He. 4:12). Sõna läheb su intellektist kaugemale. Ta tungib vaimsesse sfääri. Vaid kahtlus ja uskmatus võivad takistada Sõnal sinu kasuks toimimast. Kui sa külvad oma südamesse Sõna tervenemise kohta, siis lõikad sa ka tervenemissaaki, KUI kahtlus ja hirm ei tungi su südamesse ega riku su saaki.

Jeesus ütles: Külvaja külvab sõna...ja kui nad on kuulnud, tuleb kohe Saatan ja võtab sõna ära, mis nendesse oli külvatud. Saatan tuleb kohe, et sõna ära varastada. Sa pead end tema manöövrite vastu kaitsma. Parim viis vaenlase võitmiseks on tema taktikaga tutvumine. Kui sa kord tead, kuidas Saatan tegutseb, oled sa võimeline teda võitma.

Kui keegi külvab seemne maha, siis ei lähe ta mõne päeva pärast ega kaeva seda välja, et näha, kas see kasvab. Selliselt ei anna seeme kunagi vilja. Külvajal peab olema usk seemne võimesse kasvada ja saaki anda.

Usk Sõnasse toimib samamoodi. Kui sa usud Jumalalt tervenemist saavat, aga sümptoomid püsivad, siis sa ei loobu ega ütle: “Noh, ma arvan, et minu jaoks see ei toimi.” See on see, mida Saatan soovib, et sa teeksid. Sa pead pinnast pidevalt kastma ja seda Sõnaga harima, kuni seeme on võimeline võrsuma ja kasvama. Ära kaeva oma seemet välja!

Kui farmer paneks oma seemne riiulile, siis ei annaks see mitte kunagi saaki. Ta peab panema seemne tema õigesse keskkonda, et temas leiduv elu esile tuleks. Sõna tuleb kohelda täpselt nagu seda seemetki. Kui sa vajad tervenemist, siis külva Jumala Sõna seeme tervenemise kohta õigesse keskkonda - oma südamesse. Kui su Piibel on jäänud kusagile raamaturiiulile vedelema, siis ei ole sul sellest mingit kasu.

See, kui sa vaimset lahingut pidades ei veeda aega Sõna juures, sarnaneb olukorraga, kus sa lahinguväljal olles jätad oma mõõga tuppe. Võta oma Piibel riiulilt alla ja toida Sõnaga oma südant. Veeda aega Sõna üle mediteerides, et tervenemise seeme saaks kasvada ja areneda, toomaks su elus esile soovitud vilja.

Kui seeme on maha külvatud ja haritud, siis ta juurdub. Võsu rajab endale tee maapinnale. Kui taim õitseb, siis selle tagajärjel tekib palju temasarnast elu. Sõnal, nii nagu seemnelgi, on eneses vägi kasvada ja kanda vilja.

Kaitse Sõna, kuni tal on aega juurduda ja kasvada. Valitse oma mõtteelu üle, hävitades kõik mõistuse targutused ja lükates ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Sõna vastu. Olla lihaliku mõtteviisiga või meelte poolt valitsetav, tähendab surma (Ro. 8:6). See tapab su. Aga vaimumeelsus tähendab elu ja rahu. Hoia oma mõtted Sõnal. See on vastus sinu probleemile. Hoides lõpptulemust oma mõtetes, koged sa elu ja rahu ja kaitsed seega Jumala Sõna seemet. Jumala Sõna toimib ainult siis, kui see on toimima pandud. Alistu Jumalale (Jakoobuse 4:7). Seisa vastu kuradile ja ta põgeneb su juurest!

Jumal on varunud vaimse sõjapidamise jaoks tugeva arsenali. Sõna ei ole su ainus relv Saatana vastu.

Esimeses peatükis me rääkisime lühidalt, et igal usklikul on eesõigus kasutada palves Jeesuse nime.

Kui sa palvetad Jeesuse nimel, püüad sa otsekohe Jumala tähelepanu. Samal ajal pöördub sinule ka Saatana tähelepanu.

