Harta Kogudus Usumaailm  Harta pood                       

 

Iisrael
Maailm
Huvitavad inimesed
Taevamuusika
Taevamanna
Õpituba
Arhiiv
Kontakt
Koju
In English

Õpitoas täna:
Rick Joyner - Kõrgeim kutsumine

KOJU » ÕPITUBAKatkend on võetud raamatust "Inimese aukroon. Ilmutus inimese meelevallast". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Inimese kroon tagasi antud
Jerry Savelle

Sest mitte inglitele ei alistanud ta tulevast maailma, millest me räägime, vaid keegi on kuskil tunnistanud, üteldes: “Mis on inimene, et sa temale mõtled, või inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed?

Sa tegid ta pisut alamaks inglitest; sa ehtisid teda au ja austusega; kõik sa panid tema jalge alla!" Sest alistades kõik temale, ei jätnud ta midagi temale alistamata. Aga nüüd me ei näe veel kõike temale alistatuna.

Ent teda, kes sai üürikeseks ajaks alamaks inglitest, Jeesust, me näeme tema surma kannatamise pärast au ja austusega ehitud, et ta Jumala armust igaühe eest maitseks surma.

Sest temale, kelle pärast ja kelle läbi on kõik, sobis, et ta selle, kes palju lapsi ausse viib, nende õndsuse ülemjuhi, teeks täiuslikuks kannatuste kaudu.

Sest niihästi pühitseja kui pühitsetavad on kõik üht Isa; sel põhjusel tema ka ei häbene neid nimetada vendadeks, üteldes: “Ma tahan su nime kuulutada oma vendadele, keset kogudust ma tahan laulda sulle kiitust!”

Ja jälle: “Ma loodan tema peale!”; ja jälle: “Vaata, siin olen mina ja lapsed, kelled Jumal mulle on andnud!”

Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otse samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks (“muudaks kasutuks” või “kahandaks nulliks”) selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi, ja vabastaks need, kes surma kartusest olid kogu eluaja kinni orjapõlves.


Heebrealastele 2:5-15

Mida tuli Jeesus tegema Piibli järgi? Ta tuli paljusid lapsi ausse viima (s. 10). Ülesanne ei olnud veel täidetud. Jeesus oli pühitsetud universumi Jumalaks, kuningate Kuningaks ja isandate Isandaks, aga Ta pidi ikka veel paljusid lapsi ausse viima. Nii ilmub Ta taas maa peal oma jüngritele.

Mäletad palvet, mida Ta palus vahetult enne ristile minekut Johannese 17. peatükis. Ta ütles oma Isale: Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina andnud neile (Jh. 17:22). See oli just see, mille Ta pidi teoks tegema. Ta tuli maa peale tagasi, ilmus oma järgijatele ja ütles: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ... (Mt. 28:18,19). Ta ütles: “Minge nüüd minu nimel. Selle au, mis mulle on antud, annan ma nüüd teile.”

Uussünni läbi pani Ta selle krooni tagasi nende pähe. Ja see on ka praegu meie peas. Mina olen Jumalast võitud mees, kellel on peas kroon. Ma olen kuningas ja mu Isand on kuningate Kuningas.

Mida see kroon endast kujutab? Jumala enda manifestatsiooni, kõike, mis Ta on ja mis Ta teeb. See kujutab Ta omadusi ja Ta meelevalda. Vägi, mis lähtub Kõikväelisest Jumalast, on krooniks, mida inimene Uue Testamendi järgse Jumala lapsena kannab.

Kui sa oled usklik, on su peas kroon. See esindab su meelevalda ja valitsemisõigust siin maa peal. Jeesus ütleb sulle: Ma tulen nobedasti; pea kinni, mis sul on, et ükski sinu krooni ei võtaks! (Ilm. 3:11) Ärgu ükski võtku sinu krooni!

Just seda on sissetungija püüdnud teha. Ta on kasutanud paljusid erinevaid viise, et takistada meid käimast kroon peas.

Ta on püüdnud teha meid religioosseteks, panna meid traditsioonidest kinni pidama, võtta Sõna meie südamest, et oleksime vaid abitud beebid siin maa peal. Ta on püüdnud meid araks teha ja veenda meid selles, et “mis tuleb, see tuleb niikuinii”. Ta püüab meile öelda, et me ei saa midagi muuta, et me ei saa midagi teha.

See vale on pärit otse põrgu sügavikust. Sind on kroonitud Jumala auga. Sa seisad sellel maal kuningana. Sul on siin valitsemisõigus. Saatan on sissetungija. Kui ta püüab su kuningriiki sisse tungida - olgu selleks siis su ihu, su perekond, su rahaasjad või su äri - aja ta välja. Ta on sissetungija ja sina oled kuningas oma ihu, oma perekonna, oma rahaasjade ja oma äri üle Jeesuse Kristuse valitsuse all, kes on kuningate Kuningas. Piibel ütleb, et sa võid Saatanale vastu seista ja ta põgeneb (“jookseb kabuhirmus minema”) su juurest. Ära lase kellelgi oma krooni võtta!

