Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ÕPITUBAKatkend on võetud raamatust "Väelise palve saladused". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Parim palveviis
Lynne Hammond & Patsy Cameneti

... õige inimese vägev palve suudab palju.

JAKOOBUSE 5:16


Selle kirjakoha kirjutamisest on möödunud peaaegu kaks tuhat aastat ja selle aja jooksul on palve kohta palju öeldud. Sellel teemal on peetud arvutult jutlusi. Sellest on kirjutatud suur hulk raamatuid.

Ent kõige selle juures, mida me palve kohta oleme õppinud, jäävad põhilisemad asjad ikka samaks. Vägev palve on see, mis suudab. Oluline on selline palve, mis annab soovitud tagajärgi. Teisisõnu, parim palveviis on palve, mis toob vastuse.

Religioon on püüdnud selle asja segaseks ajada, öeldes selliseid asju, nagu: “Jumal vastab palvetele alati, aga vahel on vastuseks “ei”.” Ent Piibel ei ütle midagi sellist. Vastavalt Piiblile on nii, et kui sa palud õigesti, siis sa saad seda, mida sa küsid – iga kord. Jumala vastus piibellikule palvele on alati “jah”.

Pole kahtlustki, et selline väide ärritab mõningaid inimesi. “Noh, ma ei usu, et sa võid lihtsalt oodata, et Jumal teeb seda, mida sa tahad, et Ta teeks, iga kord kui sa palvetad,” ütlevad nad võib-olla. “Pealegi on Ta suveräänne Jumal ja Ta teeb seda, mida Ta heaks arvab.”

Kindlapeale on Ta suveräänne Jumal. Ta teeb seda, mida Ta heaks arvab. Ja Ta on arvanud heaks anda meile kõike seda, mida me Jeesuse nimel palume. Jeesus ise ütles, et kui need, kes Temasse usuvad, “midagi paluvad” Tema nimel, siis Ta teeb seda. (Johannese 14:14) Ta ütles 13. salmis, Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa austataks Pojas!

Vastatud palved ei ole inimese idee, see on Jumala idee.

Seega, kui palvetele ei vastata, ei ole see Jumala süü, vaid meie. Jakoobuse 4:3 ütleb, Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti. Kui me ei saa seda, mida me palume, siis on valed kas meie motiivid või meie meetodid. Jumal igatseb, et me üha muutuksime ja õpiksime, kuni me kasvame sellise paigani, kus me saame Tema käest kõike, mida me palume.

Kuidas ma tean, et see on võimalik?

Kuna Jeesus sai kõike, mida Ta palus. Ja Piibel ütleb, et me oleme määratud olema sellised nagu Tema. (Ro. 8:29)

Kui Jeesus palvetas leibade ja kalade üle, vastas Jumal ja paljundas neid tuhandete inimeste toitmiseks. Kui Jeesus palus, et Laatsarus tõuseks surnuist üles, siis just see sündiski. Kui Jeesus ütles oma jüngritele, et Ta palub Isal saata Püha Vaimu, valas Jumal nelipühipäeval välja oma Vaimu võimsa tuulekohina ja tulekeelte saatel.

Tegelikult said kõik imed Jeesuse elus alguse sellest ajast, mis Ta veetis mõjusas palves. Seesama on õige ka meie puhul. Kui me õpime palvetama nii nagu Tema palvetas, siis me teeme neid tegusid, mida Tema tegi – ja isegi suuremaid tegusid. (Johannese 14:12)

Mitte üksnes võimalus, vaid vastutus

Jumal on meile tõepoolest andnud imelise osa oma jumalikus plaanis. Lubades vastata meie palvetele, on Ta meil võimaldanud saada oma tahte esindajaiks maa peal. Ta on andnud meile loomulikes olukordades üleloomulike muudatuste tegemise eesõiguse. Meie poolt vaadatuna on see imestusväärne võimalus.