Jeesuse nimi on vaimumaailmas lõplikuks autoriteediks. Filiplastele 2:9,10 ütleb: Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja andnud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, niihästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad. Jeesuse nimes on usklikul meelevald astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale (Luuka 10:19). Saatan teab, millist väge see nimi sisaldab ja ta taandub, kui seda usus on kasutatud (Jakoobuse 4:7). Üks tõlge käsib kuradile vastu seista ja siis too “pöörab ringi ja jookseb minema”!

Vaatame Heebrealastele 1:3,4 ... kes, olles tema aupaistus ning ta olemuse kuju ja kandes kõike oma vägeva sõnaga, pärast seda kui ta iseenese läbi oli toimetanud meie pattude puhastuse, istus Ausuuruse paremale käele kõrguses ning sai seda ülemaks inglitest, mida kõrgema nime ta on pärinud kui nemad. Kui Jeesuse nimi on palju kõrgem kui Jumalaga heas vahekorras olevatel inglitel, kui palju kõrgem peab ta siis olema Saatana nimest? Too on ju langenud ingel!

Enne kui Ta tõusis taevasse, käskis Jeesus oma jüngritel minna kõike maailma. Ta ütles: “Kõik meelevald on antud mulle nii taevas kui ka maa peal. Seepärast, minge TEIE kõike maailma. MINU NIMEL pange käed haigete peale ja need saavad terveks. MINU NIMEL ajage välja kurje vaime.” Täpselt nii, nagu naisel on volitus oma mehe nime kasutamiseks, on meilegi antud Jeesuse nimi, mida me võime kasutada Saatana vastu võitlemiseks. Meil on meelevald kasutada Tema nime Tema asemel.

Kui Peetrus ja Johannes tervendasid Ilusa värava juures oleva mehe, siis kõnetasid nad teda Jeesuse nimel. Peetrus ütles: Hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel, tõuse üles ja kõnni! Hiljem selgitas ta, mis oli juhtunud. Peetrus ütles: Iisraeli mehed, miks te panete seda imeks või miks te üksisilmi vaatate meie peale, otsekui oleksime meie oma väe või vagadusega selle pannud kõndima? Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobi Jumal, meie esiisade Jumal, on austanud oma sulast Jeesust... Ja usu läbi tema nimesse on tema nimi teinud tugevaks selle, keda te näete ja tunnete; ja usk, mis tuleb temalt, on sellele andnud täie tervise teie kõikide nähes (Ap. teod 3:6,12,13,16).

Peetrus kasutas lihtsalt seda meelevalda, mille Jeesus talle vaid mõned päevad tagasi oli andnud. Varastel apostlitel ei olnud iseendis mingit eri väge, et teha vägevaid tegusid. Nende pühadus ei teinud neid eriliseks. Neil ei olnud isegi mitte kirjapandud Uut Testamenti. Ainus, mida nad teha said, oli kasutada usus Jeesuse nime ja Püha Vaim tegi vägevaid tegusid. Algkoguduse fantastiline maadraputav ärkamine süttis ühestainsast käsust: “Minge Jeesuse nimel!” Jeesuse nimes peituv vägi ei ole mitte kunagi muutunud.

Enamik usklikke teab, et see on Jeesuse nimi, mis põhjustas nende päästetud saamise. Piibel ütleb: Sest igaüks, kes hüüab appi Isanda nime, päästetakse. Isand on rikas kõikide heaks, kes tema nime appi hüüavad. Kui sa hüüad kellegi nime appi, siis sa esitad nõudmise tema võimekusele. Näiteks, kui politseinik ütleb: “Seaduse nimel: Seis!”, siis seisab tema selja taga selle linna valitsus. See on võrdne sellega, nagu kõneleks kogu selle linna juriidiline struktuur. Ta omab seaduse nime taga olevaid volitusi.