Õpetussõnad 4:7-9 räägib meile, kuidas maa peal elada ja kuidas kanda krooni:

Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja taotle mõistust kogu oma varanduse hinnaga!

Pea seda (tarkust) kõrgeks, siis see (tarkus) ülendab sind, kui sa seda süleled, siis see austab sind!

See paneb sulle pähe ilupärja, kingib sulle kauni krooni
/inglise tõlkes: aukrooni/.

Mida ütles Jumal Hoosea 4:6? Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel. Tarkuse puudumine on olnud põhjuseks, miks oleme ilma kroonita siin maa peal ringi käinud.

Tänu Jumalale, kui Jumala tarkus on kõige tähtsam asi su elus. Kas sa tead, mida see tarkus teeb? See paneb aukrooni sulle pähe.

Inimene, kes on täielik hädavares, võib õppida seda tõde ja muutuda võitjaks. Kui tarkus jõuab ta südamesse, võib ta seista ja rääkida ja toimida nagu tðempion, sest ta on saanud selle aukrooni.

Minu elus oli kord aeg, kui ma kartsin Kuradit. Aga nüüd ei saa ta minust midagi. Kuna Jeesus on meile taas andnud selle aukrooni, võime meie kontrollida Saatana ettevõtmisi. Jeesus ütles: “Teie olete Jumalad.” Nii et kui Saatan tuleb sinu juurde ja püüab sind kiusata, siis ära lase seda sündida. Kasuta oma meelevalda ta üle ja ta põgeneb.

Sõber, Saatan on meie jalge all! Jeesus käskis meil tema peale astuda (Lk. 10:19). Meie oleme valitsejad. Kui tarkus tungib Jumala Sõna tundmise läbi meie südamesse, istub kroon meil nagu valatuna peas. Me käime selles meelevallas ja sissetungija ei saa meist midagi.

Jeesus ilmus oma jüngritele ja ütles neile kokkuvõtlikult järgmist: “Nüüdsest on kõik vägi (mitte veidi sellest, mitte osa sellest, vaid kõik) antud minu kätte. Nüüd annan ma selle teile üle. Minge minu nimel kõike maailma. Ma annan teile volituse kasutada oma nime ja valitseda isandaina Saatana ja kõigi ta väehulkade üle selles maailmas. Ma annan taas inimesele tagasi ta aukrooni, ta seisundi kuningana. Ma annan teile tagasi väe seda maailma valitseda. Minge nüüd minu nimel ja tehke seda.” (Matt. 28:18-20)

Nad hakkasid seda tegema. Jeesuse Kristuse kogudus koges väge ja meelevalda maa peal - kuni Saatan uuris välja, kust kõik see vägi tuli. Ta mõistis, et kui ta suudab peatada inimesed kuulutamast Jeesuse nimel, kui ta suudab peatada apostel Pauluse ja need teised mehed, kellele Jeesus ilmutas Uue Testamendi sisemised toimemehhanismid, kui ta suudab peatada Sõna ja Nime, muutub Kristuse Ihu abituks ja seda ta lõpuks ka tegi.

Saatana vasturünnak

Kogudus muutus peaaegu abituks, peaaegu jõuetuks. Miks? Mida kogudus tegi? Kus läks ta viltu? Ta ehitas suurejooneliste mosaiikakendega uhked kirikuhooned. Pani neisse kaunilt nikerdatud pingid ja maha imeilusad vaibad. Ta riietas oma teenrid toredatesse rüüdesse ja pani nad ilusate graveeringutega kantslite taha. Nad hakkasid jutlustama ja rääkisid kõigile, et endine vägi on kadunud, et imed on lakanud, et Jumal ei ole enam see, kes Ta vanasti oli, et Püha Vaim ei tule enam selliselt inimeste peale, nagu Ta kord tuli.

Kogudus - Ihu - istus polsterdatud pinkidel ja ütles: “Jah, aamen.” Kogudus muutus peaaegu abituks.

Nii õnnestus Saatanal taas inimest petta ja rajada maa peal uuesti oma režiim. Ta tegi seda meie religioosseks muutmise kaudu. Ta täitis meid traditsiooniga. Jeesus oli juba öelnud oma aja religioossetele juhtidele: Sellega te olete Jumala sõna tühjaks teinud oma pärimuse pärast (Mt. 15:6).

Just see on meie ajal juhtunud. Me võime heita pilgu möödanikku ja näha, et Kogudus oli peaaegu jõuetu. Aga nii see ei jäänud!

Katkend on võetud raamatust "Inimese aukroon. Ilmutus inimese meelevallast". Raamatut on võimalik tellida Harta poest »

Soovita sõbraleSoovita sõbrale

Prindi artikel Prindi artikkelCharismata Ministries
COPYRIGHT 2006 ©
Informatsiooni sellel leheküljel tohib kasutada ainult isiklikuks tarbeks.
Kõik muu kasutus/paljundamine võib toimuda ainult "Usumaailma" kirjalikul loal.