Aga Jumal näeb selles enamat kui ainult võimalust, Ta peab seda meie vastutuseks. Loe, mida ütles Jeesus oma jüngritele Johannese 15:1-8, 16 ja sa mõistad, mida ma silmas pean.

“Mina olen tõeline viinapuu ja minu Isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja igaüht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja.

Teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud! Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse.

Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja; sest ilma minuta ei või te midagi teha! Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuu oks ning kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära.

Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate, ja see sünnib teile! Selles on minu Isa austatud, et te kannate palju vilja ja osutute minu jüngriteks.

Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja Isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimel.”


Vastavalt sellele viimasele salmile on meie missioon ja eesmärk sellel maal Jeesuse jüngritena vilja kanda. Mis laadi vilja? Vastatud palve vilja! Kui me ei palu mõjusaid palveid, mis annavad tagajärgi, siis me ei täida seda eesmärki, milleks me siin oleme. Põhjus, miks meid kohe uuesti sündides taevasse ei saadetud, on selles, et me võiksime palvetada ja kanda Jumalale vilja!

Üks tuntud jutlustaja ütles palju aastaid tagasi, et tundub, nagu ei teeks Jumal maa peal midagi, kui keegi ei palu. Miks on see nii? See on sellepärast nii, nagu ütleb Laul 115:16, Taevas on Jehoova taevas ja maa on ta andnud inimlastele! Jumal andis meelevalla selle maa peal inimkonnale ja Ta igatseb oma halastuse ja armu läbi teha suuri ja imelisi asju inimestes ja nende seas. Ta ootab, et mõni mees või naine Teda paluks. Ta ootab, et keegi palvetaks.

See on niisama loomulik kui hingamine

Üks põhjuseid, miks kristlased ei ole haaranud sellest suurest võimalusest ja vastutusest nii, nagu me oleksime pidanud seda tegema, on selles, et me oleme lasknud kuradil ja religioossel traditsioonil endid veenda, et palvetamine on raske. Me oleme mõelnud, et palve peab olema kuiv ja igav ja vähepakkuv. Aga see on vale!

Tõde on see, et palve on iga tõelise Jumala lapse jaoks ülimeeldiv asi, sest see viib meid meie Isa ligiollu. See, mida Jesaja prohveteeris Jesaja 56:7, on meie jaoks teoks saanud. “...needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja tapaohvrid on mu altari peal meelepärased; sest mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele!”

Nende jaoks, kes on uuesti sündinud Jumala perekonda, ei ole palve raske. See on rõõm! Palve on vaimselt meie jaoks sama loomulik kui hingamine on füüsiliselt. Tõeline palve tõuseb loomulikuna nende südametest, kes on Jeesusega ühendatud. See väljendab isiklikku ja lähedast suhet Jumalaga. Selline palve ei pea olema ilukõneline, et Isandale meeldida. See peab lihtsalt siiras olema.

Kas sa oled kunagi näinud, kuidas perekond koguneb väikese lapse ümber, kes parajasti rääkima õpib? See väikene laps ei pea ütlema palju, et valmistada suurt rõõmu nendele, kes teda armastavad. Ta võib laliseda midagi arusaamatut ja kõik – emme ja issi, vennad ja õed, tädid ja onud – rõõmustavad ta püüdluste üle suhelda. “Oh, kui armas ta on!” ütlevad nad. “Kas ta pole terane?”

Kui palju enam rõõmustub su taevane Isa nende sõnade üle, mis tõusevad Tema poole laste südametest, keda Ta nii väga armastab? Mõtle vaid sellele, kui palju see Talle meelehead valmistab, kui Ta lapsed Temaga suhelda püüavad!

Samal moel, nagu kasvab väikese lapse võime oma vanematega suhelda, kui ta vanemaks saab ja jätkuvalt praktiseerib suhtlemist, nii kasvab ja areneb meie võime palvetada, mida rohkem me seda teeme. Kuigi raamatute lugemine võib aidata, tõeliselt palvetama me õpime ikkagi seda tehes.