Teadmaks, kui palju sa üht või teist nime võid usaldada, pead sa olema võimeline mõõtma tema taga olevat väge. Inimene, kes kirjutab välja tðeki, asetab nõudluse oma nimele. Kui tal on pangas küllalt suur arve, siis on tal ka küllalt võimu selle nõudluse rahuldamiseks.

Jeesuse nime taga seisev vägi on Kõikväelise Jumala vägi! 1. Johannese 3:22,23 ütleb: ... ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on temale meelepärast. Ja see on tema käsk, et me peame uskuma tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastama üksteist, nagu ta meile on käsu andnud. Meil on käsk uskuda Jumala Poja nimesse. Uskuda Tema nimesse tähendab esitada nõudmine Tema võimekusele. Jeesus ütles: ... mida te iganes Isalt palute minu nimel, seda ta annab teile (Jh. 16:23). Jeesuse võimas, väeline nimi on sulle kättesaadav. Saa teadlikuks oma õigusest ja eesõigusest seda kasutada. Palu, et Püha Vaim söövitaks selle reaalsuse sinu südamesse. Tema ülesandeks on juhtida sind kõige tõe sisse (Jh. 16:13).

Jeesuse nimi on võti taeva varaaitade juurde. See võib teha kõike, mida Jeesuski. Tema nime rääkimine on sama, mis Tema kohal seismine. Vastavalt Filiplastele 2:9-11 kummardab kogu eksistentsi spekter - taevas, maa, maa-alune - oma põlved ja tunnistab oma suuga, et Jeesus on Isand Jumala Isa auks. Jeesuse nimi on üle iga teise nime. Pärast surnuist ülesäratamist päris Jeesus Jumala enda nime (He. 1:4). Et mõõta Tema nime taga olevat väge, peaksid sa mõõtma Kõikväelise Jumala väge. Seda ei ole aga võimalik teha. Tema vägi on mõõtmatu ja Ta tahab seda meie heaks kasutada.

Jumala armastus ajendab Teda oma väge kasutama. 1. Johannese 4:16 ütleb: Ja me oleme tundma õppinud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Kui sa usud seda armastust, mis Jumalal on sinu vastu, siis hakkad sa mõistma, et sinul on täpselt sama palju õigust kasutada Jeesuse nime kui igal teiselgi. Usu seda armastust, mis Jumalal on sinu vastu.

Kui sa kord tunned ära Jumala armastuse reaalsuse oma elus, siis mõistad sa, et Ta ei ole jätnud sind kurja vastu kaitsetuks ja jõuetuks. Jeesuse võimsas nimes peituva väega on Jumal katnud Saatana eksistentsi kogu spektri. Kasuta seda oma vaenlase ees vabalt ja veendumusega!

Meie vaimse sõjapidamise järgmine oluline aspekt on Püha Vaim. Enne ristile minekut tõotas Jeesus Ta saata. Meil on sõjavarustus ja relvad, aga see on Püha Vaim, kes teeb meid võimeliseks neid kasutama.

Püha Vaim on Jumala vägi. Sinu palveelu efektiivsus sõltub usalduse astmest, mida sa annad Pühale Vaimule. Tema on sinu palvete taga olev vägi, mis võimaldab sul elada nii, nagu Jumal on kavandanud - vabana patust, haigustest, murest ja surmast. Ta elab sinu sees. Sa ei pruugi olla Tema ligiolust teadlik, aga Ta on seal. Püha Vaim mängib su palveelus olulist osa. Palu Isa Jeesuse nimel, mitte Püha Vaimu. Ta on sinus - luues, jõustades, tegutsedes - et teostada Jumala tahe sinu elus. Toimides Jumala Sõna põhjal saad sa näha Püha Vaimu tegevust. Ta teeb enam kui rohkesti üle kõige selle, mida me palume või mõtleme väge mööda, mis meis on tegev (Ef. 3:20). Püha Vaim on see vägi.

Ta on sinu Abistaja, saadetud sind toetama. Ta on tulnud sulle appi, tegemaks su sisemist inimest tugevaks. Ta on sinus, otsekohe valmis Jumala käsku täitma ja toetama Jeesuse nime.

Püha Vaimu tegevus peaks sulle olema reaalsus. Kui sa kutsud Teda oma ellu, siis saad sa rohkem kui vaid pelga kogemuse. Jumala Püha Vaim tuli sinuga elama igaveseks. Ta elab sinu sees pidevalt. Ta on reaalne ja Ta tahab sind su palveelus aidata.

“Isa, ma palun, et Sa just praegu täidaksid mind oma kalli Püha Vaimuga. Nii nagu Ta mulle annab, räägin ma uutes keeltes, mis on mu isiklik palvekeel. Ma praktiseerin iga päev keeltes palvetamist, Vaimus palvetamist. Ma teen oma osa, harjutamaks oma uut keelt ja sõltun Pühast Vaimust, et Ta mind juhiks, kui ma Sinus kasvan.

Tänu Sulle, Isa, et oled mind täitnud Püha Vaimuga. Ma olen tänulik, et Ta elab minu sees. Ma ei ole mitte kunagi enam seesama, sest Püha Vaim elab nüüd minus. Jeesuse nimel. Aamen."

Inimese meelevald palves

Me oleme näinud, et Jumal on andnud meile vaimse sõja pidamiseks oma sõjavarustuse ja relvad. Miks on Ta seda teinud? Selleks, et me võiksime võita!

Sellesse relvastusse kuulub ka Kristuse ihu meelevald. Kui sa tead, miks sul on Saatana üle meelevald, siis kasutad sa ka kindlusega seda meelevalda. Sellele alluvad kõik Saatana tegevust läbiviivad jõud kõige madalamatest valitsustest kõige kõrgemate kurjuse jõududeni taevaalustes. Mitte ükski inimeksistentsi ala ei ole jäänud Jeesuse vere katteta. Põhjus on järgmine.

Jumal andis maa inimesele. Ta lõi Aadama oma näo järele ja andis tema kätte valitsuse (1.Mo. 1:28). Jumal ütles: Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege ... Aadam oli Jumala asevalitseja, meelevallaga kõige loodu üle. Mõtiskledes selle aukartustäratava reaalsuse üle, kirjutas psalmist Taavet:

... mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed?
Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega! Sa seadsid ta valitsema oma käte töid; kõik sa panid tema jalge alla.


Jumal andis inimesele oma Sõna ja oma meelevalla. Aadam oli vaba tahet omav isik, kes ise määras oma saatust. Aadam valis sõnakuulmatuse Jumala Sõna vastu. Ta pani toime reetmise ja andis oma meelevalla üle Saatanale. Ta kummardus vabatahtlikult ühe langenud ingli ette. Jumal oli end oma Sõna läbi Aadamale kohustusega sidunud. Ta pidi austama Aadama valikut. Jumala tahte vastaselt sai Saatanast selle maailma jumal (2. Ko. 4:4).

Aadam tegi oma valiku. Selle tagajärjed mõjustasid tervet inimsugu. Inimene kaotas Jumala elu ja loomuse. Ta kaotas oma meelevalla Saatana üle. Vaimse surma loomus tungis ta vaimu (Ro. 5:12).

Aadamast peale on Saatana loomus kandunud ühelt inimsoo esindajalt teisele. Saatanast sai inimkonna ebaseaduslik võõrasisa. Inimene ei kuulunud enam Jumala perekonda.

Lunastamaks inimkonda pidi Jumal hävitama liidu inimese ja kuradi vahel. 1. Moosese 3:15 ennustas Jumal Messia tulekut, kes hävitab kuradi. Jeesus tuli maa peale ühel põhjusel: hävitama kuradi tegusid ja tagasi võitma inimese meelevalda (1.Jh. 3:8).