Selle tegemine ei ole mingi raske jõupingutus, kui me vaid oleme Jeesusega täielikult ühendatud. Mõtle veel kord sellele, mida ütles Jeesus Johannese 15:5,7 (Laiendatud Piibel). Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes iganes elab minus ja mina temas, kannab palju (rikkalikult) vilja. Kui te elate minus – teie elu on püsivalt minuga ühendatud – ja minu sõnad jäävad teisse ja elavad jätkuvalt teie südametes, siis küsige, mida te iganes tahate ja see tehakse teile.

Kui me elame nii, et meie elu on Jeesusega ühendatud, siis on mõjusate palvete palvetamine meie jaoks sama loomulik ja lihtne nagu vilja kasvamine viinapuu oksal. Kas sa oled kunagi näinud oksa, mis pingutab, teeb nägusid ja ütleb: “Hea küll, vili ... kasva juba, kasva juba”? Muidugi mitte. See oks teeb lihtsalt seda, mis on tema jaoks loomulik, selle elu tõttu, mis temasse viinapuust voolab.

Ent on tähtis mõista, et Jeesusega elulises ühenduses olemine tähendab enamat, kui vaid uuesti sündinud olemine. Kristlastena me oleme kõik Jeesusega ühendatud. Aga me kõik võime vaadata oma elus tagasi ja mõista, et on olnud neid aegu, mil meie ühendus Temaga oli tugevam kui teistel aegadel.

Kui sa oled näinud murtud oksaga puud, siis sa tead, et kui see ei ole täielikult murdunud, siis ka väike ühenduskoht puuga hoiab selle elus. Ent oksas ei ole piisavalt elu, et vilja kanda. Samal viisil, kui su osadus Jumalaga on murtud, kuna sa ei ole Temaga vastavalt Tema Sõnale käinud, siis see ei muuda su õiget seisundit. Sa oled ikka õige oks, aga su ühendusest Jumalaga ei tule ilmselt piisavalt elu, mis võimaldaks sul vilja kanda.

Jumalaga eluliselt ühendatud olemine toob sind paika, kus kõik, mis sa palud, antakse sulle sellepärast, et kui sa oled Temaga täielikus ühenduses, tuleb kõik, mis on sinus, Tema käest. Kui sa oled Temaga eluliselt ühendatud, tahad sa seda, mida Tema tahab. Sinu südames on see, mis on Tema südames. Seetõttu on sinu palved Tema palved. Ja sa võid olla kindel, et Ta vastab igale palvele, mis lähtub Temast.

Seda pole just raske mõista. Jumal ei algataks kunagi ühtegi palvet, millele Ta ei kavatse vastata. Palve, mis algab Temas, leiab Temas ka lõpu.

Pane tähele Sõna

Kuidas sa sellist elulist ühendust Jeesusega säilitad? Vaata veel kord Johannese 15:7 (Laiendatud): Kui mu sõnad jäävad teisse ja elavad jätkuvalt teie südametes, siis küsige, mida te iganes tahate ja see tehakse teile.

Sul võib olla suur nälg Jumala järele, aga kui sa ei pane tähele Ta Sõna, ei ole sa Temaga eluliselt ühendatud. Kui sa jätad unarusse Jumala Sõnast toitumise – selle lugemise, uurimise, selle üle mõtisklemise ja sellele kuuletumise – jääb su palveelu nõrgaks ja mõjutuks. Kui sa tahad väelist, mõjusat palveelu, pead sa veetma piisavalt aega Jumala Sõnas, et see muutuks sinu sees elavaks.

George Müller, väga suur jumalamees, veetis päevi Jumala Sõna uurides. Vahel uuris ta kaks nädalat, mida Sõnal on mingis asjas öelda, enne kui ta selle pärast palvetas. Ja kui ta siis palvetas, hoidis ta enda ees lahtist Piiblit.