Enne Lunastaja tulekut suhtles Jumal inimesega Aabrahami lepingu kaudu. See leping võimaldas Aabrahamil ja ta järglastel elada õnnistuste all, kuni Jeesus, veatu Jumala Poeg, valas oma vere (1. Mo. 17; Ga. 3:16, 17). (Ilma vere valamiseta ei ole pattude andeksandmist olemas.) Aabrahami vastutuseks oli elada veatult ja laitmatult Jumala ees. Tänu vaimsele surmale ei olnud ta suuteline seda tegema. Jumal kattis tema puudujäägid sikkude ja härgade verega. Ent nende vana lepingu ohvrite veri vaid kattis patu (Loe Heebrealastele 9. ja 10. peatükki). Ta ei suutnud teha lõppu patuloomusele.

Sõna, mille Jumal oli öelnud (1. Mo. 3:15), sai lihaks ja elas inimeste keskel (Jh. 1:14). Jeesus sündis neitsist. Tema Isa oli Jumal, andes Talle Ta Vaimu Jumala loomuse. Jeesus täitis Aabrahami lepingu. Ta elas veatult ja laitmatult Jumala ees kui inimene. Inimene oli võtmeisikuks langemises ja inimene pidi olema võtmeks ka lunastuses. Jeesus tegi läbi selle proovi, milles Aadam läbi kukkus!

2. Korintlastele 5:21 ütleb: Ta (Jumal) on tema (Jeesuse), kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õigsuseks tema sees. Jeesus ei teinud mitte kunagi pattu. Ta sai patuks meie eest.

Kuna Jeesus pidi tehtama meie patuks, siis pidi Ta enese peale võtma ka patukaristuse. Ta pidi surema vaimselt ja füüsiliselt, mis viis Ta neetu valdustesse. Ta läks sinna meie asemel. Jesaja 53. peatükis me leiame, et Jumal arvas heaks Tema peale panna kogu meie karistuse - patu, haiguse, vaesuse, kogu needuse (5. Mo. 28:16-68).

Rist oli Saatanale mõistatus. Sõna ütleb meile, et kui ta oleks teadnud, mis toimub, ei oleks ta au Isandat risti löönud (1.Ko. 2:7,8).

Jeesus läks põrgusse, et vabastada inimkond karistusest Aadama reetmise eest. Jesaja 53:9 ütleb: Temale anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri ... Heebrea keeles on siin esinev sõna “surm” mitmuses. Jeesus suri kaks surma. Ta suri füüsiliselt ja vaimselt. Kui Ta tehti patuks, lahutati Ta Jumalast. Seepeale hüüdis Ta valju häälega risti peal rippudes: Mu Jumal, mu Jumal, miks oled sa mind maha jätnud?

Jeesus täitis Aabrahami lepingu. Ta kandis meie sõnakuulmatuse ja sai viimaseks ohvriks, mida ohverdatakse. Tema veri mitte üksnes ei katnud pattu. Ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega, mis oli meie vastu (Kl. 2:14). Jeesus veetis kolm hirmsat päeva ja ööd selle maa põues, ostes tagasi inimese õigused ja meelevalla, makstes hinna inimese pattude eest. Ta asus meie kohale ...

Sest otsekui Joona oli valaskala kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd (Matt. 12:40).

Aga et ta on läinud üles, mis on see muud kui et ta ka enne on läinud alla maa alamaisse paikadesse? (Ef. 4:9)

Ta riisus ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses (Kl. 2:15). Jeesus võitis Saatana ja ta jõugud ta enda valdustes!

Jumal tegi Ta igavese elu läbi elavaks. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otsekui Kristus on surnuist üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus (Ro. 6:4). Selles elus peituv vägi katapulteeris Ta kolmest sfäärist läbi! Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja andnud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, niihästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad (Fi. 2:9,10). Mitte miski ei suutnud peatada lunastusplaani.

Apostlite tegude teises peatükis jutlustas Peetrus, kuidas Jeesuse hinge ei jäetud surmavalda. Ta ütles, et Taavet nägi lunastusplaani ette ja rääkis Ta ülestõusmisest (Ap. teod 2:31). Surma püüded Teda hoida ei õnnestunud! Ta oli maksnud hinna patu eest.

Heebrealastele 1:6,8 ütleb: Ent sellest, kui ta JÄLLE toob esmasündinu maailma, ütleb ta: “Ka kõik Jumala inglid kummardagu teda!” ... “Su aujärg, Jumal, on ikka ja igavesti, su valitsuskepp on õigluse kepp!” Jeesus oli esmasündinu surnutest (Kl. 1:18). Ta võttis enese peale patuloomuse, maksis hinna ja sündis uuesti pojaseisusse!

Jeesus samastus inimsooga ja Temast sai meie täielik asendaja. Ta maksis meie lunastamiseks tohutu hinna. Kui me samastume Ta surma, mahamatmise ja ülestõusmisega, saavad meist uuestisündinud Jumala pojad.

Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Isand, ja oma südames usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad päästetud! Sest südamega ustakse õigsuseks, ent suuga tunnistatakse päästmiseks (Ro. 10:9,10).

Aga Jumal, kes rikas on halastusest, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks - armust olete õndsaks saanud - ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses, et osutada tulevail ajastuil oma armu ülemäärast rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses (Ef. 2:4-7).

Praegu on Jeesus asetatud istuma Isa paremale käele, oodates, mil Ta vaenlased tehakse Ta jalgealuseks järiks. Jeesus on Pea ja meie oleme Ta ihu. Jalad on ihus. Ta ootab, mil Ta vaenlased pannakse meie jalge alla.

Meelevald kuradi üle on antud Kristuse ihu kätte. See meelevald sisaldab endas ülemvõimu vaimumaailmas. Selle taga seisab terve lunastusplaan!

Need asjad, mida me nüüd oleme käsitlenud, on asjad, mida sa pead vastu võtma usu läbi Jumala Sõnasse. Neid ei ole võimalik tavaliste silmadega näha. Sellele vaatamata on nad vaimsed reaalsused.

Aseta end Saatana positsioonile ja näe seda tema vaatepunktist. Kui sina oleksid Saatan, mida sa siis mõtleksid? Sinu ees seisab üks sõdur, kaetud Jumala sõjavarustuse täiskomplektiga - õigsuse rüü, päästekiivri, tõe vöö, rahuevangeeliumi kingade, usukilbi ja Vaimumõõgaga. See sõdur räägib meelevallaga Jumala Sõna. Kui ta näomask on alla lastud, ei suudaks sa teha vahet tema ja Jeesuse vahel. Kui sa oleksid Saatan, kas ei kaalutleks sa hoolikalt, enne kui kargaksid temaga võitlusesse? Seesama kuju on teda juba kord igaveseks kaotuses haavanud. Saatan ütleb: “Ühest korrast on küll, ma parem põgenen!”

Ainus viis, kuidas üks usklik endast Saatanale märku võib anda, on uskmatuse läbi näokatte tõstmine. Niikaua, kui ta toimib ja elab usus, ei ole Saatan võimeline teda võitma. Wuest’i tõlge Jakoobuse 4:7,8-st ütleb: “Alluge otsekohe ja lõplikult vastuvaidlematu kuulekusega Jumalale. Seiske vankumatult kuradi rünnakutele vastu ja ta põgeneb teie juurest. Lähenege Jumalale ja Tema läheneb teile.”

Sulle on antud kogu Jumala sõjavarustus. Sinu vastutuseks on see üles võtta, selga panna ja usus kanda. Sul on Püha Vaim ja Jumala Sõna. Sul on meelevald vaimumaailmas. Sind on täielikult varustatud relvadega, mis tagavad palves tulemusi. Sa võid oodata tulemusi iga kord kui palvetad!


Warning: Trying to access array offset on null in /data05/virt2523/domeenid/www.harta.ee/usumaailm/loe.php on line 49
Katkend on võetud raamatust "". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.