Ma palvetasin mitmeid aastaid ühe vanema naisterahvaga, kes oli üsna sarnane. Ta oli nii täis Jumala Sõna ja see oli läinud nii sügavale ta südames, et kui ta palvetas, tuli see tohutu jõuga ta suust välja. Sellest Sõnast sai mõõk, mis lõikas läbi kuradi sepitsuste ja tõi esile Jumala tahte. Ma ei ole tundnud mitte kedagi teist, kes oskaks kasutada Jumala Sõna nii nagu tema seda tegi. Kui ta allutas ennast palves Pühale Vaimule, kasutas ta piiblisalme kõige ebatavalisemal ja hämmastavamal viisil. Ma ütlen sulle, et kui ta lausus: “Kirjutatud on ...”, siis koristas kurat end ta teelt!

Mõni teine võib öelda: “Kirjutatud on ...” ja see ei pruugi kuradile mitte mingit muljet avaldada. Ta teab, mis on kirjutatud ja teda ei häiri see, kui inimesed tsiteerivad Piiblit. Liiga sageli on see kõik, mida kristlased teevad. Nad lihtsalt kordavad Pühakirja sõnu, mis ei ole neile tegelikult elavaks saanud. Nad räägivad Sõna, aga nad ei usu seda tegelikult, kuna nad ei ole veetnud piisavalt aega, et selle üle mõtiskleda, et asuda usu positsioonile.

Kui Jumala Sõna on sulle elav, kui see on sinu jaoks reaalsem kui sind ümbritsev füüsiline maailm, on su palved mõjusad. Kui sa oled varunud seda Sõna endasse, võib Püha Vaim selle sulle elavaks teha ja näidata sulle, kuidas seda välja palvetada. Aga sa pead Talle andma midagi, mida Ta saab kasutada. Sul peab olema Jumala Sõna, mitte ainult raamatutes ja kassettidel ja Piiblites su laual. See peab elama su südames!

Parim palveviis, mis alati annab tagajärgi, on selline palve, mis tuleb usklikust, kes on täis Jumala Sõna ja tundlik Jumala Vaimule. Isand on kaua otsinud inimesi, kes selliselt palvetaksid. Johannese 4:23-24 ütles Jeesus,

“Aga tund tuleb ja on nüüd, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões; sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad.

Jumal on Vaim, ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama!”


Kui Püha Vaim ühendatakse Jumala Sõnaga, siis on tagajärjeks alati väeline, tõhus palve.

Igat laadi palved

Ühte asja ilmutab meile Sõna – et on olemas palju erinevaid palvelaade. Efeslastele 6:18 ütles apostel Paulus, et me peaksime iga palve ja anumise kaudu, palvetama igal ajal Vaimus, ning olema selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Selle salmi Laiendatud tõlge ütleb, et me palvetaksime kõikide palveviisidega.

Spordis on igasuguseid erinevaid mänge: pesapall, korvpall, jalgpall, võrkpall ja golf, kui nimetada vaid mõnda. Palliga värava taga maa puudutamine ei too sulle golfis ühtegi punkti ja sama kehtib üldiselt ka palve puhul. Mingis olukorras vale palvelaadi kasutamine ei anna soovitud tulemusi.

Ning selleks, et aidata meil tõhusamalt palvetada, me kaevume meid ees ootavates peatükkides Jumala Sõnasse ja uurime kolme peamist palvekategooriat. Esimene kategooria on palve, mis muudab asju. Selle kategooria sees vaatame põhjalikult ühel nõul olemise palvet, sidumise ja lahtipäästmise palvet, usupalvet, anuvat palvet, eestpalvet ja ühispalvet.

Teine kategooria sisaldab tänu- ja kiituse palvet. Kolmas hõlmab endas pühendumise ja pühitsuse palveid.

Mida enam õpid sa tundma, mida Piiblil on nende palveviiside kohta öelda, seda enam annad sa Pühale Vaimule materjali, mida kasutada, kui Ta juhib sind elustiili juurde, mida iseloomustavad vastatud palved.

Katkend on võetud raamatust "Väelise palve saladused". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.